Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" số 141/CV/VPTW/nb "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14227 công văn

1

Công văn 141-CV/VPTW/nb hướng dẫn thực hiện Quyết định 342-QĐ/TW về chế độ đảng phí do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 141-CV/VPTW/nb V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28-12-2010 quy định về chế độ đảng phí Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 17/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2012

2

Công văn 4362-CV/VPTW/nb năm 2014 về chi tổ chức đại hội đảng các cấp do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 4362-CV/VPTW/nb V/v chi đại hội đảng các cấp Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung

Ban hành: 12/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2015

3

Công văn 1534-CV/VPTW/nb hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 1534-CV/VPTW/nb V/v hướng dẫn mức chi tiền thưởng Huy hiệu Đảng Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 15/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2016

Cập nhật: 02/10/2012

4

Công văn 266CV/VPTW/nb hướng dẫn bổ sung Công văn 141-CV/VPTW/nb thực hiện chế độ đảng phí do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 266 CV/VPTW/nb V/v hướng dẫn bổ sung Công văn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17-3-2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện chế độ đảng phí Hà Nội, ngày

Ban hành: 05/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2012

5

Công văn 828-CV/VPTW/nb điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 828-CV/VPTW/nb V/v điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho kế toán kiêm nhiệm trực tiếp làm công tác thu, chi đảng phí và tổng hợp lập báo cáo quyết toán kinh phí chi hoạt động

Ban hành: 03/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

6

Công văn 1840-CV/VPTW/nb năm 2009 quy định, hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 1840-CV/VPTW/nb V/v quy định, hướng dẫn chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Hà Nội, ngày 29 tháng 9

Ban hành: 29/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

7

Công văn 2430-CV/VPTW về vấn đề liên quan đến đi công tác ở cơ sở do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 2430-CV/VPTW Về một số vấn đề liên quan đến đi công tác ở cơ sở Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 07/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2012

8

Công văn 137-CV/BTGTW năm 2016 đính chính khẩu hiệu số 4 tại Hướng dẫn 169-HD/BTGTW về tuyên truyền bầu cử do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 137-CV/BTGTW V/v đính chính khẩu hiệu số 4 tại Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW về tuyên truyền bầu cử Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

9

Công văn 141/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 141/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2014

10

Công văn 141/TANDTC-KHXX về thẩm quyền giải quyết yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 141/TANDTC-KHXX V/v thẩm quyền giải quyết các yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm

Ban hành: 21/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2011

11

Công văn 141/SXD-HĐ hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

UBND TỈNH LONG AN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 141/SXD-HĐ V/v hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP

Ban hành: 06/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 17/07/2014

Cập nhật: 17/03/2012

12

Công văn 141/BXD-KTXD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 141/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2013 Kính gửi: Quỹ phát triển

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

13

Công văn 812/SXD-CV năm 2014 hướng dẫn quy trình thẩm tra công trình xây dựng cơ bản do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ban hành

UBND TỈNH BẮC KẠN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 812/SXD-CV V/v hướng dẫn quy trình thẩm tra các công trình xây dựng cơ bản Bắn Kạn, ngày 03 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 03/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2014

14

Công văn 141/TCHQ-TXNK vướng mắc thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 141/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thuế GTGT Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

15

Công văn 141/BXD-KTXD về chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 141/BXD-KTXD V/v: chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012 Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn

Ban hành: 30/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2012

16

Công văn 165-CV/BCĐ năm 2013 thực hiện kết Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban Chỉ đạo Trung ương về kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X ban hành

BAN CHỈ ĐẠO KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA X ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 165-CV/BCĐ V/v thực hiện kết Nghị quyết Hội nghị TW7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Nội, ngày 24 tháng 07

Ban hành: 24/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

17

Công văn 141/KTKĐCLGD hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 141/KTKĐCLGD V/v: Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để

Ban hành: 10/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2010

18

Công văn 10-CV/BCS năm 2016 về đề nghị phối hợp chỉ đạo sắp xếp, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp địa phương do Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành

BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TƯ PHÁP ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 10-CV/BCS V/v Đề nghị phối hợp chỉ đạo sắp xếp, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp địa phương Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 20/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2016

19

Công văn 141/TTLLTPQG-HCTH năm 2012 hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp có nội dung không chính xác do Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia ban hành

BỘ TƯ PHÁP TRUNG TÂM LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 141/TTLLTPQG-HCTH V/v hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

20

Công văn 614/CV-CNTT năm 2015 triển khai hệ thống phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử do Trung tâm Công nghệ thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 614/CV-CNTT V/v: Triển khai hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status