Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" số 141/CV/VPTW/nb "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13791 công văn

1

Công văn 141-CV/VPTW/nb hướng dẫn thực hiện Quyết định 342-QĐ/TW về chế độ đảng phí do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 141-CV/VPTW/nb V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 quy định về chế độ đảng phí Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 17/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2012

2

Công văn 828-CV/VPTW/nb điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 828-CV/VPTW/nb V/v điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động

Ban hành: 03/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

3

Công văn 4362-CV/VPTW/nb năm 2014 về chi tổ chức đại hội đảng các cấp do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 4362-CV/VPTW/nb V/v chi đại hội đảng các cấp Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung

Ban hành: 12/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2015

4

Công văn 1840-CV/VPTW/nb năm 2009 quy định, hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 1840-CV/VPTW/nb V/v quy định, hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Hà Nội, ngày 29 tháng 9

Ban hành: 29/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

5

Công văn 266CV/VPTW/nb hướng dẫn bổ sung Công văn 141-CV/VPTW/nb thực hiện chế độ đảng phí do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 266 CV/VPTW/nb V/v hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17-3-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện chế độ đảng phí Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2012

6

Công văn 1534-CV/VPTW/nb hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 1534-CV/VPTW/nb V/v hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 15/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2016

Cập nhật: 02/10/2012

7

Công văn 2430-CV/VPTW về vấn đề liên quan đến đi công tác ở cơ sở do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 2430-CV/VPTW Về một số vấn đề liên quan đến đi công tác ở cơ sở Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 07/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2012

8

Công văn số 141/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công và vật liệu nổ do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 141/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công và vật liệu nổ Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008 Kính gửi: Công ty cổ phần xây

Ban hành: 15/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2008

9

Công văn số 141/TCT-CS về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 141/TCT-CS V/v xử lý vi phạm pháp luật về thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2009 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 13/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2009

10

Công văn số 141/TCHQ-KTTT ngày 10/01/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu thuốc đông dược

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 141/TCHQ-KTTT V/v thuế nhập khẩu thuốc đông dược Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số 14410/TC/TCT

Ban hành: 10/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

11

Công văn số 141/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 141/LĐTBXH-LĐVL V/v: Ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 15/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2007

12

Công văn số 141/BXD-XL về việc Trả lời đơn thư của cá nhân ông Park Joo Man do Bộ xây dựng ban hành.

BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 141/BXD-XL V/v: Trả lời đơn thư của cá nhân ông Park Joo Man Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2007 Kính gửi: Ông Park Joo

Ban hành: 25/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2007

13

Công văn số 72/CV-CV-TCCB của Cục Đường sông Việt Nam về việc hướng dẫn Quyết định sửa đổi bổ sung quy tắc báo hiệu ĐTNĐ Việt Nam số 11/2005/QĐ-BGTVT-17/01/2005

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐƯỜNG SÔNG VN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72/CV-CV-TCCB V/v hướng dẫn Quyết định sửa đổi bổ sung quy tắc báo hiệu ĐTNĐ Việt Nam số 11/2005/QĐ-BGTVT-17/01/2005 của

Ban hành: 04/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Công văn 141/KTKĐCLGD hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 141/KTKĐCLGD V/v: Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để

Ban hành: 10/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2010

15

Công văn số 141/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công từ Khu chế xuất.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 141/TCHQ-GSQL V/v: đăng ký làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công từ KCX Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2007 Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Đồng Nai Trả lời công

Ban hành: 08/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2007

16

Công văn số 141/BXD-VLXD về việc quy hoạch thăm dò đá Gabro xã Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 141/BXD-VLXD V/v: Quy hoạch thăm dò đá Gabro xã Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế; Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Uỷ

Ban hành: 22/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2008

17

Công văn số 141/TTg-QHQT về việc phê duyệt văn kiện Dự án do Hội Chữ thập đỏ Đức viện trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 141/TTg-QHQT V/v Phê duyệt văn kiện Dự án do Hội Chữ thập đỏ Đức viện trợ  Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

Ban hành: 02/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2009

18

Công văn số 141/VPCP-QHQT ngày 08/01/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc Việt Nam tham gia thoả thuận hoán đổi với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 141/VPCP-QHQT V/v Việt Nam tham gia Thoả thuận hoán đổi với Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2004 Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Ban hành: 08/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

19

Công văn 141/TANDTC-KHXX về thẩm quyền giải quyết yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 141/TANDTC-KHXX V/v thẩm quyền giải quyết các yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm

Ban hành: 21/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2011

20

Công văn về việc hướng dẫn một số điểm thực hiện Nghị định số 60/CP của Chính phủ

TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 647-CV/ĐC Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 1995 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 647-CV/ĐC NGÀY 31 THÁNG 05 NĂM 1995 VỀ

Ban hành: 31/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status