Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" mẫu biên bản bàn giao mặt bằng "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 7432 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-2:2007 về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 257-2 : 2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL – PHẦN 2: KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN MÁY THỬ (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Metalic materials – Rockwell hardness test – Part 2: Verification and calibration of testing machines (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-3:2007 về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 257-3 : 2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL – PHẦN 3 : HIỆU CHUẨN TẤM CHUẨN ( THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Metallic materials – Rockwell hardness test – Part 3 : Calibration of reference block (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp hiệu chuẩn tấm

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-1:2007 về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

nhất của mẫu thử, mm Hình B.1 - Phép thử bằng mũi thử bằng kim cương hình chóp nón (thang A, C và D) #1; CHÚ DẪN: X Độ cứng Rockwell Y Chiều dày nhỏ nhất của mẫu thử, mm Hình B.2 - Phép thử bằng mũi thử viên bi (thang B, E, F, G, H và K) #1; CHÚ DẪN: X Độ cứng Rockwell Y Chiều dày nhỏ nhất của mẫu thử, mm Hình B.3 - Phép thử Rockwell bề mặt (thang NT

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 257-1:2001 về vật liệu kim loại – Thử độ cứng rockwell - Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

3738-1 và ISO 4498-1). Chú thích – Đối với một số vật liệu, lĩnh vực áp dụng có thể hẹp hơn. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 257-2 : 2001 (ISO 6508-2 : 1999) Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Rockwell – Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T). 3. Nguyên lý thử Ấn mũi thử (mũi kim cương hình chóp nón, bi thép hoặc bi

Ban hành: 10/05/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 55:2013/BGTVT về phân cấp và đóng nổi do Bộ Giao thông vận tải ban hành

các vật liệu có chứa chất amiăng được sử dụng trên nổi. 2.1.3 Kiểm tra trong quá trình đóng mới 1 Từ khi bắt đầu đến kết thúc đóng mới nổi, Đăng kiểm viên phải tiến hành kiểm tra vật liệu, chất lượng công nghệ và trang thiết bị. Các bước kiểm tra bắt buộc là: (1) Kiểm tra vật liệu và trang thiết bị theo quy định ở Phần 7A và 7B của QCVN

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

6

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 13:1979 về quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất bằng phương pháp rót cát do Bộ Giao thông vận tải ban hành

khấc đo 5-10cm3. - C�n đĩa c� thể c�n được 2-5 Kg với độ nhậy 1-2g. - R�y cỡ 1mm v� 0,5mm d�ng để chuẩn bị c�t ti�u chuẩn. H�nh 1. H�nh dạng phễu r�t c�t 1.3. Vật liệu kh�c - C�t ti�u chuẩn được chọn từ c�t th� đều hạt c� cỡ từ 0,5 � 1mm, sạch v� kh�. - Tấm ny l�ng để đựng đất. II. PHƯƠNG PH�P TIẾN H�NH

Ban hành: 10/05/1979

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211:1993 về quy trình thiết kế áo đường mềm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

cho ph� hợp với y�u cầu xe chạy tăng dần theo thời gian. 2.3- Cấu tạo tầng mặt �o đường. 2.3.1) T�y theo cấp hạng kỹ thuật mặt đường v� phạm vi sử dụng c�c loại tầng mặt cấu tạo bằng: - Bt�ng nhựa chặt dưới h�nh thức nhựa bitum đun n�ng, nhũ tương bi-tum, hoặc nhựa bi-tum lỏng. - Đ� dăm nước kh�ng hoặc c� xử l� nhựa (th�m

Ban hành: 29/06/1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9375:2012 về Mạng viễn thông - Giao diện nút mạng STM-N theo phân cấp số đồng bộ SDH - Đặc tính kỹ thuật

520 kbit/s và 622 080 kbit/s). ITU-T Recommendation O.181 (2002), Equipment to assess error performance on STM-N interfaces (Thiết bị dung để đánh giá chất lượng lỗi tại các giao diện STM-N). ITU-T Recommendation Q.921 (1997), ISDN user-network interface - Data link layer specification (Giao diện thuê bao-mạng ISDN - Đặc tính lớp tuyến dữ liệu).

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6529:1999 về phương tiện giao thông đường bộ - khối lượng - thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

để chở h�ng h�a v� /hoặc chở người. - C�c loại m�t� v� xe m�y được quy định trong ti�u chuẩn ISO 6726; - C�c loại rơ mo�c kiểu nh� lưu động được quy định trong ti�u chuẩn ISO 7237. Ti�u chuẩn n�y kh�ng quy định phương ph�p đo, đơn vị hoặc dung sai. 2. Ti�u chuẩn tr�ch dẫn TCVN 6211:1996 (ISO 3833) Phương tiện giao th�ng

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6211:2003 về phương tiện giao thông đường bộ - kiểu - thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

xuất ) đến mặt đỗ xe phải từ 750 mm trở l�n (được ) 3.2. Rơ mo�c v� sơmi rơ mo�c (Towed vehicle)(*) L� loại phương tiện giao th�ng đường bộ kh�ng c� động cơ, c� kết cấu v� trang bị d�ng để chở người hoặc h�ng h�a v� được k�o bởi một � t�. Ch� th�ch (*): Trong một số ti�u chuẩn kh�c, �Rơ mo�c v� sơmi rơ mo�c� c�n được gọi l�

Ban hành: 16/09/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9502:2013 về Kính xây dựng - Xác định hệ số truyền nhiệt (Giá trị U) - Phương pháp tính

đổi theo A1:2000 v� A2:2002 v� c� bổ sung Phụ lục D. TCVN 9502:2013 do Viện Vật liệu x�y dựng bi�n soạn, Bộ X�y dựng đề nghị, Tổng Cục Ti�u chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học v� C�ng nghệ c�ng bố. K�NH X�Y DỰNG - X�C ĐỊNH HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT (GI� TRỊ U) - PHƯƠNG PH�P T�NH Glass in building - Determination

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7628-5:2007 về Lắp đặt thang máy - Phần 5: Thiết bị điều khiển, ký hiệu và phụ tùng

c�c thiết bị điều khiển, n�t bấm v� bộ phận hiển thị phải được cung cấp khi chế tạo v� lắp đặt thang m�y kh�ng chỉ t�nh đến loại điều khiển sử dụng cho thang m�y m� c�n t�nh đến việc bảo đảm khả năng sử dụng dễ d�ng đối với người khuyết tật (động cơ v�/hoặc bộ cảm biến). Phụ lục B đưa ra c�c y�u cầu ri�ng về sử dụng. Phần m� tả điều khiển

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-71:2013 về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-71: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị gia nhiệt bằng điện dùng trong gây giống và chăn nuôi động vật

th�o được v� kh�ng thể mở kh�a kh�ng c� chủ �. Kiẻm tra sự ph� hợp bằng c�ch xem x�t v� bằng thử nghiệm bằng tay. 22.103. Thiết bị bức xạ nhiệt phải được bảo vệ phần tr�n c�ng v� phần b�n m�n chắn bảo vệ, v� theo hướng bức xạ bằng tấm lưới bảo vệ. Cả m�n chắn bảo vệ v� tấm lưới bảo vệ phải cứng về cơ học v� chống gỉ. Đối với m�n

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9842:2013 về Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9842 : 2013 do Viện Khoa học v� C�ng nghệ Giao th�ng vận tải bi�n soạn, Bộ Giao th�ng Vận tải đề nghị, Tổng cục Ti�u chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học v� C�ng nghệ c�ng bố. XỬ L� NỀN ĐẤT YẾU BẰNG PHƯƠNG PH�P CỐ KẾT H�T CH�N KH�NG C� M�NG K�N KH� TRONG X�Y DỰNG C�C C�NG TR�NH GIAO TH�NG - THI C�NG V� NGHIỆM THU

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

15

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163A:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần chuyển giao tin báo (MTP) do Tổng cục Bưu điện ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-163A:1997 HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 – YÊU CẦU KỸ THUẬT – PHẦN CHUYỂN GIAO TIN BÁO (MTP) GIỚI THIỆU Các bảng dưới đây trình bày tiêu chuẩn kỹ thuật cho phần chuyển giao tin báo MTP dựa trên các khuyến nghị của ITU-T (trước đây là CCITT) sách trắng Q.701 - Q.705 (báo cáo của nhóm nghiên cứu COM XI-R.190-E, COM XI-R 191-E và COM

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-62:2013 về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-62: Yêu cầu cụ thể đối với bồn rửa sử dụng điện dùng trong thương mại

�y kh�ng �p dụng cho: - thiết bị được thiết kế chủ yếu để khử tr�ng theo ti�u chuẩn về chữa trị bệnh; - m�y rửa b�t (TCVN 5699-2-58 (IEC 60335-2-58)); - thiết bị được thiết kế d�ng ri�ng cho mục đ�ch c�ng nghiệp; - thiết bị được thiết kế để sử dụng ở những nơi c� điều kiện m�i trường đặc biệt như kh� quyển c� chứa chất ăn m�n

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

17

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163B:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần đối tượng sử dụng ISDN (ISUP) do Tổng cục Bưu điện ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-163B:1997 HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 – YÊU CẦU KỸ THUẬT – PHẦN ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ISDN (ISUP) LỜI NÓI ĐẦU Bộ tiêu chuẩn về hệ thống báo hiệu số 7 bao gồm 3 phần không thể tách rời khi áp dụng bao gồm: TCN 68-163: 1997, TCN 68-163A: 1997 và TCN 68-163B: 1997. TCN 68-163B: 1997 được xây dựng trên cơ sở các khuyến nghị của ITU-T

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244:1986 về tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần - quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

1.2 Ti�u chuẩn n�y kh�ng �p dụng cho c�c thiết bị n�ng sau: a) C�c loại m�y x�c; b) C�c thiết bị n�ng kh�ng d�ng c�p hoặc x�ch; c) Xe n�ng h�ng; d) Thang m�y; e) C�c thiết bị n�ng l�m việc tr�n hệ nổi; 1.3. Trọng tải của thiết bị n�ng l� trọng lượng cho ph�p lớn nhất của tải (vật n�ng) được t�nh to�n theo điều kiện

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6436:1998 về âm học - tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - mức ồn tối đa cho phép do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

tối đa cho ph�p Đơn vị : dB (A) Phương tiện giao th�ng đường bộ Mức ồn tối đa cho ph�p 1. Xe m�y đến 125cm3 95 2. Xe m�y tr�n 125cm3 99 3. � t� con 103 4. � t� tải, � t

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-28:2007 về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-28: Yêu cầu cụ thể đối với máy khâu

ti�u chuẩn n�y. Trong chừng mực c� thể, ti�u chuẩn n�y đề cập đến những nguy hiểm thường gặp m� thiết bị c� thể g�y ra cho mọi người ở b�n trong v� xung quanh nh� ở. Tuy nhi�n, n�i chung ti�u chuẩn n�y kh�ng x�t đến: - Việc trẻ em hoặc những người gi� yếu sử dụng thiết bị m� kh�ng c� sự gi�m s�t; - Việc trẻ em nghịch thiết bị

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ