Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quy định hệ thống thang lương bảng lương và "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118652 văn bản

1

Nghị định 205/2004/NĐ-CP quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯƠNG TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Căn cứ Luật Doanh

Ban hành: 14/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

2

Quy chế về hoạt động ngày 07/07/1993 do các Uỷ ban của Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 1993 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 Luật Tổ chức Quốc hội Quy chế này quy định

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

3

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1983 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 6 NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1983 VỀ KẾ HOẠCH KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 1984 QUỐC HỘI

Ban hành: 26/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội do Quốc hội ban hành

sự, kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung những quy định đã lỗi thời; trình Quốc hội Hội đồng Nhà nước thông qua những luật, pháp lệnh cần thiết làm cơ sở cho việc lập lại trật tự, kỷ cương xã hội. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong điều kiện các văn bản pháp luật cũ chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời, phải chỉ đạo công tác kiểm

Ban hành: 22/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị quyết về vấn đề đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà do Quốc hội ban hành

nhất, tiếp tục đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập dân chủ bằng phương pháp hoà bình, nhận đó là một cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài gian khổ nhưng nhất định thắng lợi. Lực lượng đoàn kết đấu tranh của toàn dân ta từ Bắc chí Nam là lực lượng quyết định trong cuộc đấu tranh ấy. Hiệp nghị Giơ-ne-vơ là cơ sở

Ban hành: 18/01/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

6

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 do Quốc hội ban hành

viên các cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã các tầng lớp nhân dân hăng hái sản xuất, thực hành tiết kiệm, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa VII, kỳ họp thứ 4, thông qua ngày 28 tháng 12

Ban hành: 28/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị Quyết về tình hình thế giới công tác ngoại giao của Chính phủ do Quốc hội ban hành

hội, nhất định sẽ thắng lợi vẻ vang, trái lại các lực lượng gây chiến, đứng đầu là đế quốc Mỹ, ngày càng sút kém bị cô lập, nhất định sẽ thất bại thảm hại. Đại hội lần thứ 22 của Đảng cộng sản Liên Xô là một sự kiện lịch sử vô cùng vĩ đại, vì nó sẽ thông qua cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa cộng sản đầu tiên của loài người. Bản cương lĩnh đó sẽ

Ban hành: 27/10/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Nghị quyết về việc cải tiến hệ thống các đơn vị hành chính do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1975 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CẢI TIẾN HỆ THỐNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA, KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ HAI Căn cứ vào Điều 50 Điều 112 của Hiến

Ban hành: 27/12/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Nghị quyết về việc chia điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc Hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1996 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHIA ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ TỈNH Căn cứ vào điều 84 của Hiến pháp nước công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ

Ban hành: 06/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

10

Nghị Quyết về báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

rằng Bản Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở tốt để chính quyền hai miền cùng nhau bàn bạc thương lượng, giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến sự nghiệp thống nhất đất nước, trước mắt là lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền. Quốc hội chân thành cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng quý báu của Liên Xô, Trung Quốc các nước anh em khác,

Ban hành: 20/04/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

11

Nghị quyết về vấn đề ngoại giao do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 1957 NGHỊ QUYẾT VỀ VẤN ĐỀ NGOẠI GIAO QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ, HỌP KHOÁ THỨ 6 Sau khi nghe thảo luận báo cáo của Chính phủ, QUYẾT NGHỊ: 1. Quốc hội

Ban hành: 22/01/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Nghị quyết về báo cáo chính trị của Chính phủ do Quốc hội ban hành

của toàn dân, củng cố phát triển phong trào yêu nước ở miền Nam, đánh bại chính sách can thiệp của đế quốc Mỹ, tiến hành mạnh mẽ hơn nữa cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập dân chủ bằng phương pháp hoà bình, theo đúng những điều khoản của Hiệp nghị Giơ-ne-vơ. Chúng ta phải ra sức đấu tranh đòi lập lại quan hệ bình

Ban hành: 29/04/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Nghị quyết về việc sửa Lời nói đầu của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

quyết các vấn đề trong quan hệ quốc tế bằng thương lượng hoà bình; làm hết sức mình để khôi phục tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam nhân dân Trung Quốc, bình thường hoá quan hệ giữa hai nước, vì hoà bình chủ nghĩa xã hội trên thế giới. 2- Giao Hội đồng Nhà nước, trên cơ sở chuẩn bị của Uỷ ban đối ngoại, Uỷ ban pháp luật của Quốc

Ban hành: 28/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995 do Quốc hội ban hành

Nghị quyết của Quốc hội". 2- Khẳng định những thành tựu đã đạt được trong năm 1994 những tháng đầu năm 1995. Nhấn mạnh sự cần thiết phải khắc phục những thiếu sót vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu mà Quốc hội đã đề ra. Quốc hội yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ cấp thiết sau đây: 1) Về kinh tế - xã

Ban hành: 20/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

15

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

12- Luật hôn nhân gia đình (sửa đổi); 13- Luật dân tộc; 14- Luật khoáng sản; 15- Luật biên giới quốc gia. b) Chương trình dự bị: 1- Luật xây dựng; 2- Luật tài nguyên nước; 3- Luật bưu chính viễn thông; 4- Luật ngân hàng; 5- Luật hải quan; 6- Luật công ty (sửa đổi); 7- Luật doanh nghiệp tư nhân (sửa đổi); 8- Luật

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa năm 1969

bổ sung theo quy định tại Điều 8(2). (2) Việc gia hạn không được dẫn đến bất cứ thay đổi nào trong Đăng ký quốc tế ở tình trạng mới nhất của Đăng ký. (3) Sáu tháng trước khi kết thúc thời hạn bảo hộ, Văn phòng quốc tế sẽ, bằng cách gửi thông báo không chính thức, nhắc nhở chủ sở hữu đăng ký quốc tế đại diện của họ, nếu có, về ngày

Ban hành: 27/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2008

17

Hiệp định về giám định hàng hoá trước khi xếp hàng

dụng cũng phải bảo đảm rằng sau khi thực hiện việc điều tra bộ, cơ quan giám định phải thông báo bằng văn bản ngay cho người xuất khẩu về quyết định chấp nhận hoặc lý do chi tiết không chấp nhận của mình đối với giá cả /hoặc tỷ giá hối đoái.  18. Để tránh trì hoãn trong việc thanh toán, Thành viên sử dụng phải bảo đảm cơ quan giám định

Ban hành: 06/07/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

18

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn Nghị định 205/2004/NĐ-CP về chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát viên chức giúp việc Hội đồng quản trị trong các công ty nhà nước do Bộ Lao động, Thương binh Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành

CHUYỂN XẾP LƯ­ƠNG CŨ SANG LƯ­ƠNG MỚI ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VIÊN CHỨC GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 205/2004/NĐ-CP NGÀY 14/12/2004 CỦA CHÍNH PHỦ Thi hành Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

19

Thông tư 01/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công nhân, viên chức, nhân viên trong các trong các công ty nhà nước theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP do Bộ Lao động thương binh xã hội ban hành

CŨ SANG LƯƠNG MỚI ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 205/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ Thi hành Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

20

Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP do Bộ Lao động thương binh xã hội ban hành

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯU ĐỘNG TRONG CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 205/2004/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ Thi hành Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thực

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ