Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" luật chăm sóc sức khỏe nhân dân "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5845 văn bản

1

Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989

Nam; Luật này quy định việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ sức khoẻ. 1- Công dân có quyền được bảo vệ sức khoẻ, nghỉ ngơi, giải trí, rèn luyện thân thể; được bảo đảm vệ sinh trong lao động, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh môi trường sống và được phục

Ban hành: 30/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

2

Công ước 164 năm 1987 về bảo vệ sức khoẻchăm sóc y tế (thuyền viên)

rằng những đề nghị này sẽ mang hình thức của một Công ước quốc tế, Thông qua, ngày hôm nay 8 tháng 10 năm 1987, Công ước dưới đây, gọi là Công ước về Bảo vệ sức khoẻchăm sóc y tế (thuyền viên), Điều 1 1. Công ước này được áp dụng với mọi tàu biển, thuộc sở hữu Nhà nước hoặc tư nhân, đã đăng ký trong lãnh thổ của mọi Nước thành

Ban hành: 08/10/1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2010

3

Nghị quyết 06/2009/NQ-HĐND qui hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020

SỰ NGHIỆP CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 14 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số

Ban hành: 15/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

4

Thông tư 35/2011/TT-BYT hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi do Bộ Y tế ban hành

Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi như sau:

Ban hành: 15/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2011

5

Thông tư 02/2004/TT - BYT hướng dẫn công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi do Bộ Y tế ban hành

sức khoẻ ban đầu, được ưu tiên khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. 3. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đảm bảo chế độ chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi tại địa phương. Ngành y tế chịu trách nhiệm về chuyên môn, kỹ thuật trong chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi. II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ SỨC KHOẺCHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU ĐỐI VỚI

Ban hành: 20/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Quyết định 06/2001/QĐ-UB điều chỉnh chế độ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ công chức tỉnh Lạng Sơn

SỨC KHOẺ CÁN BỘ CÔNG CHỨC - TỈNH LẠNG SƠN. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 21/6/1994; Căn cứ thông báo nghị quyết số: 105 TB/ NQ-TU ngày 29/12/2000 của Ban thường vụ tỉnh uỷ Lạng Sơn; Theo đề nghị của Trưởng ban bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh và Trưởng ban Tổ chức chính quyền,

Ban hành: 16/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

7

Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tỉnh Đắk Nông

CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH ĐĂK NÔNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số: 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; Căn cứ Thông tư số: 21/2011/TT-BTC

Ban hành: 19/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2013

8

Nghị quyết số 18/2008/QH12 về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân do Quốc hội ban hành

CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội; Sau khi xem

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2008

9

Quyết định 14/2007/QĐ-UBND về Quy định phong trào thi đua Vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ĐUA VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Căn cứ Luật Bảo vệ chăm sóc

Ban hành: 13/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2012

10

Quyết định 3003/2006/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân

ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG TRONG CÔNG TÁC CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ SỨC KHOẺ NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

11

Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân tỉnh Bến Tre giai đoạn 2001-2010

NGHIỆP CHĂM SÓC BẢO VỆ SỨC KHOẺ NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2001-2010. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE - Căn cứ vào Điều 120 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 18 tháng 4 năm 1992; - Căn cứ vào Điều 11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân

Ban hành: 31/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

12

Quyết định 35/2001/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

19 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ SỨC KHOẺ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2001-2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Tờ trình số 3769/TTr-BYT ngày 01 tháng 6

Ban hành: 19/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2011

13

Nghị quyết 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới do Bộ Chính trị ban hành

mạnh xã hội hoá Đổi mới và tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Các loại hình y dược tư nhân hoạt động theo pháp luật là bộ phận cấu thành của hệ thống y tế. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư; có chính sách khuyến khích về thuế, đất đai... để phát triển

Ban hành: 23/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

14

Nghị quyết 76/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2006 - 2010, tỉnh Phú Thọ

VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010, TỈNH PHÚ THỌ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ TÁM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày 30/6/1989; Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị về công tác

Ban hành: 31/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

15

Nghị quyết 06/2006/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020

TRIỂN SỰ NGHIỆP CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2006-2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 37/CP ngày 20 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ về định

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2012

16

Quyết định 19/2006/QĐ-UBND về chương trình hành động về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới do tỉnh Đắk Nông ban hành

VỀ BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg, ngày 05/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 15/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

17

Quyết định 29/2007/QĐ-UBND về Đề án phát triển xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010

PHÁT TRIỂN XÃ HỘI HÓA BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo

Ban hành: 05/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

18

Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Qui hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30/6/1989; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ – CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

19

Quyết định 144/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xã hội hóa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân Ngành Y tế đến năm 2010 của tỉnh Bình Dương

HỘI HÓA CÔNG TÁC CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN NGÀNH Y TẾ ĐẾN NĂM 2010 CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG UỶ BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 về đẩy mạnh xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn

Ban hành: 01/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

20

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CHĂM SÓC, BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Ban hành: 09/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ