Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" mau to trinh xet nang luong truoc thoi han "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1025 công văn

1

Công văn 4424/LĐTBXH-TCCB về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 22/9/2008, Bộ đề nghị các đơn vị như sau: 1. Triển khai việc xét và đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2009 đúng quy trìnhthời gian (ngay sau khi có

Ban hành: 18/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2009

2

Công văn 381/LĐTBXH-TCCB về nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nhiệm vụ năm 2010 (theo Quyết định số 1260/QĐ-LĐTBXH ngày 22/9/2008 của Bộ trưởng). 2. Thành lập Hội đồng xét duyệt danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng lương của Bộ. 3. Gửi hồ sơ đề nghị Hội đồng lương của Bộ xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện

Ban hành: 11/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2011

3

Công văn 4623/UBND-VX năm 2013 về nâng bậc lương thường xuyên, và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do tỉnh Ninh Thuận ban hành

trước thời hạn đối với các ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch, chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống; Tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn không được tính là thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn

Ban hành: 01/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2015

4

Công văn 8356/BTC-TCHQ năm 2013 hướng dẫn xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành. c) Trường hợp hết thời hạn 03 năm nếu không có thay đổi về thông tin, tài liệu, mẫu hàng hóa và căn cứ ban hành văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, Tổng cục Hải quan xem xét gia hạn áp dụng văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số theo đề nghị của tổ chức, cá nhân.

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2013

5

Công văn 160/CV-LT về Bảng thời hạn bảo quản mẫu tài liệu chủ yếu của Đảng ở Trung ương do Cục Lưu trữ ban hành

23-9-1987 của Ban Bí thư về "Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt nam", Cục Lưu trữ Trung ương ban hành "Bảng thời hạn bảo quản mẫu những tài liệu chủ yếu của Đảng ở Trung ương". Các cơ quan chú ý vận dụng để xét chọn tài liệu chuẩn bị nộp lưu Kho lưu trữ Trung ương như đã được phổ biến trong Hội nghị bàn về công tác Văn thư- Lưu trữ vừa qua. Trong

Ban hành: 26/10/1988

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

6

Công văn 6716/BGDĐT-KHCNMT về tổ chức xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2012 dành cho sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thời hạn nộp công trình: Trước ngày 31 tháng 5 năm 2012. Ngoài phong bì ghi rõ: Công trình tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2012. • Địa chỉ liên hệ và gửi tham gia xét giải (qua bưu điện và email): Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội Điện thoại:

Ban hành: 07/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2011

7

Công văn 07/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 do Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành

định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh Cà Mau về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau. - Căn cứ Văn bản số 4593/UBND-XD ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011. II. HƯỚNG DẪN

Ban hành: 06/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2012

8

Công văn 481/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 do Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành

đề nghị xem chi tiết tại phần Phụ lục kèm theo văn bản này. 2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau để được xem xét giải đáp. Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau xin thông báo đến các đơn vị có liên quan biết để tổ chức thực hiện./. Nơi nhận:

Ban hành: 15/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2011

9

Công văn 4457/BYT-KCB năm 2014 tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy định quản lý chất lượng xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành

Kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục các hạn chế trong thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn về xét nghiệm. Nghiêm túc thực hiện các yêu cầu về thiết lập kế hoạch quản lý chất lượng xét nghiệm; trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện; lãnh đạo phòng xét nghiệm; nhân viên quản lý chất lượng xét nghiệm và việc bảo đảm duy

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2014

10

Công văn về thủ tục hồ sơ để xét hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

lao động và giấy chứng nhận bệnh nghề nghiệp tạm thời vẫn sử dụng cá mẫu trước đây do Bộ Lao động - Thương minh và xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý cho đến khi bảo hiểm xã hội Việt nam ban hành mẫu mới. IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1- Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp khi có người về hưởng chế độ bảo hiểm xã hội lập đủ hồ sơ của người về

Ban hành: 26/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

11

Công văn 1787/TCHQ-GSQL năm 2016 về dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu do Tổng cục Hải quan ban hành

suất năng lượng tối thiểu được cấp bởi Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định để thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. 2. Về nội dung thời hạn hiệu lực, giá trị sử dụng của Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các lô hàng nhập khẩu giống hệt, cùng số model/serial, cùng nhà sản xuất, xuất xứ: Ngày 06/01/2016, Tổng

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2016

12

Công văn về việc giải quyết hưởng BHXH đối với người nghỉ trước 1/1/1995

binh và Xã hội xét nâng lương theo thẩm quyền; những người đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giải quyết chế độ BHXH nhưng vi nhiều lý do, nay mới đăng ký nhận trợ cấp. 2. Về tổ chức thực hiện: 1.2- Căn cứ vào các văn bản mà Liên bộ đã ban hành và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hướng dẫn như: Công văn số

Ban hành: 20/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

13

Công văn 4196/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về Đề cương Báo cáo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và biểu mẫu để sử dụng tạm thời cho năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành

sử dụng tạm thời trong năm 2014. Trong quá trình sử dụng Đề cương Báo cáo và các biểu mẫu, nếu phát hiện những bất cập, hạn chế, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) để tổng hợp và kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trước khi ban hành chính thức để sử dụng cho những năm

Ban hành: 06/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

14

Công văn 4619/SCT-QLNL hướng dẫn triển khai dán nhãn năng lượng theo Quyết định 51/2011/QĐ-TTg và Thông tư 07/2012/TT-BCT về dán nhãn năng lượng cho phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng do Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2013 và lộ trình áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và cũng từ thời gian trên không được phép nhập khẩu, sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. d) Nhóm phương tiện giao thông vận tải: Xe ô con (loại 7 chỗ trở xuống). Lộ trình dán nhãn bắt buộc từ ngày

Ban hành: 22/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

15

Công văn số 2508/BXD-VP về việc công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Nhà thầu sẽ nộp hồ sơ thanh toán … bộ lên Chủ đầu tư sau khi đến thời hạn thanh toán nêu trong Hợp đồng bằng biểu mẫu theo qui định của Phụ lục số … [Các loại biểu mẫu và Các tài liệu khác là bộ phận của Hợp đồng, có thể bao gồm cả các tài liệu bổ sung trong quá trình thực hiện Hợp đồng] hoặc các biểu mẫu được Chủ đầu tư chấp thuận (Hồ sơ thanh

Ban hành: 26/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2007

16

Công văn 3555/BGDĐT-KHCNMT tổ chức xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

quá 05 người, đồng thời phải xác định và ghi rõ họ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính. Luận văn và đồ án tốt nghiệp của sinh viên không được gửi dự thi. ● Để đảm bảo mặt bằng chung của giải thưởng và nâng cao chất lượng giải thưởng, từ năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không phân cấp cho hai đại học quốc gia tổ chức đánh giá, xét chọn

Ban hành: 21/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2012

17

Công văn 6024/TCHQ-TCCB về tổ chức thi, xét tuyển công, viên chức quản lý xây dựng cơ bản năm 2011 do Tổng cục Hải quan ban hành

hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển; c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã

Ban hành: 30/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

18

Công văn 1078/BGDĐT-KTKĐCLGD năm 2016 hướng dẫn Quy chế trong tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

THPT quốc gia (gọi tắt là phần mềm QLT) do Bộ GDĐT cung cấp; thực hiện đúng quy trình, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định của Bộ GDĐT. 4. Chế độ báo cáo và lưu trữ a) Chế độ báo cáo Các đơn vị phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; phải cập nhật đầy đủ số liệu của Kỳ thi và

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2016

19

Công văn số 2507/BXD-VP về việc công bố mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

thể lường trước tại thời Điểm khi ký kết Hợp đồng 22.1.3 Đã xảy ra mà bên đó không thể tránh hay khắc phục một cách hợp lý. 22.1.4 Không thể quy kết cho bên kia Bất khả kháng có thể gồm, nhưng không giới hạn những sự kiện hay trường hợp bất thường thuộc các loại được liệt kê dưới đây, nếu thỏa mãn các Điều kiện từ 22.1.1 đến

Ban hành: 26/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2007

20

Công văn 424/CCTTHC nâng cao chất lượng rà soát thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật như sau: “b) Thời hạn học là 03 tháng (tương đương với 12 tuần) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ thực vật cấp huyện tổ chức hoặc phối hợp với các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tổ chức lớp học theo đúng chương trình nêu tại Điểm a, Khoản 1 Điều này. Sau

Ban hành: 30/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status