Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" phu luc 3a thanh toan nghiem thu "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2776 công văn

1

Công văn 1492/BHXH-THU năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

gian và chưa thật thuận tiện trong việc giao nhận hồ sơ với cơ quan BHXH. Mặt khác, một số đơn vị chưa nghiêm túc trong việc thu hồi thẻ BHYT ngay từ đầu tháng của người lao động theo như cam kết, thực tế vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh, gây ra tình trạng lạm dụng quỹ BHYT. Để phù hợp với thực tế, tạo sự thuận lợi cho các đơn vị sử dụng

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

2

Công văn 2405/BHXH-THU năm 2015 về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

BHXH, thẻ BHYT TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2015 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; Các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Để thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015

Ban hành: 27/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2015

3

Công văn 198/BXD-KTXD năm 2015 về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng đã ký do Bộ Xây dựng ban hành

3. Trường hợp cọc ép được thi công theo đúng thiết kế và đề cương hạ cọc nhưng cao độ mũi cọc khác với cao độ theo bản vẽ thiết kế như nêu tại khoản 2.2 Mục 2 văn bản số 6942/BĐTB2-TCKT-QLCL-XD ngày 25/12/2014 thì giá trị thanh toán bao gồm: a) Khối lượng thực tế được nghiệm thu nhân với đơn giá trong hợp đồng; b) Các khoản chi phí

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2015

4

Công văn số 1197/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc định mức dự toán công tác thí nghiệm thử động biến dạng lớn PDA

trên, Bộ Xây dựng chấp thuận định mức dự toán công tác thí nghiệm thử động biến dạng lớn PDA cọc khoan nhồi của công trình B10A thuộc dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị Nam Trung Yên như phụ lục kèm theo công văn này. Định mức dự toán công tác thí nghiệm thử động biến dạng lớn PDA chỉ áp dụng đối với công trình B10A thuộc dự án Đầu tư xây dựng khu đô

Ban hành: 04/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Công văn 4465/VPCP-KTN năm 2016 về tình hình triển khai thi công, nghiệm thu và chất lượng công trình do Hội đồng nghiệm thu nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

. Hội đồng nghiệm thu nhà nước tiếp tục thực hiện nghiệm thu, kiểm tra đối với các công trình chưa hoàn thành (Mục I của Phụ lục II kèm theo Báo cáo số 10/BC-HĐNTNN ngày 04 tháng 02 năm 2016) và cho phép triển khai thi công đối với các công trình đề xuất mới (các công trình số: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 15 và 16 trong Mục II của Phụ lục II kèm theo

Ban hành: 08/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2016

6

Công văn 4009/BTC-NSNN thực hiện nghiêm quy định công tác quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

ngân sách cấp dưới khẩn trương thực hiện theo chế độ quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoàn thành chậm nhất ngày 15/3 năm sau theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC nêu trên. Quá thời hạn trên, không xử lý chuyển nguồn sang năm sau cho các cơ quan, đơn vị. Khi xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN của các cơ quan, đơn vị đối với

Ban hành: 27/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2012

7

Công văn số 514/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc định mức dự toán một số công tác thí nghiệm

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG THỨ TRƯỞNG Đinh Tiến Dũng PHỤ LỤC Kèm công văn số 514/BXD-KTTC ngày 16 Tháng 4 năm 2004 của Bộ Xây dựng định mức dự toán công tác thí nghiệm trong xây dựng 1. Thí nghiệm chuỳ xuyên động DCP. Nội dung công việc: - Chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm. - Xác định vị trí thí

Ban hành: 16/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Công văn 737/UBND-ĐTXD năm 2015 về thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

chỉ dẫn kỹ thuật hoặc thiết kế, Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định từng trường hợp cụ thể. 3. Giao Sở Xây dựng công bố tên các đơn vị tư vấn đủ điều kiện năng lực thực hiện công tác thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trên địa bàn tỉnh cho các

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

9

Công văn 92/SXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn lập dự toán Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng do Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang ban hành

chất lượng công trình xây dựng; Sở Xây dựng hướng dẫn lập dự toán Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình như sau: A. Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm: Chi phí phương tiện, lưu trú, thuê phòng nghỉ được tính theo quy định tại Thông

Ban hành: 07/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2016

10

Công văn 2690/BXD-KTXD về thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán theo Thông tư 09/2008/TT-BXD hướng dẫn giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

thực hiện theo điều 25 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và biên bản nghiệm thu theo mẫu Phụ lục 5A ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP; Như vậy, việc xác định thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành để tính chênh lệch vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD và Văn

Ban hành: 11/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

11

Công văn 266/SXD-XD năm 2013 hướng dẫn chấn chỉnh hoạt động khảo sát lấy mẫu thí nghiệmnghiệm thu kết cấu công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

mặt tại hiện trường để lấy mẫu vật liệu xây dựng; đóng gói và niêm phong, đưa đến phòng thí nghiệm để xác định chỉ tiêu, cơ lý của vật liệu trước khi đưa vào xây dựng công trình. Công tác lấy mẫu phải lập thành biên bản tại hiện trường (nội dung biên bản tham khảo phụ lục 1, 2 kèm theo công văn này). - Đối với kết cấu bê tông và bê tông cốt

Ban hành: 03/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

12

Công văn 2048/HĐNTNN-GĐ về việc nghiệm thu công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà (Indoor Game) hoàn thành vào sử dụng do Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng ban hành

nhở Quý Sở phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng như sau: 1. Công trình Cung thi đấu điền kinh trong nhà là công trình công cộng thuộc đối tượng bắt buộc thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực trước khi đưa vào sử dụng theo quy định tại

Ban hành: 25/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2009

13

Công văn 149/UBCK3 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thành lập, cấp giấy phép hoạt động cho công ty chứng khoán và cấp giấy phép hành nghề cho cá nhân

ngày 11 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Quyết định số 172/1999/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tín dụng thành lập công ty chứng khoán và tham gia niêm yết chứng khoán; và để cụ thể hoá Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số

Ban hành: 02/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

14

Công văn 401/BXD-TTr về thanh tra, kiểm tra chi nhánh phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 401/BXD-TTr V/v thanh tra, kiểm tra chi nhánh phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 19/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

15

Công văn 456/BNN-QLCL năm 2014 kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Triển khai chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại văn bản số 23/TB-VPCP ngày 17/01/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó giao:

Ban hành: 14/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

16

Công văn 388/SXD-XD năm 2014 hướng dẫn kiểm tra nghiệm thu công trình của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

nghiệm thu: a) Kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng: - Sau khi khởi công công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo gửi Sở Xây dựng theo nội dung theo mẫu tại Phụ lục 1 của Công văn này. - Sở Xây dựng thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch và nội dung kiểm tra tại một số giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

17

Công văn 9115/BYT-DP năm 2014 về thẩm định, cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm đạt an toàn sinh học cấp I, II do Bộ Y tế ban hành

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học phòng xét nghiệm, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 29/2012/TT-BYT ngày 04/12/2012 quy định thủ tục cấp mới, cấp

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2014

18

Công văn 1787/BTC-NSNN thực hiện nghiêm quy định xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm do Bộ Tài chính ban hành

đẩy quản lý, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn lực tài chính ngân sách nhà nước, thực hiện nghiêm quy định xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN hàng năm, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, hướng

Ban hành: 10/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2011

19

Công văn số 1781/BXD-VP về việc công bố định mức dự toán Xây dựng công trình –Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp do Bộ Xây dựng ban hành

thuật, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện hoàn thành cho một đơn vị công tác thí nghiệm . 3 - Hướng dẫn áp dụng : Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp áp dụng để lập đơn giá, làm cơ sở để lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư  xây dựng công trình.

Ban hành: 16/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2007

20

Công văn 4747/BGTVT-VT năm 2014 đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện nghiêm Chỉ thị 08/CT-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4747/BGTVT-VT V/v: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện nghiêm chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status