Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quy dinh ve bao quan,su dung con dau "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 63079 văn bản

1

Dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

. Điều 4. Nguyên tắc quản lý và sử dụng con dấu 1. Đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác đăng ký, quảncon dấu; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục về con dấu. 2. Cơ quan, tổ chức chỉ được sử dụng con dấu khi đã có quy định về việc được phép sử dụng con dấu trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc

Ban hành: 30/03/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2016

2

Dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

trong quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục về con dấu. 3. Việc đăng ký, quảncon dấu và cho phép sử dụng con dấu phải bảo đảm các điều kiện theo đúng quy định tại Nghị định này. 4. Con dấu quy định trong Nghị định này là hình tròn; mực dấu thống nhất dùng mực màu đỏ. Điều 5. Điều

Ban hành: 08/06/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2016

3

Nghị định 62/CP năm 1993 quy định việc quản lý và sử dụng con dấu

con dấu theo người. 4 - Con dấu của các cơ quan, tổ chức phải giao lại cho người có trách nhiệm có trình độ chuyên môn về văn thư giữ, bảo quản và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giữ và đóng dấu. Điều 11 : Nghiêm cấm việc làm con dấu giả, dùng con dấu giả, sử dụng con dấu không đúng quy định. Những người vi phạm quy định

Ban hành: 22/09/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2008

4

Nghị định 58/2001/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng con dấu

Chương 2: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC DÙNG CON DẤU Điều 5. Các chức danh nhà nước, Thủ trưởng hoặc người đứng đầuquan, tổ chức quy định tại Điều 3, Điều 4 của Nghị định này có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc bảo quảnsử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình theo đúng chức năng và thẩm quyền

Ban hành: 24/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

5

Thông tư 08-BNV(C13)/TT năm 1989 hướng dẫn mẫu đơn con dấu, việc khắc và quản lý, sử dụng con dấu của tổ chức kinh tế do Bộ Nội vụ ban hành

Căn cứ Nghị định số 56-CP ngày 17 tháng 3 năm 1996 của Hội đồng Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng con dấu trong các cơ quan, xí nghiệp và tổ chức xã hội. Căn cứ Quyết định số 90-HĐBT ngày 19 tháng 7 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc bổ sung Nghị định số 56-CP. Căn cứ vào Nghị định, Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng quy định chính sách

Ban hành: 01/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

6

Nghị định 31/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; c) Con dấu bị mất được tìm thấy sau khi đã có thông báo mất. Người đứng đầuquan, tổ chức bị thu hồi con dấu theo quy định khoản này phải thu hồi con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu để nộp lại cho cơ quan Công an nơi đã đăng ký. 2. Trường hợp tạm đình chỉ sử dụng con

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2009

7

Chỉ thị 18/CT-UB năm 1994 về quản lý và sử dụng con dấu do Tỉnh Bến Tre ban hành

định, phải xin phép khắc lại con dấu mới, nộp lại con dấu cũ. 3.9 Có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Công an hoặc cán bộ tổ chức khi tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo quảnsử dụng con dấu. 4. Nghiêm cấm việc làm con dấu giả, dùng con dấu giả hoặc dùng con dấu không đúng quy

Ban hành: 14/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

8

Chỉ thị 20/2010/CT-UBND về quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh Yên Bái

đã đăng ký mẫu dấu bị mất để tổ chức truy tìm; đồng thời phải có văn bản báo cáo về việc mất con dấu hoặc Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho cơ quan Công an nơi đã đăng ký mẫu dấu để theo dõi và giải quyết theo quy định. 5. Công an tỉnh có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng con dấu đối với các cơ quan

Ban hành: 30/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

9

Chỉ thị 23/2011/CT-UBND về quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

tắt Nghị định số 58 và Nghị định số 31 của Chính phủ) về quản lý và sử dụng con dấu. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như sau: Thủ trưởng một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa nêu cao trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định

Ban hành: 11/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

10

Quyết định 1761/2007/QĐ-UBND quy định mẫu dấu tạm thời và quy trình sử dụng con dấu xác nhận bản vẽ thiết kế cơ sở đã thẩm định do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Thực hiện Công văn số 1078/BXD-KSTK ngày 06/6/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác nhận thẩm định, phê duyệt thiết kế; Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 453/SXD-GĐ ngày 16/5/2007 “V/v ban hành Quyết định quy định mẫu dấu tạm thời và quy trình sử dụng con dấu xác nhận bản vẽ thiết kế cơ sở đã thẩm định”, báo cáo thẩm định số

Ban hành: 25/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

11

Thông tư liên tịch 68/2005/TTLT-BQP-BCA về mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu xã đội do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành

68/2005/TTLT-BQP-BCA NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN MẪU DẤU, KHẮC DẤU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU XÃ ĐỘI Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; Căn cứ khoản 2 Điều 11 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự

Ban hành: 30/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Nghị định 56-CP năm 1966 quy định việc quản lý, sử dụng con dấu trong các cơ quan, xí nghiệp và tổ chức xã hội

chính thức thành lập theo luật lệ của Nhà nước. Điều 4. – Các chính đảng và các đoàn thể nhân dân ở trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định hình thể, khuôn khổ, nội dung con dấu của các cơ quan trong hệ thống tổ chức của mình sau khi đã được sự thỏa thuận của Bộ Công an. Điều 5. - Việc quảncon dấu (bao gồm việc cho phép sử dụng

Ban hành: 17/03/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

13

Công điện 429/CĐ-KL thực hiện bảo quảnsử dụng con dấu của các đơn vị trực thuộc do Cục trưởng Cục Kiểm lâm điện

tiếp tục sử dụng con dấu cũ để duy trì các hoạt động thường xuyên của đơn vị. 2. Triển khai việc khắc con dấu mới theo quy định hiện hành. Nơi nhận: - Như trên; - TT Hứa Đức Nhị (báo cáo); - Văn phòng Bộ (báo cáo); - Lưu: VT, VP. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ban hành: 12/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2010

14

Quyết định 1618/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế quản lý và sử dụng Con dấu xác thực chứng minh nguồn gốc sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản xuất tại Quảng Nam

chức, cá nhân gửi vềquan quản lý ”Con dấu xác thực” 01 bộ hồ sơ xin cấp phép sử dụng, bao gồm: 1. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng “Con dấu xác thực” theo mẫu quy định (Mẫu đơn xem phụ lục kèm theo). 2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập (nếu là tổ chức), hoặc Giấy chứng nhận

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

15

Chỉ thị 22/2011/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn Quận 10 do Ủy ban nhân dân Quận 10 ban hành

NƯỚC TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10 Trong thời gian qua, thực hiện Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BCA-TCCP ngày 06 tháng 5 năm 2002 của Liên Bộ Công an và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số quy định

Ban hành: 05/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2011

16

Quyết Định 157-CP năm 1976 Về việc quản lý, sử dụng con dấu trong các cơ quan, xí nghiệp và tổ chức xã hội do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

THỦ TƯỚNG Nguyễn Duy Trinh (1) Trích Nghị định số 56-CP ngày 17-03-1966, in trong Công báo 1966 – số 7 – trang 115. Điều 1.- Con dấu sử dụng trong các cơ quan, xí nghiệp và tổ chức xã hội phải được quản lý thống nhất theo những quy định ở các điều dưới đây. Điều 2.- Con dấu của Chủ tịch

Ban hành: 01/09/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2007

17

Chỉ thị 07/2004/CT-UB thực hiện nghị định 58/2001/NĐ-CP về quảnsử dụng con dấu do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bộ Nội vụ về việc đăng ký, quản lý và sử dụng con dấu. - Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cấp giấy phép khắc dấu, đăng ký mẫu dấu, cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan, tổ chức có nhu cầu khắc dấu đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Có kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng

Ban hành: 20/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

18

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA năm 2014 hợp nhất Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu do Bộ Công an ban hành

ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƯỢC DÙNG CON DẤU Điều 5. Các chức danh nhà nước, Thủ trưởng hoặc người đứng đầuquan, tổ chức quy định tại Điều 3, Điều 4 của Nghị định này có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc bảo quảnsử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức mình theo đúng chức năng và thẩm quyền được pháp luật quy

Ban hành: 14/04/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2014

19

Thông tư 08/2003/TT-BCA hướng dẫn mẫu dấu, tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định 58/2001/NĐ-CP do Bộ Công An ban hành

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2001/NĐ-CP NGÀY 24/08/2001 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 8 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu: Bộ Công an hướng dẫn mẫu dấu, việc tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức như sau: I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 1. Các cơ

Ban hành: 12/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

20

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

cầu về bảo quản hóa chất theo yêu cầu bảo quản ghi trên nhãn sản phẩm. 4. Cơ sở buôn bán phải đáp ứng các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Điều 16. Điều kiện cụ thể áp dụng đối với các cơ sở buôn bán hóa chất chế phẩm diệt côn trùng dạng dung dịch phun; hóa chất chế phẩm diệt

Ban hành: 09/06/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status
Hỗ trợ online X

Chào mừng bạn đến với THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

Hãy để nội dung bạn cần hỗ trợ bên dưới để Chúng Tôi được hỗ trợ Bạn.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬTCùng bạn giải quyết vướng mắc!
Xin chào ! Thư Viện có thể giúp gì cho a/c?