Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" luật lao động "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 83047 văn bản

1

Thông tư 44-TT/3a năm 1966 hướng dẫn việc tổ chức thi hành chế độ bồi dưỡng tại chỗ cho công nhân, viên chức do Tổng Công đòan Việt Nam ban hành

TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44-TT/3A Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1966 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC THI HÀNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG TẠI CHỖ CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang

Ban hành: 06/10/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

2

Quyết định 44A/QĐ-UB năm 1985 về phân bố chỉ tiêu huy động và phân phối sử dụng ngày công lao động xã hội chủ nghĩa năm 1985 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NĂM 1985 (sau khi trừ 4%) Số công Quy thành tiền phải nộp (đồng) Chia ra sử dụng Phần Q.H phải huy động bằng tiền về N/S T.P Phần huy động do quận, huyện, phường, xã trực tiếp quản lý sử dụng 0,5% nộp Sở lao động

Ban hành: 06/04/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2009

3

Nghị quyết 08A-NQ/HNTW năm 1990 tình hình nước xã hội chủ nghĩa, sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và nhiệm vụ cấp bách của Đảng ta do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 08A-NQ/HNTW Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1990 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ VI) VỀ TÌNH HÌNH

Ban hành: 27/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2012

4

Nghị quyết 16a/2011/NQ-HĐND về đặt tên đường ở thành phố Huế đợt VI do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 16 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16a/2011/NQ-HĐND Huế, ngày 17 tháng 3 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở

Ban hành: 17/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

5

Thông tư 02-TT/BNV(A18) năm 1995 hướng dẫn Nghị định 24/CP-1995 về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ Nội vụ ban hành

của Bộ Nội vụ. d) Thời hạn trả kết quả: d1. Đối với các trường hợp xin xuất cảnh có thời hạn để thăm dò, khảo sát thị trường, thực hiện hợp đồng kinh tế, thương mại, học tập, lao động, đào tạo, chuyên gia... do các cơ quan, tổ chức... cử đi (nêu ở các khoản 4, 5, 6 mục I phần A Thông tư này), thì: - Trong thời hạn 04 ngày làm việc

Ban hành: 30/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

6

Thông tri 0076-A7 năm 1959 về Tết nguyên đán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0076-A7 Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1959 THÔNG TRI VỀ TẾT NGUYÊN ĐÁN Tết nguyên đán năm nay đến giữa lúc:

Ban hành: 12/01/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2007

7

Thông tư 3116-A7 năm 1959 về việc điều động giáo viên cấp 1, 2, 3 ở các tỉnh miền xuôi lên miền núi công tác do Phủ Thủ tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3116-A7 Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 1959 THÔNG TƯ VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG GIÁO VIÊN CẤP 1, 2, 3 Ở CÁC TỈNH  MIỀN XUÔI LÊN MIỀN NÚI CÔNG TÁC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Kính gửi: Đồng kính

Ban hành: 15/08/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

8

Thông tư liên bộ 4-TTLB/NgT/TCBĐ năm 1983 quy định thủ tục cấp, quản lý và sử dụng sổ nhận hàng đối với các hộ gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN do Bộ ngoại thương- Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngoại thương số 8-LB/BĐ/NgT ngày 17-6-1981 quy định trách nhiệm giữa hai ngành bưu điện và ngoại thương trong việc làm thủ tục xuất nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện, còn phải thực hiện các thủ tục dưới đây. A. ĐỐI VỚI VIỆC GỬI BƯU PHẨM, BƯU ĐIỆN. 1. Tại các bưu cục ngoại dịch có hải quan. Người gửi làm tờ khai hải quan, xuất trình hàng

Ban hành: 31/03/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

9

Thông tư liên bộ 8-LB/BĐ-NgT năm 1981 quy định trách nhiệm giữa hai ngành bưu điện và ngoại thương trong việc làm thủ tục xuất, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện do Tổng cục Bưu điện - Bộ Ngoại thương ban hành

BỘ NGOẠI THƯƠNG-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 8-LB/BĐ-NgT Hà Nội , ngày 17 tháng 6 năm 1981 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN - BỘ NGOẠI THƯƠNG SỐ 8-LB/BĐ/NGT NGÀY 17/6/1981 QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM GIỮA HAI NGÀNH

Ban hành: 17/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

10

Nghị quyết số 176a-HĐBT về việc phát huy vai trò và năng lực của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 176a-HĐBT Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1984 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 176A-HĐBT NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 1984 VỀ

Ban hành: 24/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

11

Quyết định 178A-QĐ năm 1960 Thành lập chi điếm Ngân hàng Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh do Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia ban hành

NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 178A-QĐ Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 1960 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI ĐIẾM NGÂN HÀNG VÕ GIÀNG, TỈNH BẮC NINH TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM Căn cứ Sắc lệnh số

Ban hành: 24/05/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

12

Thông tư 15-TT/3a năm 1965 thi hành chế độ trợ cấp con đối với con công nhân viên chức đã được cấp học bổng do Tổng Công đòan Việt Nam ban hành

TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15-TT/3A Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 1965 THÔNG TƯ VỀ VIỆC THI HÀNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CON ĐỐI VỚI CON CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC ĐÃ ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG Kính gửi - Các Bộ, các cơ

Ban hành: 29/05/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

13

Nghị quyết số 62a-HĐBT về việc phát huy quyền làm chủ tập thể về vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

những chủ trương, biện pháp và cơ chế sau đây để thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về công tác thanh nhiên. I. NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THỂ VÀ VAI TRÒ XUNG KÍCH CỦA THANH NIÊN A. TRÊN MẶT TRẬN SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI, LƯU THÔNG. 1. Lao động để xây dựng đất

Ban hành: 19/05/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Thông tư 32-TT/3a-1965 hướng dẫn thi hành chế độ đãi ngộ công nhân, viên chức Nhà nước là quân nhân dự bị, tự vệ bị ốm, bị thương trong khi làm nhiệm vụ quân sự do Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành

thương tật thì nay cũng được cơ quan, xí nghiệp giới thiệu đến Hội đồng khám xét thương tật ở địa phương để xếp hạng thương tật và hưởng trợ cấp thương tật như công nhân, viên chức Nhà nước bị tai nạn lao động hoặc trợ cấp thương binh loại A kể từ tháng 10-1964 trở đi. Việc trả trợ cấp thương tật cho những công nhân, viên chức Nhà nước là quân nhân

Ban hành: 27/08/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

15

Quyết định 784/1997/QĐ-TTgA năm 1997 về việc xây dựng Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy Khu di tích lịch sử cách mạng "Chiến khu Việt Bắc" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 784-TTgA Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ

Ban hành: 22/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

16

Quyết định 209A-HĐBT năm 1987 về việc chuyển hoạt động của ngành lương thực sang hạch toán kinh doanh Xã hội chủ nghĩa do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 209A-HĐBT Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH LƯƠNG THỰC SANG HẠCH TOÁN KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Lương thực là loại hàng chiến

Ban hành: 03/11/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

17

Nghị quyết 03a/NQ-TLĐ năm 2014 nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 03a/NQ-TLĐ Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH

Ban hành: 17/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2014

18

Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06a/NQ-TLĐ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2011 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TỔNG

Ban hành: 06/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2012

19

Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ về công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 4a/NQ-TLĐ Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2000 NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CÔNG TÁC

Ban hành: 14/03/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

20

Nghị quyết số 5A/2005/NQ-BCH về đẩy mạnh công tác pháp luật của Công đoàn trong tình hình mới do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5A/2005/NQ-BCH Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM LẦN THỨ 5 (KHOÁ IX) VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁP LUẬT CỦA CÔNG

Ban hành: 07/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ