Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quyết định 108 của UBND tỉnh Lâm Đồng "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118853 văn bản

1

Công ước 108 năm 1958 về giấy căn cước của thuyền viên

CÔNG ƯỚC SỐ 108 CÔNG ƯỚC  VỀ GIẤY CĂN CƯỚC CỦA THUYỀN VIÊN, 1958 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng Lao động quốc tế triệu tập tại Giơ-ne-vơ ngày 29 tháng 4 năm 1958, trong kỳ họp thứ 41, và Sau khi đã quyết định chấp thuận những đề nghị khác nhau về sự công

Ban hành: 13/05/1958

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2010

2

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2008 về quy định mức thu học phí dạy thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 14 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ DẠY THÊM TRÊN ĐỊA

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2011

3

Thông báo 108/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH NAM ĐỊNH Ngày 06 tháng 3 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ báo cáo kết quả kinh tế -

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

4

Nghị quyết số 108-HĐBT về việc phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp ở các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 108-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1981 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 108 - HĐBT NGÀY 8-10-1981 VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU BẮC-BỘ

Ban hành: 08/10/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Kế hoạch 108/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang

đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa theo quy định. III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1 - Các cấp, các ngành, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, tạo sự chuyển biến từ

Ban hành: 28/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2013

6

Sắc lệnh số 108 về việc tạm hoãn hạn tiêu giệt những việc đăng ký quyền đê đương do Chủ tịch Chính phủ ban hành, để cải chính Sắc lệnh số 56B ngày 2 tháng 5 năm 1946

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 108 NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 1946 VỀ CẢI CHÍNH SẮC LỆNH SỐ 56-B NGÀY MỒNG 2 THÁNG 5 NĂM 1946 ĐĂNG TRONG CÔNG BÁO SỐ 21 NGÀY 25-5-1946 TRANG 279 VỀ VIỆC TẠM HOÃN THỜI HẠN TIÊU DIỆT NHỮNG VIỆC ĐĂNG KÝ QUYỀN ĐỂ-ĐƯƠNG CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Ban hành: 17/06/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

7

Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 do tỉnh Hà Giang ban hành

tiêu chí đề ra (Hoàn thành trong năm 2013). 2.3. Yêu cầu các Sở, Ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm của Chương trình; tổng hợp nhu cầu kinh phí đưa vào kế hoạch chung, trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Chính phủ quyết định. (Thực hiện Quý IV hàng năm). 2.4. Tham gia kiểm tra, giám sát việc

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2014

8

Thông báo số 108/TB-BYT về chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Quân khu I do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 108/TB-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006 THÔNG BÁO VỀ CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ TẠI QUÂN KHU I Ngày 14/02/2006, Đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Trần Thị Trung

Ban hành: 15/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Quyết định 108/2007/QĐ-UBND về một số chính sách dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

2010; Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An tại Tờ trình số 1225/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 08 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành một số chính sách về dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến năm 2010, như sau: 1.1. Đối tượng áp dụng - Người tàn tật học nghề tại các cơ sở dạy nghề tập

Ban hành: 21/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

10

Nghị quyết số 108-CP về trách nhiệm, quyền hạn quản lý tài chính và ngân sách của chính quyền nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện do Hội đồng Chính phủ ban hành

SÁCH CỦA CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: “Nhiệm vụ cơ bản về tài chính là làm chủ các nguồn vốn để thực hiện đường lối và kế hoạch phát triển kinh tế. Xây dựng một quan hệ hợp lý giữa quỹ tiêu dùng và quỹ tích lũy. Tài chính phải làm tốt vai trò kiểm tra mọi

Ban hành: 13/05/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

11

Hướng dẫn 108/NHCSXH - KHNV nghiệp vụ huy động tiền gửi của Ngân hàng Chính sách Xã hội do Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành

hướng dẫn riêng của Tổng giám đốc) trên cơ sở kế hoạch cấp trên giao. 1.3 Các chi nhánh NHCSXH được thực hiện huy động các nguồn vốn theo quy định tại điểm 2 phần I văn bản này theo lãi suất thị trường khi có Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bù chênh lệch lãi suất cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn. 2. Các loại tiền gửi

Ban hành: 05/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

12

Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND phê duyệt Đề án quy định chế độ phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 108/2008/NQ-HĐND Đà Lạt, ngày 11 tháng 12 năm 2008 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2010

13

Quyết định 108/2005/QĐ-UBND về Quy định thu phí qua Cầu Sở Thượng, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

VỀ MỨC THU PHÍ QUA CẦU SỞ THƯỢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 108/2005/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Đồng Tháp) Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng Tổ chức, cá nhân (Việt Nam và nước ngoài) có phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định khi qua Cầu Sở Thượng thuộc huyện

Ban hành: 12/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2012

14

Chỉ thị 108-HĐBT năm 1988 mở rộng hợp tác lao động và chuyên gia với người nước ngoài do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 108-HĐBT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 1988 CHỈ THỊ VỀ VIỆC MỞ RỘNG HỢP TÁC LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA VỚI NƯỚC NGOÀI Để thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng và

Ban hành: 30/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

15

Nghị định 108-CP nămn 1973 về điều lệ hợp tác xã sản xuất muối do Hội đồng Chính phủ ban hành

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Lương thực và thực phẩm và Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố có đồng muối; Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 9 tháng 3 năm1973. NGHỊ ĐỊNH Điều 1: Nay ban hành, kèm theo nghị định này, Điều lệ hợp tác xã sản xuất muối. Điều lệ này áp dụng cho

Ban hành: 12/06/1973

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

16

Thông báo 108/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

cao tuổi theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi theo kế hoạch đề ra; kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam theo Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2014

17

Thông tư 108-TTNN năm 1990 hướng dẫn ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế (theo Pháp lệnh HĐKT ngày 25/9/89 và Nghị định 17-HĐBT ngày 16/1/1990 thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế) do Trọng Tài nhà nước ban hành

lý là các bên đã ký kết bản HĐKT đó. Chứngthư hợp đồng kinh tế không có ý nghĩa công nhận tính hợp pháp của nội dung hợp đồng kinh tế. Như vậy là việc làm chứng thư hợp đồng kinh tế theo quy định tại Quyết định số 222 ngày 5-12-1987 đã hết hiệu lực. 2/ Việc đăng ký HĐKT chỉ áp dụng đối với những loại HĐKT mà pháp luật đã quy định phải đăng ký

Ban hành: 19/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

18

Nghị quyết 108/NQ-HĐND năm 2013 thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

duyệt theo quy định và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của quy hoạch một cách hiệu quả. Định kỳ hàng năm báo cáo trước HĐND tỉnh vào kỳ họp thường lệ cuối năm. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này được Hội đồng nhân

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

19

Quyết định 108/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Trình tự, thực hiện như sau: các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh dự thảo Quyết định công bố trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có quy định TTHC; đồng thời gửi dự thảo quyết định công bố đến Sở Tư pháp để kiểm soát chất lượng. Hồ sơ dự thảo quyết định công bố gửi để kiểm soát

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

20

Chỉ thị 108/CT năm 1991 về việc sắp xếp lại sản xuất trong vùng than Quảng Ninh trong chiến lược kinh tế - xã hội toàn địa bàn do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

tăng chậm dẫn đến sản xuất than bị đình đốn gây khó khăn cho ngành than và cả môi trường xã hội trên địa bàn. Để nâng cao hiệu quả sản xuất than, tạo điều kiện cho ngành than đóng vai trò tương xứng với khả năng của nó trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị: 1/ Than là một trong

Ban hành: 11/04/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ