Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" mau bao cao ket qua danh gia chat luong dang vien cuoi nam "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 119062 văn bản

1

Hướng dẫn 01-HD/BTCTW đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc. - Xem xét, quyết định khen thưởng tổ chức đảngđảng viên theo quy định. - Hằng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên. - Báo cáo kết quả xếp loại về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 28/2 của năm sau. 2. Huyện ủy và tương đương.

Ban hành: 14/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2012

2

Hướng dẫn 20-HD/BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

định chặt chẽ việc tổ chức thực hiện ở cơ sở. - Xem xét, quyết định khen thưởng tổ chức đảngđảng viên theo quy định; báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 28/2 của năm sau. - Hằng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng

Ban hành: 10/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

3

Thông báo 362/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các biện pháp chống quá tải và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến cuối do Văn phòng Chính phủ ban hành

PHÁP CHỐNG QUÁ TẢI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG VÀ TUYẾN CUỐI Ngày 23 tháng 11 năm 2009, tại Bộ Y tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về các biện pháp chống quá tải và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến cuối. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo

Ban hành: 25/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

4

Quyết định 54/QĐ-QLCL năm 2010 ban hành mẫu kết quả đo kiểm định công trình viễn thông do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU KẾT QUẢ ĐO KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ

Ban hành: 04/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2010

5

Quyết định 82/QĐ-QLCL năm 2009 ban hành mẫu kết quả đo kiểm định công trình viễn thông do Cục trưởng Cục quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU KẾT QUẢ ĐO KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ

Ban hành: 29/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2010

6

Hướng dẫn 07-HD/BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên do Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành

đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và đảng viên xuất sắc theo quy định; tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 01 tháng 3 của năm sau. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW ngày 10 tháng 10 năm 2008 và các văn bản khác có liên quan

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2011

7

Quyết định 106/QĐ-QLCL năm 2006 ban hành mẫu kết quả tự kiểm tra, đo kiểm, đánh giá chất lượng dịch vụ bưu chính, viễn thông do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐO KIỂM, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Căn cứ Quyết định số 38/2003/QĐ-BBCVT ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

Ban hành: 23/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2010

8

Quyết định 24/QĐ-QLCL năm 2007 ban hành mẫu kết quả tự kiểm tra, đo kiểm, đánh giá chất lượng dịch vụ viễn thông do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, viễn thông và Công nghệ thông tin ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐO KIỂM, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Căn cứ Quyết định số 38/2003/QĐ-BBCVT ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục

Ban hành: 09/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2010

9

Quyết định 83/QĐ-QLCL năm 2009 ban hành mẫu Kết quả tự đánh giá sự phù hợp và Kết quả đo công bố sự phù hợp công trình viễn thông do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VÀ KẾT QUẢ ĐO KIỂM CÔNG BỐ SỰ PHÙ HỢP CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

Ban hành: 29/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2010

10

Báo cáo số 1954/BC-BNV về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009 do Bộ Nội vụ ban hành

luật đã được Vụ tập trung nghiên cứu, xử lý kịp thời, đảm bảo có căn cứ pháp lý. Ý kiến tham gia của Vụ được lãnh đạo Bộ Nội vụ đánh giá cao. Để nâng cao hơn nữa chất lượng văn bản QPPL do Bộ Nội vụ ban hành và phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008, Vụ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tham mưu, trình Bộ trưởng ký

Ban hành: 24/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2009

11

Báo cáo số 562/2006/BC-BYT về việc tổng kết kết quả thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2006 do Bộ Y tế ban hành

tích cực của công tác báo cáo, giám sát ngộ độc thực phẩm đã được các địa phương triển khai thực hiện chủ động, tích cực và đạt hiệu quả hơn và người dân cũng đã tích cực chủ động hơn trong khai báo ngộ độc thực phẩm. III. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 1. Kết quả thực hiện: “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2006

Ban hành: 04/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

12

Quyết định 3369/QĐ-BNN-KHCN năm 2010 về mẫu Báo cáo tổng kết và Tiêu chí đánh giá báo cáo kết quả thực hiện đề tài thuộc Dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2010

13

Quyết định 4858/QĐ-BYT năm 2013 thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

được xây dựng dựa trên năm bậc thang chất lượng (năm mức độ đánh giá). Một tiêu chí xem xét các khía cạnh toàn diện của một vấn đề và bao hàm các nội dung về yếu tố cấu trúc, yếu tố quy trình thực hiện và kết quả đầu ra. Năm mức độ chất lượng như sau: - Mức 1: Chất lượng kém - Mức 2: Chất lượng trung bình - Mức 3: Chất lượng khá

Ban hành: 03/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

14

Báo cáo 1067/BC-QLCL về công tác thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

và thực hiện đến toàn thể Đảng viên, CNVC trong hệ thống Cục; - Tất cả các đơn vị thuộc Cục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Cục về công tác PCTN, có báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. - Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng: Hoàn thành tốt và có chất lượng về các mục tiêu của công

Ban hành: 17/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

15

Báo cáo 32/BC-BCĐ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 127/TW, kết quả đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012

Thuốc lá Việt Nam. 4. Một số kết quả cụ thể Theo báo cáo của 63 Ban Chỉ đạo 127 các tỉnh, thành phố trong 9 tháng đầu năm 2012, các lực lượng chức năng đã xử lý trên 215 nghìn vụ vi phạm, tổng số thu trên 5.747 tỷ đồng, trong đó phạt hành chính 3.228 tỷ đồng, phạt và truy thu thuế 1.664 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm 855 tỷ đồng. Các

Ban hành: 02/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2014

16

Báo cáo 1620/BC-BNN-KTHT kết quả thực hiện nhiệm vụ xóa bỏ, thay thế cây chứa chất ma túy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỎ, THAY THẾ CÂY CHỨA CHẤT MA TÚY 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 Thực hiện Văn bản số 1359/BCA-C41 ngày 04/5/2012 của Bộ Công an về việc sơ kết công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo kết quả chỉ

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2012

17

Báo cáo 283/BC-UBND năm 2013 kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Hà Giang ban hành

tiêu y tế quốc gia, làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; theo dõi nắm tình hình thông tin báo chí, duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử tỉnh, quản lý, kiểm tra các hoạt động Internet

Ban hành: 29/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2013

18

Báo cáo số 831/BC-BYT về kết quả thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành

hiện đang tiếp tục xây dựng 30 quy trình đã đăng ký theo kế hoạch; dự kiến cuối năm 2009 sẽ ban hành. II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 Qua thực tế triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000, hoạt động của các đơn vị trong cơ quan

Ban hành: 03/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2009

19

Báo cáo 152/BC-BTP về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2009 do Bộ Tư pháp ban hành

chính tư pháp, bổ trợ tư pháp... Trong khuôn khổ của việc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009, Báo cáo này tập trung đánh giá sâu kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ rõ những khó khăn, bất cập và phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục để hoàn thành tốt kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm. I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Ban hành: 04/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2010

20

Báo cáo 68/BC-UBND kết quả thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 và phương hướng năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

quận-huyện; - VPUB: CPVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu: VT, (VX/Nh) D. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hứa Ngọc Thuận PHỤ LỤC 1 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 (Kèm theo Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 của

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ