Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" huong dan 3256/BGDĐT - NGCBQLGD ngày 17/5/2011 cua bo giao duc va dao tao "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 44 công văn

1

Công văn 3256/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3256/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2011

2

Công văn 4214/BGDĐT-NGCBQLGD về tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT. 2. Từ năm học 2012 - 2013, các sở giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học đã được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 và Công văn hướng dẫn số 3256/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/5/2011 của Bộ Giáo dục

Ban hành: 28/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2011

3

Công văn 3619/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3619/BGDĐT-NGCBQLGD V/v Hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 02 tháng 06

Ban hành: 02/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2011

4

Công văn 5233/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên Giáo dục Công dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5233/BGDĐT-NGCBQLGD Vv Hướng dẫn báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên GDCD Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2011

Ban hành: 08/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2011

5

Công văn 8576/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2013 hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8576/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, PT GDTX. Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

6

Công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD trả lời Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo hỏi về Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 6120/BGDĐT-NGCBQLGD V/v trả lời công văn của một số Sở GD&ĐT hỏi về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2010

Ban hành: 24/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2010

7

Công văn 3032/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn bồi dưỡng hè cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008; - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học; - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình GDTX đáp

Ban hành: 09/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2011

8

Công văn 5516/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5516/BGDĐT-NGCBQLGD V/v Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ NG&CBQLCSGD Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2011

9

Công văn 1240/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2013 hướng dẫn tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1240/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học. Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

Ban hành: 27/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

10

Công văn 1700/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non theo Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1700/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2012

11

Công văn 2754/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc --------- Số: 2754/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm

Ban hành: 20/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2010

12

Công văn 792/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 792/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn thực hiện Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông Hà Nội, ngày 25 tháng 02

Ban hành: 25/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2014

13

Công văn 5907/BGDĐT-NGCBQLGD tổ chức kỳ thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5907/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn bổ sung công văn số 5239/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 8 tháng 8 năm 2011 về việc tổ chức thi nâng ngạch giáo viên trung

Ban hành: 06/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

14

Công văn 660/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc --------- Số: 660/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 09/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2010

15

Công văn 2389/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2014 hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2389/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015 Hà Nội, ngày 13 tháng 5

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2014

16

Công văn 7324/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2013 hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7324/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Hà Nội, ngày

Ban hành: 08/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2013

17

Công văn 3670/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3670/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014. Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

18

Công văn 616/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc --------- Số: 616/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số14/2007/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2010

19

Công văn 430/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường trung học theo Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc -------------- Số: 430/BGDĐT-NGCBQLGD V/v: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2010

20

Công văn 5735/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2013 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định số 6639/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020 các văn bản hướng dẫn của Bộ về triển khai nhiệm vụ Quy hoạch đội ngũ. Tham mưu với UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển

Ban hành: 21/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status
Hỗ trợ online X

Chào mừng bạn đến với THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

Hãy để nội dung bạn cần hỗ trợ bên dưới để Chúng Tôi được hỗ trợ Bạn.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬTCùng bạn giải quyết vướng mắc!
Xin chào ! Thư Viện có thể giúp gì cho a/c?