Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai 1993 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3299 văn bản

1

Luật Đất đai 1993

Luật đất đai đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1987. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 1993. Điều 89 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này. Luật này được Quốc hội nước Cộng hoà xã

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

2

Luật Xuất bản 1993

trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ. Điều 44. Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật này. Điều 45. Luật này có hiệu lực từ ngày ban hành. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá IX, kỳ họp thứ ba, thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993. Lê

Ban hành: 07/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

3

Luật Dầu khí 1993

nam ký kết với Chính phủ nước ngoài Hiệp định hợp tác tiến hành các hoạt động dầu khí tại Việt Nam. Điều 50 Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ. Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết thi hành Luật này. Điều 51 Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 1993. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng

Ban hành: 06/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

4

Quyết định 1993/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2015

chưa theo quy hoạch nhất định. Do đó, ảnh hưởng đến mỹ quan chung của đô thị tương lai. Trong thời gian tới, chính quyền xã sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong công tác tuyên truyền, quản lý sử dụng đất theo quy hoạch cũng như trong việc xem xét, cấp phép xây dựng cho người dân. 3.1. Kinh tế: - Cơ cấu kinh tế hiện nay của xã: Công nghiệp, Tiểu thủ

Ban hành: 22/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2013

5

Quyết định 1993/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường Đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý đường đô thị; Căn cứ Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ quy định về xây dựng ngầm đô thị; Căn cứ

Ban hành: 30/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2010

6

Nghị định 74-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

1993. Những quy định về thuế nông nghiệp và chế độ thu tiền nuôi rừng trước đây chỉ có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 1993. Điều 31. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này. Điều 32. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố

Ban hành: 25/10/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

7

Luật Đất đai 2003

quốc phòng, an ninh; thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về đất đai. 3. Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện quyền giám sát việc thi hành pháp luật về đất đai tại địa phương. 4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyền

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

8

Luật đất đai 2013

gia, công cộng của địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật này; giám sát việc thi hành pháp luật về đất đai tại địa phương. 3. Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai theo thẩm quyền quy định tại Luật này. MỤC 2. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI Điều 22. Nội dung quản lý nhà

Ban hành: 29/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

9

Luật thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp 1993

Điều 35 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện và kiểm tra việc chấp hành Luật thuế và tổ chức thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trong địa phương mình. Điều 36 Cơ quan thuế các cấp có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 1. Kiểm tra, tính thuế, lập sổ thuế, xem xét và đề nghị giảm thuế, miễn thuế;

Ban hành: 10/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

10

Luật Bảo vệ môi trường 1993

hành Luật này, còn làm ảnh hưởng xấu lâu dài tới môi trường và sức khoẻ của nhân dân thì tuỳ theo mức độ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và phục hồi môi trường theo quy định của Chính phủ. Điều 54 Luật này có hiệu lực kể từ ngày công bố. Những quy định trước đây trái với Luật này đều bãi bỏ. Điều 55 Chính phủ quy

Ban hành: 27/12/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

11

Nghị định 79-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật Xuất bản

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1993 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 79-CP NGÀY 6-11-1993 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT XUẤT

Ban hành: 06/11/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

12

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 43/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

13

Thông tư 89-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn thi hành Nghị định 74-CP 1993 thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/CP NGÀY 25-10-1993 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp được Quốc hội khoá IX thông qua ngày 10-7-1993Nghị định số 74/CP ngày 25-10-1993 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật này. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như

Ban hành: 09/11/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

14

Nghị định 55-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật Thuế doanh thu và Luật thuế doanh thu sửa đổi

hành Luật Thuế doanh thu, chế độ xử phạt đối với những tổ chức và cá nhân vi phạm Luật Thuế doanh thu. Điều 15. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 1993, thay thế Nghị định số 351-HĐBT ngày 2-10-1990 của Hội đồng Bộ trưởng. Những quy định khác về thuế doanh thu trước đây trái với các quy định của Nghị định này đều bãi bỏ.

Ban hành: 28/08/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

15

Nghị định 57-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật thuế lợi tức và Luật thuế lợi tức sửa đổi

đối với tổ chức và cá nhân có công trong việc thi hành Luật Thuế lợi tức và chế độ xử phạt đối với những tổ chức và cá nhân vi phạm Luật Thuế lợi tức. Điều 15. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 1993, thay thế Nghị định số 353-HĐBT ngày 2-10-1990 của Hội đồng Bộ trưởng. Những quy định khác về thuế lợi tức trước đây trái

Ban hành: 28/08/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

16

Thông tư 73A-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn Nghị định 55-CP năm 1993 thi hành Luật thuế doanh thu và Luật thuế doanh thu sửa đổi do Bộ tài chính ban hành

ngày 5 tháng 7 năm 1993. Căn cứ vào Nghị định số 55-CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: I. PHẠM VI ÁP DỤNG THUẾ DOANH THU A. ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ, ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ Theo

Ban hành: 30/08/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

17

Nghị định 73-CP năm 1993 Hướng dẫn việc phân hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp

quả kinh tế cao hơn mức bình quân của thời kỳ 5 năm (1986-1990), thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh hạng đất tính thuế trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. Điều 8.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 10 năm 1993. Những quy định về phân hạng đất tính thuế trước đây đều bãi bỏ. Bộ

Ban hành: 25/10/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

18

Nghị định 18-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 1993 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 18-CP NGÀY 16-4-1993 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC THI HÀNH LUẬT ĐẦU

Ban hành: 16/04/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

19

Thông tư 10-TCHQ/PC năm 1993 hướng dẫn thi hành Nghị định 18-CP 1993 thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

VIỆC THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20-2-1990; Thực hiện Điều 104 Nghị định 18-CP ngày 16-4-1993 của Chính phủ; Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể việc thi hành các Điều 63, 76, 84, 91, 92, 93 của Nghị định 18-CP nói trên như sau: I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nói

Ban hành: 15/06/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

20

Nghị định 69-CP năm 1993 quy định thủ tục thi hành án dân sự

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 69-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1993 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 69-CP NGÀY 18-10-1993 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỦ TỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Ban hành: 18/10/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ