Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" hướng dẫn số 11-HD/BTCTW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 104404 văn bản

1

Hướng dẫn 11/HD-BTCTW về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 11/HD-BTCTW Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012 HƯỚNG DẪN VỀ KIỂM ĐIỂM, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH THEO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI

Ban hành: 14/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

2

Nghị quyết về vấn đề ngoại giao do Quốc hội ban hành

của Chính phủ ngày 6 tháng 11 năm 1956 tán thành những nguyên tắc nêu lại trong các bản tuyên bố của Chính phủ Liên Xô ngày 30 tháng 10 năm 1956 và của Chính phủ Trung Quốc ngày 1 tháng 11 năm 1956. Quốc hội nhận rằng chỉ có sự hợp tác anh em với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa mới bảo đảm được độc lập và phồn vinh của Tổ quốc. Nhân dân ta kiên

Ban hành: 22/01/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

3

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1995 do Quốc hội ban hành

Bộ luật dân sự; 2- Luật tổ chức Toà án hành chính hoặc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân (về Toà án hành chính); 3- Luật ngân sách Nhà nước; 4- Luật doanh nghiệp Nhà nước; 5- Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); 6- Các luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế (doanh thu, lợi tức, tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 01/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc Hội ban hành

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1996 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHIA VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ TỈNH Căn cứ vào điều 84 của Hiến pháp nước công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ

Ban hành: 06/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

trình tự ban hành văn bản pháp luật; 8- Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); 9- Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi); 10- Các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số luật về tổ chức bộ máy Nhà nước (Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân...); 11- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam;

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

6

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 do Quốc hội ban hành

so với năm 1982. - Giá trị hàng hoá xuất khẩu tăng 51% so với năm 1982. - Tổng sản lượng lương thực quy ra thóc 17 triệu tấn. - Lương thực Nhà nước huy động 3,6 triệu tấn. - Diện tích trồng cây công nghiệp 875 nghìn ha. - Diện tích rừng mới trồng 55 nghìn ha. - Đàn lợn 11,6 triệu con. - Đàn trâu, bò 4,46 triệu con. - Sản

Ban hành: 28/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 do Quốc hội ban hành

thuyết trình của Uỷ ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách, của Hội đồng dân tộc, và các Uỷ ban thường trực khác của Quốc hội. QUYẾT NGHỊ 1- Tán thành báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 1983 và trong ba năm 1981 - 1983; về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984. 2- Thông qua kế

Ban hành: 26/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Quy chế về hoạt động ngày 07/07/1993 do các Uỷ ban của Quốc hội ban hành

Điều 3 Uỷ ban của Quốc hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Điều 4 Uỷ ban của Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo hoạt động của mình trước Quốc hội; trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, báo cáo hoạt động trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Uỷ ban thường vụ

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

9

Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS

Mong muốn tiếp tục sử dụng các biện pháp vệ sinh động-thực vật hài hoà giữa các Thành viên trên cơ sở các tiêu chuẩn, hướng dẫn và khuyến nghị quốc tế do các tổ chức quốc tế có liên quan xây dựng, kể cả Uỷ ban An toàn thực phẩm, Văn phòng Dịch tễ quốc tế và các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan hoạt động trong khuôn khổ Công ước Bảo vệ Thực

Ban hành: 10/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

10

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

viên của Liên hiệp đặc biệt". Công dân của các nước không tham gia Liên hiệp đặc biệt , mà thoả mãn các quy định tại Điều 3 của Công ước Pari về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên lãnh thổ của Liên hiệp đặc biệt được thành lập theo Thoả ước này, thì được hưởng sự đối xử như là công dân của nước là thành viên . Điều 3. Nội dung của đơn

Ban hành: 02/10/1979

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa năm 1969

do Tổng Giám đốc chuẩn bị. Điều 11. Văn phòng quốc tế (1) Văn phòng quốc tế sẽ thực hiện việc đăng ký quốc tế và các nhiệm vụ liên quan cũng như mọi nhiệm vụ quản lý khác theo hoặc liên quan đến Nghị định thư này. (2)(a) Theo hướng dẫn của Hội đồng, Văn phòng quốc tế sẽ chuẩn bị cho các hội nghị sửa đổi Nghị định thư này. (b)

Ban hành: 27/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2008

12

Hiệp định về giám định hàng hoá trước khi xếp hàng

liên quan trong thời hạn sớm nhất có thể. THẨM ĐỊNH GIÁ 20. Để tránh việc khai trên hoặc dưới mức hóa đơn hoặc khai man, Thành viên sử dụng phải bảo đảm cơ quan giám định trước khi xếp hàng tiến hành việc thẩm định giá[4] theo hướng dẫn sau:  (a)cơ quan giám định hàng hóa chỉ có quyền bác bỏ mức giá đã được người xuất khẩu và người

Ban hành: 06/07/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

13

Hướng dẫn 01-HD/BTCTW đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 01-HD/BTCTW V/v: đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2006 HƯỚNG DẪN A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Đánh giá

Ban hành: 14/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2012

14

Hướng dẫn 20-HD/BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------- Số: 20-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2008 HƯỚNG DẪN VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN A - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU -

Ban hành: 10/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2011

15

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về sinh hoạt chi bộ do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 09-HD/BTCTW Ngày 02 tháng 3 năm 2012 HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2012

16

Hướng dẫn 24/HD-BTCTW năm 2009 thực hiện thí điểm chủ trương đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư của Ban Tổ chức Trung ương

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 24/HD-BTCTW Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2009 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHỦ TRƯƠNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CƠ SỞ TRỰC TIẾP BẦU BAN THƯỜNG VỤ, BÍ THƯ,

Ban hành: 06/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2014

17

Hướng dẫn 05/HD-BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ trong loại hình tổ chức cơ sở đảng do Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 05-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2007 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Thực hiện Chỉ thị số

Ban hành: 25/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2012

18

Hướng dẫn 38-HD/BTCTW xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của tổ chức cơ sở đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 38-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2010 HƯỚNG DẪN VỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Ban hành: 09/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2012

19

Hướng dẫn 07-HD/BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành

BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 07-HD/BTCTW Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011 HƯỚNG DẪN VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2011

20

Hướng dẫn 52/HD-BTCTW điều chỉnh đối tượng khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế của Trung ương do Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương ban hành

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 52 HD/BTCTW Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2005 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI MỘT SỐSỞ Y

Ban hành: 02/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status