Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" mẫu cam kết "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 1671 công văn

1

Công văn 3152/BNN-TCLN năm 2013 hướng dẫn mẫu cam kết bảo vệ rừng đặc dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3152/BNN-TCLN V/v Hướng dẫn mẫu cam kết bảo vệ rừng đặc dụng Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 06/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

2

Công văn về việc ký xác nhận bản cam kết và đăng ký chữ ký, mẫu dấu

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3627/LĐTBXH-QLLDNN Về việc ký xác nhận bản cam kết và đăng ký chữ ký, mẫu dấu Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ

Ban hành: 21/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

3

Công văn về việc ký xác nhận bản cam kết và đăng ký chữ ký, mẫu dấu

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3626/LĐTBXH-QLLĐNN Về việc ký xác nhận bản cam kết và đăng ký chữ ký, mẫu dấu Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2001 CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ

Ban hành: 21/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

4

Công văn 950/TCLN-KHTC năm 2013 về hướng dẫn cam kết bảo vệ rừng đặc dụng do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

– 2020, Bộ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020. Thông tư đang được thẩm định và ban hành. Theo Thông tư, Mẫu cam kết bảo vệ

Ban hành: 24/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2013

5

Công văn số 840/TY-DT về việc báo cáo kết quả tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm do Cục Thú y ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC THÚ Y ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 840/TY-DT V/v: Báo cáo kết quả tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

Ban hành: 02/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2008

6

Công văn 1517/BNN-HTQT cam kết về hạn ngạch thuế quan trong ASEAN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1517/BNN-HTQT V/v cam kết về hạn ngạch thuế quan trong ASEAN Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 22/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

7

Công văn 7700/BGDĐT-GDĐH về kiểm tra thực hiện cam kết thành lập trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7700/BGDĐT-GDĐH V/v: Kiểm tra thực hiện cam kết thành lập trường Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011 Kính gửi:

Ban hành: 16/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2011

8

Công văn 3718/BKHĐT-KTDV năm 2013 góp ý kiến cho Dự thảo tờ trình Chính phủ; Nghị định thư thực hiện Gói cam kết dịch vụ thứ 9 và Bản chào Gói cam kết dịch vụ thứ 9 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Brunei, các nước thành viên ASEAN đã tiến hành thảo luận xây dựng nội dung Nghị định thư. Về cơ bản Nghị định thư được xây dựng trên cơ sở tuân thủ những nguyên tắc và mẫu của Nghị định thư thực hiện các gói cam kết trước đây. Ngày 20/5/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3195/BKH-KTDV gửi các Bộ, ngành liên quan đề nghị tham gia ý

Ban hành: 04/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2013

9

Công văn số 1883/NHCS-TD về việc ban hành Giấy cam kết trả nợ và thay Giấy xác nhận do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

của Ngân hàng Chính sách xã hội. Để áp dụng các mẫu này trong chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên, đề nghị Quý Bộ phối hợp triển khai thực hiện theo nội dung như sau: 1. Về Giấy cam kết: Trước kỳ thi tốt nghiệp tối thiểu 2 tuần, Ban giám hiệu nhà trường nhắc nhở những học sinh đã vay vốn và đến thời điểm đó vẫn còn dư nợ

Ban hành: 10/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2008

10

Công văn 7375/BGDĐT-CTHSSV về Giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

xác nhận Để ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi tín dụng đối với học sinh, sinh viên, trong năm học này Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành giấy xác nhận mới (mẫu 01/TDSV đính kèm) thay thế mẫu giấy xác nhận cũ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường xác nhận cho học sinh, sinh viên theo mẫu mới. 2. Về giấy cam kết

Ban hành: 14/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2012

11

Công văn 507/KBNN-THPC năm 2013 hướng dẫn thực hiện Thông tư 113/2008/TT-BTC về quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

gửi hàng năm theo quy định hiện hành; (2) hợp đồng thuộc diện phải cam kết chi (chỉ gửi năm đầu tiên có phát sinh hợp đồng và gửi khi có điều chỉnh, bổ sung); (3) 2 liên Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (mẫu C2-12/NS ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC). b) Tại KBNN: Khi nhận được hợp đồng và đề nghị cam kết chi, cán bộ kiểm soát

Ban hành: 22/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

12

Công văn 1057/LĐTBXH-QLLĐNN ký xác nhận “Bản cam kết” cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

dẫn (Bản cam kết mẫu gửi kèm theo). Đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các cá nhân và tổ chức không thực hiện đúng quy định. Trường hợp phát hiện nội dung Bản cam kết không đúng quy định mà vẫn được ký xác nhận, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ xem xét tạm dừng việc

Ban hành: 10/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2012

13

Công văn 582/QLLĐNN-QLLĐ về ký xác nhận “Bản cam kết” cho lao động đi làm việc tại Đài Loan do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

vé máy bay lượt về (từ Đài Loan về Việt Nam) bắt buộc phải đánh dấu vào ô “chủ sử dụng lao động chi trả”, không được đánh dấu vào ô “ lao động nước ngoài chi trả”; Cục Quản lý lao động ngoài nước xin gửi kèm theo mẫu Bản cam kết cùng với phụ lục các mức chi phí người lao động phải đóng trước khi đi, tiền lương và các khoản chi phí khấu trừ

Ban hành: 14/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

14

Công văn 1113/QLTT-TTĐN năm 2014 tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tổ chức tuyên truyền, ký cam kết tới các cơ sở kinh doanh do Cục Quản lý thị trường ban hành

không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hoá không bảo đảm chất lượng và hàng hoá không bảo đảm an toàn thực phẩm (mẫu Bản cam kết gửi kèm theo). Tập trung tuyên truyền, vận động ký cam kết với các đối tượng cụ thể như sau: 2.1. Các cơ sở kinh doanh

Ban hành: 14/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2014

15

Công văn 5627/BCT-TCNL năm 2013 xuất khẩu than cám 5 do Bộ Công thương ban hành

năm 2007 của Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩu than, từ năm 2013 sẽ dừng xuất khẩu than cám 5 để cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, theo kết quả tính toán cân đối cung - cầu than trong Đề án cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2013

16

Công văn số 5603/BKH-QLKT về việc phổ biến kết quả Đề án “Nghiên cứu tác động của hội nhập, cam kết WTO, khu vực, song phương và chính sách thích ứng” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 5603/BKH-QLKT V/v phổ biến kết quả Đề án “Nghiên cứu tác động của hội nhập, cam kết WTO, khu vực, song phương và chính sách thích ứng” Hà

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2008

17

Công văn 5598/TCHQ-TXNK năm 2014 không xác định được tính chất mẫu hàng tại kết quả phân tích số 1450/TB-PTPL do Tổng cục Hải quan ban hành

Kính gửi: - Trung tâm Phân tích phân loại HH XNK; - Chi cục Hải quan CK cảng Cẩm Phả, Cục HQ Quảng Ninh. Tổng cục Hải quan nhận được phiếu chuyển số 28/PC-PTPL ngày 10.12.2013 của Trung tâm PTPL HH XNK chuyển hồ sơ phân tích số 1450/TB-PTPL ngày 10.12.2013 về kết quả phân tích đối với mẫu hàng nhập khẩu theo

Ban hành: 20/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2014

18

Công văn 566/TY-DT về tổng hợp số liệu vận chuyển của các đàn gia cầm do Cục Thú y ban hành

tiết đến cấp xã. Vì vậy, Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố có thể đề nghị Cơ quan Thú y vùng tương ứng hoặc Cục Thú y cung cấp bản đồ phân bố đàn gia cầm. Dữ liệu tổng đàn nêu trên cũng được sử dụng để xây dựng mô hình dịch cúm gia cầm và các biện pháp phòng chống tương ứng cho từng tình huống cụ thể. Kết quả cuối cùng dự kiến được Cục Thú y công

Ban hành: 15/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

19

Công văn số 317/CP-QHQT ngày 28/03/2002 của Chính phủ về kết quả đàm phán Dự án "Trung tâm truyền máu khu vực - vay vốn WB

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 317/CP-QHQT V/v kết quả đàm phán Dự án "Trung tâm truyền máu khu vực" vay vốn WB Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2002 Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, - Các Bộ: Y tế, Kế

Ban hành: 28/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

20

Công văn 2466/TCHQ-TXNK năm 2014 về công dụng của mẫu hàng tại thông báo kết quả phân tích số 370/TB-PTPLHCM-14 do Tổng cục Hải quan ban hành

có ý kiến như sau: Để có cơ sở xem xét việc phân loại đối với mẫu hàng, đề nghị quý Công ty khẳng định và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về công dụng, quy trình sử dụng và hàm lượng sử dụng của mẫu hàng. Công văn trả lời xin gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 17/3/2014. Tổng cục Hải quan thông

Ban hành: 11/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ