Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" mẫu biên bản bàn giao mặt bằng "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 106 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10851:2015 về Trung tâm quản lý điều hành giao thông đường cao tốc

�m QLĐHGT khu vực khi đi v�o hoạt động cần được bảo đảm hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật gồm c� c�c th�nh phần ch�nh sau: a) Trụ sở cơ quan c� c�c ph�ng thiết bị, ph�ng điều h�nh giao th�ng khu vực v� c�c ph�ng l�m việc theo cơ cấu tổ chức hoạt động của Trung t�m QLĐHGT khu vực. b) C�c trang thiết bị m�y chủ, m�y trạm l�m việc, tường m�n

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10850:2015 về Hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên đường cao tốc

tắc nghẽn phụ thuộc v�o số lượng v� khoảng c�ch giữa c�c thiết bị d� xe được lắp đặt b�n đường. c) Tự động ph�t hiện sự kiện qua h�nh ảnh C�c hệ thống d� xe bằng h�nh ảnh cho ph�p tự động ph�t hiện qua ph�n t�ch video về c�c h�nh vi, t�c động g�y mất an to�n giao th�ng tr�n đường cao tốc, c�c sự cố như c� chướng ngại vật, h�ng h�a rơi

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10852:2015 về Biển báo giao thông điện tử trên đường cao tốc - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử

được quy định trong TCVN 10850:2015. 3. C�c thiết bị bao gồm: bộ chuyển mạch, mạng c�p quang, bộ chuyển đổi quang điện,... 5.3. Biển b�o giao th�ng điện tử 1. BBGTĐT giao tiếp với thiết bị điều khiển tại trung t�m, hiển thị c�c th�ng tin theo y�u cầu của trung t�m QLĐHGT tuyến v� khu vực. 2. BBGTĐT gồm c� 02 loại: a. Biển

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10335:2014 về Rọ đá, thảm đá và các sản phẩm mắt lưới lục giác xoắn phục vụ xây dựng công trình giao thông đường thủy - Yêu cầu kỹ thuật

neo tham gia c�c c�ng tr�nh đất c� cốt v� lưới bảo vệ m�i dốc được t�nh to�n thiết kế d�i hạn v� kh�ng c� bảo dưỡng, do vậy việc x�c định tuổi thọ cốt liệu v� khả năng chịu lực tới hạn của cốt liệu cho b�i to�n thiết kế cần được xem x�t. Y�u cầu về chỉ ti�u cơ l� của lưới rọ đ� mặt lục gi�c xoắn k�p sử dụng l�m c�ng tr�nh c� cốt gia

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-31:2014 (IEC 60335-2-31:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự An toàn Phần 2- 31: Yêu cầu cụ thể đối với máy hút mùi và máy hút khói nấu nướng khác

requirements for appliances for range hoods and other cooking fume extractors 1. Phạm vi �p dụng Điều n�y của Phần 1 được thay bằng: Ti�u chuẩn n�y quy định về an to�n đối với m�y h�t m�i bằng điện v� m�y h�t kh�i nấu nướng kh�c được thiết kế để lắp đặt ph�a tr�n, b�n cạnh, ph�a sau hoặc ph�a dưới d�y bếp gia dụng, bếp v� c�c thiết bị

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-68:2014 (IEC 60335-2-68:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự An toàn Phần 2- 68: Yêu cầu cụ thể đối với máy giặt thảm kiểu phun hút dùng cho mục đích thương mại

thị; - t�a nh� kinh doanh, v� dụ như văn ph�ng v� ng�n h�ng; - dịch vụ cho thu� đối với c�c loại m�y n�y; - tất cả c�c sử dụng kh�ng phải mục đ�ch l�m vệ sinh th�ng thường. Thiết bị kh�ng được trang bị truyền động k�o. Ti�u chuẩn n�y đề cập đến c�c hệ thống điện dưới đ�y: - động cơ được cấp điện lưới đến điện �p danh

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10933:2015 về Thông tin duyên hải - Dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT)

hoạt động ở v�ng biển A1 hoặc A2 hoặc A3 v� c� thiết bị LRIT trang bị tr�n t�u thuyền đang hoạt động b�nh thường. o M�i trường truyền s�ng: L� m�i trường truyền s�ng vệ tinh. Tại thời điểm thử, m�i trường truyền s�ng phải đảm bảo c� điều kiện thời tiết thuận lợi để cuộc thử được thực hiện th�nh c�ng. Kiểm tra c�c bản tin chứa th�ng

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10654:2015 về Chất tạo bọt cho bê tông bọt - Phương pháp thử

TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10654:2015 CHẤT TẠO BỌT CHO BT�NG BỌT - PHƯƠNG PH�P THỬ Standard test method for foaming agents for use in producing cellutar concrete using preformed foam Lời n�i đầu TCVN 10654: 2015 được bi�n soạn tr�n cơ sở ASTM C 796 - 12 Standard test method for foaming agents for use

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10704:2015 về Yêu cầu chất lượng dịch vụ vận hành luồng hàng hải

khoảng c�ch theo phương ngang từ bi�n luồng tới r�a neo phao; - R l� b�n k�nh quay v�ng của phao, t�nh bằng m�t; - E l� sai số x�c định vị tr�, t�nh bằng m�t; - ho l� chiều s�u th�nh bờ k�nh, t�nh bằng m�t; - m l� hệ số m�i dốc k�nh; H�nh 3 - Khoảng c�ch theo phương ngang từ bi�n luồng tới r�a neo phao * B�n k�nh

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 71:2014/BGTVT về Vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải

trong phạm vi từ 0,15 đến 0,30. Khi hàm lượng Al (nhôm) được quy định, tổng hàm lượng Al sẽ trong phạm vi từ 0,020 đến 0,080. 2.2. Tính chất cơ học Vật liệu sử dụng để chế tạo thiết bị áp lực phải có tính chất cơ học như quy định ở Bảng 3. Bảng 3. Tính chất cơ học Cấp A Cấp B

Ban hành: 27/05/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10269:2014 về Gối cầu kiểu chậu - Phương pháp thử

TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10269: 2014 GỐI CẦU KIỂU CHẬU - PHƯƠNG PH�P THỬ Pot Bearing - Test methods Lời n�i đầu TCVN 10269:2014 do Viện Khoa học v� C�ng nghệ Giao th�ng vận tải bi�n soạn, Bộ Giao th�ng Vận tải đề nghị, Tổng cục Ti�u chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học v� C�ng nghệ c�ng bố.

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10324:2014 về Đá xây dựng - Phương pháp xác định độ bền nén trong phòng thí nghiệm

ph�n lớp, ở trạng th�i kh� gi�, b�o h�a nước hay độ ẩm tự nhi�n, độ ch�nh x�c của số liệu) m� quy định số mẫu thử cần gia c�ng cho mỗi một mẫu đ� được x�c định theo 9.2.2.3. Th�ng thường, với mỗi y�u cầu n�u tr�n cần c� �t nhất 3 mẫu thử. 6. Thiết bị, dụng cụ 6.1. M�y n�n thủy lực c� bi�n độ gia tải từ 600 kN đến 2 000 kN, c� khả năng

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10760:2015 về Kính phẳng tôi hóa - Phân loại và phương pháp thử

(Ti�u chuẩn kỹ thuật d�nh cho k�nh phẳng t�i h�a). TCVN 10760:2015 do Viện Khoa học v� C�ng nghệ Mỏ - Luyện kim bi�n soạn, Bộ C�ng thương đề nghị, Tổng cục Ti�u chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học v� C�ng nghệ c�ng bố. K�NH PHẲNG T�I H�A - PH�N LOẠI V� PHƯƠNG PH�P THỬ Chemically strengthened glass -

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10703:2015 về Yêu cầu chất lượng dịch vụ vận hành đèn biển

- Th�ng tin truyền ph�t Th�ng b�o h�ng hải v� y�u cầu của ti�u chuẩn - Tầm hiệu lực Th�ng b�o h�ng hải v� y�u cầu của ti�u chuẩn 2. Đ�nh gi� chất lượng thiết bị a. B�o hiệu �nh s�ng (đ�n b�o hiệu)

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10849:2015 về Hệ thống thu phí điện tử

cũng như c�c c�ng t�c kh�c. 4. K� hiệu v� thuật ngữ viết tắt CSDL: Cơ sở dữ liệu. QLĐHGT: Quản l� điều h�nh giao th�ng. THGT: T�n hiệu giao th�ng. TBTP: Thiết bị thu ph� tr�n xe. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức ti�u chuẩn h�a quốc tế. DSRC (Dedicated Short Range Communications):

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10305:2015 về Cảng thủy nội địa - Phân cấp kỹ thuật

tải kh�c. t�u c� sức chở từ 300 kh�ch trở l�n Tr�n 200.000 kh�ch/năm 2 Cảng kh�ch cấp II Cấp I đến cấp IV - C�ng tr�nh bến vĩnh cửu, c� nh� chờ trang bị tiện nghi, nh� điều h�nh, nh� b�n v�, s�n đỗ xe � t�. Thuận tiện giao th�ng; - C� cơ sở

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10475:2014 (ISO 5508:1990) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Phân tích metyl este của các axit béo bằng sắc kí khí

5508:1990; TCVN 10475:2014 do Ban kỹ thuật ti�u chuẩn quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật v� thực vật bi�n soạn, Tổng cục Ti�u chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học v� C�ng nghệ c�ng bố. DẦU MỠ ĐỘNG VẬT V� THỰC VẬT - PH�N T�CH METYL ESTE CỦA C�C AXIT B�O BẰNG SẮC K� KH� Animal and vegetable fats and oils - Analysis

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10952:2015 về Cáp dự ứng lực bọc epoxy từng sợi đơn

A416 hoặc JIS G 3536 hoặc sản phẩm tương đương kh�ng được c� c�c chất d�nh b�m như chất bẩn, vật liệu sơn, chất b�i trơn hay gỉ s�t v� những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của lớp vỏ bọc. 5. Chuẩn bị bề mặt C�p dự ứng lực chưa sơn cần được xử l� bề mặt để sau khi sơn phủ, lớp vỏ bọc đảm bảo đ�p ứng c�c y�u cầu n�u tại điều 7 của

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10262:2014 về Bồn thép chứa chất lỏng cháy được và chất lỏng dễ cháy

bồn chứa kh�ng bị hư hỏng do tải trọng ở v�ng l�n cận của gi� đỡ. CH� TH�CH: C�c phương ph�p t�nh to�n ứng suất tại c�c gi� đỡ được cho trong TCVN 8366. 5.7.4.4. Chế tạo �p dụng c�c y�u cầu v� khuyến nghị sau cho c�c mối h�n: a) Mối h�n dọc phải l� mối h�n gi�p m�p (xem H�nh 2 a)). b) Mối h�n chu vi của bồn chứa m� kết

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10833:2015 về Bột kẽm sử dụng trong sơn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

kh�ng được nhỏ hơn 60 �C tại thời điểm kết th�c qu� tr�nh chuẩn độ. Bảo quản dung dịch KMnO4 trong b�nh thủy tinh tối m�u c� n�t nh�m. 6.2.1.3. Dung dịch natri axetat, 200 g/l - H�a tan 200 g natri axetat (NaC2H3O2) hoặc 332 g NaC2H3O2.3H2O v�o nước v� pha lo�ng tới 1 L. 6.2.1.4. Dung dịch Zimmerman-Reinhardt - Pha 1 L dung dịch chứa

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status