Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" mẫu biên bản bàn giao mặt bằng "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 7830 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-2:2007 về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

45,9 Sai lệch tiêu chuẩn, sH 0,42 a HRC: Độ cứng Rockwell  =  - HCRM                                                                     (B.10) = 45,9 – 45,4 = 0,5HRC Khi t = 1,14, n = 5 và sH = 0,42 HRC thì: uH = 0,21 HRC B.3. Thành phần độ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-3:2007 về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 257-3 : 2007 VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL – PHẦN 3 : HIỆU CHUẨN TẤM CHUẨN ( THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Metallic materials – Rockwell hardness test – Part 3 : Calibration of reference block (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 257-1:2007 về Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử độ cứng Rockwell và thử độ cứng Rockwell bề mặt (thang đo và lĩnh vực áp dụng theo Bảng 1) đối với vật liệu kim loại. Cần lưu ý đến thực tế rằng, trong tiêu chuẩn này việc sử dụng bi thử hợp kim cứng là bi thử Rockwell

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 257-1:2001 về vật liệu kim loại – Thử độ cứng rockwell - Phần 1: Phương pháp thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

chuẩn máy thử (thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T). 3. Nguyên lý thử Ấn mũi thử (mũi kim cương hình chóp nón, bi thép hoặc bi hợp kim cứng) lên bề mặt mẫu theo hai bước với các điều kiện quy định (xem điều 7). Đo độ sâu vết lõm h dưới tác dụng của lực thử sơ bộ sau khi bỏ lực thử chính. Từ giá trị h và hai hằng số N và S (xem bảng

Ban hành: 10/05/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163B:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần đối tượng sử dụng ISDN (ISUP) do Tổng cục Bưu điện ban hành

TI�U CHUẨN NG�NH TCN 68-163B:1997 HỆ THỐNG B�O HIỆU SỐ 7 � Y�U CẦU KỸ THUẬT � PHẦN ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ISDN (ISUP) LỜI N�I ĐẦU Bộ ti�u chuẩn về hệ thống b�o hiệu số 7 bao gồm 3 phần kh�ng thể t�ch rời khi �p dụng bao gồm: TCN 68-163: 1997, TCN 68-163A: 1997 v� TCN 68-163B: 1997. TCN 68-163B: 1997 được x�y

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6822:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - mối nối thử áp suất cho thiết bị phanh khí nén do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

�p dụng Ti�u chuẩn n�y quy định những đặc t�nh cơ bản của hai loại mối nối (A v� B) được d�ng để kiểm tra độ nhạy v� mức �p suất đối với thiết bị phanh kh� n�n lắp tr�n phương tiện giao thong đường bộ. Ti�u chuẩn n�y cũng quy định những điều kiện kh�ng gian xung quanh mối nối thử �p suất v� biện ph�p bảo vệ chống ăn m�n. 2

Ban hành: 27/07/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 71:2014/BGTVT về Vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải

2010. 3.2. Độ bền k�o thiết kế cho vật liệu phủ (vật liệu nhiều lớp) v� vật liệu l�t C�c y�u cầu sau �p dụng: a) C�c lớp l�t chống ăn m�n: Chiều d�y của vật liệu sử dụng cho lớp l�t phải kh�ng bao gồm trong t�nh to�n chiều d�y th�nh cần thiết của b�nh được l�t. Độ bền thiết kế phải l� độ bền của vật liệu cơ bản đưa ra trong Bảng

Ban hành: 27/05/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6821:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - phanh ôtô và móc - từ vựng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ba n hành

9.2.2 Tấm đỡ (ph�a sau) (backplate): Th�nh phần của cụm m� phanh đĩa để đỡ m� phanh. 9.3 M� phanh (brake lining): Phần vật liệu ma s�t của cụm m� phanh. 9.4 Bi�n dạng m� phanh (lining profile): Đường viền bao quanh v�ng bề mặt ch� s�t của m� phanh. 9.5 Biểu hiện bề mặt của m� phanh 9.5.1 Đ�nh b�ng (glazing): Trạng th�i bề mặt

Ban hành: 27/07/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6978:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên phương tiện cơ giới và moóc - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ba n hành

�p dụng Ti�u chuẩn n�y quy định y�u cầu v� phương ph�p thử về lắp đặt đ�n chiếu s�ng v� đ�n t�n hiệu �p dụng cho ph� duyệt kiểu c�c loại phương tiện giao th�ng cơ giới đường bộ, c� hoặc kh�ng c� th�ng xe, c� bốn b�nh trở l�n, c� vận tốc thiết kế lớn nhất lớn hơn 25 km/h v� mo�c của ch�ng (sau đ�y gọi chung l� xe). Ti�u chuẩn n

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

10

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 310:2003 về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đèn báo rẽ trên ôtô, rơ moóc và sơmi rơ moóc- yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TI�U CHUẨN NG�NH 22TCN 310:2003 PHƯƠNG TIỆN GIAO TH�NG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Đ�N B�O RẼ TR�NT�, RƠ MO�C V� SƠMI RƠ MO�C- Y�U CẦU KỸ THUẬT V� PHƯƠNG PH�P THỬ H� NỘI 2003 Lời n�i đầu Ti�u chuẩn 22TCN 310 - 03 được bi�n soạn tr�n cơ sở Quy định ECE 06-01/S7 v� 76/759/EEC Cơ quan đề nghị v� bi�n soạn: Cục Đăng

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 302:2006 về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - ôtô khách thành phố - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TI�U CHUẨN NG�NH 22TCN 302:2006 (so�t x�t lần 1) PHƯƠNG TIỆN GIAO TH�NG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ - �T� KH�CH TH�NH PHỐ - Y�U CẦU KỸ THUẬT (Ban h�nh k�m theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BGTVT ng�y 02/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao th�ng vận tải) Ti�u chuẩn 22 TCN 302-06 được bi�n soạn tr�n cơ sở c�c quy

Ban hành: 02/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6211:1996 về phương tiện giao thông đường bộ - kiểu - thuật ngữ và định nghĩa

� k�o b�n mo�c Semi - trailer towing vehicle �t� (3.1) được thiết kế để k�o b�n mo�c 3.2 Xe mo�c (Towed vehicle) Một loại phương tiện giao th�ng đường bộ kh�ng c� động cơ, c� kết cấu v� trang bị d�ng để chở người hoặc h�ng h�a v� được k�o bởi một

Ban hành: Năm 1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2010/BTTTT về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

va�o (input jitter tolerance) Gi��i ha�n m��c rung pha ���u va�o cu�a thi��t bi� la� bi�n ��� va� t��n s�� rung pha l��n nh��t cho phe�p ���i v��i m��i t��c ��� truy��n d��n ta�i ���u va�o giao di��n cu�a thi��t bi�. 1.3.3. Rung pha ���u ra (output jitter) Rung pha do thi��t bi� sinh ra ����c xa�c �i�nh b��ng t��ng ca�c rung pha ��

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 349:2006 về phương tiện giao thông đường sắt - toa xe - phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

d) Thiết bị cảnh b�o đo nhiệt độ ổ bi đầu trục xe (nếu c�) phải hoạt động tốt. 5.1.11. Đo độ chiếu s�ng trong toa xe Y�u cầu về độ chiếu s�ng v� phương ph�p kiểm tra được quy định tại phụ lục A của ti�u chuẩn n�y. 5.1.12. Hệ thống th�ng gi� C�c chụp h�t gi�, quạt h�t kh� thải phải l�m vệc b�nh thường, trạng th�i đ�ng mở

Ban hành: 04/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 294:2002 về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - chân phanh mô tô, xe máy - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Giao thông vận tải ban hành

chuẩn QC/T233 - 1997 của Cộng h�a nh�n d�n Trung hoa Cơ quan đề nghị, bi�n soạn: Cục Đăng kiểm Việt Nam Cơ quan tr�nh duyệt: Vụ Khoa học c�ng nghệ - Bộ Giao th�ng vận tải Cơ quan x�t duyệt v� ban h�nh: Bộ Giao th�ng vận tải 1. Phạm vi, đối tượng �p dụng Ti�u chuẩn n�y qui định y�u cầu v� phương ph�p thử �p dụng để kiểm

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 307:2006 về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - ôtô – yêu cầu an toàn chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4.24.1. Xe phải được trang bị gương chiếu hậu cho ph�p người l�i c� thể nhận biết r� r�ng điều kiện giao th�ng về ph�a sau v� hai b�n xe. 4.24.2. Gương chiếu hậu lắp ngo�i phải c� vị tr� sao cho người l�i dễ d�ng nh�n thấy được qua cửa sổ b�n hoặc qua phần diện t�ch được qu�t của gạt nước tr�n k�nh chắn gi�. 4.24.3. Việc lắp đặt gương

Ban hành: 10/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 224:2001 về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

chữa để phương tiện lu�n lu�n đạt ti�u chuẩn an to�n kỹ thuật v� bảo vệ m�i trường khi tham gia giao th�ng. 1.2. Đối tượng �p dụng: C�c loại phương tiện giao th�ng cơ giới đường bộ: � t� con, � t� kh�ch, � t� tải, � t� k�o mo�c hoặc k�o sơ mi rơ mo�c, � t� chuy�n d�ng c�c loại, c�c loại rơ mo�c v� sơ mi rơ mo�c (nửa rơ mo�c). C�c loại

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2010/BGTVT về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

T�NH QUANG HỌC Đ�N CHIẾU S�NG PH�A TRƯỚC CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO TH�NG ĐƯỜNG BỘ C� CH�M S�NG CHIẾU GẦN HOẶC XA HOẶC CẢ HAI KH�NG ĐỐI XỨNG TR�N M�N SỬ DỤNG 18 ĐIỂM V� 3 V�NG ĐO 1. Y�u cầu kết cấu 1.1 Mỗi mẫu đ�n phải ph� hợp với c�c y�u cầu được n�u trong mục n�y v� mục 2. 1.2���� Những bộ phận để cố định b�ng đ�n sợi đốt với

Ban hành: 31/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 237:2001 về điều lệ báo hiệu đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

những biển b�o kh�ng nhằm mục đ�ch bảo đảm an to�n giao th�ng; d) Cấm đặt những biển, t�n hiệu m� về h�nh dạng, m�u sắc, vị tr� c� thể l�m lẫn lộn hoặc che khuất c�c b�o hiệu giao th�ng tr�n đường bộ. Điều 5 Tr�ch nhiệm v� quyền hạn của cơ quan quản l� đường. a) C�c cơ quan quản l� đường bộ c� nhiệm vụ chấp h�nh điều lệ n�y, đảm

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2010/BTTTT về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ n x 64 kbit/s do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

2.4.1.3. Định thời lối ra Thiết bị đầu cuối phải c� khả năng: - đồng bộ định thời lối ra với t�n hiệu định thời thu được tại ph�a thu của giao diện; hay -� đồng bộ định thời lối ra với t�n hiệu chuẩn b�n ngo�i (chế độ hoạt động cận đồng bộ). CH� TH�CH: Y�u cầu tr�n kh�ng loại trừ c�c nguồn định thời phụ, v� dụ

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ