Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" nghi dinh so 35/CP ve huong dan PCCC ngay 04/4/2003 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 866 văn bản

1

Thông tư 04/2004/TT-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2004/TT-BCA Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04/4/2003 CỦA

Ban hành: 31/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

2

Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT/BXD-BCA hướng dẫn cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp do Bộ Xây dựng - Bộ Công an ban hành

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện

Ban hành: 10/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2009

3

Chỉ thị 11/2007/CT-UBND tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, nổ do tỉnh Phú Yên ban hành

chống cháy, nổ trong mùa hanh khô và bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII năm 2007 như sau: - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức và ý thức chấp hành Luật PCCC, Nghị định 35/CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC đến mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị

Ban hành: 09/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

4

Thông tư liên tịch 214/2013/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn Nghị định 130/2006/NĐ-CP và 46/2012/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi là Nghị định số 35/2003/NĐ-CP), Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2014

5

Thông tư liên tịch 41/2007/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 2 của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC thực hiện theo quy định tại mục VII của Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP. 8. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ thực hiện giao

Ban hành: 24/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

6

Quyết định 75/2003/QĐ-UB phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở của các lực lượng: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông thuộc Công an Thành phố Hà Nội đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

CẢNH SÁT GIAO THÔNG THUỘC CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội; Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị; Căn cứ Quyết định số

Ban hành: 30/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

7

Chỉ thị 17/2011/CT-UBND tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

quan liên quan thẩm duyệt về an toàn PCCC trong quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án, công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC theo quy định tại Nghị định số: 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ. Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, đơn vị doanh nghiệp, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các

Ban hành: 27/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

8

Chỉ thị 35/CT-UBND năm 2013 về chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do tỉnh Đồng Nai ban hành

tham mưu UBND tỉnh cắt giảm hoặc tạm dừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung không thiết thực. d) Tổ chức triển khai Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 cho các đối tượng có liên quan được hưởng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng và kiểm tra, giám

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2014

9

Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới trường, lớp các ngành bậc học trong hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng đến năm 2030

ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Thông tư số

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

10

Thông tư 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm do Bộ Công an ban hành

(Biểu trưng hàng nguy hiểm); i) Mẫu VC08 (Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm). 3. Bãi bỏ mục VIII Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. Điều 14. Trách nhiệm thi

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2010

11

Quyết định 3239/QĐ-BNN-VP năm 2010 ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy cơ sở thuộc cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ THUỘC CƠ QUAN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ; Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành một

Ban hành: 02/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2010

12

Kế hoạch 5234/KH-UBND năm 2015 thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Xây dựng quy chế phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH; thực hiện tốt các nội dung quy định tại Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở quốc

Ban hành: 13/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2016

13

Chỉ thị 12/2004/CT-UBND về đẩy mạnh thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Hậu Giang ban hành

định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2003 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC; đồng thời, thực hiện Công điện số

Ban hành: 10/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

14

Hướng dẫn 04/HD-SXD năm 2013 về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Định

phủ về cấp giấy phép xây dựng. - Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP; - Căn cứ Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 11/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

15

Quyết định 301/2001/QĐ-UB ban hành các quy định về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy khu dân cư do tỉnh Bến Tre ban hành

ngày 27/9/1961; - Căn cứ Chỉ thị 237/TTg ngày 19/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các biện pháp thực hiện công tác PCCC”; - Căn cứ Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã; Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban

Ban hành: 18/01/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

16

Chỉ thị 17/CT-UB năm 1996 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm thi hành Pháp lệnh “Qui định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy” do tỉnh An Giang ban hành

cháy chữa cháy (PCCC), tạo được ý thức về PCCC trong nội bộ và nhân dân, hạn chế được các vụ cháy, nổ xảy ra; góp phần bảo vệsở vật chất, tính mạng và tài sản nhân dân. Để thiết thực kỷ niệm 35 năm ngày thi hành Pháp lệnh “Qui định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”, Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ thị các ngành, các

Ban hành: 17/06/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

17

Hướng dẫn 124/SXD-XDCB thực hiện phòng cháy và chữa cháy trong quy hoạch, thiết kế xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Luật phòng cháy và chữa cháy gồm: Nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanh trại lực lượng vũ trang , được Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ (phụ lục 1) hướng dẫn cụ thể như sau: 1.1 Cơ sở sản xuất vật liệu nổ, cơ sở khai thác, chế biến dầu mỏ

Ban hành: 07/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2011

18

Thông tư 10/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 90/2010/NĐ-CP quy địnhsở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

90/2010/NĐ-CP NGÀY 18/8/2010 QUY ĐỊNH VỀSỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18/8/2010 quy định vềsở dữ liệu quốc gia về dân cư (sau đây viết gọn là Nghị định số 90/2010/NĐ-CP

Ban hành: 22/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

19

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2011 tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Quảng Nam ban hành

các nội dung, điều kiện đảm bảo an toàn PCCC; đồng thời, phổ biến, quán triệt Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức kiểm

Ban hành: 17/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2014

20

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status