Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" mau bao cao ket qua danh gia chat luong dang vien cuoi nam "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8922 văn bản

1

Hướng dẫn 01-HD/BTCTW đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc. - Xem xét, quyết định khen thưởng tổ chức đảngđảng viên theo quy định. - Hằng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên. - Báo cáo kết quả xếp loại về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 28/2 của năm sau. 2. Huyện ủy và tương đương.

Ban hành: 14/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2012

2

Hướng dẫn 20-HD/BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

định chặt chẽ việc tổ chức thực hiện ở cơ sở. - Xem xét, quyết định khen thưởng tổ chức đảngđảng viên theo quy định; báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 28/2 của năm sau. - Hằng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng

Ban hành: 10/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

3

Hướng dẫn 07-HD/BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên do Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành

đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và đảng viên xuất sắc theo quy định; tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 01 tháng 3 của năm sau. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW ngày 10 tháng 10 năm 2008 và các văn bản khác có liên quan

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2011

4

Báo cáo 1425/BC-QLCL về công tác pháp chế 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015 do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản báo cáo như sau: I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 1. Công tác ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch: a) Cục đã ban hành: - Quyết định 111/QĐ-QLCL ngày 18/3/2015, ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2015 của Cục; - Quyết

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

5

Quyết định 82/QĐ-QLCL năm 2009 ban hành mẫu kết quả đo kiểm định công trình viễn thông do Cục trưởng Cục quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU KẾT QUẢ ĐO KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ

Ban hành: 29/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2010

6

Quyết định 54/QĐ-QLCL năm 2010 ban hành mẫu kết quả đo kiểm định công trình viễn thông do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MẪU KẾT QUẢ ĐO KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ

Ban hành: 04/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2010

7

Báo cáo 1495/BC-QLCL năm 2015 về công tác thanh tra chuyên ngành: giải quyết khiếu nại, tố cáo; và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

công tác PCTN, báo cáo kết quả thực hiện đúng theo quy định. c) Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác PCTN. 6 tháng đầu năm 2015, Cục đã thực hiện tốt công tác PCTN, chưa phát hiện hành vi tham nhũng nào. d) Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng. - Các đơn vị

Ban hành: 05/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

8

Quyết định 4858/QĐ-BYT năm 2013 thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

được xây dựng dựa trên năm bậc thang chất lượng (năm mức độ đánh giá). Một tiêu chí xem xét các khía cạnh toàn diện của một vấn đề và bao hàm các nội dung về yếu tố cấu trúc, yếu tố quy trình thực hiện và kết quả đầu ra. Năm mức độ chất lượng như sau: - Mức 1: Chất lượng kém - Mức 2: Chất lượng trung bình - Mức 3: Chất lượng khá

Ban hành: 03/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

9

Báo cáo 1067/BC-QLCL về công tác thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

và thực hiện đến toàn thể Đảng viên, CNVC trong hệ thống Cục; - Tất cả các đơn vị thuộc Cục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Cục về công tác PCTN, có báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. - Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng: Hoàn thành tốt và có chất lượng về các mục tiêu của công

Ban hành: 17/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

10

Báo cáo 32/BC-BCĐ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 127/TW, kết quả đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012

Thuốc lá Việt Nam. 4. Một số kết quả cụ thể Theo báo cáo của 63 Ban Chỉ đạo 127 các tỉnh, thành phố trong 9 tháng đầu năm 2012, các lực lượng chức năng đã xử lý trên 215 nghìn vụ vi phạm, tổng số thu trên 5.747 tỷ đồng, trong đó phạt hành chính 3.228 tỷ đồng, phạt và truy thu thuế 1.664 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm 855 tỷ đồng. Các

Ban hành: 02/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2014

11

Báo cáo 283/BC-UBND năm 2013 kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Hà Giang ban hành

tiêu y tế quốc gia, làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; theo dõi nắm tình hình thông tin báo chí, duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử tỉnh, quản lý, kiểm tra các hoạt động Internet

Ban hành: 29/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2013

12

Hướng dẫn 27-HD/BTCTW năm 2014 về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

điểm trước khi kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. - Trong quá trình kiểm điểm, nếu có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở kết luận thì báo cáo cấp có thẩm quyền xác minh, làm rõ. B. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên hằng năm được tiến hành vào dịp cuối năm

Ban hành: 25/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

13

Báo cáo 152/BC-BTP về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2009 do Bộ Tư pháp ban hành

chính tư pháp, bổ trợ tư pháp... Trong khuôn khổ của việc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009, Báo cáo này tập trung đánh giá sâu kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ rõ những khó khăn, bất cập và phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục để hoàn thành tốt kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm. I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Ban hành: 04/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2010

14

Báo cáo 68/BC-UBND kết quả thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 và phương hướng năm 2012 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

quận-huyện; - VPUB: CPVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu: VT, (VX/Nh) D. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hứa Ngọc Thuận PHỤ LỤC 1 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011 (Kèm theo Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 của

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2012

15

Nghị quyết số 22-NQ/TW về việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảngchất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên do Ban Chấp hành trung ương Đảng ban hành

chuẩn bị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước những diễn biến phức tạp và những vấn đề mới; chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảngđảng viên hằng năm còn hình thức, kết quả chưa phản ánh đúng thực chất. Công tác kết nạp đảng viên còn chú ý

Ban hành: 30/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2008

16

Quyết định 1547/2006/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế đánh giá và công nhận công trình, sản phẩm xây dựng đạt chất lượng cao của ngành xây dựng trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 do Trưởng ban chỉ đạo công trình sản phẩm xây dựng chất lượng cao ban hành

đạo cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng có các bộ phận sau: 1. Tiểu ban công trình: - Chịu trách nhiệm hướng dẫn nội dung, theo dõi và đánh giá công trình đó đăngchất lượng cao. - Báo cáo định kỳ 6 tháng và báo cáo tổng kết năm về tình hình và kết

Ban hành: 13/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

17

Quyết định 4561/QĐ-BYT về nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014, tổng hợp kết quảbáo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Điều 5. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc các bệnh

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

18

Quyết định 1765/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Điều lệ hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau

chất lượng đào tạo qua kết quả thi và kết quả tốt nghiệp của học sinh, sinh viên; + Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn tự kiểm định chất lượng đào tạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để triển khai đánh giá quá trình tổ chức dạy và học thực hiện hàng năm trong nhà trường. Xây dựng các quy trình và các bảng biểu về đánh giá chất

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2016

19

Quyết định 2360/1997/QĐ-BYT về biểu mẫu báo cáo thống kê bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2360/1997/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1997   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ BỆNH VIỆN BỘ

Ban hành: 14/11/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2012

20

Thông báo hiệu lực của Thỏa thuận về Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020

Nam...), đặc biệt quan tâm và thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo, chất lượng giảng dạy của các giáo viên giảng dạy tiếng Việt tại Lào và chất lượng, hiệu quả các công trình cơ sở giáo dục mà Việt Nam giúp đỡ xây dựng. 1.1.3. Chế độ báo cáo: Bộ Giáo dục Lào định kỳ đề nghị các Bộ ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai và các

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status
Hỗ trợ online X

Chào mừng bạn đến với THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

Hãy để nội dung bạn cần hỗ trợ bên dưới để Chúng Tôi được hỗ trợ Bạn.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬTCùng bạn giải quyết vướng mắc!
Xin chào ! Thư Viện có thể giúp gì cho a/c?