Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" quy định số 57-QĐ/TW ngày 3/5/2007 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118968 văn bản

1

Nghị quyết về việc chuẩn y sắc luật số 004/SLT ngày 20/7/57 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1957 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 1957 CHUẨN Y SẮC LUẬT SỐ 004/SLT NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 1957 QUY ĐỊNH THỂ LỆ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban hành: 14/09/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

2

Quy chế về hoạt động ngày 07/07/1993 do các Uỷ ban của Quốc hội ban hành

chức Quốc hội; 3- Trình dự án Luật, dự án Pháp lệnh và dự án khác theo sáng kiến của mình ra trước Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 4- Kiến nghị với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội những vấn đề thuộc phạm vị nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội; 5- Kiến nghị bổ sung, thay đổi thành viên của Uỷ ban.

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

3

Nghị quyết về việc thi hành các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật nghĩa vụ quân sự và Luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1990 do Quốc hội ban hành

ngũ. 3. Hội đồng Bộ trưởng sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật này, trước hết là các quy định về chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990.

Ban hành: 21/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Nghị quyết về việc quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1980 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM VỀ VIỆC THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Theo đề

Ban hành: 18/12/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Hiệp định về thương mại và thanh toán giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Rumani

nước được quyền hoạt động ngoại giao (dưới đây được gọi là "chủ thể kinh tế") phù hợp với những quy định và tập quán thương mại quốc tế và luật pháp nhà nước của mỗi nước. Điều 3 Nhằm mục đích phát triển trao đổi hàng hoá giữa hai nước, các bên sẽ ủng hộ các chủ thể kinh tế trong các ký kết hợp đồng và các thoả thuận. Điều 4 Các hợp đồng

Ban hành: 04/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

6

Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết định của Hội đồng Nhà nước về nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

2- Phê chuẩn Quyết định số 735 /HĐNN7 ngày 21 tháng 6 năm 1986 của Hội đồng Nhà nước về việc cử và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng như sau: 1. Đồng chí Tố Hữu thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Đồng chí Võ Chí Công giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 2. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng

Ban hành: 30/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước và tổ chức nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

ĐỒNG BỘ TRƯỞNG QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ và Điều 83 và Điều 100 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Hội đồng Nhà nước; QUYẾT NGHỊ A. Phê chuẩn Quyết định số 58 /HĐNN8 ngày 11 tháng 3 năm 1988 của Hội đồng Nhà nước cử đồng chí Võ Văn Kiệt, Phó Chủ tịch thường trực của Hội

Ban hành: 28/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khoá VII do Quốc hội ban hành

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Nghị quyết ngày 18 tháng 12 năm 1980 của Quốc hội quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ vào Điều 88 của Hiến pháp, Căn cứ vào Điều 2 của Luật Tổ chức Quốc hội, Sau khi nghe báo cáo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về kết quả cuộc bầu cử đại

Ban hành: 25/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1995 do Quốc hội ban hành

năm 1994 chuyển sang. B- Chương trình dự bị a) Các dự án luật: 1- Luật dân tộc; 2- Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi); 3- Luật biên giới quốc gia; 4- Luật hải quan; 5- Luật thẩm quyền và trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật. b) Các dự án pháp lệnh: 1- Pháp lệnh về xây dựng lực lượng dự bị; 2- Pháp lệnh về bộ đội

Ban hành: 01/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

10

Nghị Quyết về việc giao cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới do Quốc hội ban hành

trực thuộc trung ương. 3- Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội phê chuẩn những nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về các vấn đề ghi ở trên, trong kỳ họp gấn nhất của Quốc hội. 4- Những quy định trên đây được áp dụng cho đến khi có nghị quyết mới của Quốc hội. Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 10 tháng 4 năm

Ban hành: 10/04/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

11

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự do Quốc hội ban hành

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: QUYẾT NGHỊ 1- Bộ Luật Tố tụng Hình sự được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 6 năm 1988, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1989. 2- Những quy định về pháp luật tố tụng hình sự đã ban hành trước đây trái với bộ luật này đều bãi bỏ. 3

Ban hành: 28/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Nghị Quyết về vấn đề miễn nhiễm và bổ nhiệm một số chức vụ trong bộ máy Nhà nước do Quốc hội ban hành

nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà quy định quyền hạn của Quốc hội, Căn cứ vào Điều 9 và Điều 10 của Luật tổ chức Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà quy định về hội nghị Quốc hội, Căn cứ vào nhu cầu công tác, Sau khi nghe các đề nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng Chính phủ về vấn đề miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức vụ trong bộ máy Nhà

Ban hành: 30/04/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Nghị quyết về việc bổ sung thành viên một số Uỷ ban của Quốc hội do Quốc hội ban hành

4. Đ/c Vũ Văn Quý, đại biểu tỉnh Vĩnh Phú. Uỷ ban Văn hoá và giáo dục của Quốc hội bổ sung 4 uỷ viên: 1. Đ/c Tạ Quang Bửu, đại biểu tỉnh Nghệ Tĩnh. 2. Đ/c Phan Đình Diệu, đại biểu tình Thái bình. 3. Đ/c Giang Nam, đại biểu tỉnh Thuận Hải. 4. Đ/c Nguyễn Hữu Quang đại biểu tỉnh Cao Lạng. Uỷ ban Y tế và xã hội của Quốc hội bổ sung 5

Ban hành: 28/12/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Nghị quyết về việc giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn trong tình hình mới do Quốc hội ban hành

trên, trong kỳ họp gần nhất của Quốc hội. 4- Những quy định trên đây được áp dụng cho đến khi có nghị quyết mới của Quốc hội. Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 10 tháng 4 năm 1965. Hoàng Văn Hoan (Đã ký)

Ban hành: 10/04/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

15

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự do Quốc hội ban hành

Nam; QUYẾT NGHỊ 1- Bộ Luật hình sự, được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 6 năm 1985, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1986. 2- Những quy định về pháp luật hình sự đã ban hành trước đây trái với Bộ luật này đều bãi bỏ. 3- Hội đồng Bộ trưởng, Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi chức năng

Ban hành: 27/06/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Nghị quyết về vấn đề kiện toàn tổ chức Quốc hội do Quốc hội ban hành

bầu cử ở miền Bắc. 2. Việc bầu cử sẽ tổ chức theo nguyên tắc và thể lệ hiện hành. 3. Thời gian tiến hành bầu cử sẽ do Ban thường trực Quốc hội và Chính phủ quy định. II- MẤY ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI. 1. Để hiểu rõ tình hình nhân dân đề đạt ý kiến nguyện vọng của nhân dân lên Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải

Ban hành: 24/01/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

17

Nghị quyết về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành

xã Hà Nam và 11 huyện: Xuân Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Nam Ninh, Ý Yên, Vụ Bản, Bình Lục, Lý Nhân, Thanh Liêm, Duy Tiên, Kim Bảng có diện tích tự nhiên 2.423,59 km2; với số dân 2.435.995 người. Tỉnh lỵ: Thành phố Nam Định b. Tỉnh Ninh Bình có 7 đơn vị hành chính gồm: thị xã Ninh Bình, thị xã Tam Điệp và 5 huyện: Hoa Lư, Tam Điệp, Gia

Ban hành: 26/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

18

Nghị quyết về vấn đề hợp tác nông nghiệp do Quốc hội ban hành

thì tiến hành vận động hợp tác hoá nông nghiệp, phát triển sản xuất, kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ. 3- Quốc hội nhất trí tán thành những điều quy định cơ bản về mục đích yêu cầu, đường lối (giai cấp, phương châm, nguyên tắc, những chính sách cụ thể và phương pháp vận động hợp tác hoá nông nghiệp đã nổi lên trong bản báo cáo của Chính phủ.

Ban hành: 27/05/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

19

Nghị Quyết về báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

rằng Bản Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở tốt để chính quyền hai miền cùng nhau bàn bạc thương lượng, giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến sự nghiệp thống nhất đất nước, trước mắt là lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền. Quốc hội chân thành cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng quý báu của Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em khác,

Ban hành: 20/04/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

20

Nghị quyết về việc báo cáo của Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960 do Quốc hội ban hành

; đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân đã được nâng cao thêm một bước; Quốc hội nhận định rằng trong 5 năm qua từ ngày hoà bình lập lại , nhân dân ta đã anh dũng phấn đầu vượt mọi khó khăn, giành được những thắng lợi to lớn và vẻ vang. Những thành tích to lớn của nhân dân ta chứng minh rõ ràng : đường lối của Đảng là đúng, sự lãnh đạo của

Ban hành: 29/12/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ