Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" quyet dinh 1111 bhxh "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 78 công văn

1

Công văn 555/BHXH-THU hướng dẫn quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế và cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn một số

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

2

Công văn 704/BHXH-BT năm 2014 hướng dẫn về thu, cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm Y tế quy định tại Quyết định 1111/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 704/BHXH-BT V/v hướng dẫn một số nội dung về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH Hà Nội,

Ban hành: 04/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

3

Công văn 2266/BHXH-BT năm 2013 giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quá trình thực hiện Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quy định kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH) còn

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2013

4

Công văn 820/BHXH-CST quét chữ ký trên sổ bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau: - Việc làm trên của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh là sai quy định tại Khoản 2.1, Mục 2, Điều 72 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định quản lý thu BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT); quản lý sổ BHXH

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

5

Công văn 3648/BHXH-BT năm 2014 về ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BHYT; Công văn số 5090/BTC-HCSN ngày 21/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo quy định tại Tiết 2.7 và Tiết 2.12, Khoản 2, Điều 15 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của

Ban hành: 30/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2014

6

Công văn 2016/BHXH-BT năm 2014 thu Bảo hiểm y tế đối với công, viên chức trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT (mẫu D02-TS) theo quy định tại Điểm 1.1, Điều 22 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, BHYT; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT (Quyết định số 1111/QĐ-BHXH). - Bản sao quyết định tạm giữ, tạm giam hoặc quyết định tạm đình chỉ

Ban hành: 09/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

7

Công văn 2159/BHXH-ST năm 2014 chấn chỉnh và xử lý những tồn tại, vướng mắc trong công tác thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh), về cơ bản đã thực hiện đúng các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 về việc quy định quản lý

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

8

Công văn 4982/BHXH-CST chấn chỉnh tồn tại trong công tác cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

năm 2012 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 25/10/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 1111/QĐ-BHXH về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Về cơ bản các đơn vị đã thực hiện đúng các yêu cầu quản lý

Ban hành: 30/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

9

Công văn 545/BHXH-CST về cấp sổ bảo hiểm xã hội cho lao động tăng mới do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2012 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Tp. HCM Thực hiện Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam, BHXH Tp.HCM sẽ cấp mới bìa sổ BHXH cho người lao động theo mẫu bìa sổ mới từ ngày 01/01/2012. Tuy nhiên, đến ngày 16/02/2012, BHXH Tp.HCM chưa nhận được phôi bìa sổ BHXH do BHXH Việt Nam

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

10

Công văn 3658/BHXH-BT năm 2013 truy thu bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

thiểu chung do Nhà nước quy định tương ứng với thời gian truy thu và tiền lãi theo quy định tại Điều 57 Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 3. Hồ sơ truy thu 3.1. Người

Ban hành: 17/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2013

11

Công văn 1619/BHXH-BT năm 2014 về báo cáo phân loại nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế định kỳ hàng quý, năm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

doanh: hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 23 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (sau đây gọi chung là Quyết định số 1111/QĐ-BHXH). b) Đối với doanh nghiệp hoạt động

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2014

12

Công văn 1584/BHXH-BT thực hiện nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được giảm mức đóng theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 2 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính. 3. Quy trình thu và cấp thẻ bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ban hành: 26/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2012

13

Công văn 1622/BHXH-BT về mức lãi suất tính lãi của số tiền bảo hiểm xã hội, thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

tiền BHXH bắt buộc, BHTN chưa đóng, chậm đóng theo quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu BHXH, bảo hiểm y tế, quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế. Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện nội dung trên./. Nơi nhận:

Ban hành: 07/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

14

Công văn 993/BHXH-CST năm 2013 thực hiện in thông báo kết quả đóng và tờ rời sổ bảo hiểm xã hội hàng năm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 25/10/2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Để bảo đảm sự thống nhất trong quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Bảo hiểm xã

Ban hành: 15/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 23/05/2014

Cập nhật: 10/06/2014

15

Công văn 2717/BHXH-CSYT năm 2014 thực hiện Bảo hiểm Y tế cho đối tượng quy định tại Điểm c và d Khoản 2 Điều 51 Luật Bảo hiểm Y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Người lao động có trách nhiệm xác định, kê khai danh sách đối tượng thân nhân mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình theo mẫu A03-TS (các mẫu số A03-TS, D03-TS ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam về việc Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT) gửi

Ban hành: 25/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/01/2015

Cập nhật: 05/09/2014

16

Công văn 2672/BHXH-CSXH năm 2014 về chế độ chính sách đối với người lao động tại Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BHXH, BHYT, BHTN năm 2013 bằng số tiền thiếu BHXH, BHYT, BHTN trên thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT tháng 12/2013 (Mẫu số C12-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, trừ số tiền BHXH, BHYT, BHTN được khoanh nợ; - Số tiền

Ban hành: 22/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

17

Công văn 5133/BHXH-CST năm 2013 chấn chỉnh công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng. Trong thời gian vừa qua, về cơ bản Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã thực hiện đúng quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

18

Công văn 4139/BHXH-CSXH đảm bảo hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với với người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 và Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 20/12/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 3. Đối với các trường hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội đã có quyết định giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội xã hội một lần nhưng chưa có sổ bảo hiểm xã hội thì Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

19

Công văn 1246/BHXH-BT giải quyết chế độ cho người lao động trong đơn vị bị khởi kiện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

quy định. b) Việc ghi, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội làm căn cứ giải quyết chế độ đối với người lao động ngừng việc và các trường hợp tử tuất thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 62 Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày

Ban hành: 09/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2012

20

Công văn 4896/BHXH-CST về thu hồi thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng. Theo quy định tại Điều 19 và Điều 39 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam: khi BHXH tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) chốt sổ BHXH cho người lao động thì phải thu

Ban hành: 28/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status