Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" phu luc 3a thanh toan nghiem thu "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 71356 công văn

1

Công văn 1492/BHXH-THU năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ thu hồi thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

gian và chưa thật thuận tiện trong việc giao nhận hồ sơ với cơ quan BHXH. Mặt khác, một số đơn vị chưa nghiêm túc trong việc thu hồi thẻ BHYT ngay từ đầu tháng của người lao động theo như cam kết, thực tế vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh, gây ra tình trạng lạm dụng quỹ BHYT. Để phù hợp với thực tế, tạo sự thuận lợi cho các đơn vị sử dụng

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

2

Công văn 1068/BHXH-THU hướng dẫn bổ sung việc cấp thẻ BHYT cho người lao động do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tháng, để gia hạn (cấp mới) thẻ theo thời hạn tương ứng. 2.3. Trường hợp đơn vị nợ cả BHYT và BHXH, thì ngoài số tiền BHYT đóng trước theo quy định tại mục 2.2 trên đây, đơn vị phải thanh toán hết toàn bộ số nợ BHYT kỳ trước để được gia hạn (cấp mới) thẻ BHYT. Lưu ý: - Thẻ cấp cho người lao động tăng mới, (kể cả trường hợp truy đóng)

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2013

3

Công văn 2899/BHXH-THU năm 2013 hướng dẫn kê khai, điều chỉnh chức danh công việc trong Hồ sơ thu BHXH, BHYT do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Từ tháng 1/2012, theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố (BHXH TP), các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố (dưới đây gọi chung là đơn vị) đã thực hiện lập hồ sơ tham gia, thu

Ban hành: 12/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

4

Công văn 3039/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng và quy định về đóng bảo hiểm xã hội, y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/2004): “Phiếu điều chỉnh mức truy đóng BHXH” (02 bản - nếu có) 3. Bảng thanh toán lương (mỗi tháng 01 bản photocopy - kèm theo bảng chính để đối chiếu). 4. Hồ sơ khác: ……………………………………………………………………………………..

Ban hành: 05/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2011

5

Công văn 555/BHXH-THU hướng dẫn quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế và cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

mục này. 1.3. Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước từ hai thành viên trở lên được chuyển đổi từ Công ty Nhà nước nêu tại điểm 1.2 khoản này, thì tiền lương và phụ cấp chức vụ làm căn cứ đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT đối với người quản lý doanh nghiệp được xác định theo

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

6

Công văn 2793/BHXH-THU về gia hạn và cấp mới thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

kỳ hạn thẻ cũ vẫn còn nợ, sau khi đóng đủ tiền BHXH, BHYT đến hết kỳ hạn thẻ cũ thì đơn vị lập hồ sơ gia hạn thẻ. Cơ quan BHXH sẽ cấp thẻ BHYT có giá trị từ đầu kỳ gia hạn. Việc thanh toán chi phí KCB cho người lao động trong thời gian chưa có thẻ (nếu có) sẽ được thực hiện theo khung quy định. Ví dụ 2: Năm 2011, đơn vị A nợ tiền bảo hiểm

Ban hành: 17/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 22/04/2013

Cập nhật: 12/09/2012

7

Công văn 880/BHXH-THU về thu bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo mức lương tối thiểu 830.000 đồng do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

01/5/2011 mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện phải điều chỉnh theo hướng dẫn tại điểm 2.1 mục này. 3. Đối tượng chỉ tham gia BHYT: 3.1. Đối với đối tượng do ngân sách nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT (đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; Người nghèo, Người có công, Trẻ em dưới 6 tuổi, Thân nhân sỹ

Ban hành: 08/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2011

8

Công văn 4219/BHXH-THU hướng dẫn mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nơi nhận: - Như trên; - BGĐ BHXH TP; - Các phòng chức năng; - BHXH quận, huyện (FTP); - Đăng tải trên Website BHXH TP; - Lưu: VT, P.Thu (T). KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đỗ Quang Khánh PHỤ LỤC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY

Ban hành: 24/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

9

Công văn 2388/BHXH-THU về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2009-2010 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

nghèo: 107.750 đồng/hssv/năm. - HSSV không thuộc đối tượng cận nghèo: 142.850 đồng/hssv/năm. Phụ lục: Mức thu BHYT HSSV năm 2009-2010 đính kèm. 3. Phạm vi, quyền lợi Bảo hiểm Y tế HSSV: theo quy định của Luật BHYT và Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành. 4. Việc cấp thẻ và giá trị sử dụng thẻ: Thẻ BHYT được sử dụng cùng với giấy

Ban hành: 18/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2009

10

Công văn 2435/BHXH-THU về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2009-2010 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 2. Mức phí: thực hiện như sau: - HSSV khu vực Thành thị; Thị trấn: 142.850 đồng/hssv/11 tháng. - HSSV khu vực nông thôn: 139.516 đồng/hssv/11 tháng. Phụ lục: Chi tiết mức thu BHYT HSSV năm 2009-2010 đính kèm. 3. Phạm vi, quyền lợi Bảo hiểm Y tế HSSV: theo quy định của Luật BHYT và Thông tư

Ban hành: 20/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2009

11

Công văn 2300/BHXH-THU năm 2013 hướng dẫn gộp sổ đối với người lao động có nhiều sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4. Không xem xét lại vấn đề giải quyết trợ cấp 1 lần đối với những trường hợp đã giải quyết trước ngày ban hành văn bản này, ngoại trừ các trường hợp sau: 4.1. Trường hợp người lao động được cấp nhiều sổ BHXH nhưng sổ thứ 2 (hoặc thứ 3...) đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần tại Thành phố Hồ Chí Minh thì phải tính lại mức hưởng trợ cấp của toàn bộ

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

12

Công văn 4600/BHXH-THU năm 2013 hướng dẫn bổ sung Công văn 2300/BHXH-THU hướng dẫn gộp sổ đối với người lao động có nhiều sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

quý BHXH Thành Phố (Phòng Thu) kiểm tra dữ liệu gộp sổ trên toàn Thành phố, để đảm bảo việc đồng bộ dữ liệu được thực hiện nghiêm túc. Lưu ý: Chỉ có duy nhất đơn vị gửi thông báo làm biên bản hủy số sổ. IV. Một số lưu ý khi xử lý nghiệp vụ liên quan đến gộp sổ BHXH: 1. Khi giải quyết hồ sơ gộp sổ, nếu có sổ BHXH đã hưởng trợ cấp 1

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2014

13

Công văn 1535/BHXH-THU về thu bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo mức lương tối thiếu 1.050.000 đồng do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: - Các phòng chức năng thuộc BHXH thành phố; - Bảo hiểm xã hội quận, huyện. Thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung. Trong khi chờ Bảo hiểm xã hội Việt Nam có

Ban hành: 03/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

14

Công văn 2197/BHXH-THU năm 2013 thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: - Các phòng chức năng thuộc BHXH thành phố; - Bảo hiểm xã hội quận, huyện. Thực hiện Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở (tên gọi trước đây là mức lương tối thiểu chung).

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

15

Công văn 1225/BHXH-THU hướng dẫn thu bảo hiểm y tế Tự nguyện cho lực lượng Dân quân các cấp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

quy định trên đây). Ví dụ: Khối BI tại BHXH quận 1 đang được quản lý từ BI0001A - BI0015A, vậy mã đơn vị cấp tiếp theo là BI0016A: Lực lượng Dân quân thường trực quận 1; BI0017A; Lượng Dân quân thường trực phường Bến Thành… - Mã đối tượng cấp thẻ BHYT: GD. 3. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu thực hiện theo đúng quy định đối với

Ban hành: 12/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2013

16

Công văn 5010/BHXH-THU năm 2013 thực hiện nghĩa vụ đóng Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2013 Kínhh gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn tình trạng nhiều đơn vị sử dụng lao động chậm đóng tiền BHYT cho lao động là người nước ngoài (mã BW) dẫn đến nợ đọng kéo dài, vi phạm nghiêm trọng Luật BHYT.

Ban hành: 19/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

17

Công văn 2205/BHXH-THU năm 2013 hướng dẫn tính lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận, huyện. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh kính chuyển công văn số 2266/BHXH-BT ngày 20/6/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ: Theo đó, đối với các trường hợp nâng lương, phụ cấp của người lao động mà đơn vị nộp hồ sơ

Ban hành: 02/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2014

18

Công văn 5376/BHXH-THU hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo mức lương tối thiểu vùng mới do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ngày 17 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ, quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê

Ban hành: 17/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

19

Công văn 3367/BHXH-THU năm 2013 về tăng cường công tác quản lý sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

toàn đơn vị: - Yêu cầu người lao động đã được cấp sổ BHXH tại các đơn vị khác nộp cho đơn vị để quản lý; hoặc cung cấp thông tin về số sổ BHXH đã được cấp và lý do không có sổ để nộp. - Trên cơ sở đó, đơn vị lập thủ tục gộp sổ nhằm chuyển toàn bộ các quá trình tham gia BHXH về một sổ duy nhất. Thủ tục được hướng dẫn chi tiết tại Phiếu

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

20

Công văn 102/BHXH-THU điều chỉnh thông tin cá nhân, chức danh công việc và quá trình đóng bảo hiểm xã hội, thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Căn cứ mục 3.4 Điều 41 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ