Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" luat pccc "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 80 công văn

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

Ban hành: 29/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

1

Công văn số 1476/BCA (C11) ngày 13/09/2002 của Bộ Công an về việc hướng dẫn tổ chức sơ kết 1 năm thi hành Luật PCCC và các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC

BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 1476/BCA(C11) T/y: V/v Hướng dẫn tổ chức sơ kết 1 năm thi hành Luật PCCC và các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2002 Kính gửi - Các Bộ, cơ quan ngang

Ban hành: 13/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

2

Công văn số 8976/BCT-ATMT về việc tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” do Bộ Công thương ban hành

sở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao cần phát động các doanh nghiệp tổ chức chương trình hội thao PCCC, hội thi tìm hiểu về luật pháp PCCC, phổ biến kinh nghiệm về công tác PCCC góp phần nâng cao nhận thức về PCCC. 6. Cục Thương mại điện tử, Báo Công thương, Tạp chí Công nghiệp đưa tin các tấm gương điển hình trong công tác PCCN, tuyên truyền về

Ban hành: 24/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2008

3

Công văn số 1273/CV-CS PCCC TP(TM) về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh ban hành

BỘ CÔNG AN SỞ CẢNH SÁT PC&CC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 1273/CV-CSPCCC TP(TM) V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2008

4

Công văn 6461/BNN-VP về tiếp tục thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị có trụ sở làm việc tại số 2 Ngọc Hà và số 10-12 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội. Căn cứ Điều 20 Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) ban hành ngày 29/6/2001; Căn cứ Điều 9 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/4/2003; Căn cứ Quyết định số 2517/QĐ-BNN-VP ngày

Ban hành: 29/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2010

5

Công văn 516/BCA-C61 hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy và hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Pháp lệnh Phòng cháy chữa cháy do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 516/BCA-C61 V/v hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC và hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Pháp lệnh PCCC Hà Nội, ngày 07 tháng

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

6

Công văn 529/BXD-HĐXD về tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng cháy chữa cháy và hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành pháp lệnh Phòng cháy chữa cháy do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 529/BXD-HĐXD V/v: Tổng kết 10 năm thực hiện luật PCCC và hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày ban hành pháp lệnh PCCC Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm

Ban hành: 14/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2011

7

Công văn 9187/UBND-CT năm 2014 tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trong các Khu công nghiệp và các Cụm Công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

kiến chỉ đạo như sau: 1. Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy: - Tập trung lực lượng kiểm tra các Khu CN và Các Cụm CN trên địa bàn Thành phố trong việc thực hiện đúng các quy định về phòng cháy và chữa cháy (PCCC), quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC

Ban hành: 24/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2014

8

Công văn 1714/BNN-VP về kiểm tra an toàn về Phòng cháy và chữa cháy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị có trụ sở làm việc tại số 2 Ngọc Hà, số 10 - 12 Nguyễn Công Hoan và số 16 Thụy Khuê, Hà Nội. Căn cứ Luật Phòng cháy và Chữa cháy (PCCC) ngày 29 tháng 6 năm 2001; Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 04/4/2003; Thông tư số 04/2004/TT-BCA của Bộ Công an ban hành ngày

Ban hành: 30/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

9

Công văn 350/BXD-KHCN năm 2016 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

theo yêu cầu của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại Văn bản thẩm duyệt về PCCC số 1575/PCCC&CNCH-P6, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về PCCC trong suốt quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các hạng Mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công

Ban hành: 25/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2016

10

Công văn 3629/BLĐTBXH-VP về hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” 4/10/2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

pháp luật và kiến thức về PCCC, tôn vinh những cá nhân tập thể tiêu biểu về công tác PCCC của đơn vị mình. - Chỉ đạo kiểm tra, rà soát thường xuyên công tác PCCC ở đơn vị. Lập phương án PCCC cụ thể, tỉ mỉ, tổ chức luyện tập thường xuyên phương án PCCC. Tổ chức lớp tập huấn về công tác PCCC cho cán bộ, nhân viên của đơn vị mình bảo đảm mọi

Ban hành: 29/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2009

11

Công văn 3874/BNN-VP năm 2013 tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

(PCCC&CNCH); Công điện số 242/CĐ-TTg ngày 27/02/2012 yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm công tác PCCC&CNCH. Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị và công điện nêu trên của Thủ Tướng Chính phủ, Cục Cảnh sát

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

12

Công văn 2484/BCA-C61 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy do Bộ Công an ban hành

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau 9 năm thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC), các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ngày càng quan tâm chỉ đạo

Ban hành: 16/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2010

13

Công văn 2480/BCA-C61 hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg do Bộ Công an ban hành

và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), trong đó có chỉ đạo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC, đồng thời giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân địa phương tổ chức thực hiện Chỉ thị, hàng năm báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. Ngày 28/11/2011, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật

Ban hành: 06/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2012

14

Công văn 32/BCA-C61 năm 2014 kiểm tra biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao do Bộ Công an ban hành

luật cũng như các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan Cảnh sát PCCC về bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở và việc tổ chức lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ bảo đảm thường xuyên thường trực để kịp thời phát hiện và chữa cháy có hiệu quả ngay từ ban đầu. Trên cơ sở tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra PCCC tại các cơ sở, đề nghị các Bộ, ngành, UBND cấp

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2014

15

Công văn 343/BXD-KHCN năm 2016 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

thang máy chữa cháy cho công trình nêu trên. 2. Đề nghị chủ đầu tư tiếp tục Điều chỉnh, bổ sung các giải pháp kỹ thuật của công trình theo yêu cầu của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tại Văn bản số 1918/PCCC&CNCH-P6, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về PCCC trong suốt quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

16

Công văn 3459/BTC-ATMT về tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng, chữa cháy đối với nhà cao tầng do Bộ Công thương ban hành

cao tầng, trụ sở làm việc của các đơn vị ngành Công Thương, Bộ Công Thương yêu cầu các Tập đoàn, Tổng Công ty, các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương triển khai các việc sau: 1. Tổ chức đợt tuyên truyền công tác PCCC, chú trọng tuyên truyền phổ biến Luật PCCC, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết

Ban hành: 06/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2013

17

Công văn 8497/UBND-CT năm 2014 tăng cường công tác phòng chống cháy nổ tại chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

biệt các chợ lớn hạng 1, 2 hoạt động kinh doanh cả ngày) về công tác phòng chống cháy nổ. - Hướng dẫn các BQL chợ, Doanh nghiệp quản lý kinh doanh chợ, các hộ KD tại chợ tập huấn diễn tập công tác PCCC tại chợ. - Những trường hợp không đảm bảo công tác PCCC, Sở Cảnh sát PC&CC thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật; đối với những

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

18

Công văn 294/BCA-C61 tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2013 do Bộ Công an ban hành

quan, đơn vị mình theo chủ đề chung của Tuần lễ hoặc lựa chọn chủ đề riêng cho phù hợp. 2. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN, cụ thể như: - Tổ chức tuyên truyền phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC, ATVSLĐ; đề cao vai trò, trách nhiệm của người

Ban hành: 24/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2013

19

Công văn 2064/BCA-C11 về việc Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòng Cháy Chữa Cháy” 4/10/2009 do Bộ Công an ban hành

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu sau đây: 1. Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC, trong đó tập trung tuyên truyền về trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác PCCC của người đứng đầu đơn vị, cơ sở, của cá nhân, chủ hộ gia đình; xây

Ban hành: 04/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2009

20

Công văn 2910/BCA-C61 thực hiện Chỉ thị 1634/CT-TTg về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành

châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ). 7. Hàng năm, các Bộ, ngành, UBND địa phương cần chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác PCCC và CNCH, định hướng công tác PCCC và CNCH cho năm tiếp theo để báo cáo Chính phủ (thông qua Bộ Công an) theo đúng quy định của Luật PCCC và ý kiến chỉ đạo của Thủ

Ban hành: 20/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status