Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" gia vat lieu xay dung cua so xay dung tinh bac giang "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 71827 công văn

1

Công văn hướng dẫn kết 3 năm thi hành Luật đất đai

thảo sửa đổi, bổ sung Luật đất đai hướng dẫn các ngành, các địa phương kết 3 năm thi hành Luật đất đai như sau: A - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC KẾT 3 NĂM THI HÀNH LUÂT ĐẤT ĐAI 1- Kiểm điểm đánh giá đúng thực trạng tình hình thi hành Luật đất đai 3 năm qua, phân tích những mặt đã làm được và chưa làm được, đánh giá những kết quả, yếu kém

Ban hành: 11/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

2

Công văn về các căn cứ để xem xét bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc đối tượng được Nhà nước đảm bảo cân đối ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước ban hành

liệu, tận dụng nguồn nguyên vật liệu trong nước... và doanh nghiệp phải có cam kết tự cân đối được ngoại tệ sau 3 năm hoạt động (tính từ khi chính thức đi vào hoạt động). NHNN sẽ chấm dứt việc xem xét cho doanh nghiệp mua ngoại tệ sau thời gian nói trên trừ trường hợp đặc biệt do Thống đốc xem xét quyết định (nội dung này sẽ được ghi rõ trong các văn

Ban hành: 16/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

3

Công văn 270/SXD-GĐKT hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệuvật liệu xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành

09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệuvật liệu xây dựng; Căn cứ Công văn số 778/UBND-NCTH ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn các Sở, Ban ngành và địa phương thực hiện việc điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu

Ban hành: 14/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2010

4

Công văn số 1563/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệuvật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

năm 2009 Kính gửi: UBND thành phố Bắc Giang Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 817/UBND-DATN ngày 18/6/2009 của UBND thành phố Bắc Giang về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệuvật liệu xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Nhà thầu

Ban hành: 30/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2009

5

Công văn 70/BXD-VLXD thỏa thuận Quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 do Bộ Xây dựng ban hành

năm 2011 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang Bộ Xây dựng nhận được công văn số 704/SXD-KT&VLXD ngày 10/11/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ Xây dựng thỏa thuận Quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Sau khi nghiên cứu nội dung của Báo cáo “Quy hoạch

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

6

Công văn 553/UBND-XD thực hiện Thông tư 09/2012/TT-BXD Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 553/UBND-XD V/v Thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2013

7

Công văn 839/SXD-KTKH hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệuvật liệu xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành

của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệuvật liệu xây dựng” thì việc chủ đầu tư áp dụng Thông tư này có nhiều nội dung mới, cụ thể hơn so với Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008. Do vậy Sở Xây dựng không tổ chức cuộc họp để bàn bạc các nội dung giải quyết cụ

Ban hành: 09/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2010

8

Công văn 4854/UBND-CN hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên liệuvật liệu xây dựng của tỉnh Tiền Giang

09/2008/TT-BXD (sau đây gọi là Công văn 1551). Để giảm bớt khó khăn, bù đắp một phần chi phí cho các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh trong điều kiện giá cả vật liệu xây dựng biến động tăng đột biến ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang hướng dẫn cụ thể

Ban hành: 01/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

9

Công văn số 186/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang Trả lời văn bản số 237/QLDA-KHTH ngày 29/8/2008 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệuvật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau : 1. Đối với các hợp đồng thực hiện theo

Ban hành: 17/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2008

10

Công văn số 342/BXD-KTXD về việc hướng dẫn bù giá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

văn bản số 578/SXD-QLXD ngày 26/11/2008 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Về nguyên tắc việc bù giá vật liệu xây dựng trước ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì thực hiện theo qui định tại Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2008

11

Công văn số 347/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

dựng đã nhận văn bản số 781/SXD-KH ngày 24/11/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệuvật liệu xây dựng áp

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2008

12

Công văn số 364/BXD-KTXD về việc hướng dẫn bù giá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

lời văn bản số 65/SXD-KH ngày 12/02/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang đề nghị hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được

Ban hành: 12/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2009

13

Công văn số 363/BXD-KTXD về việc hướng dẫn bù giá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

văn bản số 12/SXD-QLXD ngày 06/02/2009 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp

Ban hành: 12/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2009

14

Công văn 1547/CB/STC-SXD năm 2013 công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

LIỆU XÂY DỰNG, VẬT TƯ THIẾT BỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh về việc quy định cơ chế quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Xét diễn biến mức giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên thị trường, liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị,

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

15

Công văn số 2301/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bắc Giang Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1089/CV-SYT ngày 23/10/2008 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2008

16

Công văn số 1355/BXD-KTXD về việc xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Kạn Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 262/SXD-KTKH ngày 22/5/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn về việc xác định giá vật liệu đến hiện trường xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Giá vật liệu để xác định đơn giá xây dựng công trình là giá vật liệu đến hiện trường xây dựng được xác định phù hợp với công trình và

Ban hành: 10/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2008

17

Công văn 2106/BXD-VLXD báo cáo về Vật liệu xây dựng trên địa bàn do Bộ Xây dựng ban hành

sản xuất gạch ngói còn rất lớn như: An Giang, Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Đồng Tháp, Vĩnh Long... Trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật liệu xây dựng (VLXD) tại một số địa phương được qui định trong các Thông tư: Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2011 của Bộ Xây

Ban hành: 27/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2012

18

Công văn 174/SXD-KTTH điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do giá nguyên liệu, nhiên liệuvật liệu xây dựng giảm do Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành

26/BXD-KTXD ngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh tại công văn số 330/UBND-ĐTQH ngày 20/01/2009 về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do giá nguyên liệu, nhiên liệuvật liệu xây dựng giảm. Sở Xây dựng thông báo đến các huyện, thị xã và thành phố; các Sở, ban, ngành;

Ban hành: 05/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2010

19

Công văn số 1103/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Công ty MT Hojgaard A/s Bộ Xây dựng nhận được văn bản số MTH-239 ngày 10/5/2008 của Công ty MT Hojgaard A/s đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệuvật liệu xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau : Theo quy định tại Điểm 8.5 phần 8 Tổ chức thực hiện

Ban hành: 10/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2008

20

Công văn số 1863/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá vật liệu và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 559/SGTVT ngày 28/8/2008 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận về điều chỉnh giá vật liệu và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc tạm ứng vốn để thực hiện hợp đồng xây dựng được qui định tại Nghị

Ban hành: 12/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ