Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" luật tố tụng dân sự "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 78422 văn bản

1

Quyết định 09/QĐ-TA năm 2014 về Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Tòa án nhân dân

Loại B 2 Loại C 1 2. Quy định về đơn vị độ dài tin a) 1 trang A4 là một trang có số từ tương ứng với 500 từ b) Cách tính số trang cụ thể: N = Tổng số từ trong tác phẩm : 500 (trong đó N là số trang của tác phẩm) Nếu phần thập phân

Ban hành: 16/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

2

Quyết định 15/QĐ-TA năm 2012 về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống mạng nội bộ của Tòa án nhân dân tối cao

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/QĐ-TA Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG

Ban hành: 02/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2012

3

Quyết định 14/QĐ-TA năm 2012 về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thư điện tử và phần mềm nội bộ của ngành Tòa án nhân dân

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/QĐ-TA Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC,

Ban hành: 02/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2012

4

Kế hoạch 74/KH-TA tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân (13/9/1945- 13/9/2010) do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 74/KH-TA Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG

Ban hành: 26/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2010

5

Quyết định 63/QĐ-TA năm 2011 về Quy chế hoạt động của Ban chủ nhiệm Đề án “Tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tòa án nhân dân giai đoạn 2011 - 2015” do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

nhưng còn nhiều ý kiến khác nhau; d) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư đối với các dự án thuộc Đề án theo quy định hiện hành; ký các văn bản thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chủ nhiệm Đề án. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng ban thường trực Ban chủ nhiệm Đề án. a) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của

Ban hành: 15/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2011

6

Công điện 01/TA-CĐ về công tác của Tòa án và Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Tòa án nhân dân năm 2011 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao điện

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/TA-CĐ Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2011 CÔNG ĐIỆN KHẨN CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Ban hành: 12/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2011

7

Quyết định 67/QĐ-TA năm 2011 áp dụng “Phần mềm thống kê loại vụ án của ngành Tòa án nhân dân” do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/QĐ-TA Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG “PHẦN MỀM THỐNG KÊ CÁC LOẠI VỤ

Ban hành: 26/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2011

8

Quy chế 617/QCPH/HQ-CT-VKS-TA phối hợp trong việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật do Cục Hải quan - Cục thuế - Viện kiểm sát nhân dân - Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Điều 3 Thông tư liên tịch số 239 cho Chi cục Hải quan các cửa khẩu, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh, Chi cục Thuế cùng cấp và tiếp nhận các thông tin, tài liệu quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 239. d) Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm thông báo,

Ban hành: 15/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2012

9

Quyết định 223/QĐ-TA-TĐKT năm 2013 về Quy chế thi tuyển danh hiệu "Thẩm phán giỏi" và xét tặng danh hiệu "Thẩm phán tiểu biểu", "Thẩm phán mẫu mực" trong ngành Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 223/QĐ-TA-TĐKT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THI TUYỂN

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

10

Quyết định 173/QĐ-TA-TĐKT năm 2012 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử và tổng kết công tác thi đua của Cụm thi đua số I do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 173/QĐ-TA-TĐKT Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ RÚT KINH

Ban hành: 01/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2012

11

Thông tư liên tịch 7-TTLB/VH/NgT năm 1985 quy định phạm vi kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ thu ngoại tệ của ngành văn hoá do Bộ Văn hoá- Ngoại thương ban hành

Liên (Đã ký) PHỤ LỤC SỐ 1 DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THUỘC PHẠM VI KINH DOANH CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU SÁCH BÁO VÀ VĂN HOÁ PHẨM (XUNHASABA) TRỰC THUỘC BỘ VĂN HOÁ (Ban hành kèm theo Thông tư liên Bộ Văn hoá- Ngoại thương số 7-TTLB/VH/NgT ngày 17-1-1985) A. XUẤT KHẨU VÀ DỊCH VỤ 1. Các loại ấn phẩm: sách, báo,

Ban hành: 17/01/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

12

Lệnh tặng danh hiệu anh hùng lao động cho đồng chí Vơ-la-đi-mia A-lếch-xăng-đơ-rô-vích Sa-ta-lốp, Trung tướng không quân Liên Xô

-LẾCH-XĂNG-ĐƠ-RÔ-VÍCH SA-TA-LỐP, TRUNG TƯỚNG KHÔNG QUÂN LIÊN XÔ LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào điều 63 của Hiến pháp năm 1959; Căn cứ vào nghị quyết ngày 03 tháng 09 năm 1980 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho đồng chí Vơ-la-đi-mia A-lếch-xăng-đơ-rô-vích Sa-ta-lốp, trung tướng không

Ban hành: 04/09/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2007

Ban hành: 11/07/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2007

14

Công ước Chống sa mạc hoá của Liên Hợp Quốc

hậu quả của sa mạc hoá. Cụ thể là: a) Tổ chức chiến dịch tuyên truyền. b) Tăng cường các hoạt động tuyền truyền để người dân tiếp cận với thông tin. c) Phát triển các hiệp hội tuyên truyền d) Tăng cường trao đổi các chương trình đào tạo và giáo dục về sa mạc hoá giữa các nước bị ảnh hưởng bởi sa mạc hoá. e) xem xét lại các

Ban hành: 17/06/1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2012

15

Thông tư liên bộ 8-LB/BĐ-NgT năm 1981 quy định trách nhiệm giữa hai ngành bưu điện và ngoại thương trong việc làm thủ tục xuất, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện do Tổng cục Bưu điện - Bộ Ngoại thương ban hành

BỘ NGOẠI THƯƠNG-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 8-LB/BĐ-NgT Hà Nội , ngày 17 tháng 6 năm 1981 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN - BỘ NGOẠI THƯƠNG SỐ 8-LB/BĐ/NGT NGÀY 17/6/1981 QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM GIỮA HAI NGÀNH

Ban hành: 17/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

16

Nghị định 81-NgĐ/NH năm 1958 về bản biện pháp cho vay dài hạn do Tổng giám đồc Ngân hàng Quốc Gia ban hành.

NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 81-NgĐ/NH Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1958 NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH BẢN BIỆN PHÁP CHO VAY DÀI HẠN TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA

Ban hành: 15/07/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2007

17

Thông tư liên Bộ 9-TTLB/NgT/NH năm 1983 hướng dẫn thi hành Quyết định 151-HĐBT về các gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN nhận tiền, nhận hàng do thân nhân gửi về do Bộ Ngoại thương; Ngân hàng Nhà nước ban hành

BỘ NGOẠI THƯƠNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 9-TTLB/NgT/NH Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 1983 THÔNG TƯ LIÊN BỘ LIÊN TỊCH SỐ 9-TTLB/NgT

Ban hành: 31/01/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

18

Thông báo hiệu lực của Bản ghi nhớ về Dự án CASA I-ta-li-a (Ngôi nhà I-ta-li-a) giữa Việt Nam và I-ta-li-a

quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo: Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa I-ta-li-a về Dự án CASA I-ta-li-a (Ngôi nhà I-ta-li-a), ký tại Rô-ma ngày 21 tháng 01 năm 2013, có hiệu lực kể từ

Ban hành: 21/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

19

Thông tư liên bộ 4-TTLB/NgT/TCBĐ năm 1983 quy định thủ tục cấp, quản lý và sử dụng sổ nhận hàng đối với các hộ gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN do Bộ ngoại thương- Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngoại thương số 8-LB/BĐ/NgT ngày 17-6-1981 quy định trách nhiệm giữa hai ngành bưu điện và ngoại thương trong việc làm thủ tục xuất nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện, còn phải thực hiện các thủ tục dưới đây. A. ĐỐI VỚI VIỆC GỬI BƯU PHẨM, BƯU ĐIỆN. 1. Tại các bưu cục ngoại dịch có hải quan. Người gửi làm tờ khai hải quan, xuất trình hàng

Ban hành: 31/03/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

20

Nghị quyết 08A-NQ/HNTW năm 1990 tình hình nước xã hội chủ nghĩa, sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và nhiệm vụ cấp bách của Đảng ta do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành

mới của nhân dân ta có những thuận lợi mới nhưng cũng đang đứng trước nhiều thử thách mới. Đảng ta và nhân dân ta có đầy đủ quyết tâm và nghị lực, tài năng và trí tuệ vượt qua mọi khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, làm cho nước ta trở thành nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. T/M BAN CHẤP

Ban hành: 27/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ