Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" mẫu biên bản bàn giao xe "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 21-40 trong 118940 văn bản

21

Thông tư liên tịch 86 /2007/TTLT/BTC-BGTVT hướng dẫn về mẫuxe khách; kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô do Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ MẪUXE KHÁCH;

Ban hành: 18/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2007

22

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

(Báo cáo số 76/BC-STP ngày 15/5/2009), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị

Ban hành: 26/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2010

23

Thông tư 20/2010/TT-BGTVT quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

đăng ký, biển số tại Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp theo đúng số đăng ký biển số đã được cấp. 2. Hồ sơ cấp lại đăng ký, biển số gồm: Tờ khai cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 của Thông tư này (bản chính). Điều 16. Cấp đăng ký tạm thời 1. Đối với xe máy chuyên dùng chưa đăng ký, khi di

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2010

24

Quyết định 4318/2002/QĐ-UB về sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe lôi máy, xe máy kéo để vận chuyển hành khách, hàng hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

kiện an toàn giao thông đường bộ. 2/- Phương tiện thô sơ phải bảo đảm đúng kích thước, quy cách, kiểu mẫu, vật liệu, cấu tạo theo thiết kế như: a/- Có bộ phận hãm còn hiệu lực; b/- Có càng điều khiển đủ độ bền, bảo đảm điều khiển chính xác; c/- Đăng ký và cấp biển số (chuyển đổi) đối với xe xích lô, xe lôi đạp; 3/- Xe môtô

Ban hành: 31/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2009

25

Quyết định 4381/2001/QĐ-BGTVT quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

máy của Bộ Giao thông vận tải; Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông

Ban hành: 19/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2009

26

Thông tư 32/2013/TT-BGTVT mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 32/2013/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ BAN HÀNH MẪU BIÊN BẢN, MẪU QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 15/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2013

27

Thông tư 122/2009/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 548/QĐ-TTg về việc hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông do Bộ Tài chính ban hành

mua xe mới để thay thế xe cũ và theo mẫu số 2 đính kèm đối với trường hợp chuyển đổi nghề). 2. Bản sao có công chứng hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú đối với giấy đăng ký xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông trong trường hợp xe được cấp đăng ký và gắn biển số. 3. Bản sao có công chứng hoặc xác

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2009

28

Thông tư 53/2013/TT-BGTVT về mẫu biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2013/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013 THÔNG TƯ BAN HÀNH MẪU BIÊN BẢN, MẪU QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

29

Thông tư 59/2011/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 20/2010/TT-BGTVT quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

20/2010/TT-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ CẤP, ĐỔI, THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÓ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2011

30

Quyết định 400/QĐ-VP năm 2013 về Thể lệ cuộc thi "An toàn cùng xe đạp điện, xe máy điện" do Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành

TOÀN CÙNG XE ĐẠP ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN" NĂM 2013 CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-UBATGTQG ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc hoạt động của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Căn cứ Kế

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2013

31

Quyết định 2781/QĐ-BGTVT năm 2013 kiểm tra việc thực hiện biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải đường bộ và chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại 42 địa phương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải đường bộ và chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại 42 địa phương: Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Bắc Ninh, Bắc Giang,

Ban hành: 11/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2013

32

Thông tư 02/2001/TT-TCHQ quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ôtô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch do Tổng cục Hải quan ban hành

Thành phố bộ hồ sơ gồm: - Văn bản đề nghị nhập khẩu xe. Văn bản phải có xác nhận của cơ quan quản lý hoặc nếu chủ hàng là đối tượng 1.3, phần I Thông tư này thì phải có xác nhận của chính quyền địa phương. Văn bản cần ghi rõ các chi tiết về chiếc xe xin nhập khẩu. - Chứng minh thư ngoại giao hoặc hộ chiếu: 01 bản photocopy có đóng dấu

Ban hành: 29/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2011

33

Thông tư 01/2003/TT-BGTVT hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Việt Nam, các Sở Giao thông vận tải, Giao thông công chính có trách nhiệm: a) Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ: + Tiếp tục bổ sung đầy đủ và hoàn thành việc cắm biển báo hiệu chỉ rõ ranh giới phạm vi nội thành, nội thị và tổ chức cắm biển chỉ dẫn có nội dung ghi trên biển: "Đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô, xe

Ban hành: 08/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

34

Quyết định 500/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

tổ chức thi, gồm: danh sách người dự thi để gọi vào phòng thi; danh sách để người dự thi ký nộp bài thi; mẫu biên bản giao, nhận đề thi, mẫu biên bản mở đề thi, mẫu biên bản xử lý vi phạm nội quy thi; mẫu biên bản bàn giao bài thi và mẫu biên bản tạm giữ các giấy tờ, vật dụng của người dự thi vi phạm quy chế thi. - Chuẩn bị thẻ cho các thành

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

35

Quyết định 965/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2012 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ trướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày

Ban hành: 17/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2012

36

Quyết định 1522/2005/QĐ-BCA(V19) về biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các biểu mẫu dưới đây để sử dụng khi áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là giáo dục tại cấp xã): 1. Đề nghị áp dụng biện pháp giáo

Ban hành: 27/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2009

37

Thông tư 60/2011/TT-BCA quy định về biểu mẫu để sử dụng khi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục do Bộ Công an ban hành

số 07/CSGD-CAĐP); h) Biên bản họp Hội đồng tư vấn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 08/CSGD-CAĐP); i) Biên bản về việc thi hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (mẫu số 09/CSGD-CAĐP) 2. Biểu mẫu sử dụng do Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp a) Quyết định giảm thời hạn chấp hành quyết định

Ban hành: 29/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2011

38

Thông tư 09-TT-1964 quy định mẫu và cách làm giấy xin gửi hàng và giấy vận chuyển hàng hóa bằng tàu sông, thuyền sông và thuyền biển do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09-TT Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 1964 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MẪU VÀ CÁCH LÀM GIẤY XIN GỬI HÀNG VÀ GIẤY VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG TÀU SÔNG, THUYỀN SÔNG VÀ THUYỀN BIỂN Giấy xin gửi hàng và giấy

Ban hành: 20/06/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

39

Quyết định 302/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình

Ban hành: 28/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2013

40

Nghị quyết 10/2011/NQ-HĐND về định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI (Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011) Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Thông tư liên

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ