Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" mau ho so ket nap dang vien moi "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2198 văn bản

1

Hướng dẫn 17-HD/BTCTW năm 2013 thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

ĐẢNG Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07 – CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng như sau: I– MỤC ĐÍCH,

Ban hành: 30/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

2

Quyết định 36/2006/QĐ-BCN ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

hiệu và nhãn hiệu đã đăng ký. Trường hợp nạp LPG vào chai mang thương hiệu, nhãn hiệu của cơ sở khác, phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ sở đó. Văn bản phải thể hiện rõ yêu cầu về số lượng và chất lượng LPG, quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc nạp LPG. Chương 2: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI TRẠM NẠP Điều 6. Điều

Ban hành: 16/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2006

3

Hướng dẫn 01-HD/BTCTW đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

giao. - Việc giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. - Tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện công tác kết nạp đảng viên. 2.4. Về tổ chức kỷ luật. - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật,

Ban hành: 14/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2012

4

Hướng dẫn 20-HD/BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

phong, gương mẫu của người đảng viên, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. - Việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. - Quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền

Ban hành: 10/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

5

Quyết định 3443/QĐ-BYT năm 2011 bổ sung mẫu hồ sơ bệnh án và biểu mẫu hồ sơ chuyên khoa mắt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

CHUYÊN KHOA MẮT BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu hồ sơ bệnh án dùng trong bệnh viện; Xét Biên

Ban hành: 22/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2012

6

Hướng dẫn 07-HD/BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên do Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành

viên; 2. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên thực hiện mỗi năm một lần gắn với tổng kết công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị; 3. Các cấp ủy đảng cần quán triệt sâu sắc cho đảng viên về mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn,

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2011

7

Nghị quyết 08B-NQ/HNTW về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành

thời. Phân công đồng chí chủ chốt trong cấp uỷ chuyên trách công tác quần chúng. Mỗi đảng viên đều làm công tác vận động quần chúng, gương mẫu thực hiện chức trách trong đơn vị và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú, hoạt động tích cực trong đoàn thể mà mình tham gia. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện một số chính sách đối với các giai cấp, các tầng

Ban hành: 27/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2012

8

Quyết định 1118/2008/QĐ-BKH về Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa". Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết

Ban hành: 03/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2008

9

Báo cáo 201/BC-UBND năm 2013 sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

hình mà phổ biến là núp bóng tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: quán cà phê, tiệm hớt tóc gội đầu, cơ sở xông hơi, xoa bóp... Đáng chú ý thời gian gần đây lại tiếp tục xuất hiện một số đường dây mại dâm do diễn viên, người mẫu tham gia bán dâm. Hiện tượng bán dâm, môi giới mại dâm trên mạng Internet, qua điện thoại di động diễn ra ngày càng

Ban hành: 15/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

10

Quyết định 3194/QĐ-BNN-CN năm 2015 hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt, sử dụng công trình khí sinh học nắp cố định, công trình khí sinh học bằng vật liệu composite và quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học làm đệm lót sinh học chăn nuôi lợn, gà do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

từ từ cho tới khi mực nước dâng lên tới cốt tràn. Đợi 2 giờ đồng hồ cho nước ngấm hết vào các bộ phận của công trình. Đánh dấu mực nước và theo dõi trong 24 giờ. Nếu mực nước rút không quá 2 - 3cm là công trình đảm bảo kín nước. 11.2. Kiểm tra độ kín khí Rút bỏ nước đã đổ khi thử kín nước tới miệng dưới của ống lối ra. Đậy nắp bể phân

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

11

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2012 về nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

lịch kết nạp Đảng (hoặc lý lịch cũ). Ghi ngày, tháng, năm, chức vụ, họ và tên đồng chí bí thư hoặc phó bí thư, ký tên, đóng dấu của cấp uỷ cơ sở. Trường hợp cấp uỷ cơ sở chưa có con dấu, thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp xác nhận chữ ký, ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu. 3.4 Hướng dẫn khai phiếu đảng viên (mẫu 2-HSĐV) a) Khai các

Ban hành: 17/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

12

Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ lĩnh vực Dầu khí hóa lỏng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH CÀ MAU 1. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai 1.1. Trình tự thực hiện: - Người có nhu cầu gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 290, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày

Ban hành: 22/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2016

13

Nghị quyết số 22-NQ/TW về việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên do Ban Chấp hành trung ương Đảng ban hành

yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới. Công tác kết nạp đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực. Có được những chuyển biến tiến bộ trên là do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đã có những nghị quyết, chỉ thị, quy định và giải pháp lớn về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng

Ban hành: 30/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2008

14

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới 1. Trình tự thực hiện a) Nộp hồ sơ TTHC: Tổ chức, cá nhân đưa xe cơ giới và các giấy tờ theo quy định trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi Cục Đăng kiểm Cà Mau (Quốc lộ 63, khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Ban hành: 19/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2016

15

Quyết định 06/2007/QĐ-BNV ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

của Bộ Nội vụ; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 12 loại thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức làm căn cứ để thống nhất quản lý công tác hồ sơ cán bộ, công chức trong cả nước bao gồm: 1. Bì hồ sơ cán bộ, công chức

Ban hành: 18/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2007

16

Thông tư liên tịch 03-LB/TT năm 1962 ban hành mẫu sổ sách công nhân, viên chức do Bộ Lao động - Bộ Nội vụ - Tổng cục Thống kê ban hành

đạo hướng dẫn các xí nghiệp thuộc ngành mình trong việc lập sổ danh sách công nhân, viên chức. Tùy theo tình hình tổ chức của mỗi Bộ mà phân công Vụ Lao động tiền lương hay Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác này. Các Vụ khác có nhiệm vụ kết hợp công tác với Vụ đó để tiến hành được kết quả. Uỷ ban hành chính khu, thành phố, tỉnh và

Ban hành: 21/02/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

17

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 1991

Những công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng, nếu: thừa nhận và tự nguyện phấn đấu thực hiện Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đảng, phục tùng kỷ luật Đảng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong lao động, chiến đấu, học tập, có lối sống lành mạnh,

Ban hành: 27/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2012

18

Hướng dẫn 02-HD/BTCTU năm 2007 về việc khen thưởng của tổ chức đảng và thành viên do Ban Tổ chức thành ủy ban hành

Đảng cho đảng viên đã từ trần được trao cho đại diện gia đình tại buổi lễ hoặc tổ chức tại gia đình đảng viên). Tùy điều kiện cụ thể, các quận, huyện ủy có thể tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí có 50, 60, 70, 80 năm tuổi Đảng. Hình thức trang trí buổi lễ: Như buổi lễ kết nạp đảng viên nêu tại điểm (3.12) Hướng dẫn số

Ban hành: 03/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

19

Quy định 163-QĐ/TW năm 2006 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập do Ban Bí thư ban hành

phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng thực hiện đúng các quy định về bảo vệ nội bộ; chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và đạo đức, tư cách của người đảng viên. 3- Giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng

Ban hành: 15/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

20

Nghị quyết 25-NQ/TW năm 2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

trên cơ sở pháp luật. Nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đoàn thể, đoàn viên, hội viên; phát hiện, lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để giới thiệu kết nạp vào Đảng, giới thiệu quy hoạch, đào tạo cán bộ. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; tạo môi trường, cơ chế, chính sách thuận lợi cho tuổi trẻ rèn đức,

Ban hành: 03/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status