Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2009 về quản lý chất lượng công trình xây dựng "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118352 văn bản

1

Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o ----- SỐ 209/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ Căn cứ

Ban hành: 16/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

2

Nghị định 49/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm

Ban hành: 18/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2008

3

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1995 do Quốc hội ban hành

năm 1994 chuyển sang. B- Chương trình dự bị a) Các dự án luật: 1- Luật dân tộc; 2- Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi); 3- Luật biên giới quốc gia; 4- Luật hải quan; 5- Luật thẩm quyền và trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật. b) Các dự án pháp lệnh: 1- Pháp lệnh về xây dựng lực lượng dự bị; 2- Pháp lệnh về bộ đội

Ban hành: 01/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội do Quốc hội ban hành

trạng tập trung quan liêu, vi phạm các quyền dân chủ của nhân dân chưa khắc phục được bao nhiêu thì lại xảy ra hiện tượng dân chủ lệch lạch, buông lỏng chuyên chính; công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, pháp luật không được quan tâm đúng mức, công tác văn hoá, văn nghệ chưa được quản lý tốt... đã tạo hở cho kẻ địch phá hoại, kẻ xấu lợi dụng; tình

Ban hành: 22/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1983 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 6 NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1983 VỀ KẾ HOẠCH KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 1984 QUỐC HỘI

Ban hành: 26/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

6

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 do Quốc hội ban hành

sau đây: - Giá trị tổng sản lượng công nghiệp (kể cả tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp) tăng 10% so với năm 1982. - Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp tăng 9% so với năm 1982. - Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn tập trung của Nhà nước tăng 19% so với năm 1982. - Khối lượng hàng hóa vận tải trong nước tăng 9% về tấn và 16% về tấn/km

Ban hành: 28/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

12- Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi); 13- Luật dân tộc; 14- Luật khoáng sản; 15- Luật biên giới quốc gia. b) Chương trình dự bị: 1- Luật xây dựng; 2- Luật tài nguyên nước; 3- Luật bưu chính viễn thông; 4- Luật ngân hàng; 5- Luật hải quan; 6- Luật công ty (sửa đổi); 7- Luật doanh nghiệp tư nhân (sửa đổi); 8- Luật

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Nghị quyết về công tác văn hoá xã hội do Quốc hội ban hành

dưỡng và đào tạo giáo sư, chú ý rút kinh nghiệm cải tiến chương trình. Xây dựngsở nghiên cứu khoa học. Cải tiến việc bổ túc văn hoá cho cán bộ công nông để đưa vào các trường đại học, chuyên nghiệp. c) Về y tế : Mở rộng phong trào vệ sinh phòng bệnh, nâng cao chất lượng các cơ sở chữa bệnh, kiện toàn việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ các cấp, cải

Ban hành: 22/01/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Quy chế về hoạt động ngày 07/07/1993 do các Uỷ ban của Quốc hội ban hành

ban xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm và báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội để điều hoà, phối hợp hoạt động của các Uỷ ban. Điều 14 Uỷ ban tiến hành thẩm tra dự án Luật, kiến nghị về Luật, dự án Pháp lệnh, báo cáo và dự án khác sau khi cơ quan, cá nhân có quyền trình dự án, báo cáo gửi văn bản trình đến Quốc hội, Uỷ ban

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

10

Quy chế về hoạt động của Hội đồng dân tộc ngày 07/07/1993 do Quốc Hội ban hành

sách trong lĩnh vực này; 3- Kiến nghị với Quốc hội những vấn đề thuộc chính sách dân tộc, về phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi và vùng có đồng bào dân tộc thiểu số; 4- Trình ý kiến về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh; trình dự án Luật, dự án Pháp lệnh và dự án khác có liên quan đến vấn đề dân tộc và miền núi, theo sáng kiến của mình

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

11

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995 do Quốc hội ban hành

thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân quy định về Toà án hành chính cùng với các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, chỉnh các dự án nói trên để trình Quốc hội. Đối với dự án Bộ luật dân sự cần tiếp tục tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân. Khẩn trương xây dựng các văn bản dưới luật có liên quan. Quốc hội yêu

Ban hành: 20/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Nghị quyết về báo cáo chính trị của Chính phủ do Quốc hội ban hành

trước mắt, nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng của nước ta, động viên mọi lực lượng và phát huy mọi khả năng để bảo đảm sản xuất và chiến đấu đều thắng lợi, đồng thời bồi dưỡng sức dân để tiếp tục xây dựngsở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội và chiến đấu lâu dài cho đến toàn thắng. 3- Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà

Ban hành: 22/04/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Nghị Quyết về Báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

kinh tế và quân sự của miền Bắc, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, nâng cao cảnh giác, tăng cường và giữ vững trật tự, trị an, động viên nhân dân ra sức thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất và anh dũng chiến đấu, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ miền Bắc, hết lòng hết sức ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của đồng bào miền

Ban hành: 10/04/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Nghị Quyết về báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

tới do Chính phủ đề ra là ra sức phát huy tác dụng của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng cường giúp đỡ về mọi mặt đối với hợp tác xã, cải tiến hơn nữa sự lãnh đạo kinh tế quốc doanh, phát triển sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, thực hiện từng bước công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, từng bước xây dựngsở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã

Ban hành: 20/04/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

15

Nghị quyết về báo cáo chính trị của Chính phủ do Quốc hội ban hành

quán triệt và chấp hành đúng các chính sách, nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, tuân thủ pháp luật của Nhà nước. Để bảo đảm tiến hành thuận lợi các nhiệm vụ trước mắt về kinh tế và văn hoá, phải ra sức tăng cường Nhà nước dân chủ nhân dân, dựa trên cơ sở công nông liên minh, dưới sự lãnh đạo cuả Đảng lao động Việt Nam.Phải tăng cường chuyên chính

Ban hành: 29/04/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Nghị Quyết về báo cáo chính trị của Hội đồng Chính phủ do Quốc hội ban hành

tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội của nhân dân toàn thế giới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng lao động Việt Nam đứng đầu là Hồ Chủ tịch, nhân dân ta nhất định sẽ xây dựng thành công một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 3

Ban hành: 03/07/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

17

Nghị quyết về việc báo cáo của Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960 do Quốc hội ban hành

cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ nhất, kỳ họp thứ XI nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 29 tháng 12 n1m 1959. Nguyễn Trọng Nhâm (Đã ký)

Ban hành: 29/12/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

18

Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS

tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị do Uỷ ban An toàn thực phẩm xây dựng liên quan đến các chất phụ gia thực phẩm, thuốc thú y và dư lượng thuốc trừ sâu, tạp chất, phương pháp phân tích và lấy mẫu, các mã số và hướng dẫn về thực hành vệ sinh; (b) đối với sức khoẻ động vật, đó là các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị được xây dựng dưới sự

Ban hành: 10/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

19

Nghị Quyết về kết quả của Hội nghị chính trị đặc biệt do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1964 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ CỦA HỘI NGHỊ CHÍNH TRỊ ĐẶC BIỆT QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe Chủ tich Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả của

Ban hành: 04/04/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

20

Hiệp định về các biện pháp tự vệ

hội được phản biện lẽ của bên kia và đưa ra quan điểm của mình nhằm xem xét việc áp dụng biện pháp này có phù hợp với lợi ích chung không. Cơ quan có thẩm quyền sẽ công bố báo cáo kết quả điều tra của mình và các kết luận thỏa đáng trên cơ sở các vấn đề thực tế và pháp . 2. Mọi thông tin có tính chất bí mật hoặc được cung cấp trên cơ

Ban hành: 05/05/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ