Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" mẫu biên bản bàn giao mặt bằng "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 69 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2010/BTTTT về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

va�o (input jitter tolerance) Gi��i ha�n m��c rung pha ���u va�o cu�a thi��t bi� la� bi�n ��� va� t��n s�� rung pha l��n nh��t cho phe�p ���i v��i m��i t��c ��� truy��n d��n ta�i ���u va�o giao di��n cu�a thi��t bi�. 1.3.3. Rung pha ���u ra (output jitter) Rung pha do thi��t bi� sinh ra ����c xa�c �i�nh b��ng t��ng ca�c rung pha ��

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 71:2014/BGTVT về Vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải

thành phần các bon nhỏ hơn 0,25% và độ bền kéo nhỏ nhất thấp hơn 450 MPa, có thể được sử dụng với nhiệt độ làm việc thấp nhất (MOT) như chỉ ra trong Bảng 4. với điều kiện: a) Các ống được sử dụng trong các bộ trao đổi nhiệt kiểu nối bằng ống góp; b) Các ống được sử dụng trong các bộ trao đổi nhiệt kiểu ống chữ U được xử lý nhiệt

Ban hành: 27/05/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

3

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 272:2005 về tiêu chuẩn thiết kế cầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

về khổ giới hạn, bảo vệ môi trường, mỹ quan, nghiên cứu địa chất, kinh tế, khả năng thông xe, tính bền, khả năng thi công, khả năng kiểm tra và khả năng duy tu được. Các yêu cầu tối thiểu về an toàn giao thông được tóm lược. Các yêu cầu tối thiểu về thiết bị thoát nước và các biện pháp tự bảo vệ chống nước và nước mặn cũng được đề

Ban hành: 20/06/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 72: 2013/BGTVT về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

PHẦN 2 THÂN TÀU VÀ TRANG THIẾT BỊ PHẦN 2A THÂN TÀU Chương 1 Quy định chung Chương 2 Yêu cầu đối với kết cấu thân tàu thép 2.1 Quy định chung 2.2 Tính sức bền và ổn định kết cấu thân tàu 2.3 Những quy định trong thiết kế kết cấu thân tàu 2.4 Xác định quy cách các phần tử kết cấu thân tàu Chương 3 Những

Ban hành: 31/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2014

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6567:1999 về phương tiện giao thông đường bộ - động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức khí đốt hóa lỏng và động cơ khí thiên nhiên lắp trên ôtô - phương pháp đo chất thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu

(gồm NO, NO2, O2, và N2) bây giờ đi qua bộ biến đổi. Ghi nồng độ chỉ thị (a). B.4.4.7Bây giờ thiết bị ôzôn hóa ngừng hoạt động. Hỗn hợp khi mô tả tại B.4.4.4 đi qua bộ biến đổi vào thiết bị đo. Ghi nồng độ chỉ thị (b). B.4.4.8Với sự ngừng hoạt động của thiết bị ôzôn hóa, lưu lượng ôxy hoặc không khí tổng hợp cũng ngừng cung cấp. Kết

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6785:2006 về Phương tiện giao thông đường bộ - Phát thải chất gây ô nhiễm từ ô tô theo nhiên liệu dùng cho động cơ - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thử phê duyệt kiểu Xe lắp động cơ cháy cưỡng bức loại M và N Phê duyệt A Xe lắp động cơ cháy do nén loại M1 và N1 Phê duyệt B Loại I có thử (khối lượng toàn bộ lớn nhất ≤ 3,5 tấn) có thử (khối lượng toàn bộ lớn nhất ≤ 3,5 tấn)

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7357:2003 về phương tiện giao thông đường bộ - khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

các thông số nêu trong phụ lục A. 3.1.2 Ví dụ về mẫu thông báo phê duyệt kiểu và bố trí dấu phê duyệt kiểu được trình bày trong phụ lục B và C. 3.2 Mẫu thử Một xe mẫu đại diện cho kiểu xe đề nghị phê duyệt kiểu. Xe này phải lắp một hệ thống thải khí phù hợp với thiết bị thu gom khí được nêu tại 4.2.1 của phụ lục D. Nếu cần phải

Ban hành: 31/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9726:2013 về Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm, khí thải CO2 và tiêu thụ nhiện liệu của mô tô hai bánh lắp động cơ cháy cưỡng bức hoặc cháy do nén - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9726:2013 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHÍ THẢI GÂY Ô NHIỄM, KHÍ THẢI CO2 VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CỦA MÔ TÔ HAI BÁNH LẮP ĐỘNG CƠ CHÁY CƯỠNG BỨC HOẶC CHÁY DO NÉN - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Two-wheeled motorcycles equipped with a positive

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2012/BGTVT về trang bị an toàn tàu biển

2010/BGTVT. (4) Kiểm tra bất thường Được thực hiện khi: (a) Các bộ phận chính của thiết bị hư hỏng, hoặc được sửa chữa hoặc được thay mới; (b) Thiết bị được hoán cải hoặc được thay thế; (c) Theo yêu cầu của chủ tàu hoặc khi Đăng kiểm xét thấy cần thiết. 3. Đối với thiết bị vô tuyến điện, bao gồm các loại kiểm tra sau:

Ban hành: 30/07/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-33:2010 (IEC 60601-2-33:2008) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-33: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị cộng hưởng từ dùng trong chẩn đoán y khoa

châm (nếu cần bằng cách sử dụng khối tắt nguồn khẩn cấp). *dd) Bệnh nhân và nhân viên cộng hưởng từ chịu tiếng ồn quá mức Đối với các thiết bị cộng hưởng từ có khả năng gây ra tiếng ồn lớn hơn mức áp suất âm thanh hiệu dụng trọng số A (LAeq, 1 h) là 99 dB(A) thì hướng dẫn sử dụng phải - quy định rằng mức áp suất âm thanh hiệu dụng

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-1:2004 (IEC 60335-1 : 2001) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - an toàn - phần 1 - yêu cầu chung do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

được thử nghiệm với các phần tử  gia nhiệt hoặc phụ kiện nào cho kết quả bất lợi nhất. 5.10. Các thử nghiệm được tiến hành trên thiết bị như khi được giao. Tuy nhiên, một thiết bị có kết cấu là một thiết bị trọn bộ nhưng lại giao ở dạng một số khối thì được thử nghiệm sau khi lắp ráp theo hướng dẫn đi kèm thiết bị. Thiết bị lắp trong và

Ban hành: 01/09/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/TS 15000-1:2007 (ISO/TS 15000-1 : 2004) về Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) - Phần 1: Quy định kỹ thuật về hồ sơ và thỏa thuận giao thức hợp tác (ebCPP)

giao thức hợp tác (Collaboration Protocol Profile) (CPP) CPP Trong Hình 3, bên tham gia A và bên tham gia B sử dụng các CPP của họ để xây dựng chung một bản sao đơn của một CPA bằng việc tính toán phần chung của thông tin trong các CPP của họ. CPA kết quả xác định cách thức hai bên tham gia sẽ xử sự trong việc thực hiện hồ sơ hợp tác

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9799:2013 (ISO 9612:2009) về Âm học - Xác định mức tiếp xúc tiếng ồn nghề nghiệp - Phương pháp kỹ thuật

Lp,A,eqT,n Mức áp suất âm liên tục tương đương trọng số A đối với mẫu nghề n dB Mức áp suất âm liên tục tương đương trọng số A đối với khoảng thời gian làm việc thực trong ngày dB Lp,Cpeak Mức áp suất âm đỉnh trọng số C

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8611:2010 về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Thiết kế hệ thống trên bờ

Xác định mối nguy hiểm có nguồn gốc bên trong a) Nguy hiểm bắt nguồn từ LNG Tất cả thiết bị bao gồm hệ thống giao nhận trên phương tiện chuyên chở LNG sẽ được xét đến việc hao hụt LNG hoặc khí thiên nhiên. Để đơn giản hóa việc nghiên cứu, có thể thiết lập các kịch bản sau. Các kịch bản này phải được xác định rõ về mặt: - Khả

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8270:2009 về Quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế và chuyên dụng trong đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

1,5-4,8 2. Sân thể thao 0,5-1 0,2-04 6 ) Tiêu chuẩn đất cây xanh trong các công trình văn hóa - tôn giáo (xem Bảng 7). B ng 7 - Tiêu chuẩn đất cây xanh trong các công trình văn hóa - tôn giáo Loại công trình Chỉ tiêu sử dụng đ t  

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5964:1995 (ISO 1996/1) về âm học - mô tả và đo tiếng ồn môi trường - các đại lượng và phương pháp đo chính

bị mô tả ở phần e/ thì các khoảng phải đ­ược trọn trong mối t­ương quan đến toàn bộ các dải của các mức áp suất âm như­ng không đ­ợc v­ượt quá 5 dB. Cách xác định mức áp suất âm tư­ơng đ­ương liên tục theo đặc tính A cho các loại thiết bị khác đ­ược mô tả ở mục 5.4 4.2 Hiệu chuẩn máy Tất cả các thiết bị phải đ­ược hiệu chuẩn và

Ban hành: Năm 1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8664-7:2011 (ISO 14644-7:2004) về Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan - Phần 7: Thiết bị phân tách (tủ hút, hộp găng tay, bộ cách ly và môi trường nhỏ)

hiệu phân tách (separation descriptor) [Aa:Bb] Tóm tắt rút gọn bằng số về sự khác nhau trong phân loại độ sạch giữa hai vùng như đã đảm bảo bằng một thiết bị phân tách trong các điều kiện thử đã quy định, trong đó A là cấp ISO bên trong thiết bị; a là kích thước hạt tại đó A được đo lường; B là cấp ISO bên ngoài thiết bị

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7942-1:2008 (ISO 4037-1 : 1996) về An toàn bức xạ - Bức xạ chuẩn tia X và gamma hiệu chuẩn liều kế và máy đo suất liều và xác định đáp ứng của thiết bị theo năng lượng photon - Phần 1: Đặc tính bức xạ và phương pháp tạo ra bức xạ

đây: a) đối với các bức xạ được tạo ra tại điện áp thấp hơn 116 kV (ví dụ đỉnh hấp thụ K của Uran tại 115,6 keV) các thiết bị đo điện áp có thể được hiệu chuẩn bằng phương pháp dựa trên sự kích thích tạo bức xạ đặc trưng từ các nguyên tố lựa chọn thích hợp. b) đối với điện áp cao hơn 116 kV thì sử dụng phương pháp được trình bày trong

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ

DMCA.com Protection Status