Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" quyet dinh 1111 bhxh "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 66480 công văn

1

Công văn số 1111 TCT/DNK ngày 16/04/2004 của Tổng cục thuế về việc hạch toán chi phí

dân sự thì: Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên, thì phải có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền và phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2- Về tiền thuế thu nhập cá nhân và tiền đóng BHXH - Theo quy định tại điểm 6.4 Mục III và điểm 7.4 Mục

Ban hành: 16/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

2

Công văn số 1111/LĐTBXH-THPC ngày 10/04/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc trả lời về BLLĐ

được nghỉ 14 ngày, làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là 16 ngày. Đề nghị doanh nghiệp tham khảo các văn bản sau để áp dụng cho phù hợp: - Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại Bộ Lao động-Thương binh và Xã

Ban hành: 10/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

3

Công văn số 1111/TM-XNK ngày 05/03/2004 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá 0401 và 0402

Q.11, TP.HCM) Trả lời đề nghị của Công ty TNHH Tân Uc Việt tại văn bản số 07/CV-2004 ngày 01 tháng 03 năm 2004 về việc đăng ký hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng sữa (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu: 0401 và 0402), Bộ Thương mại có ý kiến như sau: Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Thủ tướng

Ban hành: 05/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

4

Công văn 1111/TXNK-QLN bổ sung hồ sơ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

định về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Theo đó, đề nghị Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến nộp bổ sung: - Sao y bản chính Quyết định chấm dứt hoạt động của Hợp đồng hợp tác kinh doanh; - Sao y bản chính tài liệu chứng minh Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến là đại diện pháp nhân của Hợp đồng hợp tác kinh doanh; -

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

5

Công văn 1111/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bồi thường chậm nhất khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN theo quy định của năm xảy ra tài sản, hàng hóa bị tổn thất, bị hư hỏng. Các hồ sơ khác (bao gồm biên bản kiểm kê giá trị tài sản hàng hóa bị tổn thất, bị hư hỏng; văn bản xác nhận của chính quyền địa

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2011

6

Công văn 1111/VPCP-QHQT năm 2014 khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới về hành động chính sách cần thực hiện sau Diễn đàn VDPF 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

về những hoạt động chính sách cần thực hiện sau khi tổ chức Diễn đàn quan hệ đối tác phát triển Việt Nam (VDPF 2013), tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên (kèm

Ban hành: 19/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

7

Công văn 1111/SCT-QLTM hướng dẫn cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá do Sở Công thương tỉnh Long An ban hành

UBND TỈNH LONG AN SỞ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1111/SCT-QLTM V/v Hướng dẫn cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Tân An, ngày 19 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2011

8

Công văn 1111/TCHQ-GSQL về nhập khẩu gỗ qua lối mở Đồn Biên phòng 751 do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1111/TCHQ-GSQL V/v nhập khẩu gỗ qua lối mở Đồn Biên phòng 751 Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

9

Công văn số 1111/TM-KHTK ngày 20/03/2003 của Bộ Thương mại về bản báo cáo đánh giá tổng quan về tình hình thương mại năm 2002 và việc triển khai thực hiện kế hoạch thương mại năm 2003

về thương mại có vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển xuất khẩu. + Thứ hai, trong điều kiện hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế và với thực trạng doanh nghiệp hiện nay thì sự năng động và sức mạnh của doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động xuất khẩu là quyết định. + Thứ ba, tổ chức tốt hệ thống chân hàng xuất khẩu, nhất là khâu mua

Ban hành: 20/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

10

Công văn 555/BHXH-THU hướng dẫn quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế và cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn một số

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

11

Công văn 704/BHXH-BT năm 2014 hướng dẫn về thu, cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm Y tế quy định tại Quyết định 1111/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 704/BHXH-BT V/v hướng dẫn một số nội dung về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày

Ban hành: 04/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

12

Công văn số 1111/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng đũa làm từ cây luồng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1111/TCT-CS V/v thuế suất thuế GTGT mặt hàng đũa làm từ cây luồng Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009 Kính gửi: Cục

Ban hành: 27/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2009

13

Công văn số 1111/BXD-KTXD về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo các Thông tư của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1111/BXD- KTXD V/v: Điều chỉnh dự toán XDCT theo các Thông tư của Bộ Xây dựng Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Ban quản

Ban hành: 12/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

14

Công văn số 1111/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1111/TCT-DNNN V/v: Hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006 Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội Trả lời công văn số 2048/CT-DD ngày 7/3/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về

Ban hành: 29/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Công văn 1111/TCTS-VP xác nhận sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Tổng cục Thủy sản ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1111/TCTS-VP V/v xác nhận các sản phẩm đáp ứng yêu cầu bổ sung vào Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 10/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

16

Công văn 1111/TCHQ-GSQL áp dụng hình thức kiểm hóa hộ do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1111/TCHQ-GSQL V/v áp dụng hình thức kiểm hóa hộ Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2007 Kính gửi: Ủy ban

Ban hành: 13/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

17

Công văn số 1111/HQLS-NV về việc thông báo giới hạn trọng tải phương tiện chở hàng XK qua đường Hữu Nghị - Mốc 23 Bảo Lâm do Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1111/HQLS-NV V/v Thông báo giới hạn trọng tải phương tiện chở hàng XK qua đường Hữu Nghị - Mốc 23 Bảo Lâm. Lạng Sơn, ngày

Ban hành: 28/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2009

18

Công văn 1111/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1111/TTg-ĐMDN V/v phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012 -2015

Ban hành: 01/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2012

19

Công văn 2266/BHXH-BT năm 2013 giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quá trình thực hiện Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quy định kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH) còn

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2013

20

Công văn 820/BHXH-CST quét chữ ký trên sổ bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau: - Việc làm trên của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh là sai quy định tại Khoản 2.1, Mục 2, Điều 72 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định quản lý thu BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý sổ BHXH

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ