Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" quyết định 2530/QĐ-BQP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16628 công văn

1

Công văn 2530/TCT-TTr về quyết toán thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2530/TCT-TTr V/v: quyết toán thuế Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2007 Kính gửi: Bà Elizabeth Su – Đại diện

Ban hành: 29/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

2

Công văn số 2530/LĐTBXH-TL ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

hiện trích dự phòng rủi ro theo Quyết định số 488/2000/-NHNN ngày 27/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trường hợp số tiền dự phòng rủi ro phải trích thấp hơn mức dự phòng kế hoạch 300 tỷ đồng nêu trên thì phần chênh lệch làm lợi nhuận tăng không được tính lương. 2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi Tổng thu trừ

Ban hành: 30/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

3

Công văn 2530/VPCP-KGVX bổ sung kinh phí năm 2010 và kéo dài thời gian thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao do Văn phòng Chính phủ ban hành

học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2006 – 2010” được phê duyệt tại Quyết định 926/-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, xây dựng Đề án hỗ trợ cho giai đoạn 2011 – 2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết

Ban hành: 16/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2010

4

Công văn 2530/BNN-HTQT phê duyệt Kế hoạch hành động Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn phương thức dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. Nơi nhận: - Như trên; - Các Bộ: TC, KH&ĐT; - NHNNVN; - NCERWASS; - Lưu: VT, HTQT (NTD). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Văn Thắng

Ban hành: 13/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

5

Công văn số 6230/BQP ngày 08/12/2004 của Bộ Quốc Phòng về việc thực hiện chế độ theo Quyết định số 47/2002/-TTg của Thủ tướng Chính phủ

BỘ QUỐC PHÒNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6230/BQP V/v Thực hiện chế độ theo Quyết định số 47/2002/-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2004 Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, - Bộ

Ban hành: 08/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

6

Công văn số 5972/BQP về tổ chức thực hiện Quyết định số 96/2006/-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ” do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 5972/BQP V/v tổ chức thực hiện Quyết định số 96/2006/-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ”

Ban hành: 13/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

7

Công văn số 3803/BQP của Bộ Quốc phòng về việc Quản lý các công trình xây dựng đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý - bảo vệ vùng trời

nhiên so với mực nước biển trung bình; d) Độ cao công trình; e) Bản đồ, sơ đồ khu vực xây dựng công trình; g) Tiến độ thi công. 3. Cơ quan nhận và giải quyết thỏa thuận độ cao công trình: Bộ Quốc phòng địa chỉ: Số 1 - Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 28/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 09/04/2009

Cập nhật: 16/08/2006

8

Công văn 823/QY-4 về Danh mục bệnh hiểm nghèo theo quyết định 212/2006/QĐ-BQP do Cục Quân y ban hành

TỔNG CỤC HẬU CẦN CỤC QUÂN Y ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 823/QY-4 V/v ban hành Danh mục bệnh hiểm nghèo Thực hiện quyết định 212/2006/QĐ-BQP ngày 21/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ban hành: 15/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2014

9

Công văn 2718/BQP-VP năm 2011 đính chính nội dung Thông tư 176/2011/TT-BQP về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2718/BQP-VP V/v đính chính nội dung Thông tư 176/2011/TT-BQP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 07/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

10

Công văn 3737/BQP-TM năm 2013 về phương án thực hiện di dân tái định cư hộ dân thôn Đèo Chũ, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ra khỏi Trường bắn Quốc gia khu vực 1 do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3737/BQP-TM V/v phương án thực hiện di dân tái định cư một số hộ dân thôn Đèo Chũ, xã Phong Vân, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ra khỏi Trường bắn QGKV1

Ban hành: 22/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

11

Công văn số 4203/BQP-CT về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Bộ Quốc phòng ban hành

Kính gửi: - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng. Quán triệt và chấp hành nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị; sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 290/2005/-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ

Ban hành: 17/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2009

12

Công văn 8169/BQP-DT năm 2014 đề nghị phối hợp kiểm tra, xác nhận hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Quốc phòng ban hành

39/2011/TT-BTC, Bộ Quốc phòng đã có Chỉ thị số 102/CT-BQP ngày 22/8/2011, yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 09/2007/-TTg; đồng thời có văn bản số 13/BQP-DT ngày 03/01/2012, gửi Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp với các đơn vị quân đội thực

Ban hành: 02/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2014

13

Công văn 7023/BQP-CT năm 2013 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng ban hành

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; - Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012; Quyết định số 1237/-TTg ngày

Ban hành: 09/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2013

14

Công văn 3379/BQP-TM năm 2014 về quy hoạch phân khu trục Trung tâm Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn do Bộ Quốc phòng ban hành

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2412/-TTg ngày 19/12/2011 theo quy định của pháp luật và không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng khu vực địa hình này cho nhiệm vụ quốc phòng. b) Giải quyết các vấn đề có liên quan về quốc phòng, an ninh trong khu vực, không làm ảnh hưởng đến Quy hoạch bố trí đóng quân của các đơn vị quân

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

15

Công văn 4840/BQP-TM năm 2013 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Quốc phòng ban hành

Sơn giai đoạn năm 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2412/-TTg ngày 19/12/2011, không làm ảnh hưởng đến Quy hoạch bố trí đóng quân của các đơn vị, công trình quốc phòng và công tác quản lý bảo vệ khu vực biên giới. 3. Bộ Quốc phòng ủy nhiệm và giao cho Quân khu 1 và BTL Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND

Ban hành: 29/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

16

Công văn 3679/BQP-BTTM năm 2012 địa điểm đầu tư dự án khu dân cư và thương mại Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Quốc phòng ban hành

khu vực này thuộc địa hình có giá trị trong thế trận phòng thủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2412/-TTg ngày 19/12/2011 về Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011-2020 và nằm trong kế hoạch phòng thủ của Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn, nếu xây dựng dự án sẽ

Ban hành: 22/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

17

Công văn 1433/BQP-TM năm 2011 về khai thác quặng chì, kẽm tại Kéo Nàng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn do Bộ Quốc phòng ban hành

Quân khu 1 để xác định cụ thể tọa độ, mốc giới, phạm vi triển khai Dự án tại thực địa; quá trình triển khai thực hiện Dự án, cần phối hợp với cơ quan quân sự địa phương, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng của các đơn vị. Bộ Quốc phòng ủy nhiệm cho Bộ Tư lệnh Quân khu 1 giải quyết các vấn đề

Ban hành: 13/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

18

Công văn 4251/BQP-PĐN năm 2013 bỏ thủ tục kê khai nhập, xuất cảnh tại 12 cửa khẩu biên giới do Bộ Quốc phòng ban hành

quyết định bãi bỏ tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh tại các cửa khẩu này khi có đủ điều kiện. Trên cơ sở các đơn vị cửa khẩu biên phòng đã được nối mạng và trang bị máy đọc hộ chiếu, năm 2010 Bộ Quốc phòng có công văn số 3995/BQP-ĐN đề nghị với Bộ Công an và Bộ Tài chính thống nhất bãi bỏ tờ khai nhập cảnh, xuất cảnh tại 12 đơn vị cửa khẩu biên

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

19

Công văn 69-TC/VP năm 2000 đính chính Thông tư liên tịch 19/2000/TTLT/BTC-BQP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:69-TC/VP Về việc đính chính thôngtư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTC-BQP Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2000 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 69 TC/VP NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNGTƯ

Ban hành: 24/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

20

Công văn 3676/LĐTBXH-NCC về giải quyết chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3676/LĐTBXH-NCC V/v Giải quyết chế độ BHYT và MTP theo Quyết định số 290/2005/-TTg   Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 01/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ