Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quyet dinh so 437/QD-BYT ngay 20/2/2002 cua bo y te "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 119064 văn bản

1

Quyết định 437/QĐ-BYT năm 2002 về danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 437/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN TỈNH,

Ban hành: 20/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2008

2

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 do Quốc hội ban hành

Uỷ ban thường trực của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội: QUYẾT NGHỊ 1- Tán thành báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1982, về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 và mức phấn đấu đến năm 1985. 2- Thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1983 với những chỉ tiêu chủ yếu

Ban hành: 28/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

3

Quy chế về hoạt động ngày 07/07/1993 do các Uỷ ban của Quốc hội ban hành

các đơn vị trong Văn phòng Quốc hội để tổ chức phục vụ hoạt động của Uỷ ban. 2- Các đơn vị khác của Văn phòng Quốc hội phục vụ hoạt động của Uỷ ban theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Điều 36 Trên cơ sở dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Uỷ ban, Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định kinh phí dành cho hoạt động của Uỷ ban nằm trong ngân

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

4

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 do Quốc hội ban hành

thuyết trình của Uỷ ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách, của Hội đồng dân tộc, và các Uỷ ban thường trực khác của Quốc hội. QUYẾT NGHỊ 1- Tán thành báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 1983 và trong ba năm 1981 - 1983; về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984. 2- Thông qua kế

Ban hành: 26/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước và tổ chức nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

ĐỒNG BỘ TRƯỞNG QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ và Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước; QUYẾT NGHỊ A. Phê chuẩn Quyết định số 58 /HĐNN8 ngày 11 tháng 3 năm 1988 của Hội đồng Nhà nước cử đồng chí Võ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch thường trực của Hội

Ban hành: 28/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

6

Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ do Quốc hội ban hành

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 74 của Luật tổ chức Quốc hội, Điều 2 của Luật tổ chức Chính phủ và Nghị quyết Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ nhất ngày 30 tháng 9 năm 1992 quy định danh sách các Bộ và cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Biên bản kết quả bỏ phiếu của Quốc hội phê chuẩn thành viên Chính phủ ngày 01 tháng 10 năm 1992 theo danh sách đề nghị của Thủ

Ban hành: 01/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị quyết về việc bổ sung thành viên một số Uỷ ban của Quốc hội do Quốc hội ban hành

4. Đ/c Vũ Văn Quý, đại biểu tỉnh Vĩnh Phú. Uỷ ban Văn hoá và giáo dục của Quốc hội bổ sung 4 uỷ viên: 1. Đ/c Tạ Quang Bửu, đại biểu tỉnh Nghệ Tĩnh. 2. Đ/c Phan Đình Diệu, đại biểu tình Thái bình. 3. Đ/c Giang Nam, đại biểu tỉnh Thuận Hải. 4. Đ/c Nguyễn Hữu Quang đại biểu tỉnh Cao Lạng. Uỷ ban Y tế và xã hội của Quốc hội bổ sung 5

Ban hành: 28/12/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Nghị Quyết về báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, để phát triển kinh tế và cải thiện đời sống. 2- Trong những năm qua, mậc dầu chính sách khủng bố vô cùng dã man của đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm, phong trào yêu nước của đồng bào ta ở miền Nam phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Quốc hội tán thành

Ban hành: 20/04/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Thông tư liên tịch 16/2005/TTLT-BTC-UBDSGĐ&TE-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định 19/2004/-TTG về việc phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010 do Bộ Tài

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Quyết định số 19/2004/-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em

Ban hành: 03/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Nghị quyết về báo cáo chính trị của Chính phủ do Quốc hội ban hành

tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nhấn mạnh rằng lập trường của Chính phủ ta và lập trường của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là cơ sở duy nhất đúng đắn để giải quyết vấn đề Việt Nam, Chính phù Mỹ phải công nhận

Ban hành: 22/04/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

11

Nghị quyết về việc báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

chế thiệt hại và đảm bảo thu hoạch không kém vụ chiêm nhiều năm trước đây, về xây dựng cơ bản đã có nhiều tiến bộ, về văn hoá đã vượt mức kế hoạch. Những thành tích ấy tạo điều kiện để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm nay. 2- Quốc hội nhiệt liệt biểu dương lòng yêu nước, ý chí bất khuất, tinh thần anh dũng và bền bỉ của đồng bào miền

Ban hành: 13/07/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Nghị quyết về việc báo cáo của Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960 do Quốc hội ban hành

tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960. 2- Quốc hội nhất trí xác nhận rằng trong năm 1959 mọi mặt hoạt động của nhân dân ta đã phát triển nhanh và tiến bộ nhiều ; chúng ta đã đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa, ra sức phát triển kinh tế và văn hoá, tăng cường công tác nội chính,củng cố quốc phòng, mở rộng hoạt động ngoại giao

Ban hành: 29/12/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Nghị quyết về công tác văn hoá xã hội do Quốc hội ban hành

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe và thảo luận bản báo cáo của Chính phủ về công tác văn hoá xã hội, QUYẾT NGHỊ: 1- Trong 2 năm qua, mặc dầu gặp nhiều khó khăn và trở ngại, công tác văn hoá xã hội đã thu được nhiều thành tích khả quan. Đời sống văn hoá của nhân dân đã được nâng cao một bước, việc học tập của nhân dân đã được phát

Ban hành: 22/01/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Nghị quyết về Kế hoạch Nhà nước năm 1959 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1959 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1959 QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về "Kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế, phát

Ban hành: 27/05/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

15

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995 do Quốc hội ban hành

Nghị quyết của Quốc hội". 2- Khẳng định những thành tựu đã đạt được trong năm 1994 và những tháng đầu năm 1995. Nhấn mạnh sự cần thiết phải khắc phục những thiếu sót và vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Quốc hội đã đề ra. Quốc hội yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết sau đây: 1) Về kinh tế - xã

Ban hành: 20/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Nghị quyết về vấn đề ngoại giao do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 1957 NGHỊ QUYẾT VỀ VẤN ĐỀ NGOẠI GIAO QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ, HỌP KHOÁ THỨ 6 Sau khi nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ, QUYẾT NGHỊ: 1. Quốc hội

Ban hành: 22/01/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

17

Nghị quyết về vấn đề đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà do Quốc hội ban hành

pháp lý quốc tế quan trọng giúp cho ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh cho thống nhất. 2. Căn cứ nhận định trên, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nhất trí tán thành chủ trương của Chính phủ tiếp tục những nhiệm vụ sau đây: - Ra sức củng cố miền Bắc về mọi mặt làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà; - Giữ vững và phát

Ban hành: 18/01/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

18

Hiệp định về thương mại và thanh toán giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Rumani

giới. b. Những ưu đãi phát sinh từ việc tham gia của bất kỳ nước nào vào một tổ chức kinh tế khu vực song hoặc đa phương hoặc khu vực thương mại tự do. Điều 2 Việc mua bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ giữa hai nước trong khuôn khổ Hiệp định này, sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng sẽ được ký kết giữa các tự nhiện nhân tư pháp nhân của hai

Ban hành: 04/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

19

Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội do Quốc hội ban hành

trạng công bằng xã hội không được bảo đảm, pháp luật không được chấp hành nghiêm chỉnh, ngay ở cả một bộ phận các cơ quan Nhà nước, một số cán bộ ở các cấp thậm chí còn can thiệp một cách sai trái, ngăn cản hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật; các tệ nạn ô dù, bao che, lạm dụng chức quyền, ức hiếp quần chúng, tham ô, hối lộ, chiếm đoạt tài sản

Ban hành: 22/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

20

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

2- Pháp lệnh về du lịch; 3- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế; 4- Pháp lệnh trọng tài thương mại; 5- Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); 6- Pháp lệnh về tổ chức giám sát của nhân dân; 7- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ