Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" luat dau thau "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 47295 công văn

1

Công văn số 14/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật XD, Luật Đấu thầu

BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/BXD-PC V/v: thực hiện Luật XD,Luật Đấu thầu Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2006 Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc Đô thị Hà Nội Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 638/CV-DA ngày

Ban hành: 18/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2006

2

Công văn số 02/BXD-PC về việc hướng dẫn áp dụng Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ------- Số: 02/BXD-PC V/v: Hướng dẫn áp dụng Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Tổng Công ty VIWASEEN

Ban hành: 22/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2008

3

Công văn số 2578/BXD-VP về việc hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 2578/BXD-VP V/v: Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007 Kính gửi: Ban quản lý dự án

Ban hành: 05/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2007

4

Công văn số 2820/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Luật Đấu thầu

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2820/BKH-QLĐT v/v: thực hiện luật đấu thầu Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006 CÔNG VĂN Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ -

Ban hành: 21/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Công văn số 3256/UBND-ĐT về thực hiện Luật Đấu thầu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật Đấu thầu TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 23/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2008

6

Công văn 87/BXD-HĐXD giải thích rõ việc áp dụng Luật Đấu thầu trong Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 87/BXD-HĐXD V/v: Giải thích rõ về việc áp dụng Luật Đấu thầu trong Xây dựng. Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2011 Kính gửi: Công

Ban hành: 21/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2011

7

Công văn 4237/UBND-TMXDCB thực hiện pháp luật đấu thầu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4237/UBND-TMXDCB V/v: thực hiện Pháp luật đấu thầu. Bến Tre, ngày 12 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 12/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 05/02/2007

Cập nhật: 03/07/2012

8

Công văn số 2356/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Luật Đấu thầu

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2356/UBND-ĐT Về thực hiện Luật Đấu thầu TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2006 Kính gửi: - Các sở - ban – ngành thành phố - Ủy ban nhân dân các

Ban hành: 23/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2006

9

Công văn 5497/BKH-QLĐT đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5497/BKH-QLĐT V/v đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2010

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2010

10

Công văn số 2444/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Hướng dẫn tạm thời thực hiện Luật Đấu thầu

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2444/UBND-KH&ĐT V/v: Hướng dẫn tạm thời thực hiện Luật Đấu thầu Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2006 Kính gửi - Các sở, ban, ngành, đoàn thể - UBND các

Ban hành: 07/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2006

11

Công văn 158/BXD-HĐXD về hỏi ý kiến trong công tác đấu thầu và chỉ định thầu xây lắp do Bộ Xây dựng ban hành

Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định. Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1241/SVHTTDL ngày 22/11/2010 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Định đề nghị hướng dẫn về đấu thầu và chỉ định thầu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật số

Ban hành: 23/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

12

Công văn 8606/BKH-QLĐT hướng dẫn đăng tải thông tin trên Hệ thống đấu thầu qua mạng và Báo Đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

đối tượng thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng, các cơ quan, tổ chức được khuyến khích áp dụng thí điểm đấu thầu qua mạng theo quy định tại Điều 2 Thông tư 17/2010/TT-BKH và các cơ quan, tổ chức khác thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được khuyến khích tự nhập và đăng tải các thông tin sau đây trên Hệ thống đấu thầu qua mạng (gọi tắt là

Ban hành: 01/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2010

13

Công văn 151/BXD-HĐXD về việc trả lời về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 151/BXD-HĐXD V/v: Trả lời về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2009

14

Công văn số 1629/BXD-HĐXD về việc chỉ định thầu tổng thầu xây lắp Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu do Bộ Xây dựng ban hành

dự án là vốn đóng góp của các cổ đông sáng lập bao gồm vốn của CC1 và các cổ đông khác chiếm khoảng 37% của vốn điều lệ. Do đó, phần vốn của nhà nước tham gia vào dự án nhỏ hơn 30% tổng mức đầu tư của dự án BOT nói trên nên không thuộc phạm vi điều chỉnh theo Khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu và Khoản 1 Điều 1 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008

Ban hành: 13/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2008

15

Công văn 1201/XD-CĐ hướng dẫn việc cung cấp Thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu do Cục Quản lý xây dựng công trình ban hành

nêu trên tại trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ sau: -> http://www.thongtindauthau.com.vn -> Văn bản Pháp luật về Đấu thầu -> Thông tư số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 Yêu cầu các Chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định./. Nơi

Ban hành: 05/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2010

16

Công văn 2274/BXD-KHTC về việc giới thiệu Coninco làm tư vấn đấu thầu giúp Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO) với Ban Biên tập Báo Nhân dân để Quý cơ quan xem xét, lựa chọn làm đơn vị tư vấn giúp Báo Nhân dân và Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu thiết kế khu nhà ở của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nhân dân và Văn phòng Trung ương Đảng tại khu đô thị mới Xuân Phương theo quy định của pháp luật

Ban hành: 20/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2009

17

Công văn 7899/BGTVT-CQLXD thực hiện đấu thầu và phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành" thuộc dự án Xây dựng nhà ga hành khách quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất do Bộ Giao thông vận tải ban hành

nhà ga hành khách quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2008 Kính gửi: Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam. Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính

Ban hành: 28/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2010

18

Công văn số 2398/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch đầu tư về việc rà soát các quy định về đấu thầu

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Cơ quan trung ương của các đoàn thể - Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91 Luật Đấu thầu và Nghị định 111/CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng đã tạo ra khung pháp lý thống nhất cho hoạt động đấu thầu mua sắm sử dụng vốn

Ban hành: 10/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

19

Công văn 5528/BKH-QLĐT áp dụng văn bản quy định về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

các doanh nghiệp đang sử dụng các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành. Do vậy, để tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, Bộ KH&ĐT thông báo đến các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp về việc áp dụng văn bản hướng dẫn về đấu thầu như sau: 1. Các văn bản quy định về đấu thầu do Quốc hội, Chính phủ,

Ban hành: 10/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2010

20

Công văn 6086/BKH-QLĐT mời tham gia thí điểm đấu thầu qua mạng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

thầu quốc gia và hướng dẫn thực hiện đấu thầu qua mạng (Điều 30 và Điều 68 của Luật Đấu thầu, Điều 76 của Nghị định 85/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng hệ thống đấu thầu qua mạng tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn đáp ứng yêu cầu đăng tải thông tin đấu thầu quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu và quy trình

Ban hành: 31/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ