Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" phan biet van ban hah chinh thong thuong va van ban quy pham phap luat "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 68685 công văn

1

Công văn 1454/TCHQ-GSQL về hướng dẫn thực hiện Quyết định 50 về thủ tục Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hàh

trình thực hiện. Sau khi xem xét nghiên cứu những ý kiến phản ảnh thực tế công tác ở từng địa bàn hoạt động cụ thề, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung một số điểm dưới đây: 1. Tại các tờ hướng dẫn theo mẫu HD1A, HD3A, HD4A, HD5A yêu cầu nộp Hải quan 01 bản chính của Bản kê chi tiết hàng hóa ( packing list) hóa đơn thương mại (Invoice).

Ban hành: 06/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2011

2

Công văn số 1976/CT-TTHT về việc thuế suất thuế GTGT do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hàh

Kính gửi: Công ty CP sách & TBTH TP. HCM 223 Nguyễn Tri Phương, P.9, Q.5, TP. HCM Trả lời văn thư số 13/TV ngày 13/02/2008 của Công ty về thuế suất thuế GTGT, Cục Thuế TP có ý kiến như sau: Căn cứ Điểm 2.5 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế

Ban hành: 28/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2008

3

Công văn 108/QLCL-CL2 năm 2014 xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật An toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành

Thương) để rà soát, nắm tình hình một số vấn đề nhằm triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản Thủy sản xin báo cáo nhanh kết quả cuộc họp với Bộ trưởng như sau: 1. Sau khi rà soát tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

4

Công văn 99/TANDTC- KHXX về thi hành quy định của văn bản quy phạm pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Kính gửi: Các Tòa án nhân dân Tòa án quân sự các cấp Để áp dụng đúng và thống nhất một số quy định của các văn bản quy phạm pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Tòa án nhân dân Tòa án quân sự các cấp thực hiện đúng nghiêm túc một số vấn đề sau đây: thực hiện đúng nghiêm túc một số vấn đề sau đây: 1. Về Điều

Ban hành: 01/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2011

5

Công văn 53/KTrVB năm 2014 tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ban hành

trưởng các đơn vị thuộc Bộ Ngày 25/3/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 671/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Kế

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2014

6

Công văn số 3647/BTC-PC về danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương do Bộ Tài chính ban hành

Bộ Công Thương Thực hiện công văn số 1924/BCT-PC ngày 12 tháng 3 năm 2008 về việc gửi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã rà soát lập danh mục những văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công

Ban hành: 31/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

7

Công văn 8180/VPCP-KTN về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định về phân cấp quản lý đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành

kiến như sau: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, soạn thảo Nghị định của Chính phủ về phân cấp quản lý hành chính đô thị theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện. Nơi nhận:

Ban hành: 17/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2009

8

Công văn 8152/VPCP-QHQT về chủ trương đàm phán Hiệp định với EU về thực thi luật, quản trị rừng và thương mại gỗ, sản phẩm gỗ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8152/VPCP-QHQT V/v chủ trương đàm phán Hiệp định với EU về thực thi luật, quản trị rừng và thương mại gỗ, sản phẩm gỗ Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

9

Công văn 505/BTP-VP năm 2014 về phối hợp thực hiện ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành của Bộ Tư pháp

Kính gửi: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Thực hiện quy định tại Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật về việc giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ cơ quan chủ trì soạn thảo ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (sau đây gọi tắt là

Ban hành: 24/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

10

Công văn 8912/VPCP-PL thủ tướng Chính phủ biểu dương các Bộ trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

ngành, lĩnh vực được phân công. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp cần có hình thức khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng xứng đáng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; 2. Nhân dịp này, Thủ

Ban hành: 15/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

11

Công văn 4735/VPCP-PL xây dựng văn bản hướng dẫn Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật do Văn phòng Chính phủ ban hành

quan liên quan soạn thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; trình Chính phủ ban hành vào tháng 12 năm 2012. Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện. Nơi nhận: - Như trên; - TTg, các PTTg;

Ban hành: 28/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2012

12

Công văn trích dẫn các điều luật và văn bản pháp quy xử lý vi phạm lưu thông trái phép quặng quý hiếm, vàng đá quý khai thác từ lòng đất

luật, những quy định về việc vi phạm để xử lý các vụ việc mà còn có ý kiến cho rằng Nhà nước chưa có quy định gì về việc xử lý các vi phạm trong lưu thông các mặt hàng nói trên. Trong khi chờ Hội đồng Bộ trưởng ban hành các quy định cụ thẻ thi hành Pháp lệnh về tài nguyên khoáng sản và Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đã được Hội đồng Nhà nước

Ban hành: 14/08/1990

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

13

Công văn 719/TCT-CS xử lý vi phạm pháp luật thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Trả lời công văn số 5339/CT-TTr ngày 19/11/2009 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh hỏi về vướng mắc xử lý vi phạm pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm 2.a, mục IV, phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thì tuỳ theo

Ban hành: 09/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2010

14

Công văn số 2234/BGTVT-PC về việc hướng dẫn thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 của Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2234/BGTVT-PC V/v hướng dẫn thực hiện xây dựng văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP

Ban hành: 13/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2009

15

Công văn 5113/VPCP-KGVX xin phép tiếp tục thực hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm hiện hành do Văn phòng Chính phủ ban hành

các Bộ: Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp khẩn trương hoàn thành, trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm trước ngày 30 tháng 9 năm 2011; các Bộ: Y tế, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Công Thương kịp thời ban hành các Thông tư hướng dẫn theo quy định của

Ban hành: 26/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2011

16

Công văn 6984/QLD-TT năm 2012 thông tin về Danh mục thuốc cần quản lý đặc biệt của Cơ quan quản lý dược phẩm Pháp do Cục Quản lý dược ban hành

thông tin thuốc theo dõi phản ứng có hại của thuốc thông báo Cơ quan quản lý dược phẩm Pháp (Affsaps) đã sắp xếp lại Danh mục thuốc cần quản lý đặc biệt thành ba danh mục nhỏ: - Danh mục thuốc cần quản lý nguy cơ - Danh mục thuốc cần tăng cường giám sát - Danh mục thuốc bị đình chỉ, thu hồi. Trong thời gian vừa qua, Cục Quản

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

17

Công văn 2397/BNN-TCTL năm 2013 đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành

của Luật, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, cụ thể như sau: I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ các điều khoản được Quốc hội giao trong Luật, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đề xuất xây

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2013

18

Công văn số 1879/BKHCN-TĐC về thực hiện thống nhất các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1879/BKHCN-TĐC V/v thực hiện thống nhất các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa Hà Nội, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2009

19

Công văn 224/VP-KSTTHC về cập nhật cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính và văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin Truyền thông ban hành

Kính gửi: ………………………………………………………. Thực hiện việc cập nhật công bố bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin Truyền thông theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC, Văn phòng Bộ đề nghị Quý đơn vị báo cáo một số nội dung sau: 1. Thống kê danh

Ban hành: 24/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2011

20

Công văn 17926/BTC-TCHQ xử lý vướng mắc khi áp dụng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Bộ Tư pháp Trong quá trình tổ chức thực hiện Luật quản lý thuế các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật quản lý thuế, có phát sinh một số vướng mắc liên quan đến nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Để việc xử lý được chính xác, đảm bảo thống nhất

Ban hành: 22/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ