Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" nghi dinh so 60/2003/Nd-cp ngay 6/6/2003 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 122404 văn bản

1

Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/2003/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2003

Ban hành: 06/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

2

Thông tư 59/2003/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 60/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 59/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2003 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2003/NĐ-CP NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2003

Ban hành: 23/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

3

Nghị quyết 09/2003/NQ.HĐNDT.6 bãi bỏ và quy định mức thu, quản lý sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

03/6/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; - Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP, ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; - Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC, ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước; - Sau

Ban hành: 16/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

4

Nghị quyết 56/2003/NQ-HĐNDK6 phê duyệt chủ trương sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng do tỉnh Vĩnh Long ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2003/NQ-HĐND K6 Vĩnh Long, ngày 18 tháng 12 năm 2003 NGHỊ QUYẾT “VỀ PHÊ DUYỆT CHỦ

Ban hành: 18/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

5

Nghị quyết 53/2003/NQ-HĐND6 về thu phí vận chuyển đường bộ đầu tư để kinh doanh do tỉnh Bình Dương ban hành

10.000đồng/lượt. - Xe ô tô trên 15 chỗ ngồi, xe chở hàng hoá có tải trọng trên trên 05 tấn: 20.000đồng/lượt * Thời gian thu phí: theo dự án được phê duyệt. Giao UBND tỉnh triển khai tổ chức, thực hiện, quản lý sử dụng nguồn thu này theo đúng quy định tại Nghị định số 57/2002/NĐ.CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp

Ban hành: 30/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

6

Nghị quyết 53/2003/NQ-HĐNDK6 phê duyệt bổ sung Nghị quyết 45/2003/NQ-HĐNDK6 về mức thu phí bến bãi và mức thu các loại phí khác có trong danh mục thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

nguyên, khoáng sản: 1.000.000 đ/cơ sở/năm. II/. MỨC THU HỌC PHÍ: Để tạo điều kiện cho các Trường Cao đẳng, Trung học và Dạy nghề từng bước thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ.CP ngày 16/1/2002 của Chính Phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí như sau 1). Đối tượng nộp: tất cả học sinh, sinh viên đang học (trừ đối tượng được miễn

Ban hành: 18/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

7

Nghị quyết 54/2003/NQ-HĐNDK6 điều chỉnh Nghị quyết 15/2001/NQ-HĐNDK6 tiếp tục huy động sức dân để xây dựng giao thông nông thôn do tỉnh Vĩnh Long ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2003/NQ-HĐND K6 Vĩnh Long, ngày 18 tháng 12 năm 2003   NGHỊ QUYẾT V/V ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 18/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

8

Nghị quyết 37/2003/NQ-HĐNDK6 phê chuẩn phân cấp quản lý đầu tư và các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

LÝ ĐẦU TƯ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 8 - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam thông qua ngày 21/6/1994; - Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của chính

Ban hành: 09/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

9

Nghị quyết 45/2003/NQ-HĐND-K6 phê duyệt danh mục và mức thu phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

kèm theo nghị quyết số: 45/2003/NQ.HĐND.K6 ngày 27/6/2003) I/. Danh mục: 1/ Phí An ninh - Quốc phòng (Phí An ninh - Trật tự). 2/ Phí dự thi, dự tuyển. 3/ Phí trông giữ xe đạp, xe máy , xe ôtô. 4/ Phí sử dụng lề đường , bến bãi, mặt nước. 5/ Phí đo đạc lập bản đồ địa chính. 6/ Phí thẩm định cấp quyền sử dụng

Ban hành: 27/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

10

Nghị quyết 03/2003/NQ.HĐNDT.6 về Kế hoạch thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2003/NQ.HĐNDT.6 Sóc Trăng, ngày 10 tháng 01 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG

Ban hành: 10/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

11

Nghị định 47/2003/NĐ-CP sửa đổi Điều 6 Nghị định 176/1999/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 47/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 47/2003/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ

Ban hành: 12/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

12

Nghị định 6-CP năm 1997 về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự, nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức; lực lượng vũ trang; cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1997 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 06-CP NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 1997 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT

Ban hành: 21/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

13

Nghị quyết số 6-CP về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 1993 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 6-CP NGàY 29-1-1993 VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG,

Ban hành: 29/01/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Nghị định 6-CP năm 1992 về việc giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ quản lý Cục Lưu trữ Nhà nước

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1992 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 6-CP NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 1992 VỀ VIỆC GIAO BAN TỔ CHỨC - CÁN

Ban hành: 27/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

15

Thông tư 6-TBXH-1976 hướng dẫn thi hành chế độ trợ cấp cho thương binh thương tật nặng về hưu hoặc nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động, mà cần có người giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày do Bộ Thương Binh và xã hội ban hành

NẶNG VỀ HƯU HOẶC NGHỈ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG, MÀ CẦN CÓ NGƯỜI GIÚP ĐỠ TRONG SINH HOẠT HÀNG NGÀY Ngày 17-7-1974, Hội đồng Chính phủ đã ra Nghị định số 177-CP bổ sung chế độ trợ cấp cho thương binh thương tật nặng xếp hạng 6, 7 và 8 (chống Mỹ) về gia đình cần có người giúp đỡ trong sinh hoạt hằng ngày, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Thương

Ban hành: 14/05/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2007

16

Quyết định 6-CP năm 1981 về thẩm quyền xử lý của Hội đồng Trọng tài kinh tế đối với các vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế do Hội đồng chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 1981 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 6 - CP NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 1981 VỀ THẨM QUYỀN XỬ LÝ CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁC VỤ TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG

Ban hành: 05/01/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

17

Thông tư liên bộ 6-LBTT 1997 về chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

chức tàu trục vớt ngoài biển, xếp lương theo bảng lương tàu trục vớt và cứu hộ (B 7); - Công nhân, viên chức các tàu địa vật lý, nghiên cứu biển, xếp lương theo bảng lương tàu vận tải biển (B 2) và bảng lương khoa học - kỹ thuật (13) theo Nghị định 25 - CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ; - Công nhân, viên chức tàu hộ tống, tàu dịch vụ dầu

Ban hành: 28/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

18

Thông tư liên bộ 6-TT/LB năm 1992 hướng dẫn Nghị định số 16-CP quy định đối với người nước ngoài do Bộ y tế-Bộ Ngoại giao ban hành

17-5-1993 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 16-CP NGÀY 18-12-1992 CỦA CHÍNH PHỦ. Để thực hiện Nghị định số 16-CP ngày 18-12-1992 của Chính phủ quy định một số vấn đề về phòng và chống nhiễm HIV/SIDA, liên Bộ Y tế - Ngoại giao hướng dẫn một số điểm sau: 1. Người nước ngoài được nêu trong Nghị

Ban hành: 18/12/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

19

Thông tư 6-LĐ/TT 1975 hướng dẫn việc làm và sử dụng sổ lao động cho công nhân, viên chức Nhà nước theo Nghị định 97-CP 1974 do Bộ lao động ban hành

đến buộc thôi việc theo Nghị định số 195/CP ngày 31tháng 1 năm 1964 của Hội đồng Chính phủ hoặc bị truy tố trước pháp luật, xử lý theo sắc lệnh số 267-SL ngày 15-6-1956 về trừng trị những người gây thiệt hại tài sản xã hội chủ nghĩa, làm cản trở việc thực hiện chính sách và kế hoạch của Nhà nước. Người nhận hối lộ và người đưa hôi lộ sẽ bị

Ban hành: 28/02/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

20

Thông tư 6-TT-1975 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên BTVH nghiệp dư nông thôn do Bộ Giáo dục ban hành

quan xí nghiệp, công, nông, lâm trường. Tiếp đó, Liên bộ Giáo dục - Tài chính đã có thông tư số 54-TT/LB ngày 15-12-1961 hướng dẫn thực hiện. Ngày 13-7-1968, Hội dồng Chính phủ lại ban hành chỉ thị số 110-CP quy định: "giáo viên dạy bổ túc văn hoá ở nông thôn, ở cơ quan, xí nghiệp là lực lượng đông đảo những người vừa sản xuất hoặc công tác, vừa

Ban hành: 09/04/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status