Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" nghi dinh so 35/CP ve huong dan PCCC ngay 04/4/2003 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 119064 văn bản

1

Quy chế về hoạt động ngày 07/07/1993 do các Uỷ ban của Quốc hội ban hành

Điều 3 Uỷ ban của Quốc hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Điều 4 Uỷ ban của Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo hoạt động của mình trước Quốc hội; trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, báo cáo hoạt động trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Uỷ ban thường vụ

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

2

Nghị định 46/2000/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/CP năm 1996 Hướng dẫn Pháp lệnh Dân quân tự vệ

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/CP NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 1996 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THI HÀNH PHÁP LỆNH VỀ DÂN QUÂN TỰ VỆ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Pháp lệnh về Dân quân tự vệ ngày 09 tháng 01 năm 1996; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 12/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

3

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 do Quốc hội ban hành

thuyết trình của Uỷ ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách, của Hội đồng dân tộc, và các Uỷ ban thường trực khác của Quốc hội. QUYẾT NGHỊ 1- Tán thành báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 1983 và trong ba năm 1981 - 1983; về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984. 2- Thông qua kế

Ban hành: 26/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Nghị Quyết về báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1961 NGHỊ QUYẾT VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ ; Sau khi nghe Tiểu ban nghiên cứu báo cáo của

Ban hành: 20/04/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1995 do Quốc hội ban hành

Bộ luật dân sự; 2- Luật tổ chức Toà án hành chính hoặc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân (về Toà án hành chính); 3- Luật ngân sách Nhà nước; 4- Luật doanh nghiệp Nhà nước; 5- Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); 6- Các luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế (doanh thu, lợi tức, tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 01/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

6

Nghị Quyết về Báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 1965 NGHỊ QUYẾT VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ Quốc hội khoá III của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, họp kỳ thứ hai, nhất trí tán thành bảo báo cáo của Chính phủ về tình hình mới và

Ban hành: 10/04/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc Hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1996 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHIA VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ TỈNH Căn cứ vào điều 84 của Hiến pháp nước công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ

Ban hành: 06/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Nghị Quyết về báo cáo chính trị của Hội đồng Chính phủ do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 1964 NGHỊ QUYẾT VỀ BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Sau khi thảo luận về bản báo cáo của Chính phủ, QUYẾT NGHỊ: 1-

Ban hành: 03/07/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995 do Quốc hội ban hành

định canh, định cư, xoá đói giảm nghèo, khuyến nông, giải quyết việc làm và phòng chống các tệ nạn xã hội phải chi đúng mục tiêu, đúng đối tượng và đến tận cơ sở 2- Về việc triển khai thi hành pháp luật đất đai: Tiếp tục ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật đất đai ; rà soát các văn bản hiện hành để có những sửa đổi và bổ

Ban hành: 20/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

10

Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội do Quốc hội ban hành

nhân phẩm của công dân, phấn đấu năm 1989 thực sự có bước chuyển biến tốt trong việc lập lại trật tự, kỷ cương xã hội. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1988. Lê Quang Đạo (Đã ký)

Ban hành: 22/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

11

Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của Nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới do Quốc hội ban hành

hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua. Đối với các pháp luật hiện hành (luật, pháp lệnh, sắc lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư, v.v...) của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và của Cộng hoà miền Nam Việt Nam, Hội đồng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ hướng dẫn việc thi hành cho sát với tình hình thực tế.

Ban hành: 02/07/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 do Quốc hội ban hành

viên các cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã và các tầng lớp nhân dân hăng hái sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước và thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa VII, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 28 tháng 12

Ban hành: 28/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

Chương trình xây dựng pháp luật năm 1995 chuyển sang: 1- Pháp lệnh về nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân mỗi cấp; 2- Pháp lệnh quy định về việc giám sát, hướng dẫn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và việc kiểm tra, hướng dẫn của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân; 3- Pháp lệnh về công chức; 4- Pháp lệnh về phí và lệ

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Nghị định 35/CP năm 1995 về việc đặt Cục Dự trữ Quốc gia trực thuộc Chính phủ

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 1995 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 35/CP NGÀY 27/5/1995 VỀ VIỆC ĐẶT CỤC DỰ TRỮ QUỐC GIA TRỰC THUỘC CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày

Ban hành: 27/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

15

Nghị quyết về việc Phê chuẩn Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội ban hành

tháng 11 năm 1968 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1968. 3- Nghị quyết ngày 14 tháng 11 năm 1968 cho tiếp tục thi hành chủ trương ổn định nghĩa vụ thuế nông nghiệp, theo Nghị quyết số 201 NQ/TVQH ngày 18 tháng 1 năm 1966 của ủy ban thường vụ Quốc hội, cho đến khi có nghị quyết mới. 4- Nghị quyết ngày 26 tháng 3 năm 1969 về kế hoạch Nhà nước năm

Ban hành: 05/06/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự do Quốc hội ban hành

Nam; QUYẾT NGHỊ 1- Bộ Luật hình sự, được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 6 năm 1985, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1986. 2- Những quy định về pháp luật hình sự đã ban hành trước đây trái với Bộ luật này đều bãi bỏ. 3- Hội đồng Bộ trưởng, Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi chức năng

Ban hành: 27/06/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

17

Nghị quyết về vấn đề ngoại giao do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 1957 NGHỊ QUYẾT VỀ VẤN ĐỀ NGOẠI GIAO QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ, HỌP KHOÁ THỨ 6 Sau khi nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ, QUYẾT NGHỊ: 1. Quốc hội

Ban hành: 22/01/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

18

Nghị quyết về báo cáo chính trị của Chính phủ do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 1966 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1966 VỀ BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA CHÍNH PHỦ Quốc hội khoá III của nước việt nam dân chủ cộng hoà,

Ban hành: 22/04/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

19

Nghị quyết về việc báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 1960 NGHỊ QUYẾT VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ, QUYẾT NGHỊ 1- Quốc hội nhất trí tán thành và

Ban hành: 13/07/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

20

Nghị quyết về báo cáo chung của Chính phủ do Quốc hội ban hành

đang làm và chuẩn bị làm, Quốc hội nhất trí quyết nghị: 1- Dân tộc Việt Nam về mọi mặt lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hoá là một khối thống nhất, không thể phân chia được. Lãnh thổ Việt Nam là một giải đất thống nhất, không thể chia cắt được. Việt Nam là một nước. Nhất định Việt Nam phải thống nhất. Để thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ về phần giải

Ban hành: 20/09/1955

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ