Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" luật khiếu nại "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 58626 văn bản

1

Quyết định 2849-QĐ/VT/GC năm 1977 sửa đổi điều 18 Quyết định 787-QĐ/VTGC về Thể lệ tạm thời và biểu cước cảng phí thu đối với tàu nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

– Các ông Chánh văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban vận tải Bộ, Cục trưởng cục đường biển và các ông giám đốc các cảng biển chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỨ TRƯỞNG Trịnh Ngọc Điệt (1) In trong công báo số 5 ngày 31-03-1977

Ban hành: 05/11/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

2

Thông tư liên tịch 62-TTLB/NgT-TCHQ năm 1985 thực hiện chế độ giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá do Bộ Ngoại thương-Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ NGOẠI THƯƠNG-TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 62-TTLB/NgT-TCHQ Hà Nội , ngày 22 tháng 6 năm 1985 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA BỘ NGOẠI THƯƠNG - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 62-TTLB/NGT-TCHQ NGÀY 22-6-1985 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ

Ban hành: 22/06/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

3

Quyết định 1050-BNgT/KTTV/QĐ năm 1969 về việc duyệt y bản quy định về tiền công kiểm kiện hàng hóa xuất nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

BỘ NGOẠI THƯƠNG ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* SỐ: 1050-BNgT/KTTV/QĐ Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 1969 QUYẾT ĐỊNH DUYỆT Y BẢN QUY ĐỊNH VỀ TIỀN CÔNG KIỂM KIỆN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Ban hành: 20/11/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

4

Thông tư 16-BNgT/PC/HQ-1984 hướng dẫn gửi và nhận hàng phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu đối với những gói nhỏ của các gia đình trong nước có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN do Bộ Ngoại Thương ban hành

nhận quà biếu gói nhỏ. Quà biếu gói nhỏ đúng trị giá quy định, không thuộc các mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu (các mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ghi trong phụ lục số I và phụ lục số II kèm theo Quyết định số 103-BNgT/PC/HQ ngày 3-3-1983 của Bộ Ngoại thương) thì được miễn giấy phép, miễn thuế, không phải ghi vào sổ gửi, nhận

Ban hành: 21/02/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

5

Quyết định 668-BNgT/TCCB quy định trách nhiệm bảo đảm chất lượng hàng xuất khẩu và sự hoạt động của bộ phận kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu địa phương do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

BỘ NGOẠI THƯƠNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 668-BNgT/TCCB Hà Nội , ngày 29 tháng 12 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG HÀNG XUẤT KHẨU VÀ SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG XUẤT

Ban hành: 29/12/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

6

Quyết định 974-BNgT/VP năm 1982 Quy định về thủ tục xin và cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

Quyết định số 974-BNgT/VP ngày 2-10-1982 của Bộ Ngoại thương). Nhằm tăng cường công tác quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá trên nguyên tắc Nhà nước độc quyền ngoại thương và mọi quan hệ kinh tế khác với nước ngoài. Bộ Ngoại thương quy định thủ tục xin và cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá như sau. I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Ban hành: 02/10/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

7

Thông tư 53-BNgT/VP-1982 hướng dẫn thi hành Quyết định 974-BNgT/VP-1982 về thủ tục xin và cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá do Bộ Ngoại thương ban hành

THƯƠNG VỀ THỦ TỤC XIN VÀ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ Ngày 2 tháng 10 năm 1982, Bộ Ngoại thương đã ra Quyết định số 947 - BNgT/VP ban hành bản Quy định về thủ tục xin và cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá (dưới đây gọi tắt là bản quy định). Để thi hành quyết định nói trên, Bộ hướng dẫn cụ thể một số điểm sau đây: I. CƠ

Ban hành: 02/10/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

8

Thông tư liên Bộ 9-TTLB/NgT/NH năm 1983 hướng dẫn thi hành Quyết định 151-HĐBT về các gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN nhận tiền, nhận hàng do thân nhân gửi về do Bộ Ngoại thương; Ngân hàng Nhà nước ban hành

BỘ NGOẠI THƯƠNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 9-TTLB/NgT/NH Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 1983 THÔNG TƯ LIÊN BỘ LIÊN TỊCH SỐ 9-TTLB/NgT

Ban hành: 31/01/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

9

Thông tư liên bộ 4-TTLB/NgT/TCBĐ năm 1983 quy định thủ tục cấp, quản lý và sử dụng sổ nhận hàng đối với các hộ gia đình có thân nhân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN do Bộ ngoại thương- Tổng cục Bưu điện ban hành

BỘ NGOẠI THƯƠNG-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4-TTLB/NgT/TCBĐ Hà Nội , ngày 31 tháng 3 năm 1983 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA BỘ NGOẠI THƯƠNG - TỔNG CỤC

Ban hành: 31/03/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2010

10

Thông tư liên bộ 8-LB/BĐ-NgT năm 1981 quy định trách nhiệm giữa hai ngành bưu điện và ngoại thương trong việc làm thủ tục xuất, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện do Tổng cục Bưu điện - Bộ Ngoại thương ban hành

BỘ NGOẠI THƯƠNG-TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 8-LB/BĐ-NgT Hà Nội , ngày 17 tháng 6 năm 1981 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN - BỘ NGOẠI THƯƠNG SỐ 8-LB/BĐ/NGT NGÀY 17/6/1981 QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM GIỮA HAI NGÀNH

Ban hành: 17/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

11

Quyết định 103-BNgT/PC/HG năm 1983 về chế độ gửi và nhận hàng phi mậu dịch dưới hình thức quà biếu đối với các gia đình trong nước có người thân định cư ở các nước ngoài hệ thống XHCN do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

BỘ NGOẠI THƯƠNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 103-BNgT/PC/HG Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH BỘ NGOẠI THƯƠNG SỐ 103 - BNGT/PC/HQ NGÀY 3-3-1983 BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ GỬI VÀ NHẬN HÀNG PHI MẬU DỊCH DƯỚI HÌNH THỨC QUÀ

Ban hành: 03/03/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

12

Thông tư 20-BNgT/XNK-1986 hướng dẫn thi hành Bản quy định tạm thời về quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở trong lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu và xuất nhập khẩu theo Quyết định 76-HĐBT-1986 do Bộ ngoại thương ban hành

BỘ NGOẠI THƯƠNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20-BNgT/XNK Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1986 THÔNG TƯ CỦA BỘ NGOẠI THƯƠNG SỐ 20-BNGT/XNK NGÀY 10-12-1986 HƯỚNG DẪN THI HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUYỀN TỰ CHỦ CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH

Ban hành: 10/12/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

13

Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2012 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/T.Ư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Chính phủ ban hành

13-NQ/T.Ư NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ NHẰM ĐƯA NƯỚC TA CƠ BẢN TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI VÀO NĂM 2020 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban

Ban hành: 08/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2012

14

Quyết định 43/2012/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 27-CTrHĐ/TU thực hiện Nghị quyết 13-NQ/T.Ư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 27-CTRHĐ/TU CỦA THÀNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/T.Ư CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ

Ban hành: 03/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2012

15

Thông tư 2667-BYT-T.T năm 1956 về việc thành lập Hội đồng Cố vấn Y học tại Bộ Y tế do Bộ Y Tế ban hành.

BỘ Y TẾ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2667-BYT-T.T Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1956 THÔNG TƯ VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CỐ VẤN Y HỌC TẠI BỘ Y TẾ. Ngành y tế nước Việt-nam dân chủ cộng hòa ngày một phát triển, đòi hỏi nền y học của ta phải

Ban hành: 19/12/1956

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

16

Quyết định 99/2000/QĐ-UB về việc thành lập Bệnh viện U bướu Hà Nội do Ủy ban nhân dân Hà Nội ban hành

phố và Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Bệnh viện U bướu theo quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội đến năm 2005 - 2010; - Căn cứ nhu cầu điều trị các bệnh về u bướu ở Hà Nội; - Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, QUYẾT ĐỊNH Điều I. Thành lập Bệnh viện U

Ban hành: 08/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

17

Quyết định 2942/QĐ-BGTVT năm 2010 công bố tầu Đông Xuyên được tiếp nhận sửa chữa phương tiện thủy nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Trưng, phường Tân Định, quận I, thành phố Hồ Chí Minh; - Số điện thoại: (08) 38.294.023 và (064) 3.848.433; số FAX: (08) 38.294.025; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 102611 ngày 05 tháng 12 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 3. Loại cảng thủy nội địa: tầu; 4. Cấp kỹ thuật: Đóng mới và sửa

Ban hành: 11/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2010

19

Quyết định 15-BNgT/TCCB năm 1967 về việc hợp nhất Công ty du lịch Hải-phòng và Công ty cung ứng tầu biển Hải-phòng thành Công ty du lịch và cung ứng tầu biển Hải-phòng do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

đốc Sở ngoại thương Hải-phòng, Chủ nhiệm Công ty du lịch và cung ứng tầu biển Hải-phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI THƯƠNG THỨ TRƯỞNG Lý Ban

Ban hành: 10/01/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

20

Thông tư 123-TTLB/NgT/TC năm 1983 hướng dẫn chế độ thưởng tiền Việt Nam khuyến khích sản xuất và giao hàng xuất khẩu do Bộ ngoại thương- Bộ tài chính ban hành

BỘ NGOẠI THƯƠNG-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 123-TTLB/NgT/TC Hà Nội , ngày 03 tháng 10 năm 1983 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA BỘ NGOẠI THƯƠNG - TÀI CHÍNH SỐ

Ban hành: 03/10/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ