Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" quyet dinh so 437/QD-BYT ngay 20/2/2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15681 công văn

1

Công văn số 437 TP/PBGDPL ngày 15/04/2003 của Bộ Tư pháp về chương trình hành động của ngành Tư pháp giai đoạn 2002-2007.....

khai QĐ số 1067 của TTCP Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình 2 Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác Quý, năm 2. Số lượng TSPL được xây dựng TSPL đã được xây dựng Số lượng Tỷ lệ TSPL đã được xây dựng ở xã, phường, thị trấn NSPL

Ban hành: 15/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

2

Công văn số 3131 TCT/NV2 ngày 20/08/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3131 TCT/NV2 V/v: Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2002 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định Trả lời công văn số 1019 CT/TTR ngày 23/4/2002 của Cục thuế tỉnh Nam

Ban hành: 20/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

3

Công văn số 437/CP-CN ngày 02/04/2004 của Chính phủ về việc nghiên cứu khả thi dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu)

năm 2010 nêu tại tờ trình số 4337/GTVT-KHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2003 và số 5815/GTVT-KHĐT ngày 9 tháng 12 năm 2003 của Bộ Giao thông Vận tải. 2. Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1193BKH/KTĐN ngày 3 tháng 3 năm 2004 và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu

Ban hành: 02/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

4

Công văn 437/DKVN về ban hành mẫu sổ SI-02B/HSCN-05 do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

gửi: CÁC ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM THỦY Thực hiện Luật Giao thông đường thuỷ nội địa; Quyết định số 25/2004/-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT “Ban hành quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa”. Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo đến các đơn vị đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa trong cả nước về việc ban hành mới “Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2011

5

Công văn số 828/UB-NNĐC ngày 05/04/2002 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà nội về việc thực hiện Quyết định số 20/1999 -BTC ngày 25/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 828/UB-NNĐC V/v: Thực hiện Quyết định số 20/1999 -BTC ngày 25/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2002 Kính gửi: Các Bộ, Ngành, tổ chức, Đoàn

Ban hành: 05/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

6

Công văn về việc tiếp nhận hồ BHXH đối với lực lượng vũ trang

nhất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành theo Quyết định số 215/LĐTBXH-QĐ ngày 31/3/1994. Khi tiếp nhận hồ để xét hưởng chế độ lương hưu nếu có trường hợp chưa rõ ràng thì các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị xuất trình các chứng từ liên quan để làm cơ sở kiểm tra việc lập hồ hưởng chế độ như: lý lịch, quyết

Ban hành: 14/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

7

Công văn 437/TCT-TNCN năm 2014 về Hồ hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 437/TCT-TNCN V/v Hồ hoàn thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 14/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2014

8

Công văn số 437/TTg-KTTH về việc ứng vốn để triển khai xây dựng công trình "Phòng họp mới của Chính phủ" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tháng 8 năm 2008. Căn cứ tiến độ thực hiện dự án, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định mức ứng cụ thể. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn tạm ứng trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành. 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính bố trí trong dự toán ngân sách năm 2009 cho

Ban hành: 25/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2008

9

Công văn 437/CV-UB về giải quyết những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 437/CV-UB V/v giải quyết những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm

Ban hành: 10/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2009

10

Công văn 437/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

định thêm tiền lương theo mức tăng năng suất lao động (tính theo sản lượng cao su khai thác) của năm 2014 so với năm 2013. 2. Căn cứ nguyên tắc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 đối với người lao động của Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Tập đoàn quyết định việc xác định quỹ tiền lương đối với người lao động của các công ty trách nhiệm

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

11

Công văn 437/BXD-VLXD về nhập khẩu tro bay làm nguyên liệu sản xuất xi măng do Bộ Xây dựng ban hành

gồm tro núi lửa, tuf núi lửa, đá bọt, đá bazan... thường được gọi là phụ gia puzolan. Phụ gia khoáng hoạt tính nhân tạo là các sản phẩm phụ hoặc phế thải thu được trong các quá trình sản xuất công nghiệp, bao gồm silicafum, tro xỉ nhiệt điện, xỉ hạt lò cao Ngày 8/9/2006 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 12/2006/-BTNMT ban

Ban hành: 22/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2012

12

Công văn 437/TTG-QHQT phê duyệt gia hạn thời gian và sửa đổi Thư Thỏa thuận vốn bổ sung cho Dự án Quỹ tín thác đa biên giai đoạn II thực hiện sáng kiến Cải cách Quản lý Tài chính công của Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 437/TTg-QHQT V/v Phê duyệt gia hạn thời gian và sửa đổi Thư Thỏa thuận vốn bổ sung cho Dự án MDTF2 do WB tài trợ. Hà Nội, ngày 21 tháng 3

Ban hành: 21/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

13

Công văn 437/BGDĐT-VP về phương hướng, nhiệm vụ công tác lưu trữ năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

tạo về việc giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan Bộ. III. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ KHÁC 1. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý tài liệu lưu trữ của đơn vị. 2. Thống kê tài liệu lưu trữ: Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo tổng hợp, thống kê cơ sở công tác lưu trữ theo Quyết định số 13 và 14/2005/-BNV ngày

Ban hành: 26/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2010

14

Công văn số 1644/CP-QHQT ngày 20/12/2002 của Chính phủ về việc phê chuẩn Hiệp định tín dụng vay vốn WB

tương đương 225 triệu USD để đầu tư cho Dự án SEIER theo các nội dung của Quyết định số 407/-TTG ngày 24 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án tổng thể Nâng cao hiệu suất hệ thống điện, Cổ phần hoá và Năng lượng tái tạo. 2. Cơ chế tài chính của Dự án: - Phần vốn Chính phủ cho Tổng Công ty điện lực vay lại (xấp xỉ 135,2 triệu

Ban hành: 20/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

15

Công văn số 3747/TM-ĐT ngày 20/09/2002 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu thiết bị sản xuất thuốc lá

88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu; Căn cứ Quyết định số 198/TLVN--KTKH ngày 18/7/2002 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư bổ sung thiết bị cho Phân xưởng Sợi Nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội; Căn cứ Văn bản số 3076/CV-KHDT ngày 14/8/2001 của Bộ Công nghiệp chấp thuận Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội

Ban hành: 20/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

16

Công văn số 1135/CP-KTTH ngày 20/09/2002 của Chính phủ về chính sách phát triển thương mại dịch vụ

sách, cơ chế phát triển thương mại dịch vụ; các cơ quan gửi danh sách cử cán bộ tham gia Tổ công tác về Bộ Thương mại trong tháng 9 năm 2002 để triển khai công việc. Kinh phí cho việc xây dựng chính sách dưới hình thức Nghị định của Chính phủ và hoạt động của Tổ công tác do ngân sách cấp và thực hiện theo quy định tại Quyết định số 69/2000/

Ban hành: 20/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

17

Công văn số 1244/TCĐC-ĐKTK ngày 20/09/2002 của Tổng cục Địa chính về việc thực hiện Quyết định số 273/-TTg của Thủ tướng Chính phủ

TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1244/TCĐC-ĐKTK V/v thực hiện Quyết định 273/-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2002 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính

Ban hành: 20/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

18

Công văn số 1739 TCT/NV7 ngày 23/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thực hiện Quyết định số 397/-TTg ngày 10/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An Trả lời công văn số 165/CT.NV ngày 20/2/2002 của Cục thuế tỉnh Long An về việc thực hiện Quyết định số 397/-TTg ngày 10/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điểm 8 - Điều 1 - Quyết định số 397/-TTg ngày 10/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về các biện

Ban hành: 23/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

19

Công văn số 4820/TC-TCT ngày 20/05/2002 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết 05/2002/NQ-CP của Chính phủ

kiểm dịch động vật, thực vật khi xuất khẩu”, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2409 TC/TCT ngày 20/3/2002 về việc không thu phí, lệ phí kiểm dịch động vật, thực vật khi xuất khẩu quy định tại Quyết định số 22/2000/-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật và Thông tư số 53/2001/TT-BTC ngày 3/7/2001 của

Ban hành: 20/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

20

Công văn 437/VPBCĐ-V.VI thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng do Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ban hành

55/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN số 01/2007/QH12 ngày 04/8/2007 và Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN; Căn cứ Nghị quyết số 1039/NQ-UBTVQH ngày 28/8/2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy

Ban hành: 03/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status