Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" mau bao cao ket qua danh gia chat luong dang vien cuoi nam "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 71828 công văn

1

Công văn 776/QLCL-TTPC báo cáo công tác pháp chế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

năm 2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo theo đề cương như sau: I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 1. Công tác ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch a) Kết quả: Ngày 04/3/2014 Cục đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2014 của Cục (Quyết định số

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

2

Công văn 98/KTKĐCLGD-KĐĐH về góp ý tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011 Kính gửi: Các trường cao đẳng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sử dụng để triển khai tự đánh giá tại các trường cao đẳng trong cả nước. Hội nghị sơ kết

Ban hành: 24/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

3

Công văn 054/ĐKVN-VAR về nâng cao chất lượng cán bộ, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ tại đơn vị đăng kiểm do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ còn hạn chế. Do đó, trong thời gian tới Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm chú trọng hơn về đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ trong toàn ngành, trách nhiệm cụ thể như sau: 1. Phòng Kiểm định xe cơ giới - Nghiên

Ban hành: 14/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

4

Công văn 4051/BNN-VP năm 2013 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4051/BNN-VP V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn Hà Nội, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

5

Công văn 3676-CV/BTCTW đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Tổ chức Trung ương. 2. Việc đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012 thực hiện theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11-10-2011 của Ban Tổ chức Trung ương, không kết hợp với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Riêng nội dung đánh giá "về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống" thì căn cứ kết quả kiểm

Ban hành: 29/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2012

6

Công văn 8242/BGDĐT-PC báo cáo kết quả thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 1928 về các nội dung cụ thể sau: 1. Việc ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án 1928 (đề nghị nêu rõ số, ký hiệu văn bản hoặc danh mục văn bản, ngày tháng năm ban hành). 2. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1928 và

Ban hành: 08/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2011

7

Công văn 3350/BGDĐT-NGCBQLGD thực hiện đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn và báo cáo kết quả xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2012 - 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3350/BGDĐT-NGCBQLGD Về việc thực hiện đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Chuẩn và báo cáo kết quả xây dựng và nâng cao chất

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2013

8

Công văn của Tổng Cục Thuế hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2001

TOÁN NSNN NĂM 2001 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Đảng, đoàn thể trung ương. - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao. - Sở Tài Chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công tác khoá

Ban hành: 06/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

9

Công văn 207/KTKĐCLGD-KĐĐH về đôn đốc việc gửi báo cáo hiện trạng đánh giá chất lượng và góp ý bộ tiêu chuẩn đánh giá trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

ngày 27/01/2011 về việc báo cáo thực trạng công tác đảm bảo chất lượng năm 2011. Thời hạn các đơn vị gửi báo cáo là trước ngày 28/02/2011. 2. Các Công văn số 97, 98 và 99/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 24/02/2011 về việc góp ý bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, trường cao đẳng và trường TCCN. Thời hạn gửi góp ý là trước ngày

Ban hành: 25/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2011

10

Công văn 5156/VPCP-KSTT về mẫu báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quyết định 945/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

tin điện tử của Chính phủ. Nhằm tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ một cách đầy đủ, thống nhất và có chất lượng, Văn phòng Chính phủ xin gửi đến Quý Cơ quan mẫu báo cáo định kỳ hàng quý về Quyết định này

Ban hành: 28/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2011

11

Công văn số 476/KL-VP về việc báo cáo kết quả Hội thao, Hội diễn văn nghệ do Cục Kiểm lâm ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC KIỂM LÂM ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 476/KL-VP V/v: Báo cáo kết quả Hội thao, Hội diễn văn nghệ Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Ban hành: 22/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2008

12

Công văn số 179/BXD-TCCB về báo cáo số lượng, chất lượng viên chức năm 2007 do Bộ Xây dựng ban hành

trực thuộc Bộ Để có cơ sở đánh giá chính xác công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước năm 2008, đề nghị các đơn vị báo cáo số lượng, chất lượng viên chức của đơn vị tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2007 theo Biểu mẫu đính kèm. Trong báo cáo giải thích rõ việc tăng

Ban hành: 06/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2008

13

Công văn 527/KTKĐCLGD-KĐĐH hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

· Chương trình đào tạo theo tín chỉ của trường; · Hệ thống đánh giá; · Các nội dung/biên bản, chương trình làm việc với cán bộ quản lý chương trình và giảng viên; · Kế hoạch đảm bảo chất lượng chương trình; · Các hoạt động quản lý chương trình trong 5 năm qua, năm tới; · Các tài liệu/minh chứng có liên quan đến kết

Ban hành: 23/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

14

Công văn 141/KTKĐCLGD hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

dung lấy ý kiến các Hội đồng tư vấn; - Biên bản cuộc họp của nhà trường có nội dung hiệu trưởng đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn; - Báo cáo tổng kết năm học (trong đó có nội dung đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn); - Các thông tin và minh chứng khác (nếu có). c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh

Ban hành: 10/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2010

15

Công văn 7490/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2012 về thí điểm giảng viên tham gia đánh giá hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

chí 14. Quản lý hoạt động đào tạo a) Có các giải pháp đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của người học theo quy định; nâng cao chất lượng đào tạo; b) Có kế hoạch, phương pháp đánh giá, công nhận kết quả học tập của người học, hoạt động giảng dạy của giảng viên đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng,

Ban hành: 07/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

16

Công văn 1775/TCT-CC lập báo cáo thống kê phục vụ Đề án Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1775/TCT-CC V/v Lập báo cáo thống kê phục vụ Đề án Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 Hà

Ban hành: 26/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2010

17

Công văn 2002/TĐC-QLCLHH xử lý tình huống trong thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượngđánh giá sự phù hợp do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

số 16/2009/TT-BKHCN quy định: “Trường hợp không nhất trí với kết quả thử nghiệm mẫu thì trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu chất lượng, người bán hàng có thể đề nghị một tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện đánh giá chất lượng đối với hàng hóa còn tồn đó. Kết quả đánh giá

Ban hành: 30/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2010

18

Công văn 869/QLCL-TTPC năm 2014 báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 869/QLCL-TTPC V/v báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC

Ban hành: 23/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

19

Công văn 1222/QLCL-VP báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015 do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

dựng công trình v/v xây dựng kế hoạch đầu tư từ nguồn NSNN năm 2015; Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản báo cáo kết quả triển khai các dự án do Cục làm chủ đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015 như sau: A. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1. Dự án thực hiện đầu tư: - Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm chất

Ban hành: 09/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2014

20

Công văn số 13203TC/NSNN ngày 04/12/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2002

quan thuộc Chính phủ, cơ quan Đảng, đoàn thể trung ương; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao; - Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Công tác khoá sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2002 thực hiện theo quy

Ban hành: 04/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ