Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" luật công đoàn "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 93247 văn bản

1

Thông tư 44-TT/3a năm 1966 hướng dẫn việc tổ chức thi hành chế độ bồi dưỡng tại chỗ cho công nhân, viên chức do Tổng Công đòan Việt Nam ban hành

sút; b) Hoặc là những người làm việc những nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe, mà sức khỏe đã bắt đầu giảm sút. Ngoài ra những công nhân, viên chức tuy không làm việc trong những điều kiện nói trên (a,b), nhưng đột xuất vì yêu cầu của sản xuất, chiến đấu, làm việc quá căng thẳng sau đó sức khỏe bị giảm sút, nếu xét cần phải bồi dưỡng thì cũng

Ban hành: 06/10/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

2

Quyết định 2158a/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường và kênh thoát nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn 2013-2015 do tỉnh Bình Phước ban hành

bên 500 mét có bố trí dãy phân cách giữa rộng 03 mét. - Tốc độ thiết kế: 60 km/h - Tải trọng trục xe tính toán: 12T/trục - Kết cấu mặt đường: Mặt đường cấp cao A1 9.3 Các tuyến D1, D4, N7 nền đường rộng 09 m; mặt đường thảm nhựa rộng 5 m; có lề đường rộng 2 mét x 2 bên. - Tốc độ thiết kế:

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

3

Quyết định 44A/QĐ-UB năm 1985 về phân bố chỉ tiêu huy động và phân phối sử dụng ngày công lao động xã hội chủ nghĩa năm 1985 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NĂM 1985 (sau khi trừ 4%) Số công Quy thành tiền phải nộp (đồng) Chia ra sử dụng Phần Q.H phải huy động bằng tiền về N/S T.P Phần huy động do quận, huyện, phường, xã trực tiếp quản lý sử dụng 0,5% nộp Sở lao động

Ban hành: 06/04/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2009

4

Quyết định 839a-TC/QĐ/TCT năm 1997 ban hành in ấn, quản lý sử dụng tem hàng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 839a-TC/QĐ/TCT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH IN ẤN, QUẢN LÝ SỬ DỤNG TEM HÀNG NHẬP KHẨU

Ban hành: 31/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

5

Quyết định 562a/QĐ-BTC đính chính Thông tư 23/2009/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

đợt/năm Số liệu thống kê độ cao mốc kiểm tra, cọc, thuỷ trí trong tháng (T-1c) 90 2 đợt/năm Số liệu ghi chú đặc biệt (T-1d) 90 2 đợt/năm Số liệu thống kê độ cao đầu cọc và điểm “0” thuỷ chí các

Ban hành: 20/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2009

6

Quyết định 72a/2006/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng công trình: Phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc do Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

ỦY BAN NHÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72a/2006/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 29 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2012

7

Quyết định 650/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - VPCP (để b/c Thủ tướng CP); - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuôc Chính phủ; - Văn phòng T.Ư và các ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân

Ban hành: 13/06/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

8

Nghị quyết 16a/2011/NQ-HĐND về đặt tên đường thành phố Huế đợt VI do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 16 ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16a/2011/NQ-HĐND Huế, ngày 17 tháng 3 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG

Ban hành: 17/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

9

Quyết định 758A/QĐ-UB-CN năm 1993 về kiểm soát ô nhiễm môi trường thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

bảo mức độ tiếng ồn do hoạt động của các đối tượng theo quy định bảng 4A và độ rung bảng 4B, 4C. Trong giao thông, tất cả các loại xe có động cơ, khi lưu thông trên đường phải đảm bảo độ ồn không vượt quá các tiêu chuẩn quy định bảng 5. 6.3- Những hoạt động có nước thải chứa hóa chất, chất độc, các chất không hòa tan, dầu mỡ,

Ban hành: 15/05/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2009

10

Thông tư 02-TT/BNV(A18) năm 1995 hướng dẫn Nghị định 24/CP-1995 về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh do Bộ Nội vụ ban hành

trần), trong đó 01 ảnh dán vào đơn. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý đóng dấu giáp lai vào ảnh, xác nhận vào đơn đó. Nếu người ký xác nhận vào đơn nói trên chính là thủ trưởng có thẩm quyền cử công chức, viên chức, nhân viên ra nước ngoài thì không cần có văn bản như điểm a1 trên đây.; b) Xuất cảnh từ lần thứ 2 trở đi mà

Ban hành: 30/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

11

Quyết định 590A/1998/QĐ-BTC về Bảng giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 590A/1998/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1998 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ MUA TỐI THIỂU TẠI CỬA KHẨU ĐỂ TÍNH THUẾ NHẬP

Ban hành: 29/04/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

12

Nghị quyết 08A-NQ/HNTW năm 1990 tình hình nước xã hội chủ nghĩa, sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và nhiệm vụ cấp bách của Đảng ta do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 08A-NQ/HNTW Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1990 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHOÁ VI) VỀ TÌNH HÌNH

Ban hành: 27/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2012

13

Thông báo 763/A11(A17) về việc điều chỉnh một số chi tiết trong Thông tư 10/2002/TT-BCA (A11) của Bộ Công an do Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 763/A11(A17) Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2003 THÔNG BÁO CỦA BỘ CÔNG AN - TỔNG CỤC AN NINH SỐ 763/A11(A17) NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHI TIẾT CỦA THÔNG TƯ SỐ

Ban hành: 20/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2008

14

Thông tri 0076-A7 năm 1959 về Tết nguyên đán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0076-A7 Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1959 THÔNG TRI VỀ TẾT NGUYÊN ĐÁN Tết nguyên đán năm nay đến giữa lúc:

Ban hành: 12/01/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2007

15

Sắc lệnh số 33A về việc cho phép ty liêm phóng bắt những người nguy hiểm cho nền dân chủ cộng hoà Việt nam để đưa đi an trí do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

SẮC LỆNH SỐ 33A CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 1945 VỀ VIỆC CHO PHÉP TY LIÊM PHÓNG BẮT NHỮNG NGƯỜI NGUY HIỂM CHO NỀN DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VIỆT NAM ĐỂ ĐƯA ĐI AN TRÍ  CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Sau khi

Ban hành: 13/09/1945

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

16

Thông tư 0110-A7 năm 1959 về việc tổ chức thường trực tại các cơ quan chính quyền do Phủ Thủ tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 0110-A7 Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 1959 THÔNG TƯ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THƯỜNG TRỰC TẠI CÁC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN Kính gửi: - Các Bộ, cán Ban - Các cơ quan trực thuộc Thủ tướng phủ

Ban hành: 15/01/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

17

Thông tư 1923-A7 năm 1959 về việc giao trách nhiệm cho các khu, thành, tỉnh, xây dựng điều lệ vệ sinh phòng dịch do Phủ Thủ tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1923-A7 Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 1959 THÔNG TƯ SỐ 1923-A7 NGÀY 07/05/1959 VỀ VIỆC GIAO TRÁCH NHIỆM CHO CÁC KHU, THÀNH, TỈNH, XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ VỆ SINH PHÒNG DỊCH Kính gửi:Ủy ban hành chính các

Ban hành: 07/05/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

18

Thông tư 3116-A7 năm 1959 về việc điều động giáo viên cấp 1, 2, 3 các tỉnh miền xuôi lên miền núi công tác do Phủ Thủ tướng ban hành

PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3116-A7 Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 1959 THÔNG TƯ VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG GIÁO VIÊN CẤP 1, 2, 3 CÁC TỈNH  MIỀN XUÔI LÊN MIỀN NÚI CÔNG TÁC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Kính gửi: Đồng kính

Ban hành: 15/08/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

19

Quyết định 160/2005/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 160/2005/QĐ-BCA(A11) Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật

Ban hành: 23/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Quyết định 961/2006/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

BỘ CÔNG AN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 961/2006/QĐ-BCA(A11) Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT TRONG NGÀNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN Căn cứ

Ban hành: 22/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ