Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" mẫu biên bản bàn giao mặt bằng "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 7903 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-2:2007 về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

45,9 Sai lệch tiêu chuẩn, sH 0,42 a HRC: Độ cứng Rockwell  =  - HCRM                                                                     (B.10) = 45,9 – 45,4 = 0,5HRC Khi t = 1,14, n = 5 và sH = 0,42 HRC thì: uH = 0,21 HRC B.3. Thành phần độ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-3:2007 về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 257-3 : 2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL – PHẦN 3 : HIỆU CHUẨN TẤM CHUẨN ( THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Metallic materials – Rockwell hardness test – Part 3 : Calibration of reference block (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-1:2007 về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử độ cứng Rockwell và thử độ cứng Rockwell bề mặt (thang đo và lĩnh vực áp dụng theo Bảng 1) đối với vật liệu kim loại. Cần lưu ý đến thực tế rằng, trong tiêu chuẩn này việc sử dụng bi thử hợp kim cứng là bi thử Rockwell

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 257-1:2001 về vật liệu kim loại – Thử độ cứng rockwell - Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T). 3. Nguyên lý thử Ấn mũi thử (mũi kim cương hình chóp nón, bi thép hoặc bi hợp kim cứng) lên bề mặt mẫu theo hai bước với các điều kiện quy định (xem điều 7). Đo độ sâu vết lõm h dưới tác dụng của lực thử sơ bộ sau khi bỏ lực thử chính. Từ giá trị h và hai hằng số N và S (xem bảng

Ban hành: 10/05/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2010/BTTTT về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

va�o (input jitter tolerance) Gi��i ha�n m��c rung pha ���u va�o cu�a thi��t bi� la� bi�n ��� va� t��n s�� rung pha l��n nh��t cho phe�p ���i v��i m��i t��c ��� truy��n d��n ta�i ���u va�o giao di��n cu�a thi��t bi�. 1.3.3. Rung pha ���u ra (output jitter) Rung pha do thi��t bi� sinh ra ����c xa�c �i�nh b��ng t��ng ca�c rung pha ��

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 55:2013/BGTVT về phân cấp và đóng nổi do Bộ Giao thông vận tải ban hành

được thử hoạt động sau khi lắp đặt với sự chứng kiến của Đăng kiểm viên. (4) Thiết bị điện Các thử nghiệm và kiểm tra sau đây phải được tiến hành đối với thiết bị điện sau khi được lắp đặt lên nổi: (a) Đo điện trở cách điện; (b) Thử hoạt động của thiết bị điện chính; (c) Các thử nghiệm và kiểm tra khác mà Đăng kiểm

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9375:2012 về Mạng viễn thông - Giao diện nút mạng STM-N theo phân cấp số đồng bộ SDH - Đặc tính kỹ thuật

520 kbit/s và 622 080 kbit/s). ITU-T Recommendation O.181 (2002), Equipment to assess error performance on STM-N interfaces (Thiết bị dung để đánh giá chất lượng lỗi tại các giao diện STM-N). ITU-T Recommendation Q.921 (1997), ISDN user-network interface - Data link layer specification (Giao diện thuê bao-mạng ISDN - Đặc tính lớp tuyến dữ liệu).

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

8

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163A:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần chuyển giao tin báo (MTP) do Tổng cục Bưu điện ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-163A:1997 HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 – YÊU CẦU KỸ THUẬT – PHẦN CHUYỂN GIAO TIN BÁO (MTP) GIỚI THIỆU Các bảng dưới đây trình bày tiêu chuẩn kỹ thuật cho phần chuyển giao tin báo MTP dựa trên các khuyến nghị của ITU-T (trước đây là CCITT) sách trắng Q.701 - Q.705 (báo cáo của nhóm nghiên cứu COM

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163B:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần đối tượng sử dụng ISDN (ISUP) do Tổng cục Bưu điện ban hành

Lưu ý: Mục A) Lựa chọn mạch: - Thông tin định tuyến không được lưu giữ tại các cơ sở dữ liệu ở xa - Không yêu cầu 64 kbit/s ưu tiên không bị giới hạn Mục B) Gửi tuần tự thông tin địa chỉ - Trên đấu nối quốc gia, thông tin về địa chỉ là số thuê bao hoặc là số quốc gia (chủ yếu) Mục C) Bản tin địa

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6821:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - phanh ôtô và móc - từ vựng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ba n hành

2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa những thuật ngữ cơ bản về phanh và thiết bị phanh. Những thuật ngữ này chỉ rõ các

Ban hành: 27/07/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4170:1985 về Kim loại - Xác định độ cứng theo phương pháp Rocven - Thang NT do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

tắt là ĐO CUNG ROCVEN) với mũi kim cương hình chóp nón (thang N) hoặc viên bi thép (thang T) với các tải trọng 147 N (15 kg lực), 294 N (30 kg lực) và 441 N (45 kg lực) đối với kim loại đen, kim loại màu và hợp kim, ở nhiệt độ thường. Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ST SEV 2190-80. 1. Thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu 1.1. Độ

Ban hành: 31/12/1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6943:2001 về Thuốc lá - Xác định dư lượng thuốc diệt chồi Off-Shoot-T (hỗn hợp N-alkanol-t) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Florisil (5 % nước) với n-hexan tạo thành bột nhão rồi cho vào cột sắc ký đã được nhồi bông thủy tinh. Rót hỗn hợp chảy tự do lên cột nhồi. 2.7. Rửa giải mỗi lần bằng 150 ml các chất rửa giải sau: a) n-hexan, b) n-hexan/diclorometan (8+2). 2.8. Trộn lẫn các chất rửa giải và cho bay hơi đến khoảng 1 ml ở áp suất xấp xỉ 1,33 kPa và nhiệt độ

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

TCN 68-216:2002 về thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ N x 64 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

4.2 Các yêu cầu về điện tại giao diện 4.2.1 Loại giao diện Giao diện số ứng với điểm kết nối của TTE là một trong các loại chính sau: a) V.35; b) V.11 hoặc c) G.703 64 kbit/s. 4.2.2 Tốc độ số liệu và định thời 4.2.2.1 Tốc độ số liệu TTE phải có khả năng hoạt động với tốc độ n x 64 kbit/s với n = 1 ¸ 31, dung

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 12:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nước, bụi hoặc c�c chất bẩn kh�c b�m v�o. 2.2.4.3. Y�u cầu đối với tời vận h�nh bằng tay 2.2.4.3.1. Tời vận h�nh bằng tay phải được thiết kế để c� một lực tay quay hoặc đ�n bẩy t�ch cực để n�ng hoặc hạ tải. 2.2.4.3.2. Tời vận h�nh bằng tay phải được trang bị cơ cấu để ngăn ngừa c�c chuyển động hoặc hạ xuống mất kiểm so�t. C�c

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2010/BTTTT về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ n x 64 kbit/s do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

ITU-T V.35, được trích dẫn nguyên vẹn sau đây. 2.3.1.1. Máy phát Mạch này phải tuân theo các yêu cầu sau: a) trở kháng nguồn trong dải từ 50 đến 150 W; b) điện trở giữa các đầu cuối bị ngắn mạch và mạch 102: 150 ± 15 W. c) khi kết cuối bằng tải thuần trở 100 W, điện áp đầu cuối-đầu cuối phải có giá trị 0,55

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 71:2014/BGTVT về Vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải

thành phần các bon nhỏ hơn 0,25% và độ bền kéo nhỏ nhất thấp hơn 450 MPa, có thể được sử dụng với nhiệt độ làm việc thấp nhất (MOT) như chỉ ra trong Bảng 4. với điều kiện: a) Các ống được sử dụng trong các bộ trao đổi nhiệt kiểu nối bằng ống góp; b) Các ống được sử dụng trong các bộ trao đổi nhiệt kiểu ống chữ U được xử lý nhiệt

Ban hành: 27/05/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9502:2013 về Kính xây dựng - Xác định hệ số truyền nhiệt (Giá trị U) - Phương pháp tính

- Hệ số dẫn nhiệt đối lưu hg tính theo công thức (5). Tính toán đối với các chuẩn số Nu, Gr, Pr theo công thức 6, 7, 8. Xác định các hệ số An đối với từng trường hợp kính đặt thẳng đứng và kính đặt nằm ngang và nằm nghiêng. Đối với kính có nhiều hơn 1 lớp khí thì tính toán giá trị U theo Phụ lục B bằng thuật toán lặp lại.

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-B02:2007 về Vật liệu dệt- Phương pháp xác định độ bền màu - Phần B02: Độ bền màu với ánh sáng nhân tạo: Phép thử bằng đèn xenon

6.1 a) và 6.1 b)]; kính lọc tia hồng ngoại trong và ngoài và một đèn được trang bị với một tấm kính cửa sổ của Châu Âu. Mức độ truyền qua của hệ thống lọc được sử dụng phải ít nhất là 90 % giữa bước sóng 380 nm và 750 nm, giảm xuống 0 ở giữa bước sóng 310 nm và 320 nm. Các điều kiện phơi hay sử dụng ở Hoa Kỳ (xem 6.2): sử dụng một tấm lọc

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6001-2:2008 về Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn) - Phần 2: Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng

Báo cáo thử nghiệm cần bao gồm những thông tin sau: a) Viện dẫn tiêu chuẩn này; b) Số ngày (n); c) Kết quả tính bằng miligam trên lít oxy (nêu ở điều 8); d) Kết quả dưới khoảng làm việc, giới hạn xác định; e) Những chi tiết đặc biệt ghi nhận trong quá trình thử; f) Chi tiết những điều không quy định trong tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3775:1983 về nhà phân chuồng - yêu cầu thiết kế do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

canh tác. 3) Tận dụng được những nơi đất xấu, đất không canh tác, đất hoang. 4) Nơi để thoát nước và không bị ngập nước. 5) Giao thông thuận tiện, đảm bảo tốt việc vận chuyển phân chuồng và các chất độn khác. 6) Nơi khuất gió và ở cuối hướng gió chính đối với các khu dân cư và các công trình xây dựng công cộng khác. 1.2.

Ban hành: 23/04/1983

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ