Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quyet dinh so 437/QD-BYT ngay 20/2/2002 cua bo y te "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 44251 văn bản

1

Quyết định 437/QĐ-BYT năm 2002 về danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 437/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN

Ban hành: 20/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2008

2

Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2016 Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT NGOÀI KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế

Ban hành: 02/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2016

3

Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu

quả giải quyết thủ tục hành chính). Khi nhận đủ hồ , Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi cho cơ sở cai nghiện ma túy phiếu tiếp nhận hồ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn việc cấp phép và quản lý

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

4

Quyết định 437/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ Hội Y học dự phòng Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

duyệt kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BNV ngày 16 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Tên gọi 1. Tên hội: Hội Y học dự phòng Việt Nam. 2. Tên viết tắt tiếng Việt: Hội YHDPVN. 3. Tên tiếng Anh: Viet Nam Association of Preventive Medicine. 4. Tên viết tắt tiếng Anh: VAPM.

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

5

Quyết định 437/QĐ-BHXH năm 2015 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Minh KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NĂM 2015 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BHXH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Số TT Nội dung

Ban hành: 27/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2015

6

Quyết định 437/QĐ-QLD năm 2014 về danh mục 412 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 146 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 146 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ

Ban hành: 12/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

7

Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2013 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh

trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/2/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP; Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-TNMT ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường; Căn cứ Quyết định số 35/2008/-TTg ngày

Ban hành: 28/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2015

8

Quyết định 7115/QĐ-BYT năm 2016 về Quy trình thanh tra trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

viện; - Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT ngày 14/11/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về thử lâm sàng trang thiết bị y tế”; - Các văn bản pháp luật khác liên quan. Phần 2. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA TRANG THIẾT BỊ BƯỚC 1. CHUẨN BỊ THANH TRA 1. Thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để ban hành

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2016

9

Quyết định 6326/QĐ-BYT năm 2016 về Bảng kiểm tra Y tế dự phòng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6326/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “BẢNG KIỂM TRA Y TẾ DỰ PHÒNG” BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

10

Quyết định 5539/QĐ-BYT năm 2016 về Dược thư Quốc gia Việt Nam dùng cho tuyến y tếsở, lần xuất bản thứ 2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5539/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM DÙNG CHO

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

11

Quyết định 7136/QĐ-BYT năm 2016 về Bảng tiêu chí chấm điểm tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7136/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2016

12

Quyết định 7292/QĐ-BYT năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế kể từ ngày 01/7/2016 theo chuyên đề về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Được bãi bỏ bởi Điều 32 của Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 01/7/2016 3 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế Số 03/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 Quy định điều kiện về

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2016

13

Quyết định 437/QĐ-TCDS năm 2011 về Quy định tạm thời mẫu sổ ghi chép ban đầu, mẫu phiếu thu thập thông tin của cộng tác viên dân số và mẫu biểu báo cáo thống kê của kho dữ liệu điện tử phục vụ quản lý và điều hành chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình do Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

29/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 2374/QĐ-BYT ngày 02/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định cấp quản lý đối với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Căn cứ Quyết định số 135/2009/

Ban hành: 16/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2011

14

Quyết định 4690/QĐ-BYT năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực giám định Y khoa do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4690/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN

Ban hành: 04/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2015

15

Quyết định 55/QĐ-BYT năm 2017 về Quy trình tiến hành cho một cuộc thanh tra trách nhiệm về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LĨNH VỰC Y TẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-BYT ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 1. Thông tin chung: - Tên đơn vị; - Địa chỉ; Điện thoại; Fax; 2. Nội dung

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

16

Quyết định 7682/QĐ-BYT năm 2016 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7682/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2017

17

Quyết định 4345/QĐ-BYT năm 2015 Quy chế công tác văn thư của Bộ Y tế

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4345/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ CỦA BỘ Y TẾBỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

18

Quyết định 3638/QĐ-BYT năm 2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được thành lập theo Quyết định số 1640/QĐ-BYT ngày 5 tháng 5 năm 2015 để triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”. 1.2. Sở Y tế: Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Ban chỉ đạo hoặc lồng ghép với Ban chỉ

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

19

Quyết định 6825/QĐ-BYT năm 2016 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về sinh phẩm y tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6825/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

20

Quyết định 4520/QĐ-BYT năm 2016 đính chính Thông tư 14/2016/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4520/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 14/2016/TT-BYT NGÀY

Ban hành: 22/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status