Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" qd 2568 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 15840 công văn

1

Công văn 2568/BNN-HTQT tiêu chí lựa chọn tiểu dự án thuộc dự án “Cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho tỉnh Tây nguyên”, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2568/BNN-HTQT V/v: Tiêu chí lựa chọn các tiểu dự án thuộc dự án “Cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây nguyên”, vốn

Ban hành: 01/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

2

Công văn 2568/TCHQ-GSQL về gia công xuất và nhập khẩu phần mềm qua mạng internet do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2568/TCHQ-GSQL V/v gia công xuất khẩu phần mềm và NK phần mềm qua mạng internet Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2006

Ban hành: 13/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

3

Công văn số 2568/TCT-CS về trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2568/TCT-CS V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2007 Kính gửi: Công ty TNHH PT ML TC Nam Dũng (Địa chỉ: Khu

Ban hành: 05/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2007

4

Công văn 2568/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm ngừng nhập khẩu đường

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2568/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2568/TCHQ-GSQL NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU ĐƯỜNG Kính gửi: Cục Hải quan các

Ban hành: 06/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

5

Công văn số 2568/TCHQ-GSQL ngày 06/06/2002 của Tổng cục Hải quan về việc tạm ngừng nhập khẩu đường

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2568/TCHQ-GSQL V/v: tạm ngừng nhập khẩu đường Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2002 Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Ngày 15/5/2002 Văn phòng Chính phủ có văn bản số

Ban hành: 06/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

6

Công văn số 2568/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhâp doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2568/TCT-CS V/v ưu đãi thuế TNDN Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau Tổng

Ban hành: 25/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2009

7

Công văn số 2568/BNV-TL về việc chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2568/BNV-TL V/v: chế độ phụ cấp khu vực Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.  Trả lời

Ban hành: 05/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

8

Công văn số 2568/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với bông sơ chế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2568/TCT-PCCS V/v: Thuế GTGT đối với mặt hàng bông sơ chế Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 Kính gửi: Bộ công nghiệp Tổng công ty dệt may Việt Nam

Ban hành: 20/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2006

9

Công văn số 2568/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ tiền lương theo Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2568/LĐTBXH-LĐTL V/v chế độ tiền lương theo Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ Hà Nội, ngày

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2008

10

Công văn 2568/TCHQ-TXNK vướng mắc về thuế đối với hàng gia công và hàng tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2568/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc về thuế đối với hàng gia công và hàng TNTX Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 14/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

11

Công văn 2568/BNN-CB năm 2013 điều hành nhập khẩu hạn ngạch thuế quan năm 2013 về mặt hàng đường và muối do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2568/BNN-CB V/v điều hành nhập khẩu HNTQ năm 2013 về mặt hàng đường và muối Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 02/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2013

12

Công văn 2568/TCT-CS năm 2013 điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai địa chỉ người mua hàng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2568/TCT-CS V/v điều chỉnh hóa đơn đầu vào bị sai địa chỉ người mua hàng Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2013

13

Công văn 2230/QLCL-CL1 triển khai thực hiện Quyết định mới do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

sau: Quyết định số 2568/QĐ-BNN-QLCL ngày 28/10/2011 về việc áp dụng biện pháp tăng cường kiểm soát tạp chất đối với các lô hàng tôm sú nguyên con, tôm sú còn vỏ bỏ đầu trước khi xuất khẩu; Quyết định số 2654/-BNN-QLCL ngày 31/10/2011 ban hành biện pháp kiểm tra tăng cường về chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Canada và

Ban hành: 24/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2011

14

Công văn 3197/BNN-TCLN chuyển mục đích sử dụng rừng Vườn quốc gia Chư Yang Sin để xây dựng thủy điện Krông Nô 2 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 2568/UBND-CN ngày 27/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk về việc đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng - dự án thủy điện Krông Nô 2; hồ sơ kèm theo bao gồm: - Quyết định số 2889/-BCT ngày

Ban hành: 01/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

15

Công văn 664/QLCL-CL1 bãi bỏ quy định tăng cường kiểm soát lô hàng thủy sản xuất khẩu do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

2568/QĐ-BNN-QLCL ngày 28/10/2011 (các Quyết định gửi kèm). Nhằm thực hiện các Quyết định nêu trên và Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ NN&PTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản, Cục Quản lý CL NLS&TS thông báo một số nội dung sau: - Các lô hàng cá tra, basa xuất khẩu vào các thị trường không phải kèm

Ban hành: 09/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

16

Công văn 2228/QLCL-CL1 triển khai quy định tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản xuất khẩu do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

một số nội dung sau: 1. Nhằm tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành một số quy định sau: - Quyết định số 2568/QĐ-BNN-QLCL ngày 28/10/2011 về việc áp dụng biện pháp tăng cường kiểm soát tạp chất đối với các lô hàng tôm sú nguyên con, tôm sú còn vỏ bỏ đầu

Ban hành: 24/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2011

17

Công văn số 4420/TCHQ-KTTT về bổ sung hồ sơ để xem xét xử lý việc truy thu thuế do Tổng Cục Hải quan ban hành

Phòng; 2/ Quyết định truy thu thuế số 02/-Tr.T ngày 12/01/2007 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Cục Hải quan Hải Phòng; 3/ Các tờ khai (bản sao y) đã áp mã mặt hàng Suprasec 2412 vào 29291000, thuế suất 5% và 39095000, thuế suất 0% phát sinh trong thời gian Cục Hải quan Hải Phòng đề nghị truy thu thuế; 4/ Các tài liệu chứng

Ban hành: 06/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2007

18

Công văn 3937/BNN-TY năm 2013 báo cáo xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hòa Bình phòng chống dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

và Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia. Để hỗ trợ tỉnh Hòa Bình kịp thời phòng chống dịch bệnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 2568/QĐ-BNN-TY ngày 31/10/2013 về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hòa Bình phòng

Ban hành: 05/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2013

19

Công văn số 5795/VPCP-QHQT về việc ký Hiệp định khung hợp tác với vùng Lombardia (Italia) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Kính gửi: - Bộ Ngoại giao; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 2568/TTr-BNG-CAu ngày 12 tháng 8 năm 2008) về việc ký Hiệp định hợp tác khung với vùng Lombardia (Italia), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu dự thảo Hiệp

Ban hành: 03/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2008

20

Công văn 6754/TCHQ-GSQL xác nhận hàng hóa đã xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Trả lời công văn số 2568/HQQN-GSQL ngày 21/11/2012 về việc vướng mắc xác nhận hàng hóa đã xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Việc xác nhận "hàng hóa đã xuất khẩu" thực hiện theo quy định hiện hành của Tổng cục Hải quan. Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng

Ban hành: 30/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ