Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quyết định 437/QĐ-BYT ngày 20 tháng 2 năm 2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10325 văn bản

1

Quyết định 437/QĐ-BYT năm 2002 về danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 437/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN TỈNH,

Ban hành: 20/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2008

2

Quyết định 20/2002/QĐ-BKHCN về Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 20/2002/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

3

Quyết định 20/2002/QĐ-TTg chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 20/2002 /-TTG NGÀY

Ban hành: 24/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

4

Quyết định 20/2002/QĐ-UB về giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ LÚA TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ THUẾ NHÀ

Ban hành: 05/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

5

Quyết định 20/2002/QĐ-BCN sáp nhập Công ty Kim khí Quảng Ninh vào Công ty Gang thép Thái Nguyên, Tổng công ty Thép Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2002/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY KIM KHÍ QUẢNG NINH VÀO CÔNG TY GANG THÉP THÁI NGUYÊN, TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG

Ban hành: 15/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Quyết định 20/2002/QĐ-UB ban hành Quy chế giám sát nhân dân đối với các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2002 /-UB Tam Kỳ, ngày 4 tháng 4 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT NHÂN

Ban hành: 04/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

7

Quyết định 20/2002/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Hội Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 20/2002/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI) CỦA HỘI KHOA HỌC KỸ

Ban hành: 25/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

8

Quyết định 20/2002/QĐ-BTCCBCP phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2002/QĐ-BTCCBCP Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN

Ban hành: 18/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

9

Quyết định 20/2002/QĐ-UB về kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2002/QĐ-UB Đà Lạt, ngày 04 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG " V/V

Ban hành: 04/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

10

Quyết định 20/2002/QĐ-UB thành lập Trung tâm lưu trữ và dịch vụ Nhà - Đất Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ“VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM LƯU TRỮ VÀ DỊCH VỤ NHÀ - ĐẤT HÀ NỘI” UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ban hành: 25/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

11

Quyết định 20/2002/QĐ-BTC phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính ngành tài chính giai đoạn 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2002/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 20/2002/QĐ-BTC NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NGÀNH TÀI CHÍNH

Ban hành: 04/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

12

Quyết định 20/2002/QĐ-BTS về Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và lưu trữ văn bản tại cơ quan Bộ trưởng Bộ Thủy sản do Bộ Thuỷ sản ban hành

BỘ THUỶ SẢN BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2002/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2007

13

Quyết định 20/2002/QĐ-BNN về việc chuyển giao Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I và Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II về Cục Kiểm lâm quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 20/2002/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH V/V CHUYỂN GIAO TRUNG TÂM KỸ THUẬT

Ban hành: 21/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 437/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 437/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC

Ban hành: 07/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2013

15

Quyết định 437/QĐ- UBND năm 2009 công bố văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành đã hết hiệu lực thi hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 437/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 13 tháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO

Ban hành: 13/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

16

Quyết định 20/2005/QĐ-BYT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2005/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị

Ban hành: 26/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 2202/2002/QĐ-BYT về công bố danh sách Đợt 2 năm 2002 gồm 39 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2202/2002/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH ĐỢT 2 NĂM 2002 GỒM 39 DOANH

Ban hành: 07/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

18

Quyết định 20/2006/QĐ-BYT phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con giai đoạn 2006-2010 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 20/2006/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON

Ban hành: 07/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2006

19

Quyết định 20/2006/QĐ-UBND quy định thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Vườn Quốc gia Hoàng Liên do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2006/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 03 tháng 3 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHÍ THAM QUAN

Ban hành: 03/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

20

Quyết định 20/2000/QĐ-TTg hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện nhà ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 20/2000/QĐ-TTG NGÀY

Ban hành: 03/02/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status