Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" phu luc 3a thanh toan nghiem thu "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118446 văn bản

1

Thông tư 32-TT/3a-1965 hướng dẫn thi hành chế độ đãi ngộ công nhân, viên chức Nhà nước là quân nhân dự bị, tự vệ bị ốm, bị thương trong khi làm nhiệm vụ quân sự do Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành

2, mục I Thông tư này. Công nhân viên chức Nhà nước là quân nhân dự bị, tự vệ bị thương trong tập luyện quân sự nếu có những hành động dũng cảm thì được hưởng chế độ ưu đãi quy định trong điều 28 của điều lệ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức Nhà nước. 3. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thanh toán trợ cấp. a) Trợ cấp thay tiền

Ban hành: 27/08/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

2

Quyết định 898/QĐ-TTg năm 2002 về việc đầu tư Dự án thủy điện Sê San 3A do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 898/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẦU TƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 3A THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 07/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

3

Nghị quyết 3a/2006/NQBT-HĐND về Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

tỉnh tại kỳ họp này (có qui định cụ thể kèm theo). Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ, định mức chi tiêu tài chính qui định tại Nghị quyết này được cân đối vào dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2006. Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân

Ban hành: 10/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

4

Thông tư 15-TT/3a năm 1965 thi hành chế độ trợ cấp con đối với con công nhân viên chức đã được cấp học bổng do Tổng Công đòan Việt Nam ban hành

đi học trường phổ thông được cấp học bổng (kể cả học bổng toàn phần) hay đi học trường chuyên nghiệp được cấp học bổng một phần đều được tính vào tổng số con và trợ cấp từ con thứ ba, nếu đi học được Chính phủ nuôi hoàn toàn hay đi học trường chuyên nghiệp được cấp học bổng toàn phần thì không cộng với số con trực tiếp phải nuôi để tính trợ cấp

Ban hành: 29/05/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

5

Thông tư 44-TT/3a năm 1966 hướng dẫn việc tổ chức thi hành chế độ bồi dưỡng tại chỗ cho công nhân, viên chức do Tổng Công đòan Việt Nam ban hành

TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44-TT/3A Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1966 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC THI HÀNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG TẠI CHỖ CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang

Ban hành: 06/10/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

6

Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết "Khôi phục, sửa chữa đường sắt số 3A và xây dựng bãi hàng ga Kép, tuyến đường sắt Kép - Hạ Long" do tỉnh Bắc Giang ban hành

TRƯỜNG CHI TIẾT "KHÔI PHỤC, SỬA CHỮA ĐƯỜNG SẮT SỐ 3A VÀ XÂY DỰNG BÃI HÀNG GA KÉP, TUYẾN ĐƯỜNG SẮT KÉP - HẠ LONG" CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh

Ban hành: 02/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2013

7

Quyết định 7747/QĐ/A18(P3) ban hành mẫu tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước do Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh ban hành

và được thông báo rộng rãi để nhân dân biết, làm thủ tục theo quy định. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2007. Điều 3. Trưởng phòng, Trưởng đồn thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ban hành: 10/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2009

8

Thông tư 3-TT/BNV(A18) năm 1988 hướng dẫn Quyết định 48-CT-1988 về việc cho phép công dân Việt Nam xuất cảnh có thời hạn để giải quyết việc riêng do Bộ Nội Vụ ban hành

phí theo quy định của liên Bộ Tài chính - Nội vụ - Ngoại giao. 3. Thẩm quyền xét và cấp giấy xuất cảnh. a) Công an cấp tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn người xin xuất cảnh có thời hạn để giải quyết việc riêng làm đầy đủ thủ tục theo quy định và giải quyết theo quy định của Nhà nước và của Bộ Nội vụ, không

Ban hành: 17/05/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

9

Thông tư 1923-A7 năm 1959 về việc giao trách nhiệm cho các khu, thành, tỉnh, xây dựng điều lệ vệ sinh phòng dịch do Phủ Thủ tướng ban hành

chung một điều lệ chưa làm được. Vì vậy, Thủ tướng phủ quyết định để các thành phố, thị xã xây dựng lấy điều lệ cho thành thị mình, nhằm quản lý về mặt vệ sinh phòng dịch trong mỗi thành thị, đồng thời rút kinh nghiệm cho việc xây dựng một bản điều lệ vệ sinh phòng dịch chung và thống nhất áp dụng cho toàn miền Bắc. Để xây dựng bản điều lệ vệ sinh

Ban hành: 07/05/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

10

Luật Điện Lực 2004

lực. 3. Nhà nước điều tiết hoạt động của thị trường điện lực nhằm bảo đảm phát triển hệ thống điện bền vững, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn, ổn định, hiệu quả. Điều 18. Hình thành và phát triển thị trường điện lực 1. Thị trường điện lực được hình thành và phát triển theo thứ tự các cấp độ sau đây: a) Thị trường phát

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

11

Thông tri 0076-A7 năm 1959 về Tết nguyên đán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0076-A7 Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1959 THÔNG TRI VỀ TẾT NGUYÊN ĐÁN Tết nguyên đán năm nay đến giữa lúc

Ban hành: 12/01/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2007

12

Quyết định 209A-HĐBT năm 1987 về việc chuyển hoạt động của ngành lương thực sang hạch toán kinh doanh Xã hội chủ nghĩa do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

dân. Giá cả mua, bán, thanh toán phải theo đúng chính sách của Nhà nước. Về phương thức hợp đồng, cần vận dụng rộng rãi nhiều hình thức linh hoạt bảo đảm thu được số lương thực tương ứng với vật tư đưa ra như mua, bán, thanh toán ngay theo tỷ giá đã thoả thuận ghi trong hợp đồng; hoặc có thể áp dụng phương thức ký hợp đồng ứng trước vật tư, dịch vụ

Ban hành: 03/11/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

13

Quyết định 49/2005/QĐ-BNN về định mức dự toán công tác xây dựng và thí nghiệm mô hình thuỷ lực công trình do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

dự toán công tác xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực công trình (không áp dụng cho các loại mô hình khác). Trước khi ký kết hợp đồng thực hiện thí nghiệm mô hình thuỷ lực công trình các bên phải căn cứ yêu cầu của thiết kế để xác định các nội dung thí nghiệm cho phù hợp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tránh trùng lặp, lãng phí. 3

Ban hành: 27/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Thông tư 10/2012/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong sản xuất, thử nghiệmnghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

a) Nội dung và khối lượng kiểm tra nghiệm thu nêu trong Phụ lục 3; b) Đối với VLNCN an toàn do nhà máy sản xuất ra bình thường, việc nghiệm thu chỉ phải tuân theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều này, không phải tiến hành thử nổ trong buồng thử có khí cháy và bụi nổ. 7. Khi xác định các thông số kỹ thuật của VLNCN bằng phương pháp nổ

Ban hành: 12/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2012

15

Nghị quyết số 176a-HĐBT về việc phát huy vai trò và năng lực của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

linh hoạt. Kiên quyết không để phụ nữ có thai từ tháng thứ 7 hoặc có con dưới 12 tháng làm ca đêm; trong những trường hợp có yêu cầu làm ca đêm, thì cơ quan hoặc cơ sở phải bàn bạc và được sự đồng ý của chị em. Các cơ quan Nhà nước có liên quan cần chú trọng đặc biệt và có những biện pháp thích hợp để thanh toán nạn mù chữ cho phụ nữ, giữ

Ban hành: 24/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Quyết định 376/QĐ-TTg năm 2009 về việc thành lập Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia trực thuộc Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang

Ban hành: 23/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2009

17

Hướng dẫn 537/TY-DT về thủ tục đăng ký công nhận năng lực phòng thí nghiệm thú y cấp tỉnh do Cục Thú y ban hành

và thí nghiệm; xử lý chất thải, rác thải. - Kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động của phòng thí nghiệm phải được lập thành biên bản và gửi về Cục Thú y để thống nhất hình thức xử lý theo quy định. 3/ Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực của quyết định công nhận a) Đình chỉ tạm thời hoạt động khi phòng thí nghiệm có một trong những vi phạm

Ban hành: 08/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2010

18

Quyết định 936/QĐ-CHHVN năm 2013 về Quy trình nghiệm thu, thanh toán sản phẩm, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

NGHIỆM THU, THANH TOÁN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2013

19

Quyết định 111/2006/QĐ-UBND phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội, gồm 8 Chương và 28 Điều. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan. Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội chịu

Ban hành: 28/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2009

20

Thông tư 40a-TC/NSNN-1997 về việc xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998 do Bộ Tài chính ban hành

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 1998 Thực hiện Chỉ thị số 416/TTg ngày 14 tháng 6 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 1998; Bộ Tài chính hướng dẫn việc đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 1997 và xây dựng dự toán NSNN năm 1998 như sau: A- TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ

Ban hành: 30/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ