Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quyet dinh 7613 cua ubnd tinh thanh hoa ve viec dieu` dong can bo giao vien doi du "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118639 văn bản

1

Thông tư 12-BNT-ĐU năm 1959 quy định thủ tục xuất nhập khẩu hàng triển lãm do Bộ Ngoại Thương ban hành

khách mua hàng. Sau khi triển lãm xong, hàng có thể hoặc tái xuất hoặc tiêu thụ ở nội địa. Vì tính chất giới thiệu, đồng thời có cả tính chất hàng hóa của hàng triển lãm, Bộ Ngoại thương quy định chế độ xuất nhập đối với hàng triển lãm như sau: I. GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP Việc xuất nhập hàng của nước ngoài để triển lãm tại nước Việt nam dân chủ cộng

Ban hành: 25/11/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

2

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND điều chỉnh quy định chế độ hỗ trợ luân chuyển, điều động, biệt phái đối với cán bộ, công, viên chức của tỉnh Long An

Giám đốc Sở Nội vụ: QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh quy định chế độ hỗ trợ luân chuyển, điều động, biệt phái đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh; cụ thể như sau: 1. Điều chỉnh Điều 2 (chế độ hỗ trợ luân chuyển), tại Khoản 2 (Hỗ trợ về đi

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

3

Quyết định 29/2013/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ hỗ trợ điều động, biệt phái đối với cán bộ, công, viên chức của tỉnh Long An

TRỢ ĐIỀU ĐỘNG, BIỆT PHÁI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị quyết số 107/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013 của HĐND tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 8 về điều chỉnh chế độ hỗ trợ điều động, biệt phái đối với cán bộ, công chức,

Ban hành: 29/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2013

4

Quyết định 3678/2011/QĐ-UBND quy định về điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên hành chính trong trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

CÔNG LẬP (kèm theo Quyết định số 3678 /2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Thanh Hoá) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1. Quy định này quy định về việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính (sau đây gọi chung

Ban hành: 08/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2011

5

Chỉ thị 25/2007/CT-UBND về nâng cao văn hóa công sở và văn hóa giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do tỉnh Đồng Tháp ban hành

HÓA CÔNG SỞ VÀ VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Triển khai thực hiện Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành

Ban hành: 09/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

6

Quyết định 248/2009/QĐ-UBND phê duyệt đề án giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

QUYẾT CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC DIỆN DÔI DƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án: “Xây dựng, nâng

Ban hành: 21/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2013

7

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnhTĩnh

VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc

Ban hành: 18/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

8

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND điều chỉnh, bãi bỏ một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Bình Dương ban hành

khoản thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông quy định tại ý 2, điểm b, khoản 1, Điều 1 trong Quyết định số 131/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổibổ sung một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh ngành Giáo dục – Đào tạo và dạy nghề tỉnh

Ban hành: 23/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

9

Quyết định 24/2013/QĐ-UBND Quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức của thành phố Cần Thơ

2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Theo

Ban hành: 09/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

10

Quyết định 82/2004/QĐ-UB về đổi tên Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ

Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; Căn cứ công văn số 2941/BNV-TCBC ngày 16/12/2003 của Bộ Nội Vụ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mới được chia tách; Xét đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Đổi tên Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Cần Thơ

Ban hành: 09/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

11

Quyết định 1398/QĐ-UBND năm 2007 điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; cán bộ thôn, khu phố; giáo viên mầm non ngoài biên chế và phụ cấp đối với bảo vệ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1398/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 16 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ

Ban hành: 16/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2011

12

Quyết định 1491/QĐ-UBND năm 2009 về "Chính sách giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc diện dôi dư tại cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009 - 2011"

trước 30/3 hàng năm. Hàng năm, xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cán bộ, giáo viên dôi dư. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức triển khai thực hiện đề án để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn. 2. Sở Nội vụ Phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thẩm định, phê duyệt về

Ban hành: 30/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

13

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ luân chuyển, điều động, biệt phái đối với cán bộ, công, viên chức của tỉnh Long An

phái đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An. Điều 2. Giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và hủy bỏ các quyết định sau đây: - Quyết định số 4415/2002/QĐ-UBND ngày 24/12/2002 của UBND tỉnh về việc ban

Ban hành: 10/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2012

14

Quyết định 16/2010/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Chính sách giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc diện dôi dư tại các cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009 - 2011" do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trư­ởng Bộ Nội vụ; Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, khóa XVI- kỳ họp thứ 15 về “Chính sách giải quyết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc diện dôi dư tại các cơ sở giáo dục và đào tạo tỉnh

Ban hành: 25/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2010

15

Quyết định 2438/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho đơn vị có tiếp nhận cán bộ điều động, luân chuyển đến do tỉnh Thanh Hóa ban hành

1057-CV/VPTU ngày 29/3/2013 của Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc: “Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị có cán bộ điều động, luân chuyển công tác”; Căn cứ Quyết định số 4192/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về: “Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013; Xét đề nghị của

Ban hành: 15/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2013

16

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND về Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 12/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2011

17

Quyết định 31/2011/QĐ-UBND về chế độ đối với cán bộ, giáo viên và học sinh có thành tích cao trong quản lý, giảng dạy, học tập của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du và các trường Trung học phổ thông khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ cho học sinh và cán bộ, giáo viên đối với Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Duthành tích cao trong dạy và học tập./.

Ban hành: 21/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

18

Quyết định 514/QĐ-UBND năm 2010 về Công bố hủy bỏ và sửa đổi Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ ban hành

tại Tờ trình số 166/TTr-VHTTDL ngày 04 tháng 02 năm 2010 và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố hủy bỏ và sửa đổi Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được quy định tại Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 gồm

Ban hành: 23/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

19

Quyết định 1735/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch đấu thầu mua sắm quần áo đồng phục cho cán bộ và trang phục cho học viên của Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La

Sơn La về sửa đổi bổ sung một số điểm của Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh; Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013; Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 473/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 7 năm

Ban hành: 13/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2013

20

Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2012 quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010 - 2015

viên trường Trung học phổ thông trọng điểm chất lượng cao thuộc ngân sách nhà nước được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo hàng năm của đơn vị. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và hủy bỏ Quyết định số 66/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của UBND tỉnh về Quy định chế độ đãi ngộ đối với cán bộ

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ