Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" hướng dẫn số 11 của ban tổ chức trung ương "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118889 văn bản

1

Quy chế về hoạt động ngày 07/07/1993 do các Uỷ ban của Quốc hội ban hành

. Điều 3 Uỷ ban của Quốc hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Điều 4 Uỷ ban của Quốc hội chịu trách nhiệm và báo cáo hoạt động của mình trước Quốc hội; trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, báo cáo hoạt động trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Uỷ ban thường vụ

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

2

Nghị quyết về tổ chức và hoạt động của Nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới do Quốc hội ban hành

NAM Sau khi thảo luận đề nghị nêu trong báo cáo chính trị của đồng chí Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt Nam; QUYẾT NGHỊ: 1- Trong khi chưa có Hiến pháp mới, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp năm 1959 của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 2- Tổ chức Nhà nước

Ban hành: 02/07/1976

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

3

Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc Hội ban hành

đô Hà Nội, Hà Tây tỉnh mới vùng Đồng Tháp Mười. Đồng thời, nghiên cứu tổng thể về địa giới các đơn vị hành chính trong cả nước cho phù hợp với yêu cầu mới. III- Giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ở các

Ban hành: 06/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 do Quốc hội ban hành

thông đầu năm học 1983-1984 12.269 nghìn người - Số học sinh tuyển mới để đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật 108 nghìn người. - Số giường bệnh 194,6 nghìn cái. - Tổng giá trị hàng hóa bán lẻ thuộc thị trường có tổ chức tăng 11% so với năm 1982. 3- Giao trách nhiệm cho Hội đồng Bộ trưởng thi hành những biện pháp tích cực và thiết

Ban hành: 28/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 do Quốc hội ban hành

- Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn tập trung của Nhà nước tăng 31,4% so với năm 1983; - Khối lượng hàng hoá vận tải tăng 11% về tấn và 9% về tấn km so với năm 1983; - Tổng giá trị hàng hoá bán lẻ trên thị trường có tổ chức tăng 35- 40% so với năm 1983; - Giá trị hàng hoá xuất khẩu tăng 22% so với năm 1983; - Năng suất lao động:

Ban hành: 26/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

6

Nghị Quyết về Báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

27 tháng 3 năm 1965 và Lời kêu gọi ngày 6 tháng 4 năm 1965 của Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hưởng ứng bản Tuyên bố nói trên của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và hô hào nhân dân miền Bắc "vừa đẩy mạnh sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chiến đấu chống Mỹ, bảo vệ miền Bắc và hết lòng hết sức ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước

Ban hành: 10/04/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị Quyết về báo cáo chính trị của Hội đồng Chính phủ do Quốc hội ban hành

đời sống của nông dân lao động so với trước đã được cải thiện một cách rõ rệt. Công nghiệp và xây dựng cơ bản cũng thu được những thành tích to lớn, dẫn đến sự hình thành các khu công nghiệp có tác dụng cực kỳ quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế quốc dân. Đời sống của công nhân và nhân dân thành thị cũng được cải thiện thêm một bước.

Ban hành: 03/07/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Nghị quyết về việc đón tiếp Việt Kiều ở Thái Lan, Tân Đảo, Tân thế giới về nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

ban hành chính thành phố Hải Phòng, Hà Nội, các tỉnh, các địa phương phụ trách. Để việc hướng dẫn, phối hợp công tác được thống nhất, ở Trung ương sẽ tổ chức Ban Việt kiều Trung ương do ông Bộ trưởng Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban, Bộ Nội vụ làm thường trực chuyên trách và một số Bộ có liên quan tham gia. Ban Việt kiều Trung ương có nhiệm

Ban hành: 23/10/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995 do Quốc hội ban hành

thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân quy định về Toà án hành chính cùng với các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý các dự án nói trên để trình Quốc hội. Đối với dự án Bộ luật dân sự cần tiếp tục tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân. Khẩn trương xây dựng các văn bản dưới luật có liên quan. Quốc hội yêu

Ban hành: 20/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

10

Nghị quyết về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành

Viễn, Hoàng Long, Kim Sơn có diện tích tự nhiên 1.386,77km2 với số dân 787.877 người. Tỉnh lỵ: thị xã Ninh Bình. 5. Giao cho Hội đồng Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này của Quốc hội theo tinh thần tiết kiệm, không tăng biên chế,không để thất thoát tài sản Nhà nước, nhanh chóng ổn định tổ chức và phát triển sản xuất. 6. Giao

Ban hành: 26/12/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

11

Nghị quyết về việc tổ chức kỷ nhiệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành

Người trong việc phát huy truyền thống và bản sắc dân tộc ở thời đại ngày nay; cùng với việc tổ chức những ngày lễ lớn trong năm1990, lễ kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng trọng đại. QUYẾT NGHỊ 1. Giao cho Hội đồng Bộ trưởng, phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội, các

Ban hành: 30/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Nghị quyết về vấn đề ngoại giao do Quốc hội ban hành

của Chính phủ ngày 6 tháng 11 năm 1956 tán thành những nguyên tắc nêu lại trong các bản tuyên bố của Chính phủ Liên Xô ngày 30 tháng 10 năm 1956 và của Chính phủ Trung Quốc ngày 1 tháng 11 năm 1956. Quốc hội nhận rằng chỉ có sự hợp tác anh em với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa mới bảo đảm được độc lập và phồn vinh của Tổ quốc. Nhân dân ta kiên

Ban hành: 22/01/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1995 do Quốc hội ban hành

Bộ luật dân sự; 2- Luật tổ chức Toà án hành chính hoặc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân (về Toà án hành chính); 3- Luật ngân sách Nhà nước; 4- Luật doanh nghiệp Nhà nước; 5- Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); 6- Các luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế (doanh thu, lợi tức, tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 01/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS

cùng với việc chỉ ra việc áp dụng tiêu chuẩn, hướng dẫn hay khuyến nghị quốc tế được dùng làm điều kiện cho hàng nhập khẩu, Thành viên đó phải giải thích sự thay đổi của mình và thông báo cho Ban Thư ký cũng như các tổ chức quốc tế liên quan, trừ phi việc thông báo và giải thích đó được đưa ra theo các thủ tục của Phụ lục B. 5. Để tránh trùng

Ban hành: 10/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

15

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

trình tự ban hành văn bản pháp luật; 8- Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); 9- Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sửa đổi); 10- Các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số luật về tổ chức bộ máy Nhà nước (Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân...); 11- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam;

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội do Quốc hội ban hành

trạng tập trung quan liêu, vi phạm các quyền dân chủ của nhân dân chưa khắc phục được bao nhiêu thì lại xảy ra hiện tượng dân chủ lệch lạch, buông lỏng chuyên chính; công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, pháp luật không được quan tâm đúng mức, công tác văn hoá, văn nghệ chưa được quản lý tốt... đã tạo hở cho kẻ địch phá hoại, kẻ xấu lợi dụng; tình

Ban hành: 22/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

17

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Uỷ viên UBTVQH và chức Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội của ông Hà Mạnh Trí và việc bầu ông Hà Mạnh Trí giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc Hội ban hành

TRÍ GIỮ CHỨC VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ vào Điều 84 củaHiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Căn cứ vào Điều 2 củaLuật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ vào Tờ trìnhcủa Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Căn cứ vào Tờ trìnhcủa Chủ tịch nước; Căn cứ vào biên bảnkiểm phiếu ngày 04 tháng 11 năm 1996; QUYẾT

Ban hành: 04/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

18

Nghị quyết về việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành

hợp tác xã, tập đoàn sản xuất và các hộ nông dân, thực hiện trong hai năm 1990 và 1991, mỗi năm miễn 50% số thuế ghi thu. 2- Giao cho Hội đồng bộ trưởng tổ chức, hướng dẫn thực hiện tốt việc miễn thuế này. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989.

Ban hành: 28/12/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

19

Nghị quyết về việc thực hiện miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành

trưởng tổ chức, hướng dẫn thực hiện việc miễn thuế này. Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990. Lê Quang Đạo (Đã ký)

Ban hành: 30/06/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

20

Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự do Quốc hội ban hành

Hội đồng Bộ trưởng, toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân tối cao, trong phạm vi chức năng của mình có trách nhiệm: Phối hợp với mặt trận với mặt trận tổ quốc Việt nam và các thành viên của mặt trận tổ chức phổ biến rộng rãi trong nhân dân; hướng dẫn thi hành Bộ Luật Tố tụng Hình sự, bảo đảm áp dụng thống nhất trong cả nước

Ban hành: 28/06/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ