Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quyet dinh phan cong nhiem vu "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 81742 văn bản

1

Quyết định 1369/QĐ-BCT năm 2014 phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Công thương

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1369/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ

Ban hành: 19/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

2

Quyết định 6300/QĐ-BCT năm 2011 phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Công thương

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6300/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ

Ban hành: 01/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2013

3

Quyết định 137/QĐ-UBDT năm 2013 phân công nhiệm vụ lãnh đạo của Ủy ban Dân tộc

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 137/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO ỦY BAN DÂN TỘC BỘ

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

4

Quyết định 1213/QĐ-BCT năm 2012 về phân công nhiệm vụ đối với Tổng cục Năng lượng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1213/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH (tạm thời) VỀ VIỆC PHÂN CÔNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI TỔNG

Ban hành: 15/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2012

5

Quyết định 4173/QĐ-BCT năm 2009 về bổ sung phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 4173/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ

Ban hành: 21/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

6

Quyết định 2833/QĐ-BCT năm 2010 phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2833/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ

Ban hành: 28/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2010

7

Quyết định 1202/QĐ-KTNN năm 2013 điều chỉnh phân công nhiệm vụ công tác của Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1202 /QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA CÁC PHÓ

Ban hành: 01/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

8

Quyết định 5240/QĐ-BCT năm 2010 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5240/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ BỘ

Ban hành: 08/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

9

Quyết định 0820/QĐ-BCT năm 2008 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 0820/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO

Ban hành: 31/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

10

Quyết định 2405/QĐ-BCT năm 2015 điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công Thương

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2405/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG LÃNH ĐẠO BỘ

Ban hành: 16/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

11

Quyết định 2565/QĐ-CTUBND năm 2009 ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

ngành tại Biên bản họp ngày 09/9/2009 và đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 476/TTr-BQL ngày 11/9/2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ủy quyền và phân công Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, công việc có liên quan; cụ thể như sau: 1. Ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh

Ban hành: 06/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2013

12

Quyết định 643/QĐ-CTUBND năm 2009 ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định

ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội tại Tờ trình số 208/TTr-BQL ngày 02/03/2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ủy quyền và phân công Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công việc có liên quan trong và ngoài Khu kinh tế Nhơn Hội,

Ban hành: 20/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

13

Quyết định 4283/QĐ-CHK năm 2012 phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Cục do Cục hàng không Việt Nam ban hành

7 năm 2011 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; Căn cứ Nghị quyết số 246-NQ/TVĐU ngày 05/10/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục HKVN; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nguyên tắc phân công nhiệm vụ giữa Cục trưởng và các Phó Cục trưởng 1. Cục trưởng là người đứng đầu, lãnh đạo Cục và

Ban hành: 05/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2012

14

Quyết định 499/QĐ-KTNN năm 2011 về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 499/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG

Ban hành: 08/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2011

15

Quyết định 85/QĐ-BCĐ504 năm 2012 phân công nhiệm vụ các Ủy viên ban Chỉ đạo 504

BAN CHỈ ĐẠO 504 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 85/QĐ-BCĐ504 Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 504

Ban hành: 06/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2012

16

Quyết định 405/QĐ-UBND năm 2012 phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 405/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 20 tháng 3 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH

Ban hành: 20/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

17

Quyết định 54/QĐ-PCLBTW năm 2010 phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TW -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 54/QĐ-PCLBTW Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC

Ban hành: 07/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

18

Quyết định 1945/QĐ-UBND năm 2013 phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1945/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 03 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN

Ban hành: 03/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

19

Quyết định 5392/QĐ-CHK năm 2011 phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Cục do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

7 năm 2011 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nguyên tắc phân công nhiệm vụ giữa Cục trưởng và các Phó Cục trưởng: 1. Cục trưởng là người đứng đầu, lãnh đạo Cục và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về toàn bộ hoạt động của Cục Hàng

Ban hành: 07/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2012

20

Quyết định 02/QĐ-BCĐ năm 2011 phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

tướng Chính phủ; Căn cứ kết quả Phiên họp lần thứ 16 ngày 15/11/2011 của Ban Chỉ đạo Trung ương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương 1. Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị

Ban hành: 23/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ