Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" nghi dinh 205/204/NĐ-CP NGÀY 14 THANG 12 NĂM 2004 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 119052 văn bản

1

Nghị định 205/2004/NĐ-CP quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o ----- Số: 205/2004/NĐ-CP Hà Nội , Ngày 14 tháng 12 năm 2004

Ban hành: 14/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

2

Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 204/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC

Ban hành: 14/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

3

Nghị định 14/2004/NĐ-CP về việc thành lập phường Thịnh Đán và đổi tên xã Thịnh Đán thành xã Quyết Thắng thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14/2004/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG THỊNH ĐÁN VÀ ĐỔI TÊN XÃ THỊNH ĐÁN THÀNH XÃ QUYẾT THẮNG

Ban hành: 09/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

4

Nghị quyết số 14/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2004/NQ-CP Hà Nội , ngày 09 tháng 12 năm 2004 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 14/2004/NQ-CP NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2004 Ngày 06 tháng 12 năm

Ban hành: 09/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị định 205/2013/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 205/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

6

Nghị quyết 12/2004/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ Tháng 9 năm 2004 do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2004/NQ-CP Hà Nội , ngày 04 tháng 10 năm 2004 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 12/2004/NQ-CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2004 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 9 NĂM 2004 Trong 2 ngày 29 và 30

Ban hành: 04/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị định 12/2004/NĐ-CP về việc sáp nhập thị trấn Tế Tiêu và xã Đại Nghĩa để thành lập thị trấn Đại Nghĩa thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 12/2004/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC SÁP NHẬP THỊ TRẤN TẾ TIÊU VÀ XÃ ĐẠI NGHĨA ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN ĐẠI NGHĨA

Ban hành: 08/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

8

Nghị định 12/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 14/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 12/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2008/NĐ-CP

Ban hành: 26/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2010

9

Nghị định 143/2004/NĐ-CP sửa đổi Điều 14 Nghị định 175/CP năm 1994 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 143/2004/NĐ-CP Hà Nội 12 tháng 7 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 143/2004/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 14 NGHỊ ĐỊNH SỐ 175/CP NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 1994 CỦA

Ban hành: 12/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

10

Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2004 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2004/NQ-HĐ TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2004 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII Căn cứ Luật

Ban hành: 16/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Thông tư 12/2004/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 79/2003/NĐ-CP về Quy chế thực hiện dân chủ ở xã và áp dụng đối với phường, thị trấn do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ******* Số: 12/2004/TT-BNV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2004 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2003/NĐ-CP NGÀY 07/7/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY CHẾ THỰC HIỆN

Ban hành: 20/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

Ban hành: 04/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2009

13

Nghị quyết số 14/2008/QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 14/2008/QH12 Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2008 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA TỈNH HÀ TÂY VÀ TỈNH

Ban hành: 29/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2008

14

Nghị định 204/2013/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết về giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, 2014

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 204/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2013

15

Quyết định 14/2004/QĐ-BNV về việc cho phép đổi tên Hội Mỹ nghệ kim hoàn Việt Nam thành Hội Mỹ nghệ - Kim hoàn – Đá quý Việt Nam và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Hội Mỹ nghệ - Kim hoàn – Đá quý Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ **** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số 14/2004/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC CHO PHÉP ĐỔI TÊN HỘI MỸ NGHỆ KIM HOÀN VIỆT NAM THÀNH HỘI MỸ NGHỆ

Ban hành: 02/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2007

16

Nghị định 14/2012/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội và Công an nhân dân

Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành nghị định về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ

Ban hành: 07/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2012

17

Sắc lệnh số 14 về việc mở cuộc tổng tuyển cử để bầu Quốc dân Đại hội do Chủ tịch chính phủ lâm thời ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 14 NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 1945 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu theo nghị quyết của Quốc dân đại biểu đại hội họp ngày 16, 17 tháng 8 năm 1945 tại khu Giải Phóng, ấn định rằng nước Việt Nam sẽ theo Chính phủ dân chủ cộng hoà, và Chính phủ nhân dân toàn quốc sẽ do một

Ban hành: 08/09/1945

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

18

Sắc lệnh số 14 về việc thiết lập tại Bộ thanh niên một Nha thể dục trung ương do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP LÂM THỜI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 14 NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 1946 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thanh niên, Xét vấn đề thể dục rất cần thiết để tăng bổ sức khoẻ quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam, Sau

Ban hành: 30/01/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

19

Quyết định 14/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2004/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 9 tháng 02 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

Ban hành: 09/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2012

20

Quyết định 14/2004/QĐ-BCN sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định 230/2003/QĐ-BCN về chuyển Công ty Hoá chất Vinh thành Công ty cổ phần Hoá chất Vinh do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2004/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 3 ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 230/2003/QĐ-BCN NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN

Ban hành: 25/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ