Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" luật khiếu nại "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2304 văn bản

1

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2012 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/T.Ư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Chính phủ ban hành

13-NQ/T.Ư NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ NHẰM ĐƯA NƯỚC TA CƠ BẢN TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI VÀO NĂM 2020 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban

Ban hành: 08/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2012

2

Quyết định 43/2012/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 27-CTrHĐ/TU thực hiện Nghị quyết 13-NQ/T.Ư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 27-CTRHĐ/TU CỦA THÀNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/T.Ư CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 03/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2012

3

Quyết định 99/2000/QĐ-UB về việc thành lập Bệnh viện U bướu Hà Nội do Ủy ban nhân dân Hà Nội ban hành

phố và Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Bệnh viện U bướu theo quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội đến năm 2005 - 2010; - Căn cứ nhu cầu điều trị các bệnh về u bướu ở Hà Nội; - Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, QUYẾT ĐỊNH Điều I. Thành lập Bệnh viện U

Ban hành: 08/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

4

Quyết định 2942/QĐ-BGTVT năm 2010 công bố tầu Đông Xuyên được tiếp nhận sửa chữa phương tiện thủy nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận I, thành phố Hồ Chí Minh; - Số điện thoại: (08) 38.294.023 và (064) 3.848.433; số FAX: (08) 38.294.025; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 102611 ngày 05 tháng 12 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 3. Loại cảng thủy nội địa: tầu; 4. Cấp kỹ thuật: Đóng

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

Ban hành: 27/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

6

Quyết định 789/QĐ-UBND công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

106,44 13 Vật t­ư, đ­ường ống cấp nư­ớc 100 111,29 14 Xăng dầu, nhiên liệu 100 125,21 C. CÁC BẢNG CHỈ SỐ GIÁ QUÝ I/2014 SO VỚI NĂM 2006 BẢNG 5 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (NĂM 2006 = 100)

Ban hành: 02/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2014

7

Công bố 37/CBLS-XD-TC về giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

XÂY DỰNG QUÝ I NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2015; Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2016

8

Nghị quyết 14/2011/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án "Nâng cấp Thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nam Định"

quyết có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 7 năm 2011. Điều 4. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết đã được HĐND Thành phố khóa XV, kỳ họp thứ hai thông qua./. chỦ tỊch Trần Đăng Hùng

Ban hành: 07/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

9

Quyết định 101/2003/QĐ-BTC về giá thiết bị dạy và học lớp 2, lớp 7 của Công ty Thiết bị giáo dục I do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

t­ư,                                                         - Bộ Giáo dục và Đào tạo, - Sở Tài chính Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc T W, - Công ty Thiết bị giáo dục I, - Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính hành chính - sự nghiệp, - Công báo, - Lưu: Văn phòng, BVGCP (4 bản). KT. BỘ

Ban hành: 23/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Quyết định 62/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và Quí I năm 2012 do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

THÁNG 01, THÁNG 02, THÁNG 03 VÀ QUÍ I NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

11

Quyết định 58/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình: Trạm liên hợp 2 (T4) Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương và đường dây 110kV đấu nối, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH: TRẠM LIÊN HIỆP 2 (T4) KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ - ĐÔ THỊ TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ ĐƯỜNG DÂY 110KV ĐẤU NỐI (Kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương) Chương I BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT

Ban hành: 06/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2010

12

Quyết định 41/QĐ-SXD năm 2013 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03 và quý I năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

105.46 105.46 105.46 12 Vật tư, thiết bị điện 100 100.73 100.73 100.73 100.73 13 Vật t­ư, thiết bị cấp nư­ớc 100 100.87 100.95

Ban hành: 16/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2013

13

Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nam Định

định hiện hành về phân loại đô thị tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và Thông t­ư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP để so sánh, đánh giá điểm theo 6 tiêu chuẩn quy định đối với đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Ban hành: 15/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

14

Chỉ thị 12/UB năm 1977 về đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và giao thông vận tải nhằm đẩy mạnh sản xuất quý I, phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhà nước quý II năm 1977 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

NGHIỆP, TIỂU CÔNG NGHIỆP, THỦ CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI NHẰM ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT QUÝ I, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC QUÝ II NĂM 77 Qua việc kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệ p, tiể u công nghiệ p, thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân Thành phố nhận thấy

Ban hành: 14/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

15

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND bổ sung khoản 1, Điều 2 Quyết định 53/2011/QĐ-UBND và điều chỉnh Phụ lục I Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, gắn máy, mô tô ba bánh kèm theo Quyết định 53/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2011/QĐ-UBND VÀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHỤ LỤC I BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE Ô TÔ, XE GẮN MÁY, MÔ TÔ BA BÁNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2011/QĐ-UBND, NGÀY 23/12/2011 CỦA UBND TỈNH TÂY NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2012

16

Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn do Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính ban hành

lệnh về thuế. Phần 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ I- ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN: 1- Đ­ư­­­­­­ờng bộ đ­­ư­­­­­ợc chuyển giao quyền thu phí là những tuyến đ­­­­ư­­­ờng hiện đang đ­­­­­ược nhà n­ư­­­­­­ớc tổ chức thu phí, hoặc đã đ­ư­­­­­­ợc đầu t­ư để thu phí gồm: a) Đ­ường đầu tư­­­­­­­ bằng vốn ngân sách Nhà nư­­­­­­­ớc (ngân sách

Ban hành: 18/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

17

Quyết định 2363/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã thuộc tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu

H�NH CH�NH MỚI BAN H�NH, B�I BỎ THỦ TỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NH�N D�N X� THUỘC TỈNH B� RỊA-VŨNG T�U CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH B� RỊA�VŨNG T�U Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ về kiểm

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

18

Thông tư liên tịch 02/2005/TTLT-BKH-BTP-BNG-BCA hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định 51/1999/NĐ/CP thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tư pháp - Bộ Công an ban hành

trong các doanh nghiệp Việt Nam (d­ới đây gọi tắt là Quyết định số 36); Liên Bộ Kê hoạch và Đầu t­ư – Tư­ pháp - Ngoại giao - Công an hướng dẫn việc người Việt Nam định c­ư ở nước ngoài, người nước ngoài thư­ờng trú ở Việt Nam đầu tư ­ theo Nghị định số 51 như­ sau: I. BẢO ĐẢM, HỖ TRỢ VÀ ­ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ­ 1. Đối t­ượng áp dụng 1.1.

Ban hành: 25/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

c�c ti�u chuẩn quốc tế phổ biến về an to�n vệ sinh thực phẩm; kết nối sản xuất n�ng nghiệp với c�ng nghiệp chế biến, bảo quản v� ti�u thụ sản phẩm; chuyển giao khoa học, c�ng nghệ cho n�ng, ngư d�n đ�p ứng y�u cầu tăng nhanh giá trị sản xu�́t tr�n m�̣t đơn vị diện t�ch đất canh t�c. - Giảm thiểu t�c động bất lợi về m�i trường do việc

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

20

Quyết định 121/2000/QĐ-UB ban hành Quy định về ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2000-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

theo ngành nghề đ­ược quy định tại danh mục A – danh mục ngành nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, nghị định số 51/1999/NĐ-CP. b/ Dự án đầu t­ư trực tiếp nư­ớc ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được hưởng các ưu đãi như dự án đầu t­ư thuộc danh mục các dự án khuyến khích đầu tư được quy định tại Phụ lục I - Nghị định số

Ban hành: 03/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status