Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" nghi quyet 7 khoa IX cua BCH trung uong Dang ve cong tac quan ly dat dai thoi kú CNH,HDH dat nuoc "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118972 văn bản

1

Quyết định 87/QĐ-BCH năm 2009 về Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X

thực hiện thí điểm “Quỹ hỗ trợ cán bộ CĐCS” (Quý IV/2012). II. Về công tác tuyên truyền giáo dục, nghiên cứu luận. 1. Báo cáo 1 năm thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW khoá X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, (Quý II/2009) 2. Nghị quyết “Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục

Ban hành: 14/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

2

Nghị quyết số 46/2005/NQ-BCH về công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

hội nhập kinh tế quốc tế, đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá IX ra Nghị quyết: “Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”. I. THỰC TRẠNG VỀ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, NGHỀ NGHIỆP CỦA CNVCLĐ:

Ban hành: 06/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Nghị quyết số 4C/2005/NQ-BCH về hội nghị lần thứ tư của Ban chấp Hành (khóa IX) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước''. - Nghị quyết về “Nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ tham gia xây dựng và thực hiện qui chế dân chú cơ sở trong cơ quan. đơn vị. doanh nghiệp''. 2- Đồng ý để đ/c Phạm Tăng Lộc, vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Bộ GTVT, nguyên Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam

Ban hành: 06/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Nghị quyết số 5A/2005/NQ-BCH về đẩy mạnh công tác pháp luật của Công đoàn trong tình hình mới do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nam. Đồng thời, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN theo đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam; Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá IX quyết nghị ban hành Nghị quyết về: “Đẩy mạnh công tác pháp luật của Công đoàn trong tình hình mới”. I. CÔNG TÁC PHÁP LUẬT CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG THỜI GIAN QUA 1.

Ban hành: 07/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Nghị quyết số 5B/NQ-BCH về đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới do Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

càng cao của công tác BHLĐ, đảm bảo ATVSLĐ cho NLĐ trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, đồng thời nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động BHLĐ của các cấp công đoàn theo Nghị quyết Đại hội IX CĐVN, Ban Chấp hành TLĐ (Khoá IX) ban hành Nghị quyết vềĐẩy mạnh công tác BHLĐ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”. I. CÔNG TÁC BHLĐ CỦA CÔNG ĐOÀN

Ban hành: 08/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Quyết định 65/2004/QĐ-BCH ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá IX) do Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Kiểm tra tổ chức các cuộc kiểm tra về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của công đoàn, Uỷ ban Kiểm tra có quyền Chủ động về nội dung, thời gian, đối tượng và hình thức kiểm tra, kết luận kiểm tra và kiến nghị các vấn đề liên quan đến cuộc

Ban hành: 08/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Nghị quyết 03/NQ-BCH năm 2009 hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa X

Liên đoàn lao động Việt Nam. 2. Báo cáo sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn LĐVN thực hiện Nghị quyết 20 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". 3. Báo cáo đề án về "Chiến lược đào

Ban hành: 20/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

8

Nghị quyết 04/NQ-BCH năm 2014 hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI)

hành. 3. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Chính phủ khởi kiện Nhà nước Trung Quốc ra tòa án Quốc tế về việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép trong vùng Biển của Việt Nam. 4. Ban Chấp hành đồng ý để các đồng chí sau đây thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) theo quy

Ban hành: 07/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2014

9

Quy định 41/QĐ-BCH năm 2009 về việc chuẩn bị dụng cụ, vật tư và hoạt động của đội tuần tra canh gác trên các điếm canh đê phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, úng năm 2009 do Ban chỉ huy PCLBU thành phố Hà Nội ban hành

đê điều theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật phụ trách đoạn, cụm. Khi có sự cố phải đánh dấu sự cố hư hỏng bằng biển gỗ trong đó ghi rõ vị trí Km đê, dạng hư hỏng, thời gian xảy ra sự cố và báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão đoạn, cụm và Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão quận, huyện, thị xã. Khi các đoàn kiểm tra công tác

Ban hành: 01/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

10

Nghị quyết số 04/2005/NQ-BCH về việc nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

phố, CĐ ngành TW, công đoàn các Tổng công ty trực thuộc TLĐ quán triệt tinh thần, nội dung Nghị quyết, triển khai thực hiện tốt các việc sau: - Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ, người sử dụng lao động trong các thành phần kinh tế có nhận thức đúng đắn chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nướcNghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn

Ban hành: 06/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Nghị quyết 02/NQ-BCH năm 2008 về hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa X)

giao Đoàn Chủ tịch nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn chỉnh các văn bản trước khi ban hành. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn kêu gọi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam ra sức phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, thi đua lao động sản xuất, công tác, lập nhiều thành tích

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

12

Kế hoạch 697/KH-BNN-PC đánh giá tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

đất nước. 1. Mục đích Nhằm đánh giá khách quan, đầy đủ: - Tình hình quán triệt Nghị quyết và những chuyển biến về nhận thức trong công tác quản lý đất đai sau khi có Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX); - Những kết quả đạt được hạn chế, vướng mắc; nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

Ban hành: 13/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

13

Kế hoạch 22-KL/TW tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

quyết Trung ương 7 (khoá IX) cơ bản là đúng đắn, phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm qua. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai còn một số hạn chế, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất

Ban hành: 25/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

14

Quyết định 382/QĐ-UBDT năm 2008 ban hành chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

cán bộ, công chức, viên chức trong Ủy ban, đến cơ quan công tác dân tộc các tỉnh trong cả nước. b) Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Văn hóa Thông tin, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các báo, tạp chí tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Trung ương 7 khóa X trong vùng đồng bào dân

Ban hành: 08/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2008

15

Quyết định 53/2003/QĐ-UB về Đề án đổi mới công tác quản lý đất đai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

đai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; - Căn cứ kết luận Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 ( phần 2) khóa IX ( số 11 KL/TU ngày 30/4/2003 của Tỉnh uỷ); - Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính tại Tờ trình số : 36/ TTr-

Ban hành: 09/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2012

16

Thông báo 5558/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về phân công tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

đại hóa đất nước, Bộ trưởng phân công một số đơn vị tổ chức tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) với một số nội dung sau: 1. Căn cứ vào Đề cương hướng dẫn (kèm theo Thông báo này) các đơn vị đánh giá tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết như sau: a) Tổng cục Lâm nghiệp: Đánh giá tổng kết về quản lý việc sử dụng đất của

Ban hành: 07/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2011

17

Kế hoạch 172/KH-TANDTC về tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) trong ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA IX) VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC Căn cứ Kế hoạch số 85-KH/BCĐ ngày 18-10-2011 của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX) về việc tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời

Ban hành: 14/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2011

18

Quyết định 122/2003/QĐ-TTg về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

12 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ IX VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc;

Ban hành: 12/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2012

19

Nghị định 07-CP năm 1996 về quản lý giống cây trồng

hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giống cây trồng; 7.- Kiểm tra, thanh tra và xử các hành vi vi phạm về quản lý giống cây trồng trong phạm vi cả nước. Điều 21.- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo các hoạt động quản lý giống cây trồng thông qua hệ thống quản lý Nhà nước của ngành nông

Ban hành: 05/02/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

20

Chỉ thị 09/2004/CT-BCN về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX) của Đảng và tổ chức triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

tháng 7 năm 2004. Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 11/2004/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2004 về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 9 (Khoá IX) và tổ chức triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước. Để thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp yêu cầu

Ban hành: 31/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ