Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" mau bien ban nghiem thu xay dung "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22703 văn bản

1

Hướng dẫn 09/HD-SXD năm 2013 về công tác thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành

- Thí nghiệm đối chứng theo quy định trong hợp đồng xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Ghi chú: - Chi tiết tên công tác nghiệm thu, tần suất kiểm tra và quy cách lấy mẫu theo phụ lục đính kèm văn bản hướng dẫn này; - Đối với các loại vật liệu, cấu kiện hay kết cấu công trình có

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

2

Nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu các tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn để bổ sung và hoàn thiện; c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu hợp lệ, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức đánh giá tại phòng thí nghiệm; d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản đánh giá

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

3

Hướng dẫn 134/HD-SXD quy trình nghiệm thu chất lượng thi công trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

đơn vị khảo sát lập có xác nhận của chủ đầu tư; + Hồ sơ khảo sát điều chỉnh bổ sung (nếu có); + Báo cáo khảo sát xây dựng đã được chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu của chủ đầu tư (các mẫu thí nghiệm phải có dấu LAS chuyên ngành); + Biên bản về kết quả nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. - Hồ sơ thiết kế cơ sở gồm có:

Ban hành: 16/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

4

Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2014 công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC XÂY DỰNG ÁP DỤNG CHUNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ CÀ MAU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

5

Quyết định 230/QĐ-BXD năm 2013 công nhận năng lực thực hiện phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 118 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

và Môi trường ký quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Xét hồ sơ đăng ký công nhận bổ sung phép thử phòng thí nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật đo lường thử nghiệm Quảng Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2013 và Biên bản đánh giá phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ngày 12 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

6

Quyết định 1236/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt kết quả Dự án Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Cà Mau

duyệt Đề cương, dự toán kinh phí dự án Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Cà Mau (bổ sung); Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 318/TTr-STNMT ngày 27 tháng 8 năm 2012 và Biên bản thẩm định nghiệm thu (lần 2) ngày 22 tháng 6 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê

Ban hành: 29/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2012

7

Quyết định 5530/QĐ-BYT năm 2015 hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, năm 2009; Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP, ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Xét đề nghị của Hội đồng chuyên môn nghiệm thu Hướng dẫn xây dựng quy trình thực

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2015

8

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND về Quy ước mẫu thôn, bản, đội, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức xây dựngban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Quy ước thôn, bản, đội, tổ dân phố tại địa phương mình phù hợp với Quy ước mẫu. Điều 3. Trình tự, thủ tục soạn thảo, sửa đổi, bổ sung, thông qua, thẩm định và phê duyệt

Ban hành: 27/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2015

9

Luật Xây dựng 2014

đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình. 22. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm công

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

10

Quyết định 2178/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt danh mục đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm xét chọn, tuyển chọn thực hiện năm 2017 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành

chủ trì thực hiện các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020; Căn cứ biên bản của Hội đồng tư vấn và xác định đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2017 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

11

Hướng dẫn 08/HD-SXD năm 2013 về công tác quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành

, các chỉ tiêu cụ thể yêu cầu thí nghiệm) theo các tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu và các văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai. Các mẫu vật liệu sau khi được lấy phải dán tem niêm phong có chữ ký xác nhận của các bên. c. Đối với các thí nghiệm tại hiện trường: Đo độ chặt, đo mô đun đàn hồi, đo độ bằng phẳng, đo độ nhám mặt đường,...

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

12

Nghị định 75/2016/NĐ-CP quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV

sử dụng các vật liệu không thấm nước, chịu được nhiệt và các loại hóa chất ăn mòn. Bảo đảm ánh sáng, thoáng, sạch, tránh bụi, chống ẩm và có nước sạch; b) Bàn xét nghiệm dễ làm sạch bằng các chất tẩy rửa thông thường, được đặt ở vị trí đủ ánh sáng và tránh luồng gió; c) Có chỗ rửa tay; d) Có phương tiện hoặc biện pháp xử lý chất

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

13

Hướng dẫn 373/HD-SXD kiểm định, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương thì Chủ đầu tư, chủ sở hữu có trách nhiệm gửi 01 giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm tra và biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình cho cơ quan quản lý nhà nước để kiểm tra và quản lý. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương tiếp nhận giấy chứng nhận và

Ban hành: 24/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

14

Báo cáo 07/BC-HĐNTNN về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình do hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình xây dựng tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2008 do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng ban hành

trình vào tháng 6/2009 trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình. 2.4. Thủy điện Sơn La Công tác thi công xây dựng các hạng mục công trình cơ bản bám sát được mục tiêu tiến độ chung của công trình. Công tác chống lũ năm 2008 đã được thực hiện đảm bảo theo sơ đồ chống lũ và tần suất, lưu lượng tính toán được duyệt. Chủ

Ban hành: 09/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2011

Ban hành: 20/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

16

Quyết định 11/2014/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

được phê duyệt, các chủ đầu tư lập bảng đăng ký kế hoạch kiểm tra nghiệm thu về Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, các phòng ban chuyên môn của các huyện, thành phố theo phân cấp trước ngày 31 tháng 01 để làm cơ sở tổng hợp, lập kế hoạch kiểm tra cho cả năm. (Biểu mẫu đăng ký kế hoạch kiểm tra nghiệm thu của Chủ

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

17

Quyết định 2350/QĐ-BYT năm 2016 phê duyệt Dự án “Xây dựngthử nghiệm Mô hình xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản theo phân khúc thị trường giai đoạn 2016-2020” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Xây dựngthử nghiệm Mô hình xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản theo phân khúc thị trường giai đoạn 2016-2020”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ

Ban hành: 07/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2016

18

Quyết định 20/2013/QĐ-UBND Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh Sơn La

của hội đồng; d) Thư ký hội đồng giúp chủ tịch hội đồng kiểm tra, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác cho phiên họp hội đồng; ghi chép các ý kiến thảo luận, xây dựng và hoàn thiện biên bản đánh giá cấp cơ sở theo quy định. Điều 10. Phiên họp của hội đồng đánh giá cấp cơ sở 1. Thành phần chính tham dự phiên họp của hội

Ban hành: 07/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2014

19

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

phần ổn định sản xuất, đời sống của nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây: 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc

Ban hành: 03/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2016

20

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2012 về tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động phòng thí nghiệm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

nghiệm đối với các nội dung đã được nêu trong quyết định công nhận của Bộ Xây dựng, sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quy trình khảo sát, lấy mẫu và thí nghiệm kiểm tra chất lượng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh. -

Ban hành: 30/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status