Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" mẫu thông báo khất nợ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 111313 văn bản

1

Báo cáo số 49/BC-NO&TTBĐS về việc tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản giao tại phiên họp lần 2 ngày 21/4/2009 (theo Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 27/4/2009 của Văn phòng Chính phủ) do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 49/BC-NO&TTBĐS Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ DO BAN CHỈ ĐẠO TRUNG

Ban hành: 05/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2009

2

Quyết định 96/2003/QĐ-BCN phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội chịu

Ban hành: 06/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Quyết định 97/2003/QĐ-BCN phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Sài Gòn. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và Giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn chịu

Ban hành: 06/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Quyết định 05/QĐ-UB năm 1990 về việc bảo đảm ánh sáng ở các quán ăn, giải khát do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

thành phố phải bảo đảm ánh sáng theo quy định tại điều 2 dưới đây. Điều 2. Các quán ăn, giải khát phải dùng đèn trắng chiếu sáng toàn bộ diện tích kinh doanh. Đèn màu chỉ được sử dụng có tính chất trang trí, quảng cáo, không thay cho đèn trắng sáng. Điều 3. Mọi vi phạm điều 2 trên đây sẽ bị xử lý như sau : 1- Vi phạm lần đầu, bị

Ban hành: 06/01/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2009

5

Quyết định 242/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Nước giải khát Chương Dương thành Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

cho 140 lao động nghèo là 17.085 cổ phần, trị giá 1.195.950.000 đồng. 4. Về chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dư, Công ty làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành. Điều 2. Chuyển Công ty Nước giải khát Chương

Ban hành: 30/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2007

6

Quyết định 01/2005/QĐ-BYT về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến nước giải khát do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

cầu về cảm quan, bị hư hỏng bao bì, mất nhãn và được xét nghiệm định kỳ. Trường hợp công nghệ được được áp dụng kiểm soát theo hệ thống HACCP đã được công nhận thì không phải kiểm tra sản phẩm cuối cùng. Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 16. 1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến nước giải khát có trách nhiệm thực hiện Quy định

Ban hành: 07/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2012

7

Quyết định 1666/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch Phát triển ngành công nghiệp rượu - bia - nước giải khát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2030

phương, sản xuất các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, đóng góp ngày càng cao cho ngân sách tỉnh Đồng Nai. Những sản phẩm rượu - bia - nước giải khát có chất lượng cao, có uy tín thương hiệu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, đa dạng về mẫu mã, chủng loại và có khả năng cạnh tranh trong tiến trình hội

Ban hành: 06/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2014

8

Quyết định 58/2003/QĐ-TTg sửa đổi Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

năm 2010, với những nội dung chủ yếu sau đây: 1. Mục tiêu: - Xây dựng ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam thành một ngành kinh tế mạnh. Sử dụng tối đa nguyên liệu trong nước để phát triển sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, đa dạng hoá về chủng loại, cải tiến bao bì, mẫu mã; phấn đấu hạ giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng

Ban hành: 17/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

9

Quyết định 28/2002/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mục tiêu: - Xây dựng ngành Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam thành một ngành kinh tế mạnh. Sử dụng tối đa nguyên liệu trong nước để phát triển sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, đa dạng hoá về chủng loại, cải tiến bao bì, mẫu mã; phấn đấu hạ giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu trong nước và có sản phẩm xuất khẩu, tăng

Ban hành: 06/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

10

Quyết định 2435/QĐ-BCT năm 2009 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phê duyệt quy hoạch phát triển Ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam đến 2015, tầm nhìn đến năm 2025; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát

Ban hành: 21/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2009

11

Quyết định 18/2007/QĐ-BCN phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

thuộc Trung ương cụ thể hoá Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam trên địa bàn tỉnh, thành phố; tham gia với các Bộ, ngành kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy hoạch này để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 3. Hiệp hội Bia - Rượu -

Ban hành: 08/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

12

Quyết định 167/2004/QĐ-BCN phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bia - Rượu- Nước giải khát Sài Gòn theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành.

đặt thiết bị và công trình chuyên ngành bia, rượu, nước giải khát; d) Kinh doanh khách sạn, du lịch, hội chợ, triển lãm, thông tin, quảng cáo; đ) Sản xuất nút khoén; vận tải hàng hóa; kho tàng chứa thành phẩm, bao bì, chai két; e) Khai thác, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nước khoáng và bùn khoáng thiên nhiên; kinh doanh kho

Ban hành: 09/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2007

13

Quyết định 178/2004/QĐ-BCN phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bia - Rượu- Nước giải khát Hà Nội theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Bia - Rượu- Nước giải khát Hà Nội và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban hành: 31/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Thông tư 53/2011/TT-BTC về hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MẪU BIỂU BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ NỢ CÔNG VÀ NỢ

Ban hành: 27/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2011

15

Quyết định 169/QĐ-UB năm 1986 ban hành 2 tiêu chuẩn địa phương về Saccarin trong thực phẩm và Natribenzoat trong nước giải khát do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG - SACCARIN TRONG THỰC PHẨM – PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỊNH TÍNH - NATRIBENZOAT TRONG NƯỚC GIẢI KHÁT – PHƯƠNG PHÁP THỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983 ;

Ban hành: 11/11/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

16

Chỉ thị 331-TTg năm 1993 về việc quản lý chất lượng sản phẩm rượu, bia, nước giải khát do thủ tướng chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 331-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 1993 CHỈ THỊ VỀ VIỆC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM RƯỢU, BIA, NƯỚC GIẢI KHÁT Trong thời gian qua, việc sản xuất lưu thông rượu, bia, nước giải khát

Ban hành: 26/06/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

17

Quyết định 68/2005/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Bia - Rượu – Nước giải khát Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

khát Việt Nam và của Vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đã được Đại hội nhiệm kỳ III ngày 09 tháng 5 năm 2005 thông qua. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải

Ban hành: 11/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

18

Quyết định 206/2003/QĐ-BCN thành lập Công ty Thương mại Dịch vụ Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

điều lệ : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng chẵn). Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: - Kinh doanh các loại bia, rượu, nước giải khát, cồn, bao bì; - Kinh doanh nhà hàng nấu bia tươi, kinh doanh ăn uống; - Kinh doanh khách sạn, du lịch, hội chợ, triển lãm, thông tin, quảng cáo; - Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy

Ban hành: 03/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

19

Quyết định 74/2003/QĐ-BCN về việc thành lập Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

điều lệ: 2.187.917 triệu đồng. Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty: 1. Kinh doanh các loại: bia, rượu, nước giải khát, cồn, bao bì; 2. Xuất nhập khẩu các loại: sản phẩm bia, rượu, nước giải khát; vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến ngành sản xuất bia, rượu, nước giải khát; các loại hương liệu, nước cốt để

Ban hành: 06/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Quyết định 75/2003/QĐ-BCN về việc thành lập Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

3. Trụ sở đặt tại: 183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội; 4. Vốn điều lệ: 710.824 triệu đồng. Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty: 1. Kinh doanh các loại: bia, rượu, nước giải khát, cồn, bao bì; 2. Xuất nhập khẩu các loại: sản phẩm bia, rượu, nước giải khát; vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến

Ban hành: 06/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ