Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quyet dinh 16/2006/qd-bgddt ngay 5/5/2006 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 115398 văn bản

1

Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ***** Số: 16/2006/QĐ-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH   BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 5 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2006

2

Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 16/2006/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2007

3

Quyết định 33/2006/QĐ-BGDĐT bãi bỏ Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 (do trích dẫn sai văn bản tại phần căn cứ và trùng số, ký

Ban hành: 03/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2006

4

Nghị quyết 3i/2006/NQBT-HĐND chính sách bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3i/2006/NQBT-HÐND5 Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ NHÀ VƯỜN

Ban hành: 10/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

5

Nghị quyết 7.5/2006/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 2006- 2010 tỉnh Quảng Trị

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7.5/2006/NQ-HĐND Đông Hà, ngày 22 tháng 07 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA

Ban hành: 22/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2015

6

Quyết định 5-HĐBT năm 1984 về việc mở rộng địa giới thành phố Nam Định thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 1984 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 5-HĐBT NGÀY 12-1-1984 VỀ VIỆC MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH THUỘC TỈNH HÀ NAM NINH. HỘI ĐỒNG BỘ

Ban hành: 12/01/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

7

Nghị định 5-CP năm 1994 quy định tạm thời việc thực hiện mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của NN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp; điều chỉnh mức lương hưu, mức trợ cấp đối với các đối tượng CSXH

ban Thường vụ Quốc hội khoá IX; Quyết định số 69-/TW ngày 17-5-1993 của Ban Bí thư; Nghị định số 25-CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ qui định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang; Nghị định số 26-CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh

Ban hành: 26/01/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

8

Thông tư 10-NH5 năm 1992 thực hiện Quy chế bảo đảm an toàn trong kinh doanh tiền tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG KINH DOANH TIỀN TỆ Ngày 09 tháng 6 năm 1992 , Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký quyết định số 107/QĐ-NH5 ban hành "Qui chế bảo đảm an toàn trong kinh doanh tiền tệ - tín dụng đối với các tổ chức tín dụng". Ngân hàng Trung ương hướng dẫn một số điểm cụ thể về thực hiện như sau: A. ĐỐI

Ban hành: 06/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

9

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch 1987

quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ. Điều 16 Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Luật này. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987. BIỂU THUẾ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG MẬU DỊCH ĐÃ ĐƯỢC HỘI

Ban hành: 29/12/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

10

Quyết định 16/2006/QĐ-NHNN bổ sung Điểm 5 Phụ lục 3 về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước kèm theo Quyết định 02/2006/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16/2006/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỂM 5 PHỤ LỤC SỐ 3 QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG MÃ NGÂN HÀNG DÙNG TRONG GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Ban hành: 13/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Quyết định 38/2006/QĐ-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông; Theo kết luận của Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông ngày 28 tháng 4 năm 2006; Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Giáo dục Tiểu học, Kế hoạch – Tài chính, Khoa học – Công nghệ.

Ban hành: 07/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2006

12

Quyết định 5-QĐ/BNV năm 1980 về Điều lệ quản lý nghề chứa trọ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5-QĐ/BNV Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 5-QĐ/BNV NGÀY 12-2-1980 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ NGHỀ CHỨA TRỌ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Pháp lệnh của Uỷ ban thường

Ban hành: 12/02/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

13

Quyết định 175-NH5/QĐ năm 1996 về Quy chế mở, hoạt động và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 175-NH5/QĐ Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ MỞ, HOẠT ĐỘNG VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRONG NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT

Ban hành: 03/07/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

14

Thông tư 5-TT/TS-1982 hướng dẫn Quyết định 97-HĐBT-1982 về chính sách phát triển nuôi trồng thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành

BỘ THUỶ SẢN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5-TT/TS Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1982 THÔNG TƯ CỦA BỘ THUỶ SẢN SỐ 5-TT/TS NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1982 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 97-HĐBT NGÀY 29-5-1982 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ CHÍNH

Ban hành: 17/09/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

15

Quyết định 176/QĐ-NH5 năm 1994 sửa đổi Điểm 2.d Quyết định số 200/QD-NH5 ngày 23/9/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về sử dụng vốn được cấp, vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 176/QĐ-NH5 Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 1994   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI 2.D QUYẾT ĐỊNH SỐ 200/QĐ-NH5 NGÀY

Ban hành: 26/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2015

16

Luật Tố tụng hình sự sửa đổi 1992

Toà án cấp phúc thẩm ra lệnh tạm giam cho đến khi cơ quan điều tra hoặc Toà án cấp sơ thẩm thụ lý lại vụ án. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày huỷ án sơ thẩm, hồ sơ vụ án phải được chuyển cho cơ quan điều tra hoặc Toà án cấp sơ thẩm để giải quyết theo thủ tục chung." 5- Điều 256 về huỷ bản án hoặc quyết định để điều tra lại hoặc

Ban hành: 22/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

17

Thông tư 11/TT-NH5 năm 1992 thực hiện Quy chế dự trữ bắt buộc do Ngân hàng Nhà nước ban hành

đã ký quyết định số 108/QĐ-NH5 ngày 09-6-1992 ban hành "Qui chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng" và Quyết định số 117/-NH1 ngày 26-6-1992 về "Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng". Ngân hàng Nhà nước Trung ương hướng dẫn thêm một số điểm cụ thể việc thực hiện như sau: 1. Đối tượng thi hành qui chế dự trữ

Ban hành: 06/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

18

Thông tư liên tịch 5-TT/LB năm 1991 hướng dẫn quản lý, sử dụng đất có mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản - Tổng cục Quản lý ruộng đất ban hành

nuôi trồng thuỷ sản phải đăng ký đất đai và được chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp mặt nước đã được giao theo quy định tại Điều 18 Luật đất đai, các Điều 12, 13 Nghị định số 30-HĐBT, Quyết định số 201-/ĐKTK và Thông tư số 302-TT/ĐKTK của Tổng cục Quản lý ruộng đất. 5. Người được giao mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản được hưởng các quyền lợi quy

Ban hành: 18/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

19

Thông tư 5-TT-BNV năm 1992 hướng dẫn bổ nhiệm thanh tra viên các cấp trong lực lượng Công an nhân dân do Bộ Nội vụ ban hành

Tiêu chuẩn xét bổ nhiệm thanh tra viên công an phải căn cứ vào Nghị định số 191-HĐBT ngày 18-6-1991 của Hội đồng bộ trưởng; Điều 3 quy chế thanh tra viên; Quyết định 34--TTNN ngày 9-11-1991 của Tổng thanh tra Nhà nước và yêu cầu trình độ nghiệp vụ công an để làm cơ sở cho việc xét bổ nhiệm vào các cấp thanh tra viên. Những người phẩm chất,

Ban hành: 31/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

20

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND bổ sung điều khoản trong Quyết định 109/2005/-UBND bổ sung chính sách riêng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án hồ chứa nước Nước Trong do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2006/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 3 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN

Ban hành: 17/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status