Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" mau bao cao ket qua danh gia chat luong dang vien cuoi nam "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 482 công văn

1

Công văn 776/QLCL-TTPC báo cáo công tác pháp chế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

năm 2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo theo đề cương như sau: I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 1. Công tác ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch a) Kết quả: Ngày 04/3/2014 Cục đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2014 của Cục (Quyết định số

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

2

Công văn 926/KCB-QLCL năm 2014 khảo sát triển khai đánh giá chất lượng và xin góp ý Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

B2 Sở có báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng năm 2013 không? (nếu có đề nghị gửi kèm) B3 Sở có tiến hành đánh giá lại chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc không? Nếu có, đã đánh giá cho bao nhiêu đơn vị trực thuộc?

Ban hành: 05/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2014

3

Công văn 4051/BNN-VP năm 2013 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4051/BNN-VP V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn Hà Nội, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

4

Công văn 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH năm 2014 hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

chất lượng giáo dục) Phụ lục 1: Mẫu kế hoạch đánh giá ngoài Phụ lục 2: Mẫu nhận xét Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục Phụ lục 3: Mẫu Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá Phụ lục 4: Mẫu biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ Phụ lục 5: Mẫu Bản tổng hợp kết quả nghiên cứu sâu các tiêu chí Phụ lục 6: Mẫu Báo cáo

Ban hành: 29/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2014

5

Công văn 527/KTKĐCLGD-KĐĐH hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

· Chương trình đào tạo theo tín chỉ của trường; · Hệ thống đánh giá; · Các nội dung/biên bản, chương trình làm việc với cán bộ quản lý chương trình và giảng viên; · Kế hoạch đảm bảo chất lượng chương trình; · Các hoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới; · Các tài liệu/minh chứng có liên quan đến kết

Ban hành: 23/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

6

Công văn 141/KTKĐCLGD hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

dung lấy ý kiến các Hội đồng tư vấn; - Biên bản cuộc họp của nhà trường có nội dung hiệu trưởng đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn; - Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn); - Các thông tin và minh chứng khác (nếu có). c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh

Ban hành: 10/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2010

7

Công văn số 476/KL-VP về việc báo cáo kết quả Hội thao, Hội diễn văn nghệ do Cục Kiểm lâm ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC KIỂM LÂM ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 476/KL-VP V/v: Báo cáo kết quả Hội thao, Hội diễn văn nghệ Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Ban hành: 22/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

8

Công văn số 13203TC/NSNN ngày 04/12/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2002

quan thuộc Chính phủ, cơ quan Đảng, đoàn thể trung ương; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao; - Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Công tác khoá sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2002 thực hiện theo quy

Ban hành: 04/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

9

Công văn 1754/BNN-QLCL năm 2013 sửa đổi biểu mẫu báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: / …………………, ngày tháng năm BÁO CÁO Báo cáo Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng …và Kế hoạch công tác tháng … I.

Ban hành: 28/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2013

10

Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH năm 2013 hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

cơ sở dữ liệu sau đây để có thông tin và minh chứng phục vụ cho việc viết báo cáo tự đánh giá: - Báo cáo cuối học kỳ 1 và cuối năm về việc người học đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, bao gồm quy trình, công cụ và kết quả, theo yêu cầu của tiêu chí 9 trong tiêu chuẩn 6 của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường

Ban hành: 09/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

11

Công văn 3973/VPCP-KSTT về mẫu Báo cáo kết quả giải quyết và hướng dẫn niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3973/VPCP-KSTT V/v mẫu Báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết TTHC và Hướng dẫn niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận PAKN

Ban hành: 04/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2012

12

Công văn 2064/QLCL-CL2 năm 2014 báo cáo tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với chuỗi sản phẩm rau, củ, quả, chè do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

đánh giá nguy cơ ATTP nhằm xác định mối nguy, sản phẩm/công đoạn cần kiểm soát, thông tin và cảnh báo kịp thời cho cơ quan quản lý kiểm tra, thanh tra, xử lý các sự cố ATTP. Việc triển khai chương trình giám sát đã góp phần nâng cao đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm. Năm 2013 lấy 1000 mẫu rau quả ở công đoạn sản xuất và kinh

Ban hành: 20/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2014

13

Công văn 4524/BNV-ĐT năm 2014 hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

60 < chỉ số £ 80 Khá 80 < chỉ số £ 100 Tốt Chỉ số đánh giá chung được thể hiện tại dòng cuối cùng trong bảng tính Excel sau khi nhập số liệu các phiếu đánh giá (xem Phụ lục III) c) Sử dụng kết quả đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Căn cứ vào các

Ban hành: 27/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

14

Công văn 9098/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn đánh giá ngoài trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thành viên của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá và thực hiện các công việc sau: - Đọc và rà soát toàn bộ cấu trúc của bản báo cáo tự đánh giá và nghiên cứu các tài liệu liên quan; - Đối chiếu kết quả tự đánh giá với các tiêu chí đánh giá chất lượng và văn bản hướng dẫn tự đánh giá, phát hiện

Ban hành: 13/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

15

Công văn 1374/BNN-KHCN năm 2014 báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

các nhiệm vụ được Hội đồng khoa học công nghệ đánh giákết quả thực hiện tốt. Nhiều sản phẩm của đề tài có ý nghĩa thực tiễn và được Hội đồng đề xuất tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo để tạo ra sản phẩm cuối. Đến năm 2013, Chương trình đã chọn tạo và công nhận được 13 giống lúa, 4 giống hoa, 2 giống cây ăn quả và nhiều dòng/giống

Ban hành: 26/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

16

Công văn số 449/TTr về việc báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Biểu mẫu BÁO CÁO KẾT QUẢ 2 NĂM THỰC HIỆN LUẬT PCTN (Kèm theo báo cáo số / ngày tháng năm 2008) TT Nội dung Số liệu thống kê Tổng 2 năm 6 tháng cuối năm Năm 2007 6 tháng đầu năm 2008

Ban hành: 22/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2008

17

Công văn 560/KTKĐCLGD năm 2008 về hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học do Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

thống đánh giá; Các nội dung/biên bản, chương trình làm việc với quản lý chương trình và giảng viên; Kế hoạch đảm bảo chất lượng chương trình; Các hoạt động quản lý chương trình trong các năm qua, năm hiện tại và các năm tới; Các tài liệu/minh chứng có liên quan đến kết quả học tập và chương trình hoặc các chính sách có liên

Ban hành: 06/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 23/05/2013

Cập nhật: 18/07/2013

18

Công văn 400/KTKĐCLGD-KĐPT năm 2014 góp ý dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

đơn vị, cá nhân thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. 3. Cuối mỗi năm học báo cáo uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo số lượng trường mầm non hoàn thành báo cáo tự đánh giá, số lượng trường mầm non được chấp nhận đánh giá ngoài, kế hoạch đánh giá ngoài, kết quả đánh giá

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2014

19

Công văn 1988/KTKĐCLGD-KĐPT năm 2014 xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Hồ sơ quản lý nhân sự; - Hồ sơ quản lý chuyên môn; - Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm; - Báo cáo tổng kết năm học có nội dung liên quan; - Các minh chứng khác (nếu có). b) Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên đạt ít nhất

Ban hành: 02/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2014

20

Công văn 46/KTKĐCLGD-KĐPT năm 2013 về xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá công tác quản lý của nhà trường; - Kết quả hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hằng năm; - Các minh chứng khác (nếu có). b) Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định của Luật Cán bộ, công chức,

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ