Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quyết định 108 của UBND tỉnh Lâm Đồng "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5634 văn bản

1

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2008 về quy định mức thu học phí dạy thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 14 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ DẠY THÊM TRÊN ĐỊA

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2011

2

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 13 tháng 04 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2015

3

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa

TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lò Văn Tiến THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÃ CHUẨN HÓA (Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Ban hành: 22/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2016

4

Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC THỦY SẢN TỈNH QUẢNG NGÃI (Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 14/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN Điều 1. Vị trí, chức năng 1. Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2016

5

Thông báo 108/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành

VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH NAM ĐỊNH Ngày 06 tháng 3 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ báo cáo kết quả kinh tế -

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

6

Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2015 triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 79-KL/TW Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

lao động đi làm việc ở nước ngoài. 4). Đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn và các đoàn thể trong doanh nghiệp. - Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình công nhân lao động. Định kỳ tiến hành khảo sát, thống kê số lượng, chất lượng công nhân. Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về giai cấp công nhân và hoạt động của

Ban hành: 07/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

7

Kế hoạch 108/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang

đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa theo quy định. III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1 - Các cấp, các ngành, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, tạo sự chuyển biến từ

Ban hành: 28/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2013

8

Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 do tỉnh Hà Giang ban hành

tiêu chí đề ra (Hoàn thành trong năm 2013). 2.3. Yêu cầu các Sở, Ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm của Chương trình; tổng hợp nhu cầu kinh phí đưa vào kế hoạch chung, trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Chính phủ quyết định. (Thực hiện Quý IV hàng năm). 2.4. Tham gia kiểm tra, giám sát việc

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2014

9

Thông báo số 108/TB-BYT về chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Quân khu I do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 108/TB-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006 THÔNG BÁO VỀ CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ TẠI QUÂN KHU I Ngày 14/02/2006, Đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Trần Thị Trung

Ban hành: 15/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Quyết định 108/2007/QĐ-UBND về một số chính sách dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

2010; Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An tại Tờ trình số 1225/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 08 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành một số chính sách về dạy nghề - tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Nghệ An đến năm 2010, như sau: 1.1. Đối tượng áp dụng - Người tàn tật học nghề tại các cơ sở dạy nghề tập

Ban hành: 21/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

11

Quyết định 108/2003/QĐ-UB về thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994; - Căn cứ quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 12/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

12

Nghị quyết 108/2008/NQ-HĐND phê duyệt Đề án quy định chế độ phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 108/2008/NQ-HĐND Đà Lạt, ngày 11 tháng 12 năm 2008 NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2010

13

Quyết định 108/2005/QĐ-UBND về Quy định thu phí qua Cầu Sở Thượng, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

VỀ MỨC THU PHÍ QUA CẦU SỞ THƯỢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 108/2005/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Đồng Tháp) Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng Tổ chức, cá nhân (Việt Nam và nước ngoài) có phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định khi qua Cầu Sở Thượng thuộc huyện

Ban hành: 12/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2012

14

Hướng dẫn 108/NHCSXH - KHNV nghiệp vụ huy động tiền gửi của Ngân hàng Chính sách Xã hội do Ngân hàng Chính sách Xã hội ban hành

hướng dẫn riêng của Tổng giám đốc) trên cơ sở kế hoạch cấp trên giao. 1.3 Các chi nhánh NHCSXH được thực hiện huy động các nguồn vốn theo quy định tại điểm 2 phần I văn bản này theo lãi suất thị trường khi có Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bù chênh lệch lãi suất cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn. 2. Các loại tiền gửi

Ban hành: 05/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

15

Nghị quyết 108/NQ-HĐND năm 2014 thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

hành Chương trình hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp; Xét Tờ trình số 248/TTr-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 463/BC-HĐND ngày 30/11/2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh

Ban hành: 04/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2014

16

Nghị quyết 108/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Phòng Kinh tế TP. Phòng Tư Pháp, Phòng GD và ĐT(tạo vốn XD khu hành chính thành phố); Trụ sở tru Phường Phương Lâm; Đồng Tiến và các phường xã khác UBND thành phố 1.34 1.34 - Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của

Ban hành: 05/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2014

17

Thông báo 108/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

cao tuổi theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi theo kế hoạch đề ra; kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam theo Quyết định số 197/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2014

18

Quyết định 108/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Trình tự, thực hiện như sau: các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh dự thảo Quyết định công bố trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có quy định TTHC; đồng thời gửi dự thảo quyết định công bố đến Sở Tư pháp để kiểm soát chất lượng. Hồ sơ dự thảo quyết định công bố gửi để kiểm soát

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

19

Quyết định 108/2002/QĐ-UBND Quy định về quản lý và sử dụng các chương trình, dự án tài trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ( Ban hành kèm theo quyết định số 180/2002/QĐ-UBND ngày 18tháng 01 năm 2002) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Quy định này điều chỉnh mọi hoạt động,quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài ( Sau đây gọi tắt là viện trợ PCP) cho các chương

Ban hành: 18/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

20

Nghị quyết 108/NQ-HĐND năm 2013 thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

duyệt theo quy định và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của quy hoạch một cách hiệu quả. Định kỳ hàng năm báo cáo trước HĐND tỉnh vào kỳ họp thường lệ cuối năm. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này được Hội đồng nhân

Ban hành: 24/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status