Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" mẫu biên bản bàn giao mặt bằng "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 69580 công văn

1

Công văn số 3856/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại một số mặt hàng như tủ bảo vệ công tơ điện bằng sắt, đồ dùng cho dạy học mẫu giáo

10.7.2006 của Tổng cục Thuế về việc phân loại một số mặt hàng như tủ bảo vệ công tơ điện bằng sắt, đồ dùng cho dạy học mẫu giáo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.6.2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày

Ban hành: 23/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2006

2

Công văn 771/UBND-CT gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 771/UBND-CT V/v: Gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc. Lào Cai, ngày 03 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 03/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2012

3

Công văn 1027/UBND-CT gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1027/UBND-CT V/v: gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc. Lào Cai, ngày 26 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 26/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2012

4

Công văn 928/UBND-CT gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 928/UBND-CT V/v: Gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng than cốc. Lào Cai, ngày 19 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 19/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2012

5

Công văn 1040/UBND-CT gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng phân bón do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1040/UBND-CT V/v: gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng phân bón. Lào Cai, ngày 27 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 27/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2012

6

Công văn 454/UBND-CT về gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng phân bón do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 454/UBND-CT V/v Gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng phân bón. Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2012

7

Công văn 547/UBND-CT gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng phân bón do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 547/UBND-CT V/v Gia hạn nhập khẩu biên mậu mặt hàng phân bón. Lào Cai, ngày 13 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 13/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2012

8

Công văn 1039/BGTVT-QLXD về bàn giao mặt bằng Dự án QL12 (bao gồm cầu Hang Tôm), QL279 (Tuần Giáo – Điện Biên) trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1039/BGTVT-QLXD V/v: Bàn giao mặt bằng Dự án QL12 (bao gồm cầu Hang Tôm), QL279 (Tuần Giáo – Điện Biên) trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2010

9

Công văn 883/SXD-GĐ hướng dẫn cụ thể mẫu nhà công vụ cho giáo viên do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 883/SXD-GĐ V/v: Hướng dẫn cụ thể mẫu nhà công vụ cho giáo viên. Điện Biên Phủ, ngày 15 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 15/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2010

10

Công văn 5597/BCT-XNK về C/O mẫu E của Trung Quốc có mặt sau bằng tiếng Trung do Bộ Công thương ban hành

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát Quản lý) Phúc đáp công văn số 2679/TCHQ-GSQL ngày 25 tháng 5 năm 2010 của quý Cơ quan đề nghị cho ý kiến về việc Trung Quốc hiện sử dụng hai phiên bản C/O mẫu E có (1) mặt sau in bằng tiếng Trung và (2) mặt sau in bằng tiếng Anh, Bộ Công Thương có ý kiến như

Ban hành: 09/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2010

11

Công văn về việc hướng dẫn biên bản bàn giao và tiếp nhận tài sản

tại Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996 và phụ lục nêu trên, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Cục QLCS) để nghiên cứu giải quyết. Phạm Đức Phong (Đã ký) PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN NỘI DUNG BIÊN BẢN, BIỂU MẪU GIAO NHẬN TÀI SẢN LÀ NHÀ ĐẤT, PHƯƠNG TIỆN, MÁY

Ban hành: 04/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

12

Công văn số 435/TTg-NN về việc áp dụng Khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án Hành lang ven biển phía Nam vay vốn ADB do Thủ tướng Chính phủ ban hành

nguyên tắc áp dụng Khung chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho Dự án Hành lang ven biển phía Nam vay vốn ADB. Giao Bộ Giao thông vận tải quyết định phê duyệt Khung chính sách, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang thực hiện giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án theo quy định

Ban hành: 25/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2008

13

Công văn số 1652/TCHQ-GSQL ngày 17/04/2002 của Tổng cục Hải quan về việc khai báo tiền mặt của khách XC, NC bằng giấy thông hành và chứng minh thư biên giới

cứ Quyết định 92/2000/QĐ-NHNN7 ngày 17/03/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới. Căn cứ Quyết định 483/2000/QĐ-TCHQ ngày 23/10/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy định về

Ban hành: 17/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

14

Công văn số 1395 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế GTGT của mặt hàng mực viết và sáp màu

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1395TCT/DNK V/v: Thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng mực viết và sáp màu Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2005 Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Thiên Long

Ban hành: 11/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Công văn 6961/BGDĐT-VP thay đổi mẫu phôi văn bằng chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo; - Các đại học, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục trên cả nước. Thực hiện các Quyết định số 1912/QĐ-BGDĐT ngày 13/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và bản sao từ sổ gốc

Ban hành: 14/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2011

16

Công văn 1473/UBND-GT năm 2013 quản lý, sử dụng xe biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng do tỉnh Tuyên Quang ban hành

sử dụng, thanh lý, bán xe cho doanh nghiệp, tư nhân… nhưng chưa làm thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định dẫn đến việc quản lý xe biển xanh chưa chặt chẽ; có trường hợp lợi dụng xe biển xanh để vi phạm pháp luật. Mặt khác, một số người điều khiển xe biển xanh của các cơ quan Nhà nước chưa thực sự gương mẫu khi tham gia giao thông,

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

17

Công văn 3333/TCHQ-GSQL về C/O mẫu E của Trung Quốc có mặt sau bằng tiếng Anh do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3333/TCHQ-GSQL V/v C/O mẫu E của Trung Quốc có mặt sau bằng tiếng Anh Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2010  

Ban hành: 21/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2010

18

Công văn 4992/TCHQ-GSQL về thời điểm chấp nhận C/O mẫu E có mặt sau bằng tiếng Trung Quốc do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4992/TCHQ-GSQL V/v thời điểm chấp nhận C/O mẫu E có mặt sau bằng tiếng Trung Quốc Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2010

Ban hành: 26/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2010

19

Công văn số 1420/TTg-KTTH về việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

chế nhập siêu trong buôn bán biên mậu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở nằm trong các Khu kinh tế cửa khẩu được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hiện đã có đủ các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước, việc thông quan hàng hóa xuất nhập

Ban hành: 27/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2008

20

Công văn 160/CV-LT về Bảng thời hạn bảo quản mẫu tài liệu chủ yếu của Đảng ở Trung ương do Cục Lưu trữ ban hành

23-9-1987 của Ban Bí thư về "Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt nam", Cục Lưu trữ Trung ương ban hành "Bảng thời hạn bảo quản mẫu những tài liệu chủ yếu của Đảng ở Trung ương". Các cơ quan chú ý vận dụng để xét chọn tài liệu chuẩn bị nộp lưu Kho lưu trữ Trung ương như đã được phổ biến trong Hội nghị bàn về công tác Văn thư- Lưu trữ vừa qua. Trong

Ban hành: 26/10/1988

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ