Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" mau bao cao thanh tich khen thuong chi bo "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 72079 công văn

1

Công văn 70/TANDTC-TĐKT sửa đổi Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/TANDTC-TĐKT V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2012

2

Công văn 23/CV-BTĐKT về bình xét khen thưởngbáo cáo thành tích đề nghị khen thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Luật Thi đua, khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long ban hành

mẫu báo cáo thành tích về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Luật Thi đua, khen thưởng qui định; Đề nghị Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng các đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ chuyên trách thi đua khen thưởng triển khai các loại mẫu hướng dẫn này tới tận các đơn vị cơ sở để thực hiện ngay trong dịp đề nghị khen thưởng

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2011

3

Công văn 217/BTĐKT-NV thực hiện mẫu báo cáo thành tích, giấy chứng nhận do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quýnh MẪU SỐ 1 Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (1)

Ban hành: 12/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2011

4

Công văn 227/CV-BTĐKT hướng dẫn báo cáo thành tích, giấy chứng nhận do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cao Bằng ban hành

DNCS; - Phòng NV, VP; - Lưu VT TRƯỞNG BAN Bùi Kim Oanh Mẫu số 1: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

Ban hành: 10/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2011

5

Công văn số 1668/BTĐKT-VP về hướng dẫn thực hiện báo cáo thành tích, giấy chứng nhận do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

phương một số mẫu báo cáo đề nghị khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị, khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng theo đợt thi đua (hoặc chuyên đề), khen thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng đối ngoại và một số mẫu giấy chứng nhận danh hiệu thi đua. Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thống nhất áp dụng từ ngày 01 tháng 10

Ban hành: 28/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

6

Công văn 108/HĐ-TĐKT hướng dẫn thủ tục Tờ trình, trích Biên bản đề nghị khen thành tích kinh tế - xã hội; khen thành tích phong trào và khen đột xuất do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long ban hành

; nếu chỉ có đề nghị một cấp khen thưởng thì nộp cho Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh một bộ Tờ trình và Biên bản; Riêng các mẫu đề cương báo cáo thành tích cho tập thể, cá nhân áp dụng các hình thức khen thưởng và một số biểu mẫu khác kèm theo, đề nghị thường trực thi đua, khen thưởng các đơn vị, địa phương đến gặp phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua

Ban hành: 23/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2011

7

Công văn 1987/BTĐKT-VI về nâng cao chất lượng khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

thi đua góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và tăng cường hội nhập quốc tế… Tuy nhiên, còn một số Bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng và đề nghị khen thưởng còn tràn lan. Một số tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng thành tích

Ban hành: 30/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2012

8

Công văn 475/BTĐKT-VI về nâng cao chất lượng khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

đề nghị các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn; thành tích đến đâu khen đến đó, khen thưởng lần sau không nhất thiết phải cao hơn lần trước, khi xét khen thưởng không chỉ căn cứ về điều kiện thời gian và mức khen lần trước mà cần lựa chọn những trường hợp tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số những tập thể,

Ban hành: 18/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2012

9

Công văn 1019/UBNV-V1 khen thưởng kiều bàothành tích trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc năm 2009 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ban hành

Bằng khen, Giấy khen. 3. Đối với những trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc xét thấy cần khen thưởng ở mức cao hơn theo Luật Thi đua khen thưởng (Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân, Huy chương các loại), đề nghị các tỉnh, thành phố và bộ, ban, ngành thông báo cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài để phối hợp làm

Ban hành: 26/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

10

Công văn 268/TĐKT về xác nhận thành tích khen thưởng kháng chiến cho cán bộ và nhân dân do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Đà Nẵng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 268/TĐKT Về việc xác nhận thành tích khen thưởng kháng chiến cho cán bộ và nhân dân Đà Nẵng,

Ban hành: 24/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

11

Công văn 118/TĐKT của Viện Thi đua, Khen thưởng Nhà nước về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2002

thưởng đối ngoại. Năm 2002 tiếp tục xử lý tốt số tồn đọng trong việc tặng và truy tặng huân chương bậc cao theo Thông tri 38/TT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Tổng Công ty 91-TTg và các địa phương thực hiện tốt việc tổng kết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến, báo cáo Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà

Ban hành: 01/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

12

Công văn số 6107/BGDĐT-VP về việc báo cáo chi tiết và đề nghị khen thưởng chỉ tiêu công tác số 13 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Giáo dục và Đào tạo đối với lãnh đạo UBND tỉnh (Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch UBND tỉnh) đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ ngành giáo dục tại địa phương. Nhận được công văn này đề nghị các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng

Ban hành: 10/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2008

13

Công văn 175/TANDTC-TĐKT hướng dẫn xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2011 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

năm trước. 4. Về việc làm Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng: Theo quy định của Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương, các trường hợp được đề nghị khen thưởng phải báo cáo thành tích theo đúng mẫu quy định với các nội dung yêu cầu cụ thể của từng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (Mẫu Báo cáo thành tích đã được gửi kèm theo

Ban hành: 16/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2011

14

Công văn 287/TĐ-KT về khen thưởng Huy hiệu “Vì nghĩa vụ Quốc tế” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng ban hành

xét đề nghị Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương. V. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ 1. Đối với các quận, huyện: Gửi 04 bộ hồ sơ đề nghị khen thưởng cho UBND thành phố (qua Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố), mỗi bộ gồm có: a. Tờ trình của Chủ tịch UBND quận, huyện. b. Danh sách đề nghị khen thưởng (theo mẫu số 2 và số 3)

Ban hành: 24/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2011

15

Công văn về việc khen thưởng nhân dịp 50 nămngày thương binh liệt sĩ

Huân chương Độc lập, Anh hùng lao động. III- THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động các hạng 1. Những đơn vị thuộc địa phương quản lý: Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa phương tổng hợp và báo cáo để Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trình Thủ tướng - Chủ tịch nước (trình khen Sở Lao động - Thương

Ban hành: 02/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

16

Công văn 453/BTĐKT hướng dẫn viết báo cáo sáng kiến và thành lập Hội đồng sáng kiến ở cơ sở do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai ban hành

thị số 31/CT-UBND ngày 22/12/2006; Qua ý kiến của các đơn vị, địa phương, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành 02 biểu mẫu hướng dẫn để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh: 1. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định sáng kiến kinh nghiệm; 2. Mẫu báo cáo tóm tắt sáng kiến kinh nghiệm. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề

Ban hành: 18/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2011

17

Công văn 359/BXD-TCCB hướng dẫn khen thưởng năm 2011 do Bộ Xây dựng ban hành

đào tạo vào tháng 9. Hồ sơ trình khen gồm: - Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng, - Biên bản họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng đơn vị. - Báo cáo thành tích của tập thể, của cá nhân được đề nghị khen thưởng (mẫu báo cáo theo Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 1 năm 2011), - Báo cáo tóm tắt về nội dung các

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

18

Công văn số 5620 TM/XNK ngày 09/12/2003 của Bộ Thương mại về việc khen thưởng thành tích xuất khẩu hàng dệt may cao năm 2002 và 10 tháng năm 2003

Dệt may Việt Nam - Sở Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh - Sở Thương mại Tỉnh Đồng Nai Tại Hội nghị ngành hàng dệt may Việt Nam được tổ chức vào ngày 16 tháng 12 năm 2003, Bộ Thương mại dự kiến khen thưởng cho các doanh nghiệp đạt thành tích xuất khẩu cao trong năm 2002 và 10 tháng năm 2003 căn cứ vào số liệu thống kê xuất khẩu của Tổng Cục

Ban hành: 09/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

19

Công văn 13/BTC-TĐKT về bổ sung hướng dẫn công tác khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện do Tiểu Ban Thi đua - Khen thưởng ban hành

thiểu số qua các thời kỳ cách mạng. b) Báo cáo tổng hợp kết quả các hình thức và số lượng khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số tại Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện và đề xuất các hình thức khen thưởng cấp Trung ương, cấp Bộ, ngành. c) Báo cáo điển hình tiên tiến: Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh lựa chọn 01 tập thể và từ

Ban hành: 08/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2009

20

Công văn 06/BTĐKT-VP năm 2012 về cấp đổi hiện vật khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

trình lý do cấp đổi (kèm theo danh sách đề nghị cấp đổi và bằng in sai). 3. Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tổng hợp danh sách đề nghị cấp đổi theo Biểu mẫu (Có biểu mẫu đính kèm), đảm bảo thông tin đầy đủ và chính

Ban hành: 04/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ