Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" dinh muc vat tu trong xay dung "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3819 công văn

1

Công văn số 1784/BXD-VP về việc công bố Định mức vật tư trong xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1784/BXD-VP V/v: Công bố Định mức vật tư trong xây dựng Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007 Kính gửi: -

Ban hành: 16/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2007

2

Công văn 77/BXD-VLXD bổ sung danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

cung cấp sản lượng mặt hàng đã sản xuất được/nhu cầu thị trường, số văn bản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm. Bộ Xây dựng tổng hơp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu ban hành danh mục vật tư, thiết bị xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng. Báo cáo gửi về Bộ

Ban hành: 29/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2010

3

Công văn 146/BXD-KHT về danh mục vật liệu xây dựng trong nước đã sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

Bộ Thương mại Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 0141/TM-ĐT ngày 12/01/1999 của Bộ Thương mại đề nghị Bộ Xây dựng công bố danh mục các sản phẩm vật liệu xây dựng hiện nay trong nước đã sản xuất được. Thực hiện Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ về việc miễn thuế vật tư trong nước chưa sản xuất được đối với các

Ban hành: 22/01/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

4

Công văn số 1807/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán và tổng mức đầu do biến động giá vật tư, vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Trả lời Văn bản số 6443/UBND-CNN ngày 12/8/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn điều chỉnh tổng dự toán và tổng mức đầu tư trong tình hình giá vật tư, vật liệu xây dựng biến động, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau : Theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của

Ban hành: 04/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2008

5

Công văn số 67/BXD-VLXD về việc xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

thiên niên kỷ Keangnam-Hà Nội. Sau khi đối chiếu, kiểm tra với Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu về việc "Ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh

Ban hành: 20/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2008

6

Công văn số 77/BXD-VLXD về việc xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuât được do Bộ Xây dựng ban hành

vét, san lấp và xử lý nền dự án cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam. Sau khi đối chiếu, kiểm tra với Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu về việc "Ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng

Ban hành: 12/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2008

7

Công văn 66/BXD-VLXD về xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

Công viên thiên niên kỷ Keangnam-Hà Nội. Sau khi đối chiếu, kiểm tra với Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu về việc "Ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất

Ban hành: 20/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2011

8

Công văn số 52/BXD-VLXD về việc xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuât được do Bộ Xây dựng ban hành

tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu về việc "Ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh muc vật tư cần thiết cho

Ban hành: 14/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2009

9

Công văn 189/BXD-KHCN về xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

kỷ Keangnam-Hà Nội tại lô đất E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Đối chiếu với danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu về việc “Hướng dẫn thực

Ban hành: 11/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2011

10

Công văn 27/BXD-KHCN về xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

niên kỷ Keangnam-Hà Nội tại lô đất E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Đối chiếu với danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu , về việc “Hướng dẫn thực

Ban hành: 18/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2011

11

Công văn 218/BXD-KHCN về xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

thiên niên kỷ Keangnam-Hà Nội tại lô đất E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Đối chiếu với danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu , về việc “Hướng dẫn

Ban hành: 25/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2011

12

Công văn 486/BXD-KHCN về xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

niên kỷ Keangnam-Hà Nội tại lô đất E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Đối chiếu với danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu , về việc “Hướng dẫn thực

Ban hành: 12/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2011

13

Công văn 03/BXD-GĐ thay đổi vật liệu xây dựng trong quá trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/BXD-GĐ V/v: Thay đổi vật liệu xây dựng trong quá trình xây dựng Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011. Kính gửi:

Ban hành: 16/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

14

Công văn số 53/BXD-VLXD về việc xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

thiên niên kỷ Keangnam, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu xem xét Bộ xây dựng có ý kiến như sau: Bộ Kế hoạch và Đầu đã ban hành Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu về việc "Ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được”. Sau khi đối chiếu với danh mục trên; Bộ

Ban hành: 16/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

15

Công văn số 47/BXD-VLXD về việc xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

Hà Nội. Sau khi đối chiếu, kiểm tra với Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu về việc "Ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng

Ban hành: 02/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2009

16

Công văn số 54/BXD-VLXD về xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

dựng có ý kiến như sau: Bộ Kế hoạch và Đầu đã ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được tại Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu về việc "Ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây

Ban hành: 16/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

17

Công văn số 28/BXD-VLXD về bổ sung danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

- Các Sở Xây dựng - Các Tổng công ty thuộc Bộ - Các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng Ngày 15/8/2006 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu có Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ miễn giảm thuế giá tri gia tăng theo quy định. Từ năm 2006 đến nay,

Ban hành: 11/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2008

18

Công văn 128/BXD-KTXD hướng dẫn định mức chi phí lập quy hoạch vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn định mức chi phí lập quy hoạch vật liệu xây dựng Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2012

Ban hành: 17/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

19

Công văn 180/BXD-KTXD hướng dẫn lập định mức chi phí lập quy hoạch vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 180/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn lập định mức chi phí lập quy hoạch VLXD Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012. Kính gửi : Viện Vật liệu

Ban hành: 10/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

20

Công văn 5573/TCHQ-TXNK xác định vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Tổng cục Hải quan ban hành

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 188A/12/CV-EPL/BITEXCO ngày 01/10/2012 của Công ty TNHH tập đoàn Bitexco đề nghị xác định mặt hàng "Thép hình chữ H nguyên liệu " và mặt hàng "ống thép vuông nguyên liệu" có thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được hay chưa, về việc này, Tổng cục Hải

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status