Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" nghi dinh so 60/2003/Nd-cp ngay 6/6/2003 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 94155 văn bản

1

Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/2003/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2003

Ban hành: 06/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

2

Thông tư 59/2003/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 60/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 59/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2003 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2003/NĐ-CP NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA

Ban hành: 23/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

3

Hiệp định về các biện pháp tự vệ

hiện này sẽ không được chấp nhận trong trường hợp đe dọa gây ra tổn hại nghiêm trọng. Điều 6: Biện pháp tự vệ tạm thời Trong trường hợp nghiêm trọng mà sự chậm trễ có thể gây ra thiệt hại khó có thể khắc phục được, một Thành viên có thể áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời dựa trên xác định sơ bộ rằng có chứng cứ rõ ràng chứng tỏ gia tăng

Ban hành: 05/05/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

4

Nghị quyết 45/2003/NQ-HĐND-K6 phê duyệt danh mục và mức thu phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 45/2003/NQ-HĐND-K6 TX Vĩnh Long, ngày 27 tháng 6 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ DUYỆT, DANH MỤC

Ban hành: 27/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

5

Nghị định 47/2003/NĐ-CP sửa đổi Điều 6 Nghị định 176/1999/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 47/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 47/2003/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ

Ban hành: 12/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

6

Nghị định 6-CP năm 1997 về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự, nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức; lực lượng vũ trang; cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1997 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06-CP NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 1997 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT

Ban hành: 21/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

7

Nghị quyết số 6-CP về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 1993 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 6-CP NGàY 29-1-1993 VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG,

Ban hành: 29/01/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Nghị định 6-CP năm 1992 về việc giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ quản lý Cục Lưu trữ Nhà nước

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 6-CP NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 1992 VỀ VIỆC GIAO BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ QUẢN LÝ CỤC LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ Căn cứ

Ban hành: 27/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

9

Thông tư 6-TBXH-1976 hướng dẫn thi hành chế độ trợ cấp cho thương binh thương tật nặng về hưu hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động, mà cần có người giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày do Bộ Thương Binh và xã hội ban hành

NẶNG VỀ HƯU HOẶC NGHỈ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG, MÀ CẦN CÓ NGƯỜI GIÚP ĐỠ TRONG SINH HOẠT HÀNG NGÀY Ngày 17-7-1974, Hội đồng Chính phủ đã ra Nghị định số 177-CP bổ sung chế độ trợ cấp cho thương binh thương tật nặng xếp hạng 6, 7 và 8 (chống Mỹ) về gia đình cần có người giúp đỡ trong sinh hoạt hằng ngày, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Thương

Ban hành: 14/05/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2007

10

Quyết định 6-CP năm 1981 về thẩm quyền xử lý của Hội đồng Trọng tài kinh tế đối với các vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế do Hội đồng chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 6 - CP NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 1981 VỀ THẨM QUYỀN XỬ LÝ CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁC VỤ TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG

Ban hành: 05/01/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

11

Thông tư liên bộ 6-LBTT 1997 về chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

chức tàu trục vớt ngoài biển, xếp lương theo bảng lương tàu trục vớt và cứu hộ (B 7); - Công nhân, viên chức các tàu địa vật lý, nghiên cứu biển, xếp lương theo bảng lương tàu vận tải biển (B 2) và bảng lương khoa học - kỹ thuật (13) theo Nghị định 25 - CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ; - Công nhân, viên chức tàu hộ tống, tàu dịch vụ dầu

Ban hành: 28/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

12

Thông tư liên bộ 6-TT/LB năm 1992 hướng dẫn Nghị định số 16-CP quy định đối với người nước ngoài do Bộ y tế-Bộ Ngoại giao ban hành

BỘ NGOẠI GIAO-BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-TT/LB Hà Nội , ngày 18 tháng 12 năm 1992 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CUẢ Y TẾ - NGOẠI GIAO SỐ 6-TT/LB NGÀY 17-5-1993 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 18/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

13

Thông tư 6-TT-1975 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên BTVH nghiệp dư nông thôn do Bộ Giáo dục ban hành

quan xí nghiệp, công, nông, lâm trường. Tiếp đó, Liên bộ Giáo dục - Tài chính đã có thông tư số 54-TT/LB ngày 15-12-1961 hướng dẫn thực hiện. Ngày 13-7-1968, Hội dồng Chính phủ lại ban hành chỉ thị số 110-CP quy định: "giáo viên dạy bổ túc văn hoá ở nông thôn, ở cơ quan, xí nghiệp là lực lượng đông đảo những người vừa sản xuất hoặc công tác, vừa

Ban hành: 09/04/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

14

Thông tư 6-LĐ/TT 1975 hướng dẫn việc làm và sử dụng sổ lao động cho công nhân, viên chức Nhà nước theo Nghị định 97-CP 1974 do Bộ lao động ban hành

đến buộc thôi việc theo Nghị định số 195/CP ngày 31tháng 1 năm 1964 của Hội đồng Chính phủ hoặc bị truy tố trước pháp luật, xử lý theo sắc lệnh số 267-SL ngày 15-6-1956 về trừng trị những người gây thiệt hại tài sản xã hội chủ nghĩa, làm cản trở việc thực hiện chính sách và kế hoạch của Nhà nước. Người nhận hối lộ và người đưa hôi lộ sẽ bị

Ban hành: 28/02/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

15

Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG IN Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

16

Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 60/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

17

Nghị định 60/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004 - 2009

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH PHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU

Ban hành: 18/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Nghị định 60/2012/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2012/QH13 VỀ BAN HÀNH

Ban hành: 30/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2012

19

Nghị định 60/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO

Ban hành: 20/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2011

20

Nghị định 60/2000/NĐ-CP quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 60/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2000 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/2000/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2000 QUY ĐỊNH VIỆC THI HÀNH HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ CHÍNH PHỦ Căn cứ

Ban hành: 30/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ