Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" dinh muc tieu thu xang dau "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6067 văn bản

1

Quyết định 0676/2004/QĐ-BTM quy định mức thù lao đại lý bán xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 0676/2004/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO ĐẠI LÝ BÁN XĂNG DẦU BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 31/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2007

2

Nghị định 55/2007/NĐ-CP về việc kinh doanh xăng dầu

dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu bằng 20 (hai mươi) ngày cung ứng cả về cơ cấu chủng loại, theo kế hoạch tiêu thụ xăng dầu trong nước đã đăng ký với Bộ Thương mại hàng năm. 3. Thương nhân quy định tại khỏan 1, khỏan 2 Điều này có trách nhiệm tăng mức dự trữ lưu thông xăng dầu để đến năm 2010 đạt mức tối thiểu 30 (ba mươi) ngày.

Ban hành: 06/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

3

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

để xuất khẩu; và b) Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng dịch vụ chuyển loại để xuất khẩu phải quy định rõ số lượng, chủng loại, nơi nhận hàng là cảng, địa điểm ở nước ngoài; và c) Xăng dầu đã chuyển loại xuất khẩu ra nước ngoài không được tái nhập, chuyển tiêu thụ nội địa. 2. Pha chế xăng dầu: a) Là quá trình trộn sản phẩm, bán

Ban hành: 22/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2015

4

Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

tối thiểu bằng ba mươi (30) ngày cung ứng cả về cơ cấu chủng loại, theo kế hoạch tiêu thụ được xác định hàng năm của thương nhân. 2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến năm 2025, thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối trên thị trường trong nước phải bảo đảm ổn định mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu bằng ba mươi (30)

Ban hành: 15/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2009

5

Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

Nam công bố, tính bình quân của 15 ngày sát với ngày tính giá của chu kỳ dự trữ xăng dầu bắt buộc quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định này; Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế giá trị gia tăng, Thuế bảo vệ môi trường; chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức; Quỹ Bình ổn giá; các loại thuế, phí và các khoản trích nộp khác

Ban hành: 03/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

6

Thông tư 88/2013/TT-BTC hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

xuất khẩu ra nước ngoài không được tái nhập, chuyển tiêu thụ nội địa. 2. Pha chế xăng dầu: Là quá trình trộn sản phẩm, bán thành phẩm xăng dầu, phụ gia và các chế phẩm khác để chuyển hoá thành sản phẩm xăng dầu. Điều 4. Một số quy định đặc thù 1. Đối với việc bơm xăng dầu, nguyên liệu đưa vào, ra kho Vân Phong: Xăng dầu

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2013

7

Quyết định 133-TTg năm 1981 về việc triệt để thực hiện tiết kiệm xăng dầu và chống lấy cắp xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phát xăng dầu ngoài kế hoạch nếu không có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời có quyền đình chỉ cấp phát hoặc cắt giảm kế hoạch xăng dầu đối với những đơn vị vi phạm chính sách hoặc tiêu chuẩn định mức sử dụng xăng dầu. 2. Tiết kiệm xăng dầu trong các ngành sản xuất. Ngoài những công việc được ưu tiên cấp xăng dầu như đã quy định trong

Ban hành: 06/06/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

8

Chỉ thị 78-TTg năm 1979 về tiết kiệm xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

được dùng xăng dầu cho máy điện phục vụ sản xuất, không dùng cho sinh hoạt. 2. Nói chung không dùng dầu phun vào các lò nhiệt điện chạy than, trường hợp đặc biệt cần dùng dầu thì Bộ Điện và than phải báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ xét và quyết định. 3. Các nhà máy điện chạy dầu ma dút phải thực hiện nghiêm chỉnh các định mức tiêu hao

Ban hành: 02/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

9

Chỉ thị 26/2005/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm trong tiêu dùng xăng, dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý phải tiến hành rà soát định mức tiêu hao xăng dầu ở tất cả các khâu để quy định lại theo hướng: quản lý, sử dụng

Ban hành: 20/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Quyết định 30/2004/QĐ-BTC về thủ tục hải quan đối với nhập khẩu xăng, dầu và tạm nhập, tái xuất xăng, dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

không tái xuất hoặc không tái xuất hết, được chuyển vào tiêu thụ nội địa sau khi hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tài chính theo luật định, khi hết thời hạn lưu lại tại Việt Nam, Chi cục Hải quan nêu tại điểm 6.4 trên chịu trách nhiệm thanh khoản tờ khai tạm nhập. 7. Trường hợp xăng, dầu nhập khẩu thuộc danh mục phải kiểm tra Nhà nước về chất

Ban hành: 06/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

11

Quyết định 45/2007/QĐ-UBND về Quy định định mức tiêu hao xăng dầu trong việc sử dụng xe ô tô công tỉnh Bắc Giang

mức độ, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Điều 6. Tổ chức thực hiện 1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành sử dụng ô tô công có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị mình tổ chức thực hiện tốt Quy định này. Căn cứ quy định cụ thể và điều chỉnh về định mức tiêu hao xăng, dầu tại Điều 3, Điều 4 Quy định này, tuỳ theo từng trường hợp cụ

Ban hành: 24/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

12

Thông tư 139/2013/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

đã kiểm tra chất lượng khi làm thủ tục tạm nhập thì không phải thực hiện kiểm tra chất lượng khi chuyển tiêu thụ nội địa. 10. Xác định xăng dầu đã xuất khẩu đối với xăng dầu xuất khẩu, tái xuất: a) Đối với xăng dầu xuất khẩu, tái xuất qua cửa khẩu đường biển: a.1) Khi xăng dầu được đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu

Ban hành: 09/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

13

Thông tư 165/2010/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; gia công xuất khẩu xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết, được chuyển vào tiêu thụ nội địa: 4.1. Thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc không tái xuất hết, được chuyển vào tiêu thụ nội địa thực hiện theo quy định tại điểm d, khoản 3 và khoản 4, Điều 42 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 và nội dung hướng dẫn của Bộ Tài

Ban hành: 26/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2010

14

Nghị định 10-CP năm 1993 Quy định về bảo vệ an toàn các công trình xăng dầu

dầu và đường ống dẫn xăng dầu phục vụ cho việc tiếp nhận, vận chuyển, chứa đựng và bảo quản khi lưu thông và dự trữ xăng dầu trên phạm vi cả nước. Quy định này không áp dụng cho các kho xăng dầu của các hộ tiêu thụ, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kho và đường ống dẫn khí đốt, khí hoá lỏng và các công trình khai khác, chế biến xăng dầu

Ban hành: 17/02/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

15

Quyết định 457/QĐ-TĐC năm 2016 về Hướng dẫn lấy mẫu xăng dầu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

HƯỚNG DẪN LẤY MẪU XĂNG DẦU (Ban hành kèm theo Quyết định số 457/QĐ-TĐC ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ) 1. Phạm vi áp dụng Văn bản này hướng dẫn việc thực hiện lấy mẫu xăng dầu phục vụ: - Mục đích thanh tra, kiểm tra, thử nghiệm chất lượng đối với xăng, nhiên liệu điêzen

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

16

Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2012 về quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 và ban hành kèm theo Quyết định này Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 với những nội dung chủ yếu như sau: I. Quan điểm và mục tiêu phát triển: 1. Quan điểm: - Quy hoạch phát triển

Ban hành: 22/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

17

Quyết định 279-CT năm 1988 về việc thống nhất kinh doanh xăng dầu vào Tổng công ty Xăng dầu (bộ vật tư) do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

nước giao chỉ tiêu pháp lệnh sản xuất (hoặc đặt hàng), Tổng Công ty xăng dầu có trách nhiệm phối hợp với bên thứ 3 (đơn vị được Nhà nước chỉ định đặt mua sản phẩm) để ký hợp đồng bán xăng dầu cho cơ sở sản xuất theo nguyên tắc phối hợp cung ứng - sản xuất - tiêu thụ; tạm ngừng bán theo yêu cầu chính thức của bên thứ 3 nếu cơ sở sản xuất không sản xuất

Ban hành: 29/10/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

18

Quyết định 01/2008/QĐ-BCT về quy chế xuất khẩu xăng dầu và quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

và quốc tế, kế hoạch đăng ký tiêu thụ sản phẩm của thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu để đảm bảo việc xuất khẩu không ảnh hưởng đến cung cầu thị trường trong nước. Điều 4. Xăng dầu xuất khẩu phải thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng phù hợp với quy định hiện hành về quản lý ngoại hối. Điều 5. Thương nhân xuất

Ban hành: 03/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2008

19

Quyết định 32/2008/QĐ-BCT bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầumức thù lao đại lý bán xăng, dầu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Địa bàn tiêu thụ, mức thù lao đại lý bán xăng, dầu do doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc doanh nghiệp sản xuất chế biến xăng dầu thỏa thuận thống nhất với bên đại lý (tổng đại lý hoặc đại lý kinh doanh xăng dầu) ghi trong hợp đồng. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4.

Ban hành: 23/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2008

20

Quyết định 2913/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020

chặn ô nhiễm nguồn nước ngầm, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước. - Các tàu xăng dầu xuất, nhập đường thuỷ phải đầu tư thiết bị ứng cứu và xử lý sự cố dầu tràn. Từng bước đi đến bắt buộc các tàu bán lẻ xăng dầu phải đầu tư hệ thống xử lý nước tràn tầu, hệ thống thu hồi hơi xăng, dầu tại khu vực xuất nhập để giảm mức độ ô nhiễm. Tự

Ban hành: 27/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status