Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" mau bien ban nghiem thu xay dung "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22496 văn bản

1

Hướng dẫn 134/HD-SXD quy trình nghiệm thu chất lượng thi công trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

đơn vị khảo sát lập có xác nhận của chủ đầu tư; + Hồ sơ khảo sát điều chỉnh bổ sung (nếu có); + Báo cáo khảo sát xây dựng đã được chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu của chủ đầu tư (các mẫu thí nghiệm phải có dấu LAS chuyên ngành); + Biên bản về kết quả nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. - Hồ sơ thiết kế cơ sở gồm có:

Ban hành: 16/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

2

Báo cáo 07/BC-HĐNTNN về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình do hội đồng nghiệm thu nhà nước công trình xây dựng tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2008 do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng ban hành

trình vào tháng 6/2009 trước khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình. 2.4. Thủy điện Sơn La Công tác thi công xây dựng các hạng mục công trình cơ bản bám sát được mục tiêu tiến độ chung của công trình. Công tác chống lũ năm 2008 đã được thực hiện đảm bảo theo sơ đồ chống lũ và tần suất, lưu lượng tính toán được duyệt. Chủ

Ban hành: 09/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2011

3

Hướng dẫn 09/HD-SXD năm 2013 về công tác thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành

- Thí nghiệm đối chứng theo quy định trong hợp đồng xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Ghi chú: - Chi tiết tên công tác nghiệm thu, tần suất kiểm tra và quy cách lấy mẫu theo phụ lục đính kèm văn bản hướng dẫn này; - Đối với các loại vật liệu, cấu kiện hay kết cấu công trình có

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

4

Quyết định 04/2007/QĐ-HĐNTNN ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng do Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước ban hành

Hạnh phúc Số: /BB-HĐNTNN Địa điểm, ngày...... tháng....... năm..... BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC V/v: NGHIỆM THU XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 1. Đối tượng nghiệm thu: Ghi rõ tên công trình, hạng mục công trình hoặc giai đoạn

Ban hành: 22/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2007

5

Thông tư 05-BYT/DC năm 1959 quy định tạm thời quy cách lấy mẫu, thủ tục gửi các mẫu vật thuốc men, thực phẩm, đến xét nghiệm tại các cơ quan kiểm nghiệm của Bộ Y tế do Bộ Y Tế ban hành

diện, Bộ ban hành theo thông tư này bản quy định tạm thời quy cách, thủ tục lấy mẫu gửi mẫu và lệ phí xét nghiệm. Để cho các điều quy định được thi hành đầy đủ nhất là đối với các vụ đầu độc, ngộ độc, buôn bán thuốc giả, Bộ đề nghị Ủy ban Hành chính các cấp phổ biến bản quy định này cho các ngành hữu quan tương đương như Công an, Tòa án, Thương

Ban hành: 16/03/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

6

Quyết định 45/2005/QĐ-BXD về TCXDVN 359 : 2005 "Cọc- Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

K/T BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Liên TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN  359: 2005 CỌC - THÍ NGHIỆM KIỂM TRA KHUYẾT TẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG BIẾN DẠNG NHỎ Foundation Piles - Method of detection of defects by dynamic low-strain testing Hà Nội - 2005 Lời nói đầu

Ban hành: 19/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Hướng dẫn 154/HD-SXD về công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu, cấu kiện công trình đảm bảo chất lượng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

nhau trong một đống cát cùng loại, góp lại và trộn đều, đóng gói và lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm cát là cơ sở để nghiệm thu vật liệu cát và lăn cứ thiết kế thành phần cấp phối bê tông. 3. Đá dăm (sỏi) các loại dùng trong bê tông: Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1771-1987. a) Đá dăm, sỏi được phân thành

Ban hành: 08/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2012

8

Quyết định 1236/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt kết quả Dự án Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Cà Mau

duyệt Đề cương, dự toán kinh phí dự án Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng tỉnh Cà Mau (bổ sung); Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 318/TTr-STNMT ngày 27 tháng 8 năm 2012 và Biên bản thẩm định nghiệm thu (lần 2) ngày 22 tháng 6 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê

Ban hành: 29/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2012

9

Quyết định 25/2006/QĐ-BXD ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

trình, quy phạm quy định. Căn cứ để lập định mức thí nghiệm: Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy phạm kỹ thuật và thiết kế thi công nghiệm thu, mức cơ giới hoá chung trong ngành xây dựng, trang bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (Các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến

Ban hành: 05/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2006

10

Quyết định 18/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 303 : 2006 "Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu" do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

NGHIỆM THU " BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36 / 2003 / NĐ-CP ngày 4 / 4 / 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : TCXDVN

Ban hành: 16/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

11

Quyết định 354/QĐ-BXD năm 2010 về công nhận năng lực thực hiện phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BXD ngày 17 tháng 12 năm 2008 về việc ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường ký Quyết định công nhận năng lực thực hiện các

Ban hành: 04/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2011

12

Quyết định 380/QĐ-BXD năm 2009 công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BXD ngày 17 tháng 12 năm 2008 về việc uỷ quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường ký Quyết định công nhận năng lực thực hiện các

Ban hành: 31/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2009

13

Quyết định 406/QĐ-BXD năm 2009 về công nhận bổ sung năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

lớn 22TCN 211:06 - PP xác định môđun biến dạng hiện trường bằng tấm ép phẳng TCXDVN 80: 02 6 THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DUNG - Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất TCVN

Ban hành: 17/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2009

14

Quyết định 349/QĐ-BXD năm 2009 công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG - Xác định độ lưu động của vữa tươi TCVN 3121-3: 03 - Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi TCVN 3121-6: 03 - Xác định Khối lượng thể tích mẫu

Ban hành: 10/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2009

15

Quyết định 379/QĐ-BXD năm 2009 công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

358:05 - Thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA) ASTM D4945-00 - Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT) TCXDVN 359:05 10 Thử nghiệm vữa xây dung

Ban hành: 31/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2009

16

Quyết định 230/QĐ-BXD năm 2013 công nhận năng lực thực hiện phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 118 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

và Môi trường ký quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Xét hồ sơ đăng ký công nhận bổ sung phép thử phòng thí nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật đo lường thử nghiệm Quảng Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2013 và Biên bản đánh giá phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ngày 12 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

17

Hướng dẫn 373/HD-SXD kiểm định, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương thì Chủ đầu tư, chủ sở hữu có trách nhiệm gửi 01 giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm tra và biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình cho cơ quan quản lý nhà nước để kiểm tra và quản lý. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương tiếp nhận giấy chứng nhận và

Ban hành: 24/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2012

18

Quyết định 04/2004/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 303: 2004 "Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần I. Công tác lát và láng trong xây dựng" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

2004 "CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU. PHẦN I. CÔNG TÁC LÁT VÀ LÁNG TRONG XÂY DỰNG" BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 / 04 / 2003 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Căn cử biên bản số 72/BXD-KHCN ngày 14 / 7 / 2003 của Hội

Ban hành: 12/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2014 công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC XÂY DỰNG ÁP DỤNG CHUNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ CÀ MAU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

20

Quyết định 11/2008/QĐ-BXD về Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

của người có thẩm quyền và dấu pháp nhân của cơ sở quản lý phòng thí nghiệm. Điều 18. Phiếu kết quả thí nghiệm nhằm cung cấp số liệu kết quả thí nghiệm trên mẫu thử cho chủ đầu tư và các bên có liên quan đến hoạt động xây dựng công trình. Phiếu kết quả thí nghiệm không thay thế cho văn bản đánh giá của đơn vị tư vấn hoặc hội đồng nghiệm thu

Ban hành: 01/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status