Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quyet dinh phan cong nhiem vu "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 63975 văn bản

1

Quyết định 1369/QĐ-BCT năm 2014 phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Công thương

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ

Ban hành: 19/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

2

Quyết định 6300/QĐ-BCT năm 2011 phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Công thương

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6300/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ

Ban hành: 01/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2013

3

Quyết định 137/QĐ-UBDT năm 2013 phân công nhiệm vụ lãnh đạo của Ủy ban Dân tộc

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 137/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO ỦY BAN DÂN TỘC BỘ

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

4

Quyết định 525/QĐ-BXD năm 2016 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 525/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

5

Quyết định 526/QĐ-BXD năm 2015 về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 526/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 08/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2015

6

Quyết định 969/QĐ-BXD năm 2015 về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 969/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành: 21/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2015

7

Quyết định 2565/QĐ-CTUBND năm 2009 ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

ngành tại Biên bản họp ngày 09/9/2009 và đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 476/TTr-BQL ngày 11/9/2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ủy quyền và phân công Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, công việc có liên quan; cụ thể như sau: 1. Ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh

Ban hành: 06/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2013

8

Quyết định 643/QĐ-CTUBND năm 2009 ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định

ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội tại Tờ trình số 208/TTr-BQL ngày 02/03/2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ủy quyền và phân công Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công việc có liên quan trong và ngoài Khu kinh tế Nhơn Hội,

Ban hành: 20/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

9

Quyết định 4173/QĐ-BCT năm 2009 về bổ sung phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 4173/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ

Ban hành: 21/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

10

Quyết định 1202/QĐ-KTNN năm 2013 điều chỉnh phân công nhiệm vụ công tác của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1202 /QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG

Ban hành: 01/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

11

Quyết định 1213/QĐ-BCT năm 2012 về phân công nhiệm vụ đối với Tổng cục Năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1213/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH (tạm thời) VỀ VIỆC PHÂN CÔNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI

Ban hành: 15/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2012

12

Quyết định 2405/QĐ-BCT năm 2015 điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công Thương

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2405/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ

Ban hành: 16/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

13

Quyết định 5240/QĐ-BCT năm 2010 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5240/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

14

Quyết định 2833/QĐ-BCT năm 2010 phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2833/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ

Ban hành: 28/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2010

15

Quyết định 0820/QĐ-BCT năm 2008 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 0820/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO

Ban hành: 31/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

16

Quyết định 3918/QĐ-BGTVT năm 2015 về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3918/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ

Ban hành: 02/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2015

17

Quyết định 2556/QĐ-UBND về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2556/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 21 tháng 6 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CHỦ

Ban hành: 21/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

18

Quyết định 517/QĐ-BGTVT năm 2013 về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 517/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO BỘ

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2013

19

Quyết định 499/QĐ-KTNN năm 2011 về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 499/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG

Ban hành: 08/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2011

20

Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2012 phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 405/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 20 tháng 3 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH

Ban hành: 20/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status