Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" huy hieu thi hanh an "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2037 công văn

1

Công văn 1979/HTPT-KHNV hướng dẫn công tác huy động, quản lý và sử dụng vốn huy động tại Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển do Quỹ hỗ trợ phát triển ban hành

việc huy động, quản lý và sử dụng vốn tại Chi nhánh Quỹ như sau: 1. Nguyên tắc huy động, quản lý, sử dụng, thu hồi nợ và hoàn trả vốn huy động tại Chi nhánh Quỹ: a. Đồng tiền huy động: Đồng Việt Nam (VND) b. Việc huy động vốn tại Chi nhánh Quỹ phải đảm bảo nguyên tắc an toàn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, tuân thủ các quy định hiện

Ban hành: 14/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2011

2

Công văn số 4099/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ông Hoàng Huy Hảo xin nhập khẩu một xe ôtô nhãn hiệu Mercedes-Benz đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển

Hà Nội về việc ông Hoàng Huy Hảo xin nhập khẩu một xe ôtô nhãn hiệu Mercedes-Benz đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển. Sau khi nghiên cứu hồ sơ và sau khi trao đổi với Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: - Giấy báo tin hồi hương do Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an cấp có giá trị 1 năm.

Ban hành: 06/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Công văn 6755/KTTH của Chính phủ về việc tạm hoãn thi hành quy định về hạn mức vốn huy động của doanh nghiệp Nhà nước theo Điều 11 Nghị định 59/CP

HOÃN THI HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HẠN MỨC VỐN HUY ĐỘNG CỦA DNNN THEO ĐIỀU 11 NGHỊ ĐỊNH 59/Chính phủ Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Tổng công ty Nhà nước. Điều 11 Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh

Ban hành: 31/12/1996

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

4

Công văn 6327/BKHĐT-PC hướng dẫn hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của dự án đầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6327/BKHĐT-PC V/v hướng dẫn hủy hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư của dự án đầu tư ra nước ngoài Hà Nội, ngày 23 tháng 08

Ban hành: 23/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

5

Công văn 1259/VPCP-KTTH năm 2014 về Đề án huy động vốn hỗ trợ cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1259/VPCP-KTTH V/v Đề án huy động vốn hỗ trợ cứng hóa mặt đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2014

6

Công văn 6203/TCHQ-GSQL về việc xin huỷ tờ khai nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

TNHH DASO (Đ/c: Quốc lộ 13, Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương) Trả lời công văn số 02/2009/CV ngày 26/09/2009 của Công ty TNHH DASO (do Vụ Chính sách thuế chuyển đến) về việc xin huỷ tờ khai nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Công văn số 3737/TCHQ-GSQL ngày 06/07/2007 của Tổng cục Hải quan đã hết hiệu lực thi

Ban hành: 15/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2009

7

Công văn về việc thẩm quyền ký hợp đồng kinh tế vô hiệu

đồng kinh tế của Trọng tài kinh tế không còn có hiệu lực thi hành và giao thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế cho Toà án nhân dân. Tuy nhiên, Toà án là cơ quan xét xử không có chức năng quản lý nhà nước nên không thể tự mình kiểm tra và tuyên bố hợp đồng vô hiệu như Trọng tài kinh tế trước đây. Theo nội dung hướng dẫn tại điểm b mục 2

Ban hành: 17/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

8

Công văn 3401/NHNN-CSTT về huy động và cho vay bằng ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

hiệu quả các biện pháp để kiểm soát hoạt động cho vay bằng ngoại tệ theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại điểm 4.3 Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 07 tháng 4 năm 2010 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2010 và văn bản số 3215/NHNN-CSTT ngày 29 tháng 4 năm 2010 về việc cho vay

Ban hành: 10/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2010

9

Công văn 5868/CT-TTHT năm 2014 về hủy hóa đơn đã lập do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5868/CT-TTHT V/v: Hủy hóa đơn đã lập TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2014

Ban hành: 25/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

10

Công văn 13443/CT-TTHT năm 2015 về hủy hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13443/CT-TTHT V/v: Hủy hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2016

11

Công văn 07/2002/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc phản ánh tình hình tranh chấp có liên quan đến nợ hụi ở địa phương

HỤI Ở ĐỊA PHƯƠNG Kính gửi : - Các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trong thời gian qua Toà án nhân dân tối cao nhận được công văn của một số Toà án nhân dân địa phương đề nghị hướng dẫn giải quyết các tranh chấp có liên quan đến nợ hụi

Ban hành: 18/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

12

Công văn 476/CV-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn mức huy động vốn và cho vay đối với QTDND

nhưng có nhược điểmlà tiền gửi thường biến động và chưa gắn với hoạt động cho vay. Hơn nữa QTDNDngoài vốn vay của QTDKV còn vay của các tổ chức tín dụng khác. Để đảm bảo an toàn,hiệu quả trong hoạt động, khuyến khích huy động vốn tại chỗ đồng thời tạo điềukiện thuận lợi cho hoạt động của các QTDND, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Trungương hướng dẫn lại

Ban hành: 19/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

13

Công văn 2487/BTĐKT-VI năm 2014 về tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

BỘ NỘI VỤ BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2487/BTĐKT-VI V/v tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp Hà

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

14

Công văn 215/TANDTC-TĐKT năm 2013 về rà soát và làm thủ tục đề nghị tặng thưởng danh hiệu Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực do Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TT HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 215/TANDTC-TĐKT V/v rà soát và làm thủ tục đề nghị tặng thưởng danh hiệu Thẩm phán tiêu

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

15

Công văn 3909/BHXH-TĐKT xây dựng tập thể, cá nhân đạt Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp nhà nước do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3909/BHXH-TĐKT V/v: xây dựng tập thể, cá nhân đạt Danh hiệu TĐ, hình thức KT cấp nhà nước. Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 02/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2012

16

Công văn 2324/BKHĐT-KTDV báo cáo tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ghi chú: - Hiệu quả của Dự án: đánh giá khi có Dự án thì thu hút thêm bao nhiêu dự án đầu tư vào khu vực (vốn ĐT của các dự án mới), hoặc khi Dự án hoàn thành thì lượng khách du lịch tới khu vực đó tăng như thế nào. - Ghi chú: tình trạng của Dự án (đã hoàn thành hay chưa, thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng).

Ban hành: 11/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2013

17

Công văn 7490/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2012 về thí điểm giảng viên tham gia đánh giá hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7490/BGDĐT- NGCBQLGD V/v thí điểm giảng viên tham gia đánh giá hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng Hà Nội, ngày 07 tháng 11

Ban hành: 07/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

18

Công văn 585/THA-VP về chỉ đạo công tác thi hành án dân sự do Tổng cục thi hành án dân sự ban hành

quan hệ giữa Tổng cục với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện những công việc trọng tâm sau đây: 1. Triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác thi hành án dân sự, Luật

Ban hành: 19/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2010

19

Công văn 290/VPCP-KTTH về cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ phòng, chống buôn lậu thuốc lá, sản xuất buôn bán thuốc lá giả do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 290/VPCP-KTTH V/v cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ phòng, chống buôn lậu thuốc lá, sản xuất buôn bán thuốc lá giả Hà Nội, ngày 13 tháng

Ban hành: 13/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2012

20

Công văn 6038/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục thanh lý và tiêu hủy tài sản không còn sử dụng được của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

có văn bản cho phép tiến hành tiêu hủy áp dụng cho nhiều lần tiêu hủy, trong đó nêu rõ tên hàng hóa tiêu hủy, văn bản áp dụng cho các lần tiêu hủy trong thời hạn hiệu lực của văn bản và nêu rõ thời hạn hiệu lực của văn bản thì khi tiến hành tiêu hủy hàng hóa có trong văn bản cho phép và thời điểm tiêu hủy trong thời gian hiệu lực của văn bản

Ban hành: 30/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status