Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" mau to trinh xet nang luong truoc thoi han "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 65977 công văn

1

Công văn 11068/BTC-TCCB xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc do Bộ Tài chính ban hành

theo dõi đầy đủ kết quả khen thưởng, để việc xem xét, giải quyết việc nâng lương trước thời hạn được thuận lợi; e) Thông báo công khai danh sách những người được nâng lương trước thời hạn trong đơn vị (tối thiểu sau 05 ngày làm việc mới Quyết định hoặc trình cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương trước thời hạn); g) Tổ chức việc tổng

Ban hành: 05/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2011

2

Công văn 3904/TCT-TCCB về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc do Tổng cục Thuế ban hành

trình triển khai, đảm bảo đúng mốc thời gian theo quy định của Bộ Tài chính, tránh khiếu kiện, thắc mắc. 4. Về việc công khai danh sách: Theo Điểm 2.2 Khoản 2 Điều 8 của Quy định: “căn cứ kết luận của Hội đồng, bộ phận tổ chức cán bộ thông báo công khai danh sách những người dự kiến được nâng bậc lương trước thời hạn tới tất cả các đơn

Ban hành: 07/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

3

Công văn số 717/BTP-THA của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn

lại trong địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (kể cả Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện) không xét nâng bậc lương trước thời hạn cho từng đơn vị mà tổ chức xét chung trên tổng số biên chế còn lại của các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó. Giám đốc Sở Tư pháp căn cứ vào các quy định của pháp luật,

Ban hành: 28/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2007

4

Công văn 4424/LĐTBXH-TCCB về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 22/9/2008, Bộ đề nghị các đơn vị như sau: 1. Triển khai việc xét và đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2009 đúng quy trìnhthời gian (ngay sau khi có

Ban hành: 18/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2009

5

Công văn 381/LĐTBXH-TCCB về nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nhiệm vụ năm 2010 (theo Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 22/9/2008 của Bộ trưởng). 2. Thành lập Hội đồng xét duyệt danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng lương của Bộ. 3. Gửi hồ sơ đề nghị Hội đồng lương của Bộ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện

Ban hành: 11/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2011

6

Công văn 13252/BTC-VP đính chính quy định xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của Bộ Tài chính ban hành

Kính gửi: Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Ngày 05/8/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 11068/BTC-TCCB về việc xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, do có sự sai sót của văn bản, Bộ thông báo đính chính như sau: Bỏ cụm từ “Tính đến ngày 01/01 của năm xét nâng lương trước hạn” tại khoản b, điểm 2, Mục I thành như

Ban hành: 18/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2011

7

Công văn 2230/BHXH-TCCB năm 2014 nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn: - Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với ngạch, chức danh có

Ban hành: 25/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2014

8

Công văn 769/BHXH-TCCB hướng dẫn nâng bật lương trước thời hạn đối với công chức viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

trong thực hiện nhiệm vụ”. Để thực hiện thống nhất quy trình, thủ tục trong việc xét nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của toàn Ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn một số nội dung như sau: 1. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn của năm 2011 đối với công chức,

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2012

9

Công văn 640/LĐTBXH-TCCB thay đổi tỷ lệ công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

"1. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 7 như sau: "Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2013

10

Công văn số 8521/UBND-VX của UBND TP.HCM về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức ; Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 754/TTr-SNV ngày 09 tháng 12 năm 2005 về xin chủ trương thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau : 1. Thủ

Ban hành: 27/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Công văn 772/BNV-TL về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012 do Bộ Nội vụ ban hành

bậc lương hiện hành của cơ quan, đơn vị, trong quý I và quý II năm 2013 thực hiện xét và quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo chỉ tiêu năm 2012 với tỷ lệ không

Ban hành: 05/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

12

Công văn 3952/BHXH-TCCB năm 2013 tham gia, góp ý vào dự thảo Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3952/BHXH-TCCB V/v tham gia, góp ý vào dự thảo Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn Hà Nội,

Ban hành: 04/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2013

13

Công văn 3485/TCT-TCCB về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3485/TCT-TCCB V/v Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 04/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

14

Công văn 1066/BHXH-TCCB nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện việc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm 2012 và báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định./. Nơi nhận: - Như trên; - Tổng Giám đốc (để báo cáo); - Các Phó TGĐ

Ban hành: 20/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

15

Công văn số 1578/BNV-TL về việc nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích công tác đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Kính gửi: Tòa án nhân dân tối cao (Vụ Tổ chức cán bộ)   Bộ Nội vụ nhận được công văn số 175/TCCB ngày 14/5/2007 của Tòa án nhân dân tối cao về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu năm 2007, Bộ Nội vụ có ý kiến

Ban hành: 01/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2009

16

Công Văn của Bộ Nội Vụ số 1965/BNV-TL ngày 02 tháng 8 năm 2005 về việc nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xuất sắc

dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay, trong quá trình thực hiện một số Bộ, ngành, địa phương đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung về tiêu chuẩn, cấp độ lập thành tích xuất sắc để các cơ quan, đơn vị có căn cứ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,

Ban hành: 02/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Công văn 8356/BTC-TCHQ năm 2013 hướng dẫn xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

nghị điền đủ thông tin theo mẫu: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, giải quyết và gửi kèm toàn bộ hồ sơ đề nghị xác định trước trị giá của tổ chức, cá nhân. Văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan phải nêu rõ ý kiến đề xuất, cơ sở đề xuất. Hồ sơ

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2013

18

Công văn 1884/BTC-TCHQ năm 2014 về thời hạn nộp hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế do Bộ Tài chính ban hành

thuế của Công ty phát sinh từ ngày 1/11/2013 có tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký trước ngày 1/11/2013 thì áp dụng thời hạn nộp hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. 2/ Hệ thống VNACCS là hệ thống thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc thanh

Ban hành: 13/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

19

Công văn số 2347/BNV-TL về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức có thông báo nghỉ hưu do Bộ Nội vụ ban hành

đủ 12 tháng đến dưới 24 tháng (từ loại B trở xuống) thì được xét nâng 01 bậc lương trước thời hạn; thời gian hưởng bậc lương mới được tính kể từ tháng có thông báo nghỉ hưu. Các trường hợp tính trong khoảng thời gian từ tháng có thông báo nghỉ hưu đến tháng nghỉ hưu mà có đủ 24 tháng giữ bậc (từ loại A0 trở lên) và có đủ 12 tháng giữ bậc

Ban hành: 15/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

20

Công văn số 2230/BNV-TL về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, thì việc xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số,

Ban hành: 03/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ