Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" luật lao động "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5859 văn bản

1

Thông tư 44-TT/3a năm 1966 hướng dẫn việc tổ chức thi hành chế độ bồi dưỡng tại chỗ cho công nhân, viên chức do Tổng Công đòan Việt Nam ban hành

TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44-TT/3A Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1966 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC THI HÀNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG TẠI CHỖ CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang

Ban hành: 06/10/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

2

Quyết định 44A/QĐ-UB năm 1985 về phân bố chỉ tiêu huy động và phân phối sử dụng ngày công lao động xã hội chủ nghĩa năm 1985 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NĂM 1985 (sau khi trừ 4%) Số công Quy thành tiền phải nộp (đồng) Chia ra sử dụng Phần Q.H phải huy động bằng tiền về N/S T.P Phần huy động do quận, huyện, phường, xã trực tiếp quản lý sử dụng 0,5% nộp Sở lao động

Ban hành: 06/04/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2009

3

Quyết định 2702/QĐ-BCA-A61 năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, được bổ sung, sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an

Nơi nhận: - Như Điều 3; - VK1, VK4; - Lưu: VT, A61(A72), T.5b. BỘ TRƯỞNG Đại tướng Trần Đại Quang THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ĐƯỢC BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN

Ban hành: 27/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

4

Nghị quyết 08A-NQ/HNTW năm 1990 tình hình nước xã hội chủ nghĩa, sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và nhiệm vụ cấp bách của Đảng ta do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 08A-NQ/HNTW Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1990 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ VI) VỀ TÌNH HÌNH

Ban hành: 27/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2012

5

Nghị quyết 16a/2011/NQ-HĐND về đặt tên đường ở thành phố Huế đợt VI do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 16 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16a/2011/NQ-HĐND Huế, ngày 17 tháng 3 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở

Ban hành: 17/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

6

Thông tư 02-TT/BNV(A18) năm 1995 hướng dẫn Nghị định 24/CP-1995 về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ Nội vụ ban hành

của Bộ Nội vụ. d) Thời hạn trả kết quả: d1. Đối với các trường hợp xin xuất cảnh có thời hạn để thăm dò, khảo sát thị trường, thực hiện hợp đồng kinh tế, thương mại, học tập, lao động, đào tạo, chuyên gia... do các cơ quan, tổ chức... cử đi (nêu ở các khoản 4, 5, 6 mục I phần A Thông tư này), thì: - Trong thời hạn 04 ngày làm việc

Ban hành: 30/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

7

Thông tư liên bộ 4-TTLB/NgT/TCBĐ năm 1983 quy định thủ tục cấp, quản lý và sử dụng sổ nhận hàng đối với các hộ gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN do Bộ ngoại thương- Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngoại thương số 8-LB/BĐ/NgT ngày 17-6-1981 quy định trách nhiệm giữa hai ngành bưu điện và ngoại thương trong việc làm thủ tục xuất nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện, còn phải thực hiện các thủ tục dưới đây. A. ĐỐI VỚI VIỆC GỬI BƯU PHẨM, BƯU ĐIỆN. 1. Tại các bưu cục ngoại dịch có hải quan. Người gửi làm tờ khai hải quan, xuất trình hàng

Ban hành: 31/03/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

8

Thông tư liên bộ 8-LB/BĐ-NgT năm 1981 quy định trách nhiệm giữa hai ngành bưu điện và ngoại thương trong việc làm thủ tục xuất, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện do Tổng cục Bưu điện - Bộ Ngoại thương ban hành

BỘ NGOẠI THƯƠNG-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 8-LB/BĐ-NgT Hà Nội , ngày 17 tháng 6 năm 1981 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN - BỘ NGOẠI THƯƠNG SỐ 8-LB/BĐ/NGT NGÀY 17/6/1981 QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM GIỮA HAI NGÀNH

Ban hành: 17/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

9

Quyết định 1815-BNgT/VP/HQ năm 1981 về tiêu chuẩn hàng lý xuất nhập khẩu của cán bộ, công nhân, lái xe Việt Nam thường xuyên quan lại biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia; của sĩ quan, thuỷ thủ Việt Nam làm việc trên các tàu Việt Nam hoạt động trên các đường biển quốc tế, của lái máy bay và nhân viên Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban

3. Máy ảnh (với số lượng phim hợp lý): một (1) chiếc. 4. Thuốc phòng bệnh (loại thông thường): hai trăm (200) gam. 5. Thuốc lá: hai mươi (20) bao (loại 20 điếu). B. NHẬP KHẨU: a. Đối với cán bộ, công nhân, lái xe Việt Nam thường xuyên qua lại biên giới Việt - Lào, Việt Nam - Campuchia. Ngoài những vật phẩm ghi ở mục A được mang về

Ban hành: 06/08/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

10

Quyết định 103-BNgT/PC/HG năm 1983 về chế độ gửi và nhận hàng phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu đối với các gia đình trong nước có người thân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

ngày 31-8-1982 của Hội đồng bộ trưởng về việc các gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa nhận tiền, nhận hàng do thân nhân của họ gửi về, và thông tư số 9-TTLB/NgT/NH ngày 31-1-1983 của liên bộ Bộ Ngoại thương - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành quyết định nói trên, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. - Nay ban hành

Ban hành: 03/03/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

11

Thông tư 20-BNgT/XNK-1986 hướng dẫn thi hành Bản quy định tạm thời về quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở trong lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu và xuất nhập khẩu theo Quyết định 76-HĐBT-1986 do Bộ ngoại thương ban hành

sở sản xuất đã giao hàng cho xuất khẩu để đi công tác nước ngoài theo tỷ lệ quy định. III- VỀ TỔ CHỨC - LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG A. TỔ CHỨC CÁN BỘ. 1. Theo điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của các đơn vị xuất nhập khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành, đơn vị xuất nhập khẩu xây dựng điều lệ, tổ chức của mình và đăng ký điều lệ của

Ban hành: 10/12/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

12

Thông báo số 20/TB-UBND-TrT về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo CNTT của Tỉnh của UBND tỉnh Nghệ An

năm 2005. a. Kết quả đạt được. Sau khi kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc, Ban đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành. Các hoạt động của Ban thu được hiệu quả cao hơn, cụ thể là: Hoàn thành đề cương Đề án: Xây dựng Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2006- 2015 và định hướng đến năm

Ban hành: 20/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Nghị định 81-NgĐ/NH năm 1958 về bản biện pháp cho vay dài hạn do Tổng giám đồc Ngân hàng Quốc Gia ban hành.

NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 81-NgĐ/NH Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1958 NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH BẢN BIỆN PHÁP CHO VAY DÀI HẠN TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA

Ban hành: 15/07/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2007

14

Nghị định 311-VP/NgĐ năm 1958 về thể lệ và biện pháp cho vay ngắn hạn đối với vận tải quốc doanh do Tổng giám đồc Ngân Hàng Quốc Gia ban hành.

có sự thỏa thuận giữa cơ quan vận tải và Ngân hàng. Nếu gặp những ngày không lao động thì nộp vào Ngân hàng trong ngày lao động kế tiếp. Chương 7: TRẬT TỰ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC VẬN TẢI Mục A - TRẬT TỰ THANH TOÁN CƯỚC PHÍ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT GIỮA CÁC NGƯỜI SỬ DỤNG VẬN TẢI VÀ CÁC QUỐC DOANH VẬN

Ban hành: 22/11/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

15

Quyết định 2603/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch chung đô thị A Lưới mở rộng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030

; d) Phía Tây giáp xã Hồng Quảng, Hồng Thái và Hồng Bắc. 2. Tính chất: Là trung tâm hành chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của huyện A Lưới; trung tâm công nghiệp, dịch vụ, kinh tế, văn hoá phía Tây tỉnh Thừa Thiên Huế và là đầu mối giao thông quan trọng nối với các tỉnh lân cận và nước bạn Lào. 3. Quy mô dân số và đất đai: a) Quy

Ban hành: 29/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2015

16

Hiệp định về quan hệ đối tác kinh tế toàn diện giữa các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản

Bản dịch không chính thức HIỆP ĐỊNH VỀ QUAN HỆ ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ NHẬT BẢN Các Chính phủ Brunei Darussalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Inđônêxia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Malaixia, Liên bang Myanmar, Cộng hòa Philippin, Cộng hòa Singapore,

Ban hành: 01/04/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2009

17

Nghị định 2333-BYT/NĐ năm 1957 về việc Thành lập Hội đồng giám định y khoa đặc biệt tại bệnh viện A do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Viện chống lao: Ủy viên Bác sĩ Lâm Văn Nguyên ở bệnh viện A: Ủy viên Điều 2. - Nhiệm vụ của Hội đồng là khám bệnh cho cán bộ, công nhân viên mắc bệnh lao cần được điều trị ngoại trú. Điều 3. - Các ông Giám đốc Vụ chữa bệnh, Giám đốc bệnh viện A và Viện chống lao chiếu nghị định thi hành. K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ

Ban hành: 29/10/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

18

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2011 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NH�N D�N TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 06/2011/QĐ-UBND Quảng Trị, ng�y 04 th�ng 4 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TO�N THU NG�N S�CH NH�

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

19

Báo cáo số 71/BC-LĐTBXH về kết quả 6 tháng đầu năm 2009 triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bộ, ngành trung ương, các cấp chính quyền địa phương, các Tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty nhà nước đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động theo nhiệm vụ được phân công. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp và báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2009

Ban hành: 27/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2009

20

Quyết định 13/2007/QĐ-UBND thành lập các thôn: Trung Phước, Phong Hải, thuộc xã A Dơi, huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị

giáp sông Sê Pôn- Biên giới Việt Nam- Lào; phía Tây giáp xã Xy và xã A Túc; phía Đông giáp thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi. Sau khi thành lập các thôn: Trung Phước, Phong Hải, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa sẽ có 10 thôn sau: 1. Thôn A Dơi Đớ                      53 hộ                270 khẩu 2. Thôn A Dơi Cô                       59

Ban hành: 10/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status