Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" mau so 01 kem theo nghi dinh 68/2011/nd-cp "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118627 văn bản

1

Nghị định 68/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP (Ban hành kèm theo Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ) 1. Mẫu số 01: Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập áp dụng cho kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. 2. Mẫu số 02: Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập bổ sung áp dụng cho kê khai tài sản, thu nhập từ lần thứ hai trở đi.

Ban hành: 08/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2011

2

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1995 do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1994 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NĂM 1995 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ

Ban hành: 01/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

3

Nghị Quyết về báo cáo chính trị của Hội đồng Chính phủ do Quốc hội ban hành

tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội của nhân dân toàn thế giới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng lao động Việt Nam đứng đầu là Hồ Chủ tịch, nhân dân ta nhất định sẽ xây dựng thành công một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 3

Ban hành: 03/07/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ do Quốc hội ban hành

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 74 của Luật tổ chức Quốc hội, Điều 2 của Luật tổ chức Chính phủ và Nghị quyết Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ nhất ngày 30 tháng 9 năm 1992 quy định danh sách các Bộ và cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Biên bản kết quả bỏ phiếu của Quốc hội phê chuẩn thành viên Chính phủ ngày 01 tháng 10 năm 1992 theo danh sách đề nghị của Thủ

Ban hành: 01/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị quyết về việc báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

3- Quốc hội nhất trí tán thành đường lối và hoạt động ngoại giao của Chính phủ nhằm góp phần tăng cường sự đoàn kết nhất trí của phe xã hội chủ nghĩa do Liên-Xô vĩ đại đứng đầu, mở rọng quan hệ hữu nghị với các nước Á Phi và kiến lập quan hệ với tất cả nước nước dựa trên cơ sở 5 nguyên tắc chung sống hoà bình, nhiệt liệt ủng hộ phong trào độc lập

Ban hành: 13/07/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

6

Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc Hội ban hành

Cái Nước, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình; có diện tích 5.204,41 km2, với số dân 1.067.925 người. Tỉnh lỵ: Thị xã Cà Mau. 5- Chia tỉnh Nam Hà thành hai tỉnh là tỉnh Hà Nam và tỉnh Nam Định: a) Tỉnh Hà Nam có sáu đơn vị hành chính gồm: Thị xã Phủ Lý và năm huyện: Lý Nhân, Bình Lục, Kim Bảng, Thanh Liêm, Duy Tiên; có diện tích 826,66 km2, với

Ban hành: 06/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị Quyết về tình hình thế giới và công tác ngoại giao của Chính phủ do Quốc hội ban hành

hội, nhất định sẽ thắng lợi vẻ vang, trái lại các lực lượng gây chiến, đứng đầu là đế quốc Mỹ, ngày càng sút kém và bị cô lập, nhất định sẽ thất bại thảm hại. Đại hội lần thứ 22 của Đảng cộng sản Liên Xô là một sự kiện lịch sử vô cùng vĩ đại, vì nó sẽ thông qua cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa cộng sản đầu tiên của loài người. Bản cương lĩnh đó sẽ

Ban hành: 27/10/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Nghị quyết về công tác phát động quần chúng thực hiện chính sách ruộng đất do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: Không số Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1953 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC PHÁT ĐỘNG QUẦN CHÚNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẤT Hội nghị liên tịch giữa Ban thường trực Quốc hội Việt Nam và Uỷ

Ban hành: 01/03/1953

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

Chính phủ, đại biểu Quốc hội, tổ chức và cá nhân khác có quyền trình dự án pháp luật có đề nghị bổ sung các dự án cần thiết khác thì Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, trình Quốc hội quyết định. II- MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHÍNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 1. Tăng cường công tác chỉ đạo, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Uỷ ban thường vụ Quốc

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

10

Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội do Quốc hội ban hành

sự, kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung những quy định đã lỗi thời; trình Quốc hội và Hội đồng Nhà nước thông qua những luật, pháp lệnh cần thiết làm cơ sở cho việc lập lại trật tự, kỷ cương xã hội. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong điều kiện các văn bản pháp luật cũ chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời, phải chỉ đạo công tác kiểm

Ban hành: 22/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

11

Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa năm 1969

hộ; (ii) nộp kèm theo đơn quốc tế mẫu nhãn hiệu đó dưới dạng mầu, mẫu này sẽ được kèm theo thông báo của Văn phòng quốc tế; số lượng mẫu nhãn hiệu được ấn định tại Quy chế. (4) Văn phòng quốc tế sẽ đăng ký ngay những nhãn hiệu được nộp theo Điều 2. Ngày đăng ký quốc tế sẽ là ngày Cơ quan xuất xứ nhận được đơn quốc tế, với điều kiện Văn

Ban hành: 27/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2008

12

Hiệp định về thương mại và thanh toán giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Rumani

HIỆP ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI VÀ THANH TOÁN GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ RUMANI Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Rumani (dưới đây được gọi là "các Bên ký kết") mong muốn mở rộng và phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng và

Ban hành: 04/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

13

Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS

liên quan của Hiệp định này dược coi là phù hợp với các nghĩa vụ của các Thành viên theo các quy định của GATT 1994 liên quan đến việc sử dụng các biện pháp vệ sinh động-thực vật, đặc biệt là các quy định của Điều XX(b). Điều 3 Sự Hài hoà 1. Để hài hoà các biện pháp vệ sinh động-thực vật trên cơ sở chung nhất có thể được, các Thành viên

Ban hành: 10/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

14

Cơ chế rà soát chính sách thương mại - TPRM

Hiệp định Thương mại Đa biên trong Phụ lục 1 và, nếu có thể, thuộc sự điều chỉnh của các Hiệp định Thương mại Nhiều bên. Mẫu này có thể được TPRB xem xét lại theo kinh nghiệm. Giữa các cuộc rà soát, các Thành viên sẽ trình bày các báo cáo vắn tắt khi có bất kỳ các thay đổi đáng kể trong các chính sách thương mại của họ; những thông tin số liệu cập

Ban hành: 19/07/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2006

15

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

hợp màu có yêu cầu; b. Gửi kèm đơn đăng ký mẫumầu sắc của nhãn hiệu đó, mẫu này sẽ được gắn với thông báo do Văn phòng quốc tế thực hiện. Số lượng mẫu nhãn hiệu được ấn định bởi Quy định. 4. Văn phòng quốc tế sẽ đăng ký ngay những nhãn hiệu nộp theo Điều 1. Ngày đăng ký sẽ là ngày nộp đơn đăng ký quốc tế tại nước

Ban hành: 02/10/1979

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Nghị định 68/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng PHỤ LỤC I MẪU ĐƠN KIẾN NGHỊ (ban hành kèm theo Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ) [TÊN NHÀ THẦU KIẾN NGHỊ

Ban hành: 12/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2012

17

Nghị định 01/2003/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ bảo hiểm xã hội kèm theo Nghị định 12/CP năm 1995

bảo hiểm xã hội mà do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm." Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003. Bãi bỏ Nghị định số 93/1998/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 của

Ban hành: 09/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

18

Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN sửa đổi hệ thống mẫu biểu hồ kiểm toán kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-KTNN do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Đình Huệ DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU ĐƯỢC THAY THẾ (Ban hành kèm Quyết định số 01/2011/QĐ-KTNN ngày 21/06/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước) STT Mẫu biểu cũ Mẫu biểu mới 1 Mẫu số 01/BBKT-NSBN Mẫu số 01

Ban hành: 21/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2011

19

Nghị quyết về dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình do Quốc hội ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng và báo cáo của Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội về dự thảo Luật hôn nhân và gia đình; Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng và Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; QUYẾT NGHỊ 1- Hội đồng Nhà nước công bố bản dự thảo Luật

Ban hành: 30/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

20

Nghị quyết về việc Phê chuẩn Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội ban hành

tháng 11 năm 1968 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1968. 3- Nghị quyết ngày 14 tháng 11 năm 1968 cho tiếp tục thi hành chủ trương ổn định nghĩa vụ thuế nông nghiệp, theo Nghị quyết số 201 NQ/TVQH ngày 18 tháng 1 năm 1966 của ủy ban thường vụ Quốc hội, cho đến khi có nghị quyết mới. 4- Nghị quyết ngày 26 tháng 3 năm 1969 về kế hoạch Nhà nước năm

Ban hành: 05/06/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ