Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" mau khen thuong dang vien "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 50034 công văn

1

Công văn 118/TĐKT của Viện Thi đua, Khen thưởng Nhà nước về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2002

thưởng đối ngoại. Năm 2002 tiếp tục xử lý tốt số tồn đọng trong việc tặng và truy tặng huân chương bậc cao theo Thông tri 38/TT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Tổng Công ty 91-TTg và các địa phương thực hiện tốt việc tổng kết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến, báo cáo Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà

Ban hành: 01/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

2

Công văn về việc khen thưởng nhân dịp 50 nămngày thương binh liệt sĩ

không được giúp đỡ. - Không xảy ra hiện tượng tiêu cực. 2. Tiêu chuẩn khen thưởng áp dụng đối với các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các đơn vị sự nghiệp như nhà trường, bệnh viện, cửa hàng... như sau: Có chủ trương, biện pháp và hình thức thích hợp mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện chính sách và chăm lo đời sống

Ban hành: 02/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

3

Công văn số 2091/BBCVT-TĐKT của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2004

nhất trí của Lãnh đạo Bộ, Thường trực hội đồng TĐKT Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn công tác bình xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng thành tích công tác năm 2004 như sau: I- NGUYÊN TẮC XÉT THƯỞNG: - Chỉ xét khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có đăng ký thi đua và tích cực tham gia phong trào thi đua năm 2004; - Bình xét và đề nghị

Ban hành: 28/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Công văn 217/BTĐKT-NV thực hiện mẫu báo cáo thành tích, giấy chứng nhận do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

sống cán bộ, nhân viên; công tác xây dựng đảng, đoàn thể; hoạt động xã hội, từ thiện … - (6): Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

Ban hành: 12/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2011

5

Công văn 287/TĐ-KT về khen thưởng Huy hiệu “Vì nghĩa vụ Quốc tế” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng ban hành

Thi đua - Khen thưởng đơn vị), mỗi bộ gồm có: + Tờ kê khai cá nhân (theo mẫu thống nhất) + Các loại giấy tờ khác của cá nhân (bản phôtô có công chứng): - Lý lịch đảng viên hoặc phiếu lý lịch cán bộ của cá nhân. - Quyết định điều động đi làm chuyên gia giúp bạn (nếu không còn quyết định thì phải có xác nhận của 02 đồng chí

Ban hành: 24/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2011

6

Công văn 24/TĐKT về việc cấp đổi hiện vật khen thưởng bị mất, hư hỏng

ương phải có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ, qua Viện Thu đua và Khen thưởng Nhà nước đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng theo đúng mẫu số 4 kèm theo và các danh sách theo mẫu số 2 và số 3. Các tỉnh, thành phố phía Nam từ Quảng trị trở vào gửi công văn đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng về văn phòng 2 của Viện tại 28 Trương Quốc

Ban hành: 03/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2012

7

Công văn 70/TANDTC-TĐKT sửa đổi Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/TANDTC-TĐKT V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2012

8

Công văn số 621/BTĐKT-VuIII hướng dẫn khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

những đóng góp của các tập thể, cá nhân cho sự nghiệp thi đua, khen thưởng. - Động viên, khuyến khích các tập thể, cán bộ, công chức trong Ngành Thi đua, Khen thưởng phát huy truyền thống tốt đẹp 60 năm qua, tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2009

9

Công văn 131/TĐKT-NV hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng hàng năm do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tiền Giang ban hành

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh; - Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; - Các doanh nghiệp. Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 17/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động công tác thi đua, khen thưởng năm 2008 và Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007

Ban hành: 28/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2012

10

Công văn 05/HĐTĐ-KT hướng dẫn thực hiện Quyết định 98/2006/QĐ-TTg khen thưởng tồn đọng kháng chiến do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Bình ban hành

những cán bộ, nhân dân có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. II. TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG: A. Tiêu chuẩn khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp: 1. Đối với cán bộ, du kích: - Ủy viên ủy ban kháng chiến hành chính xã, cán bộ cấp ủy xã, cán bộ trong ban chỉ huy xã đội, trong Ban Công an xã, đã hoàn thành

Ban hành: 14/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

11

Công văn 170/TANDTC-TĐKT hướng dẫn bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2010 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân ban hành

thi đua của ngành Toà án nhân dân” hoặc “Cờ thi đua của Chính phủ” và lập hồ sơ gửi Cụm trưởng Cụm thi đua để tổng hợp, đưa ra bình chọn tại Hội nghị thi đua Cụm. c) Căn cứ đăng ký thi đua và đề nghị khen thưởng của các đơn vị trong cụm, các Cụm trưởng Cụm thi đua phải tổ chức kiểm tra chéo thành tích của các tập thể có đề nghị tặng thưởng

Ban hành: 20/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 15/03/2011

Cập nhật: 25/03/2011

12

Công văn 13/BTC-TĐKT về bổ sung hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện do Tiểu Ban Thi đua - Khen thưởng ban hành

Dân tộc trước ngày 25/9/2009. 4. Xây dựng Báo cáo tổng hợp về khen thưởng (có các biểu mẫu kèm theo): Để có cơ sở xây dựng báo cáo tổng hợp chung tại Đại hội toàn quốc, các địa phương chuẩn bị các báo cáo theo nội dung sau: a) Báo cáo tổng hợp kết quả các hình thức và số lượng khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đồng bào dân tộc

Ban hành: 08/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2009

13

Công văn 359/BXD-TCCB hướng dẫn khen thưởng năm 2011 do Bộ Xây dựng ban hành

02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Quy chế thi đua khen thưởng của Ngành. Thường trực thi đua, khen thưởng Bộ hướng dẫn cụ thể một số vấn đề và nội dung cần chú ý như sau: 1. Đối với Cờ thi đua: Các đơn vị có đăng ký cờ thi đua của Chính phủ; cờ thi đua của Bộ, đối chiếu tiêu chuẩn,

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

14

Công văn 215/TANDTC-TĐKT năm 2013 về rà soát và làm thủ tục đề nghị tặng thưởng danh hiệu Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân ban hành

20/12/2013, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định tổ chức vinh danh Thẩm phán tiêu biểu và Thẩm phán mẫu mực tại Hội nghị triển khai công tác năm 2014. Để triển khai thực hiện quyết định quan trọng này của Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, được sự đồng ý của đồng chí Phó Chánh án thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

15

Công văn 1987/BTĐKT-VI về nâng cao chất lượng khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

đề nghị cấp trên khen thưởng đúng quy định và ngày càng chặt chẽ hơn. Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu để quần chúng tôn vinh, học tập và noi theo. Đã chú trọng khen thưởng đơn vị cơ sở, người trực tiếp lao động, sản xuất và công tác; cổ vũ, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân trong các phong trào

Ban hành: 30/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2012

16

Công văn 475/BTĐKT-VI về nâng cao chất lượng khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu cầu và phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực để nâng cao nhận thức của xã hội về thi đua, khen thưởng. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước nhằm

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2012

17

Công văn 23/CV-BTĐKT về bình xét khen thưởng và báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Luật Thi đua, khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long ban hành

phát triển kinh tế xã hội theo Luật Thi đua, khen thưởng của các đơn vị, địa phương thực hiện đạt kết quả tốt, công tác thi đua và bình xét khen thưởng đang đi vào nề nếp. Tuy nhiên còn một số tập thể và cá nhân khi báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng không đạt yêu cầu vì chưa bám vào đề cương viết báo cáo thành tích tại Công văn số 43/CV-TĐKT

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2011

18

Công văn số 686/TĐKT của Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ TĐKT

phủ hướng dẫn và quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Ban của Đảng, cơ quan trung ương của các đoàn thể, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng Công ty 91 thực hiện như

Ban hành: 13/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Công văn 272/UBND-VHXH về hướng dẫn xét khen thưởng hàng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh. Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Đơn vị quyết thắng mỗi năm xét khen thưởng 1 lần do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận, thưởng kèm theo 1.000.000đ (một triệu đồng). 6. Đối tượng, tiêu chuẩn Cờ

Ban hành: 20/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2011

20

Công văn 1095/UBDT-VP hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 do Ủy ban Dân tộc ban hành

thưởng năm 2012 (theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc và các quy đinh hiện hành); đồng thời xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởngđăng ký chỉ tiêu thi đua năm 2013. II.

Ban hành: 28/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ